Cơ cấu tổ chức

 

Ban Giám đốc:

  • Giám đốc: Vũ Văn Tuấn.
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hậu.
  • Phó Giám đốc: Đoàn Trung Thủy.

Các phòng, bộ phận:

  • Phòng Nghiệp vụ - Thông tin: 9 viên chức.
  • Phòng Phục vụ  Bạn đọc: 9 viên chức.
  • Phòng Thư viện Cơ sở: 8 viên chức.
  • Phòng Hành chính Tổng hợp: 6 viên chức.
  • Bộ phận Bảo vệ: 6 nhân viên.

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa