Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba Thư viện KHTH Hải Phòng và Tổng kết 55 năm hoạt động Thư viện Ảnh khen thưởng