Sách mới

 • Thư mục thông báo sách mới tháng 8/2012

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8/2012   TỔNG LOẠI 1/. CARR, HOUSTON H.. Data communications and network security / Houston H. Carr , Charles A. Snyder. - New York : McGraw-Hill/Irwin, 2007. - 526p. ; 26cm Tóm tắt: Providing both the depth of technological issues and the breadth of management control...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 7/2012

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7/2012TỔNG LOẠI1/. Computers in society 2008/2009 : Annual editions / Paul De Palma edited. - 14th ed.. - New York : McGraw-Hill, 2008. - 223p. ; 28cmTóm tắt: Helping you participate more fully in some of the most important discussions of the time, those about the promises and risks of...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 6/2012

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6/2012TỔNG LOẠI1/. NGUYỄN HUY CÔN. Kỹ thuật đọc nhanh / Nguyễn Huy Côn. - H. : Thanh niên, 2011. - 118tr. ; 21cmTóm tắt: Trình bày một số kiến thức và phương pháp cần thiết của kỹ thuật đọc nhanh - cách thức tối ưu trong việc rút ra từ tài liệu những thông tin hay với tốc độ caoKý hiệu môn loại...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 5/2012

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới TỔNG LOẠI1/. NGUYỄN HUY CÔN. Kỹ thuật đọc nhanh / Nguyễn Huy Côn. - H. : Thanh niên, 2011. - 118tr. ; 21cmTóm tắt: Trình bày một số kiến thức và phương pháp cần thiết của kỹ thuật đọc nhanh - cách thức tối ưu trong việc rút ra từ tài liệu những thông tin hay với tốc độ caoKý hiệu môn loại: 028/K600TSố...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 4/2012

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới   TỔNG LOẠI 1/. 20 năm Hội nhà báo Hải Phòng (1986 - 2006) / Vũ Long, Kim Toàn, Hoàng Thiềng b.s. - Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 2006. - 183tr. : Ảnh ; 27cm ĐTTS ghi: Hội Nhà báo Hải Phòng Tóm tắt: Giới thiệu những bước trưởng thành, thành tựu phát triển qua 20 năm xây dựng...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 3/2012

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới   TỔNG LOẠI   1/. Bài tập tin học ABC / Thành Hải, Công Thọ b.s.. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2008. - 297tr. ; 21cm Tóm tắt: Kiến thức cơ bản về máy tính, các bộ phận của máy tính cá nhân, bảo trì máy tính. Các dạng bài tập...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 2/2012

   Thư mục thông báo sách mới tháng 2/2012TỔNG LOẠI1/. Front page 2003 học biết ngay / Hải Dương, Thành Công s.t., b.s.. - H. : Văn hóa thông tin, 2006. - 214tr. ; 21cm          Tóm tắt: Nội dung, ý nghĩa, yêu cầu, các bước thiết kế một website. Giới thiệu về HTML, front page 2003.Ký hiệu môn loại: 005.1/FR430TSố...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 1/2012

  Thư mục thông báo sách mới tháng 1/2012TỔNG LOẠI1/. CÔNG BÌNH. Làm việc với máy vi tính : Bạn chủ nhân của chiếc PC / KS. Công Bình, Trương Anh b.s.. - H. : Hồng Đức, 2008. - 291tr. ; 21cm           Tóm tắt: Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word, bảo vệ máy tính với Zone alarm, total cammander, nén chuyên nghiệp với...
 • Thư mục thông báo sách mới - Tháng 9/2010

  TỔNG LOẠI   1. HỒ CHÍ MINH. 120 bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2010. - 402tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh) Tóm tắt: 120 bài báo của chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề: cách mạng, giáo dục, đạo đức... Ký hiệu môn loại: 070.92/M458TR...
 • Thư mục thông báo sách mới - Tháng 10/2010

  TỔNG LOẠI   1. FORRESTER, DUANE. Blog con gà đẻ trứng vàng = How to make money with your blog : Sách hướng dẫn phương pháp thiết kế, tối ưu và kiếm lợi nhuận với Blog / Duane Forrester, Gavin Powell ; Vũ Kim Dung (Cty Kiến Văn) dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2009. - 217tr. ; 23cm Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp thiết kế, tối ưu và kiếm...