THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2020

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2020

 

0 - TỔNG LOẠI

42. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Kiến có thắng được voi hay không?/ Thúy Hương biên dịch ; Mijia minh họa.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 147tr.: tranh màu; 24cm

        Tóm tắt:  Tổng hợp các loại câu hỏi khoa học vui nhộn của trẻ em về thế giới xung quanh như trẻ nhỏ sinh ra trên mặt trăng có được tính là người trái đất?, có phải chuột Lemming biết tự sát tập thể? và trong vũ trụ có bao nhiêu ngôi sao? Tại sao có người lại ngáy khi ngủ?,....

        Phân loại: 001H428Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004967 - DPVV.004968 - DPVV.004969

            Kho Thiếu Nhi: TN.038238 - TN.038239 - TN.038240

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004612 - XLD.004613


43. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Khủng long có thể tái sinh không?/ Thúy Hương biên dịch ; Mijia minh họa.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 147tr.: tranh màu; 24cm

        Tóm tắt:  Tổng hợp các loại câu hỏi khoa học vui nhộn của trẻ nhỏ về thế giới xung quanh như động vật có biết sinh đẻ có kế hoạch không?, nếu một tỉ người cùng chạy một lúc liệu trái đất có rung chuyển không?, khủng long có thể tái sinh không?....

        Phân loại: 001H428Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004964 - DPVV.004965 - DPVV.004966

            Kho Thiếu Nhi: TN.038235 - TN.038236 - TN.038237

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004610 - XLD.004611


44. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Ông già noel có thật không/ Thúy Hương biên dịch ; Mijia minh họa.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 147tr.: tranh màu; 24cm

        Tóm tắt:  Tổng hợp các loại câu hỏi khoa học vui nhộn của trẻ nhỏ về thế giới xung quanh như: Châm biếm có phải là lời khen đáng giá nhất? Có thể đào đường hầm để hút dầu mỏ của nước khác không? Động vật có biết cười không?,....

        Phân loại: 001H428Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004952 - DPVV.004953 - DPVV.004954

            Kho Thiếu Nhi: TN.038223 - TN.038224 - TN.038225

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004602 - XLD.004603


45. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Tại sao bọ hung thích vê phân/ Thúy Hương biên dịch : Mijia minh họa.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 147tr.: tranh màu; 24cm

        Tóm tắt:  Tổng hợp các loại câu hỏi khoa học vui nhộn của trẻ nhỏ về thế giới xung quanh như: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả núi băng tan chảy? Có thể nhìn thấy âm thanh không? Chó có thể nhảy cao đến đâu?,....

        Phân loại: 001H428Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004955 - DPVV.004956 - DPVV.004957

            Kho Thiếu Nhi: TN.038226 - TN.038227 - TN.038228

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004604 - XLD.004605


46. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Tại sao lốp xe chỉ có màu đen/ Thúy Hương biên dịch ; Mijia minh họa.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 147tr.: tranh màu; 24cm

        Tóm tắt:  Tổng hợp các loại câu hỏi khoa học vui nhộn của trẻ nhỏ về thế giới xung quanh như: Năng tắm rửa có khiến chúng ta sinh bệnh? Nước có trí nhớ không? Vì sao vầng trăng luôn bám théo chúng ta?,....

        Phân loại: 001H428Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004958 - DPVV.004959 - DPVV.004960

            Kho Thiếu Nhi: TN.038229 - TN.038230 - TN.038231

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004606 - XLD.004607


47. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Động vật có ngủ mơ hay không?/ Thúy Hương biên dịch ; Mijia minh họa.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 147tr.: tranh màu; 24cm

        Tóm tắt:  Tổng hợp các loại câu hỏi khoa học vui nhộn của trẻ nhỏ về thế giới xung quanh như: Ai đã phát minh ra tã giấy? Tại sao một năm lại có nhiều mùa? Tuổi thọ của động vật là bao nhiêu?,....

        Phân loại: 001H428Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004961 - DPVV.004962 - DPVV.004963

            Kho Thiếu Nhi: TN.038232 - TN.038233 - TN.038234

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004608 - XLD.004609


48. Hải Phòng - tháng 1, tháng 2: Từ số: 17310 - 17333 (thiếu 17277).- Hải Phòng: Tòa soạn báo Hải Phòng, 2016; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000507


49. Hải Phòng - tháng 11, tháng 12: Từ số: 17579 - 17639.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2016; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000512


50. Hải Phòng - tháng 5, tháng 6: Từ số: 17758 - 17818 (thiếu 17759).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2017; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000515


51. Hải Phòng - tháng 7, tháng 8: Từ số: 18182 - 18243.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2018

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000522


52. Hải Phòng - tháng 3, tháng 4: Từ số: 18424 - 18484 (thiếu 18469).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2019; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000526


53. An ninh Hải Phòng - tháng 7, tháng 8: Từ số: 3877 - 3929.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2016; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000534


54. An ninh Hải Phòng - tháng 1, tháng 2: Từ số: Xuân, 129 - 172.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2018; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000543


55. An ninh Hải Phòng - tháng 5, tháng 6: Từ số: 522 - 572 (thiếu 561, 568).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2019; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000551


56. Hải Phòng cuối tuần: Từ số: 116 (1540) - 166 (1590), (thiếu 120).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2019; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000557


57. Hải Phòng - tháng 5, tháng 6: Từ số: 18121 - 18181 (thiếu 18122, 18163, 18174).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2018

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000521


58. Hải Phòng - tháng 5, tháng 6: Từ số: 18485 - 18545 (thiếu 18540).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2019; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000527


59. An ninh Hải Phòng - tháng 1, tháng 2: Từ số: Xuân, 4034 - 4103 (thiếu 4037, 4042, 4050 - 4056, 4100).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2017; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000537


60. An ninh Hải Phòng - tháng 9, tháng 10: Từ số: 328 - 378.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2018; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000547

61. Hải Phòng - tháng 3, tháng 4: Từ số: 17334 - 17394 (thiếu 17381).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2016; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000508


62. Hải Phòng - tháng 5, tháng 6: Từ số: 17395 - 17455 (thiếu 17396).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2016; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000509


63. An ninh Hải Phòng - tháng 7, tháng 8: Từ số: 573 - 626.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2019; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000552


64. Hải Phòng cuối tuần: Từ số: 14 (1439) - 64 (1488), (thiếu 18, 24, 28, 39, 40).- Hải Phòng: Tòa soạn báo Hải Phòng, 2017; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000555


65. Hải Phòng - tháng 7, tháng 8: Từ số: 17456 - 17517.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2016; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000510


66. An ninh Hải Phòng - tháng 11, tháng 12: Từ số: 3981 - 4033.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2016; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000536


67. Hải Phòng - tháng 9, tháng 10: Từ số: 17518 - 17578 (thiếu 17520, 17571).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2016; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000511


68. Hải Phòng - tháng 1, tháng 2: Từ số: 17640 - 17696 (thiếu 17664 - 17668).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2017; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000513


69. Hải Phòng - tháng 3, tháng 4: Từ số: 17697 - 17757 (thiếu 17734).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2017; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000514


70. Hải Phòng - tháng 7, tháng 8: Từ số: 17819 - 17880 (thiếu 17860, 17861, 17870, 17876 - 17879).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2017; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000516


71. Hải Phòng - tháng 9, tháng 10: Từ số: 17881 - 17941.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2017; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000517


72. Hải Phòng - tháng 11, tháng 12: Từ số: 17942 - 18002.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2017; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000518


73. Hải Phòng - tháng 1, tháng 2: Từ số: 18003 - 18059.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2018; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000519


74. Hải Phòng - tháng 3, tháng 4: Từ số: 18060 - 18120 (thiếu 18075, 18087, 18089, 18114, 18116).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2018; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000520


75. Hải Phòng - tháng 9, tháng 10: Từ số: 18244 - 18304.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2018

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000523


76. Hải Phòng - tháng 1, tháng 2: Từ số: 18366 - 18423 (thiếu 18367, 18368, 18383, 18399 - 18404).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2019; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000525


77. Hải Phòng - tháng 7, tháng 8: Từ số: 18546 - 18607 (thiếu 18547, 18604).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2019; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000528


78. Hải Phòng - tháng 9, tháng 10: Từ số: 18608 - 18667 (thiếu 18632).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2019; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000529


79. An ninh Hải Phòng - tháng 1, tháng 2: Từ số: 3730 - 3774 (thiếu 3750).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2016; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000531


80. An ninh Hải Phòng - tháng 5, tháng 6: Từ số: 3827 - 3876.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2016; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000533


81. An ninh Hải Phòng - tháng 3, tháng 4: Từ số: 4077 - 4127.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2017; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000538


82. An ninh Hải Phòng - tháng 5, tháng 6: Từ số: 4128 - 4178.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2017 + 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000539


83. An ninh Hải Phòng - tháng 9, tháng 10: Từ số: 27 - 76 (thiếu 30).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2017; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000541


84. An ninh Hải Phòng - tháng 3, tháng 4: Từ số: 173 - 222.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2018; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000544


85. An ninh Hải Phòng - tháng 7, tháng 8: Từ số: 275 - 327 (thiếu 276).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2018; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000546


86. An ninh Hải Phòng - tháng 11, tháng 12: Từ số: 379 - 430 (thiếu 424, 425, 428, 429).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2018; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000548

87. An ninh Hải Phòng - tháng 1, tháng 2: Từ số: Xuân, 432 - 472 (thiếu 470, 471).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2019; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000549


88. An ninh Hải Phòng - tháng 9, tháng 10: Từ số: 627 - 677.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2019; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000553


89. An ninh Hải Phòng - tháng 11, tháng 12: Từ số: 678 - 729 (thiếu 680).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2019; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000554


90. Hải Phòng cuối tuần: Từ số: 65 (1489) - 115 (1539).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2018; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000556


91. Hải Phòng - tháng 11, tháng 12: Từ số: 18305 - 18365 (thiếu 18343).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2018; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000524


92. Hải Phòng - tháng 11, tháng 12: Từ số: 18668 - 18728.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo Hải Phòng, 2019; 59cm

        Phân loại: 059H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000530


93. An ninh Hải Phòng - tháng 3, tháng 4: Từ số: 3775 - 3826.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2016; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000532


94. An ninh Hải Phòng - tháng 9, tháng 10: Từ số: 3930 - 3980.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2016; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000535


95. An ninh Hải Phòng - tháng 7, tháng 8: Từ số: 4179 - 4203.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2017; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000540


96. An ninh Hải Phòng - tháng 11, tháng 12: Từ số: 77 - 127.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2017; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000542


97. An ninh Hải Phòng - tháng 5, tháng 6: Từ số: 223 - 274.- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2018; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000545


98. An ninh Hải Phòng - tháng 3, tháng 4: Từ số: 473 - 521 (thiếu 481).- Hải Phòng: Tòa soạn Báo An ninh Hải Phòng, 2019; 59cm

        Phân loại: 059A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: BDC.000550

1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC

99. Thiên Thai. Xin cảm ơn! Tôi yêu mọi người: Những câu chuyện giúp bạn biết yêu thương và biết ơn/ Thiên Thai.- H.: Văn học, 2020. - 174tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ những câu chuyện mang tính giáo dục, giúp trẻ biết yêu thương và biết ơn với tất cả mọi người xung quanh.

        Phân loại: 177X311C

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038476 - TN.038477 - TN.038478

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004699 - XLD.004700


100. Thiên Thai. Cố lên tôi ơi: Những câu chuyện giúp bạn ngày càng thêm mạnh mẽ/ B.s.: Thiên Thai, Đăng Thiên.- H.: Văn học, 2020. - 173tr.: tranh vẽ; 24cm. - (Mình cực siêu)

        Tóm tắt:  Chia sẻ những câu chuyện mang tính giáo dục, giúp trẻ ngày càng thêm mạnh mẽ, tự tin vào chính bản thân.

        Phân loại: 179C450L

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038488 - TN.038489 - TN.038490

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004707 - XLD.004708


101. Gover, Tim S.. Nỗ lực không ngừng từ tốt đến vĩ đại đến không thể bị đánh bại: Hành trình của con người từng huấn luyện và truyền lửa cho Michael Jordan lừng danh/ Tim S. Gover ; Tùng Vũ dịch ; Phạm Văn Lam hiệu đính.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 491tr.; 21cm

        Phân loại: 153.9N450L

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042195

            Kho Mượn: MVN.047532 - MVN.047533


102. Goleman, Daniel. Sức mạnh của sự tập trung: Bí mật để tạo nên sự xuất sắc = Focus: The hidden driver of excellence/ Daniel Goleman ; Hoàng Thanh Tùng dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 542tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Nghiên cứu về sự tập trung và đưa ra các khía cạnh về tập trung bên trong, tập trung vào người khác và tập trung vào các yếu tố bên ngoài, các bước thực hành, đồng thời lý giải cách thức tập trung của các nhà lãnh đạo.

        Phân loại: 153.7S-552M

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042189

            Kho Mượn: MVN.047520 - MVN.047521


103. Shinzi Kamioka. Gửi bạn, người đã trưởng thành mà chưa tìm thấy tài năng/ Shinzi Kamioka ; Nguyễn Quốc Vương dịch.- H.: Phụ nữ, 2019. - 256tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày phương pháp khiến tài năng nảy nở và làm bùng nổ tài năng ở trạng thái cao nhất, là tài năng mang lại thu nhập cao và động lực làm việc....

        Phân loại: 153.9G553B

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038440 - TN.038441 - TN.038442

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004675 - XLD.004676


104. Shapira, Haim. Hạnh phúc và những điều nhỏ bé quan trọng khác/ Haim Shapira ; Nguyễn Ngoan dịch.- H.: Hồng Đức, 2019. - 233tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tìm hiểu những vấn đề quan trọng và ý nghĩa về hạnh phúc: Hạnh phúc giống như một con bướm; cảm xúc và ước vọng; trí tưởng tượng,....

        Phân loại: 152.4H107P

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048282 - DPVN.048283

            Kho Đọc: DVN.042210

            Kho Mượn: MVN.047562 - MVN.047563


105. Levine, Amir. Gắn bó yêu thương: Làm thế nào để tìm kiếm và duy trì một tình yêu trọn vẹn/ Amir Levine, Rachel S.F. Heller ; Vũ Duy dịch ; Phạm Văn Lam h.đ..- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 442tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu khoa học mới về sự gắn bó của người lớn. Giải mã các kiểu gắn bó; ba kiểu gắn bó trong cuộc sống thường nhật; khi các kiểu gắn bó xung đột; cách gắn bó an toàn, rèn giũa các kĩ năng trong mối quan hệ....

        Phân loại: 152.4G115B

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042180

            Kho Mượn: MVN.047502 - MVN.047503


106. Gottman, John. Gương vỡ lại lành: 5 bước chữa lành rạn nứt trong các mối quan hệ/ John Gottman, Joan Declaire ; Nguyễn Thanh Nhàn dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 491tr.: minh họa; 24cm

        Tóm tắt:  Cách gắn kết tình cảm; khởi xướng kết nối tình cảm; khám phá các hệ chỉ huy cảm xúc trong não bạn; kiểm tra di sản cảm xúc của bạn....

        Phân loại: 152.4G561V

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008546

            Kho Mượn: MVV.008760 - MVV.008761


107. Gouin-Décarie, Thérése. Thế giới bí mật của trẻ em/ Thérése Gouin-Décarie ; Nguyễn Hiến Lê dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2018. - 218tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Phân tích tâm lí trẻ từ thời kì thai nhi đến khi dậy thì, giúp cha mẹ hiểu con hơn trong các giai đoạn phát triển của con; những lời khuyên cho cha mẹ về việc nuôi dạy con cái; thấu hiểu tâm lí nhi đồng qua những phương pháp khoa học....

        Phân loại: 155.4TH250G

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048245 - DPVN.048246 - DPVN.048247

            Kho Đọc: DVN.042169

            Kho Mượn: MVN.047480 - MVN.047481

            Kho Thiếu Nhi: TN.038586 - TN.038587


108. Thiên Thai. Tạm biệt nhé, những thói quen xấu: Những câu chuyện giúp bạn nuôi dưỡng thói quen tốt/ B.s.: Thiên Thai, Đăng Thiên.- H.: Văn học, 2020. - 182tr.: tranh vẽ; 24cm. - (Mình cực siêu)

        Tóm tắt:  Chia sẻ những câu chuyện mang tính giáo dục, dẫn dắt trẻ nuôi dưỡng những thói quen tốt, những phẩm chất lành mạnh ngay từ nhỏ.

        Phân loại: 158.1T104B

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038479 - TN.038480 - TN.038481

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004701 - XLD.004702


109. Thầy Khổng Tử thân thương.- Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2019

        T.1 : Đọc ít hiểu nhiều.- 2019.- 237tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu nhiều câu chuyện bổ ích theo tư tưởng triết lí của Khổng Tử về bí quyết đọc sách hiệu quả, chọn lọc tiếp nhận được trí tuệ từ sách, vận dụng trong học tập cũng như cuộc sống, đạt tới thành công.

        Phân loại: 181TH126K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038461 - TN.038462 - TN.038463

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004689 - XLD.004690


110. Thầy Khổng Tử thân thương.- Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2019

        T.2 : Rèn tâm luyện trí.- 2019.- 221tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu nhiều câu chuyện bổ ích theo triết lí Khổng Tử giúp bạn rèn luyện tâm trí, hiểu biết bản thân, vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh chiến thắng bản thân, gặt hái thành công.

        Phân loại: 181TH126K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038464 - TN.038465 - TN.038466

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004691 - XLD.004692


111. Thầy Khổng Tử thân thương.- Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2019

        T.3 : Làm người tốt.- 2019.- 237tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu nhiều câu chuyện bổ ích theo triết lí Khổng Tử giúp các bạn trẻ tu dưỡng đạo đức, hiểu đạo làm người, học các đối nhân xử thế để hoàn thiện bản thân, trở thành người tốt, người có ích.

        Phân loại: 181TH126K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038467 - TN.038468 - TN.038469

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004693 - XLD.004694

 

 

2 - CHỦ NGHĨA VÔ THẦN - TÔN GIÁO

112. Goff, Bob. Sống để yêu thương: Bí mật về tình yêu để có cuộc sống hạnh phúc = Love does: discover a secretly incredible life in an ordinary world/ Bob Goff ; Quế Chi dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 443tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Truyền tải thông điệp, câu chuyện về hành trình tâm linh để biết bản thân phải bắt đầu từ đâu để thực hiện ước mơ của mình, đem lại niềm vui, tinh thần mạo hiểm và lòng can đảm, nghị lực sống.

        Phân loại: 248.4S-455Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042190

            Kho Mượn: MVN.047522 - MVN.047523


113. Carnegie, Dorothy. Luyện tinh thần = Don't grow old... grow up: Hãy là chính mình - An nhiên mà sống/ Dorothy Carnegie ; Nguyễn Hiến Lê dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2018. - 300tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Đưa ra các bước để mọi người luyện tinh thần của bản thân, giúp bản thân có tinh thần tốt hơn: Luyện tinh thần trách nhiệm; luyện tinh thần hành động; luyện cách sống lành mạnh; tinh thần yêu thương gia đình; tinh thần xử thế; tinh thần trước tuổi tác....

        Phân loại: 294.3L527T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042178

            Kho Mượn: MVN.047498 - MVN.047499


114. Thích Nhất Hạnh. Cho đất nước đi lên/ Thích Nhất Hạnh.- H.: Hồng Đức, 2019. - 368tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm 7 bài nói chuyện của nhà văn hóa Thích Nhất Hạnh, trình bày một Phật giáo qua nhãn quan và nhận thức mới từ những kinh nghiệm thực tiễn qua những năm hành đạo của ngài tại các quốc gia phương Tây. Đó là Phật giáo dấn thân, trị liệu và chuyển hóa, là đạo Bụt đi vào cuộc đời mà hơn 40 năm trước chính ngài đã khởi xướng.

        Phân loại: 294.3CH400Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038443 - TN.038444 - TN.038445

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004677 - XLD.004678


115. Reps, Paul. Cốt nhục của thiền = Zen flesh zưn bones: Ấn bản đầy đủ nhất/ Paul Reps, Nyogen Senzaki ; Lê Viết Hổ dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 336tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp bốn quyển sách kinh điển trọng yếu về Thiền: Một trăm lẻ một câu chuyện Thiền, Vô môn quan, Thập mục ngưu đồ và Định tâm. Thuật lại trải nghiệm cách đậy hơn năm thế kỷ của cácThiền sư Trung Hoa và Nhật Bản, những công án của thế ky 13, bài bình có từ thế kỷ 12 nói về giai đoạn nhận thức dẫn đến giác ngộ, giáo lý bốn ngàn năm tuổi của Ấn Độ.

        Phân loại: 294.3C458N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.041207

            Kho Mượn: MVN.047356 - MVN.047357

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004637 - XLD.004638

 

3 - XÃ HỘI CHÍNH TRỊ
 

116. Thích Nhất Hạnh. Mẹ biểu hiện của tình thương/ Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 3.- H.: Hồng Đức, 2019. - 132tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm 2 câu chuyện kể về sự tích Quan Âm Hương Tích và sự tích Quan Âm Thị Kính, tác giả muốn gửi tới bạn đọc về tình thương yêu, về tình mẹ....

        Phân loại: 306.874M200B

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038446 - TN.038447 - TN.038448

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004679 - XLD.004680


117. Thiên Thai. Thách thức khó khăn: Những câu chuyện giúp bạn giành được sự tin phục của tất cả mọi người/ B.s.: Thiên Thai, Đăng Thiên.- H.: Văn học, 2020. - 165tr.: tranh vẽ; 24cm. - (Mình cực siêu)

        Tóm tắt:  Chia sẻ những câu chuyện mang tính giáo dục, giúp trẻ giành được sự tin phục của tất cả mọi người.

        Phân loại: 302.2TH102T

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038482 - TN.038483 - TN.038484

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004703 - XLD.004704


118. Thiên Thai. Nụ cười mang đến ánh dương: Những câu chuyện giúp bạn có thể hoà đồng với tất cả mọi người/ B.s.: Thiên Thai, Đăng Thiên.- H.: Văn học, 2020. - 174tr.: tranh vẽ; 24cm. - (Mình cực siêu)

        Tóm tắt:  Chia sẻ những câu chuyện mang tính giáo dục, giúp trẻ hoà đồng với tất cả mọi người xung quanh.

        Phân loại: 302.2N500C

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038485 - TN.038486 - TN.038487

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004705 - XLD.004706


119. Maurois, André. Thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi = Lettre ouverte à un jeune homme sur la conduite de la vie/ André Maurois ; Nguyễn Hiến Lê dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2018. - 207tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giải đáp những thắc mắc của thanh niên về mọi vấn đề, từ quan niệm về nhân sinh, nhận định về thời đại, tới cách tu dưỡng, làm việc, chỉ huy, tiêu tiền, tiêu khiển, viết văn,... ái tình, hôn nhân, tín ngưỡng,....

        Phân loại: 305.23TH550N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048263 - DPVN.048264 - DPVN.048265

            Kho Đọc: DVN.042177

            Kho Mượn: MVN.047496 - MVN.047497

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004761 - XLD.004762


120. Noel, Paul. Lời khuyên thanh niên = Fais ton chemin/ Paul Noel ; Nguyễn Hiến Lê dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2018. - 270tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm những lời khuyên dẫn dắt độc giả trong các vấn đề: tìm hiểu cơ thể; tìm hiểu đời sống tình cảm, cách cư xử với mọi người; luyện trí óc, cách học hành, đọc sách, tiêu khiển; nâng cao tâm hồn; lựa một nghề thích hợp.

        Phân loại: 305.23L462K

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048207 - DPVN.048208 - DPVN.048209

            Kho Đọc: DVN.042161

            Kho Mượn: MVN.047464 - MVN.047465

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004759 - XLD.004760


121. Công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới/ Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2019. - 399tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quan điểm của Đảng về bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh,....

        Phân loại: 320.109597C455T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008550


122. Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa/ S.t, tuyển chọn: Tài Thành, Vũ Thanh.- H.: Hồng Đức, 2019. - 416tr.: ảnh; 27cm

        Tóm tắt:  Cung cấp những thông tin hữu ích cho việc tìm hiểu cơ sở pháp lý, quá trình thực hiện chủ quyền của Việt Nam qua các thời kỳ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

        Phân loại: 320.109597NH556B

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008555


123. Hướng dẫn một số nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Các văn kiện, quyết định mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị/ Phương Vũ hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2019. - 366tr.; 28cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu các văn kiện, quyết định mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị hướng dẫn một số nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

        Phân loại: 324.2597075H561D

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008556


124. Tepperman, Jonathan. Quốc gia tái thiết = The fix : How nations survive and thrive in a world in decline/ Jonathan Tepperman ; Bùi Thanh Châu dịch.- H.: Thế giới, 2019. - 333tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày mười vấn đề khó khăn mà các quốc gia đang phải đối mặt, đồng thời giới thiệu mười giải pháp tiềm năng dựa trên những câu chuyện thành công từ các nhà lãnh đạo và chính phủ khác nhau trên thế giới như: Brazil đã san sẻ sự giàu có của nó như thế nào; cuộc cách mạng nhập cư của Canada; Indonesia giải pháp xoá bỏ chủ nghĩa tôn giáo cực đoan; hoà giải đau đớn của Rwanda; bài trừ tham nhũng ở Singapore....

        Phân loại: 338.9QU451G

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004997 - DPVV.004998

            Kho Đọc: DVV.008518

            Kho Mượn: MVV.008744 - MVV.008745


125. Corley, Tom. Rich kids - bí quyết để nuôi dạy con cái trở nên thành công và hạnh phúc/ Tom Corley ; Nguyễn Oanh dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 339tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày những bài học hữu ích, lời khuyên cho gia đình mong muốn xây dựng cho con một tương lai đảm bảo về tài chính và thành công trong cuộc sống.

        Phân loại: 332.024R302K

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042198

            Kho Mượn: MVN.047538 - MVN.047539


126. Bach, David. Phụ nữ thông minh sống trong giàu có = Smart women finish rich/ David Bach ; Nguyệt Minh dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 567tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ kinh nghiệm quản lí tài chính trong tương lai, thiết kế một kế hoạch tài chính tập trung vào mục tiêu mà tính đến cả tài chính và giá trị của mỗi người nhằm có một cuộc sống giàu có như mơ ước.

        Phân loại: 332.0240082PH500N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042193

            Kho Mượn: MVN.047528 - MVN.047529


127. Phùng Nga. Nghề nào chọn em? - Việc nào em chọn?: Cho ngày mai - Từ hôm nay. Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi/ Phùng Nga ; Quỳnh Rùa minh họa.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa Đinh Tỵ, 2019. - 84tr.: minh họa; 23cm. - (Cùng con trưởng thành)

        Tóm tắt:  Giới thiệu 20 nghề tiêu biểu thuộc các lĩnh vực từ khoa học kĩ thuật, khoa học xã hội đến thể thao, nghệ thuật và dịch vụ... là cẩm nang tư vấn nghề nghiệp hữu ích cùng chia sẻ với các em học sinh chọn được ngành nghề thích hợp nhất....

        Phân loại: 331.702NGH250N

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038455 - TN.038456 - TN.038457

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004685 - XLD.004686


128. O'Leary, Kevin. Sự thật mất lòng về đàn ông đàn bà và tiền bạc = Cold hard truth: On men, women and money/ Kevin O'Leary ; Phúc Chi dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 458tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giảm chi tiêu, tiết kiệm tốt, đầu tư thường xuyên; tuổi trẻ và tiền bạc: Học tập, kiếm tiền, hẹn hò - kết đôi; hôn nhân, vay thế chấp và con cái; các vấn đề tiền bạc tuổi trung niên và gia sản.

        Phân loại: 332.024S550T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042200

            Kho Mượn: MVN.047542 - MVN.047543


129. Kobliner, Beth. Cách biến con bạn thành thần đồng tài chính: Ngay cả khi bạn không giàu. Hướng dẫn dành cho cha mẹ có con từ 3 đến 23 tuổi/ Beth Kobliner ; Moonshine dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 395tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những cách hướng dẫn giúp cha mẹ trẻ có các khái niệm cơ bản về tiền bạc ngay từ khi con còn nhỏ; hướng dẫn trẻ cách quản lý tài chính trong giai đoạn đầu đời; phương pháp giáo dục trẻ về tiền bạc khoa học, dễ hiểu, dễ áp dụng.

        Phân loại: 332.024C102B

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042173

            Kho Mượn: MVN.047488 - MVN.047489


130. Lưu Vĩ. Tiền đẻ ra tiền: Thay tư duy, đổi cách làm, giàu bền vững/ Lưu Vĩ ; Lê Tiến Thành dịch.- Thanh Hóa ; Tp. HCM: Nxb. Thanh Hóa ; Công ty Văn hóa Văn Lang, 2019. - 238tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày những nguyên tắc đơn giản nhưng chính là chân lý của việc kiếm tiền, cụ thể như: thay đổi quan niệm tài chính (tức làm nhiều kiếm nhiều), phải có mục tiêu rõ ràng, kiếm tiền cần tính toán, phát triển nguồn vốn, kích hoạt nguồn vốn, khôn khéo đầu tư, tiết kiệm, không chạy theo trào lưu....

        Phân loại: 332.024T305Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.041219

            Kho Mượn: MVN.047380 - MVN.047381


131. O'Leary, Kevin. Sự thật trần trụi về kinh doanh, cuộc sống và tiền bạc/ Kevin O'Leary ; Quế Chi dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 443tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ những lời khuyên, tình tiết, câu chuyện hay những hồi ức về hành trình làm giàu để có thành công như mong đợi.

        Phân loại: 332.024S550T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042196

            Kho Mượn: MVN.047534 - MVN.047535


132. Paulson, Henry M.. Ứng xử với Trung Quốc = Dealing with China: Góc nhìn trong cuộc về siêu cường kinh tế/ Henry M. Paulson ; Dịch: Tạ Phúc Đường,....- H.: Hồng Đức, 2019. - 573tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày những bài học kinh nghiệm quý báu nhằm cải tổ một số doanh nghiệp của nhà nước và đưa doanh nghiệp đó lên sàn trứng khoán quốc tế.

        Phân loại: 330.951Ư556X

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008532

            Kho Mượn: MVV.008746 - MVV.008747


133. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam/ Bùi Vinh tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2019. - 47tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày nội dung của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm những qui định chung và qui định riêng về thị thực, nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh, cư trú, quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài: quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam và các điều khoản thi hành.

        Phân loại: 342.59708L504N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048325 - DPVN.048326 - DPVN.048327 - DPVN.048328 - DPVN.048329

            Kho Đọc: DVN.042230

            Kho Mượn: MVN.047602 - MVN.047603


134. Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương: Sửa đổi, bổ sung/ Hữu Đại hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2020. - 399tr.; 28cm

        Tóm tắt:  Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Hoạt dộng giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân  Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát, phản biện xã hội,....

        Phân loại: 342.597L504B

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008552


135. Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng, kho bạc nhà nước dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước/ Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương.- H.: Tài chính, 2019. - 416tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Hệ thống văn bản pháp luật về thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch tại kho bạc nhà nước; thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng thương mại, kho bạc nhà nước.

        Phân loại: 343.597H561D

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008558


136. Luật thư viện các kỹ năng hướng dẫn nghiệp vụ thư viện: Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội/ Vũ Tươi hệ thống.- H.: Lao động, 2020. - 391tr.; 28cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về Luật Thư viện 2019, tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam về bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện, kỹ năng và nghiệp vụ cán bộ thư viện cần biết; điều lệ Hội Thư viện Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tiêu chuẩn quy chế mẫu thư viện trường đại học, phổ thông, thư viện công cộng; quy định về điều kiện thành lập, thủ tục đăng ký, tổ chức hoạt động, thu, nộp sử dụng phí thư viện và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện.

        Phân loại: 344.597L504T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008553


137. Bộ luật lao động và các chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội năm 2020/ Tăng Bình, Ái Phương s.t, hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2019. - 415tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Tìm hiểu về Bộ luật lao động. Các quy định mới về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và các khoản trợ cấp; những quy định của bộ luật hình sự và hướng dẫn áp dụng về tội phạm trong lĩnh vực lao động, tội gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,....

        Phân loại: 344.597B450L

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008551


138. Hồ Chí Minh với binh pháp Tôn Tử/ Thái Chí Thanh tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2019. - 179tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết nghiên cứu về binh pháp Tôn Tử và việc vận dụng binh pháp Tôn Tử vào chiến tranh Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        Phân loại: 355.409597H450C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048314 - DPVN.048315 - DPVN.048316 - DPVN.048317 - DPVN.048318

            Kho Đọc: DVN.042226

            Kho Mượn: MVN.047594 - MVN.047595


139. Mạc Thanh Chi. Thuật dùng binh của cha ông trong lịch sử nước nhà/ Mạc Thanh Chi b.s.- H.: Dân trí, 2019. - 198tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về nghệ thuật đánh giặc, dùng binh của ông cha ta hình thành và phát triển trong quá trình dựng nước và giữ nước; đồng thời, giới thiệu những thiên tài quân sự trong lịch sử dân tộc.

