Sách mới

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 07 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2018  KHOA HỌC NÓI CHUNG1/. Cuộc sống quanh ta / B.s.: Vân Phàm, Đường Tử Dục ; Minh hoạ: Văn phòng Giai Sơn ; Nguyễn Thanh Diên dịch ; Thái Tâm Giao hiệu đính. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2017. - 131tr : tranh màu ; 21cm. - (Mười vạn câu hỏi vì sao. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)Tóm tắt: Vì sao không...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 06 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2018 TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC1/. AURELIUS, MARCUS. Từ hạt cát đến ngọc trai : 85 triết lí sống tích cực của Marcus Aurelius / Marcus Aurelius ; b.s.: Trầm Linh, Hạ Dịch Ân ; Nguyễn Lệ Thu dịch. - H. : Thanh niên, 2016. - 299tr. ; 23cmTóm tắt: Những bài học triết lí sống sâu sắc của Marcus Aurelius -...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 05 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2018  KHOA HỌC NÓI CHUNG1/. HARTSTON, WILLIAM. Những điều chưa ai biếtT1. - 2017. - 291tr.Tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi liên quan đến con người, từ lịch sử cổ đại, vũ trụ học, kinh tế học, ngôn ngữ, y học và... lông tócKý hiệu môn loại: 032.02/NH556ĐSố ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.035255-35256  2/. HARTSTON,...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 04 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2018XUẤT BẢN1/. NGUYỄN HỮU GIỚI. Suy nghĩ về sách, văn hóa đọc và thư viện : Tiểu luận - Bài viết chọn lọc / Nguyễn Hữu Giới. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 322tr ; 21cmKý hiệu môn loại: 002/S-523NSố ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038042   TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC1/. ABRAHAM, KEITH. Bắt đầu từ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 03 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2018 TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC 1/. ASBOOKS. 12 mảnh ghép vũ trụ : Ngôi nhà cự giải / Asbooks biên soạn. - H. : Lao động, 2012. - 166tr ; 19cm Ký hiệu môn loại: 133.5/M558H Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN....
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 02 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2 – 2018 TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC 1/. Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hoá / Jean-Francois Courtine, Jocelyn Benoist, Michel Espagne...; Ch.b.:...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 01 – 2018

    THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 01 – 2018 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về sự vật xung quanh / Gakken ; Nguyễn Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192tr. : tranh vẽ ; 18cm Ký hiệu môn loại: 001/T527T Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034997-34998 Số...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12- 2017

  KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. Bách khoa tri thức phổ thông / Lê Dương Quốc Anh, Phạm Việt Anh, Nguyễn Anh,.... - H. : Lao động, 2012. - 1815tr. ; 27cm Tóm tắt: Giới thiệu về hành tinh của chúng ta, nhà nước - pháp luật, kinh tế, khoa học - công nghệ - môi trường, văn hóa thần b...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11- 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11- 2017 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. CÔNG BÌNH. Sổ tay tổ hợp phím nóng, phím tắt sử dụng trên các phần mềm vi tính thông dụng / B.s: Công Bình, Thanh Hải. - H. : Văn hoá Thông tin, 2011. - 255tr. ; 21cm...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2017 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. LÊ QUANG THƯỞNG. Từ điển tổ chức và công tác tổ chức / Lê Quang Thưởng. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 1380tr. ; 27cm Tóm tắt: Giới thiệu gần 3000 mục từ về tổ chức, c...