Sách mới

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2020

  0 - TỔNG LOẠI1. Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam: Sách tham khảo/ Nguyễn Việt Lâm (ch.b.), Đặng Bảo Châu, Phạm Bá Việt....- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 218tr.; 21cm        Tóm tắt:  Trình bày khái niệm, thực trạng an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay;...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 02 – 2020

  0 - TỔNG LOẠI1. Arthur, Charles. Cuộc chiến công nghệ số: Apple, Google, Microsoft: Trò chơi vương quyền trên không gian mạng/ Charles Arthur ; Nguyễn Nguyên Khôi dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2019. - 458tr.; 24cm        Tóm tắt:  Nghiên cứu kỹ lưỡng ba "người khổng lồ" của giới công nghệ:...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 20200 - TỔNG LOẠI1. Goldsmith, Mike. Tương lai bố tướng/ Mike Goldsmith ; Trịnh Huy Ninh dịch. - In lần 5.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 144tr.: tranh vẽ; 20cm        Horrible science        Tóm tắt:  Thế kỷ XXI. Tương lai...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2019   0 - TỔNG LOẠI 1. Stine, Megan. Tam giác quỷ Bermuda ở đâu ?/ Megan Stine, Tim Foley ; Trịnh Minh Việt dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.: tranh vẽ; 19cm + Kèm bản đồ gấp gọn. - (Tri thức phổ th...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Hoàng Thùy. Những mẹo vặt sử dụng máy tính/ Hoàng Thùy. - H..- H.: Dân trí, 2019. - 210tr.; 21cm         Tóm tắt:  Mẹo bảo quản m...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Làm thế nào để đọc sách hiệu quả: Cẩm nang đọc sách dành cho người Việt/ Nguyễn Cảnh Bình, Nguyễn Thuỵ Anh, Nguyễn Hoàng Ánh....- H.: Công thương ; Alphabooks, 2018. - 223tr.;...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 2019 1. Adler, Mortimer J.. Phương pháp đọc sách hiệu quà: Tác phẩm kinh điển về cách đọc sách thông minh/ Mortimer J. Adler, Charles Van Doren ; Hải Nhi dịch. - Tái bản lần 4.- H.: Lao động - xã hội ; Alphabooks, 2019. -...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Xuân Trường. Những câu hỏi thông minh và lý thú/ Xuân Trường.- H.: Thanh niên ; Công ty sách Panda, 2019. - 256tr.; 19cm         Tóm tắt:  Tập hợp những...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Nguyễn Văn Huân. Những bí ẩn trên thế giới chưa được giải đáp/ Nguyễn Văn Huân.- H.: Dân trí, 2018. - 451tr.; 21cm         Tóm tắt:  Tìm hiểu những bí ẩn tr...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Cao Kim. Làm báo ở chiến trường - Chuyện những người trong cuộc/ Cao Kim.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 210tr.: ảnh; 21cm         Tóm tắt:  Ghi lại những trang ký ức chân thực...