        Phân loại: 355.409597TH504D

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048308 - DPVN.048309

            Kho Đọc: DVN.042223

            Kho Mượn: MVN.047588 - MVN.047589


140. Đời không plastic = How to live plastic Free/ Luca Bonaccorsi, Richard Harrington, Clare Fischer ; Hoàng Ngọc Phố dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 261tr.; 21cm

        ĐTTS ghi: Hiệp hội Bảo tồn biển

        Tóm tắt:  Nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề ô nhiễm plastic, chỉ ra những cách cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu mà bất cứ ai đều có thể làm được để có thể sống mà không bị phụ thuộc vao những món đồ plastic.

        Phân loại: 363.739Đ462K

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.041202

            Kho Mượn: MVN.047345 - MVN.047346 - MVN.047347

            Kho Thiếu Nhi: TN.038268 - TN.038269

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004624 - XLD.004625


141. Lê Thái Dũng. Cha ông ta với việc khuyến học/ Lê Thái Dũng b.s.- H.: Hồng Đức, 2020. - 211tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Khái quát một số vấn đề cơ bản về giáo dục, khuyến học qua các triều đại. Cung cấp những thông tin về các sự kiện quan trọng, chân dung những nhân tài đất nước.

        Phân loại: 370CH100-Ô

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.041203

            Kho Mượn: MVN.047348 - MVN.047349

            Kho Thiếu Nhi: TN.038270 - TN.038271 - TN.038272

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004626 - XLD.004627


142. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Feeling friendly: Cảm xúc thân thiện/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048180 - DPVN.048181 - DPVN.048182

            Kho Thiếu Nhi: TN.038559 - TN.038560 - TN.038561

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004741 - XLD.004742


143. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Feeling angry: Cảm xúc tức giận/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048171 - DPVN.048172 - DPVN.048173

            Kho Thiếu Nhi: TN.038550 - TN.038551 - TN.038552

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004735 - XLD.004736

144. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Would you... ?: Câu hỏi "... có thể ... không ạ?"/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Being polite - Phép lịch sự

        Tóm tắt:  Gồm những tình huống đơn giản quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và tranh minh họa, giúp trẻ học về phép lịch sự, các từ ngữ lịch thiệp và biết cách sử dụng chúng đúng lúc.

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048189 - DPVN.048190 - DPVN.048191

            Kho Thiếu Nhi: TN.038568 - TN.038569 - TN.038570

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004747 - XLD.004748


145. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - May I... ?: Được không ạ...?/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Being polite - Phép lịch sự

        Tóm tắt:  Gồm những tình huống đơn giản quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và tranh minh họa, giúp trẻ học về phép lịch sự, các từ ngữ lịch thiệp và biết cách sử dụng chúng đúng lúc.

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048183 - DPVN.048184 - DPVN.048185

            Kho Thiếu Nhi: TN.038562 - TN.038563 - TN.038564

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004743 - XLD.004744


146. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Feeling confident: Cảm xúc tự tin/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Tóm tắt:  Gồm những mẩu chuyện nhỏ bằng song ngữ Anh - Việt về nhiều tình huống gây ra những cảm xúc nhất định, giúp trẻ làm quen với những tình huống này ở đời thực.

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048174 - DPVN.048175 - DPVN.048176

            Kho Thiếu Nhi: TN.038553 - TN.038554 - TN.038555

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004737 - XLD.004738


147. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Feeling happy: Cảm xúc vui vẻ/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048168 - DPVN.048169 - DPVN.048170

            Kho Thiếu Nhi: TN.038547 - TN.038548 - TN.038549

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004733 - XLD.004734


148. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Feeling shy: Cảm xúc ngượng ngùng/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Tóm tắt:  Gồm những mẩu chuyện nhỏ bằng song ngữ Anh - Việt về nhiều tình huống gây ra những cảm xúc nhất định, giúp trẻ làm quen với những tình huống này ở đời thực.

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048162 - DPVN.048163 - DPVN.048164

            Kho Thiếu Nhi: TN.038541 - TN.038542 - TN.038543

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004729 - XLD.004730


149. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Sorry: Xin lỗi/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Being polite - Phép lịch sự

        Tóm tắt:  Gồm những tình huống đơn giản quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và tranh minh họa, giúp trẻ học về phép lịch sự, các từ ngữ lịch thiệp và biết cách sử dụng chúng đúng lúc.

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048204 - DPVN.048205 - DPVN.048206

            Kho Thiếu Nhi: TN.038583 - TN.038584 - TN.038585

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004757 - XLD.004758


150. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - You first: Mời bạn trước/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Being polite - Phép lịch sự

        Tóm tắt:  Gồm những tình huống đơn giản quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và tranh minh họa, giúp trẻ học về phép lịch sự, các từ ngữ lịch thiệp và biết cách sử dụng chúng đúng lúc.

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048201 - DPVN.048202 - DPVN.048203

            Kho Thiếu Nhi: TN.038580 - TN.038581 - TN.038582

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004755 - XLD.004756


151. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Excuse me: Xin nhờ/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Being polite - Phép lịch sự

        Tóm tắt:  Gồm những tình huống đơn giản quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và tranh minh họa, giúp trẻ học về phép lịch sự, các từ ngữ lịch thiệp và biết cách sử dụng chúng đúng lúc.

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048198 - DPVN.048199 - DPVN.048200

            Kho Thiếu Nhi: TN.038577 - TN.038578 - TN.038579

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004753 - XLD.004754


152. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Thank you: Cảm ơn/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Being polite - Phép lịch sự

        Tóm tắt:  Gồm những tình huống đơn giản quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và tranh minh họa, giúp trẻ học về phép lịch sự, các từ ngữ lịch thiệp và biết cách sử dụng chúng đúng lúc.

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048195 - DPVN.048196 - DPVN.048197

            Kho Thiếu Nhi: TN.038574 - TN.038575 - TN.038576

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004751 - XLD.004752

153. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Greetings: Chào hỏi/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Being polite - Phép lịch sự

        Tóm tắt:  Gồm những tình huống đơn giản quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và tranh minh họa, giúp trẻ học về phép lịch sự, các từ ngữ lịch thiệp và biết cách sử dụng chúng đúng lúc.

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048192 - DPVN.048193 - DPVN.048194

            Kho Thiếu Nhi: TN.038571 - TN.038572 - TN.038573

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004749 - XLD.004750


154. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Please: Câu nói "Xin ... ạ"/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Being polite - Phép lịch sự

        Tóm tắt:  Gồm những tình huống đơn giản quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và tranh minh họa, giúp trẻ học về phép lịch sự, các từ ngữ lịch thiệp và biết cách sử dụng chúng đúng lúc.

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048186 - DPVN.048187 - DPVN.048188

            Kho Thiếu Nhi: TN.038565 - TN.038566 - TN.038567

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004745 - XLD.004746


155. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Feeling sad: Cảm xúc buồn bã/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048177 - DPVN.048178 - DPVN.048179

            Kho Thiếu Nhi: TN.038556 - TN.038557 - TN.038558

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004739 - XLD.004740


156. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Feeling jealous: Cảm xúc ghen tị/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048165 - DPVN.048166 - DPVN.048167

            Kho Thiếu Nhi: TN.038544 - TN.038545 - TN.038546

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004731 - XLD.004732


157. Nguyễn Thanh Vân. Giỏi tiếng Anh vui ứng xử - Feeling afraid: Cảm xúc sợ hãi/ Nguyễn Thanh Vân.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 24tr.: tranh màu; 24cm

        Tóm tắt:  Gồm những mẩu chuyện nhỏ bằng song ngữ Anh - Việt về nhiều tình huống gây ra những cảm xúc nhất định, giúp trẻ làm quen với những tình huống này ở đời thực.

        Phân loại: 372.65GI-428T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048159 - DPVN.048160 - DPVN.048161

            Kho Thiếu Nhi: TN.038538 - TN.038539 - TN.038540

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004727 - XLD.004728

158. Onishi Takahiro. Masayoshi Son - Tỉ phú liều ăn nhiều - 7 bí quyết lãnh đạp thời đại 4.0 của người đàn ông quyền lực nhất thung lũng silicon: Nhà đầu tư công nghệ bậc nhất Nhật Bản/ Onishi Takahiro ; Võ Vương Ngọc Chân dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 429tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của doanh nhân, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn truyền thông đa quốc gia và Internet SoftBanh Nhật Bản Masayoshi Son cùng lý tưởng cũng như phương thức kinh doanh của ông.

        Phân loại: 384.092M109S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042199

            Kho Mượn: MVN.047540 - MVN.047541


159. Thế giới cổ tích/ Hoài Phương dịch ; Minh hoạ: Pilar Campos.- H.: Mỹ thuật, 2019. - 61tr.: tranh màu; 17cm

        Tên sách tiếng Tây Ban Nha: Bolso hadas

        Phân loại: 398.2TH250G

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038497 - TN.038498 - TN.038499

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004713 - XLD.004714

4 - NGÔN NGỮ HỌC
 

160. Trang Anh. Chinh phục cụm động từ tiếng Anh: Kiến thức đầy đủ - Dễ hiểu - Áp dụng nhanh. Hướng dẫn cách dùng các cụm động từ tiếng Anh thông dụng kèm bài tập vận dụng/ Trang Anh.- H.: Đại học sư phạm ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2020. - 254tr.; 24cm

        Phân loại: 428CH312P

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008530

            Kho Mượn: MVV.008721 - MVV.008722 - MVV.008723

            Kho Thiếu Nhi: TN.038244 - TN.038245 - TN.038246 - TN.038247

5 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
 

161. Kelly, Miles. Những câu hỏi tò mò và giải đáp thú vị về khoa học/ Miles Kelly ; Dương Nhung dịch.- H.: Bách khoa Hà Nội ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 31tr.: tranh màu; 27cm

        Phân loại: 500NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004917 - DPVV.004918 - DPVV.004919 - DPVV.004920 - DPVV.004921

            Kho Thiếu Nhi: TN.038202 - TN.038203 - TN.038204


162. Kelly, Miles. Những câu hỏi tò mò và giải đáp thú vị về hành tinh/ Miles Kelly ; Dương Nhung dịch.- H.: Bách khoa Hà Nội ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 31tr.: tranh màu; 27cm

        Phân loại: 523.4NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004912 - DPVV.004913 - DPVV.004914 - DPVV.004915 - DPVV.004916

            Kho Thiếu Nhi: TN.038199 - TN.038200 - TN.038201


163. Kelly, Miles. Những câu hỏi tò mò và giải đáp thú vị về hệ mặt trời/ Miles Kelly ; Dương Nhung dịch.- H.: Bách khoa Hà Nội ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 31tr.: tranh màu; 27cm

        Phân loại: 523.2NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004927 - DPVV.004928 - DPVV.004929 - DPVV.004930 - DPVV.004931

            Kho Thiếu Nhi: TN.038208 - TN.038209 - TN.038210


164. 10 vạn câu hỏi vì sao - Thực vật/ Đức Anh s.t, tuyển chọn.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2020. - 157tr.: minh họa; 21cm

        Tóm tắt:  Tổng hợp các câu hỏi giải đáp một cách khoa học những thắc mắc liên quan đến thực vật.

        Phân loại: 580M558V

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038254 - TN.038255 - TN.038256


165. Trác Việt. 10 vạn điều lý thú về động vật - Những loài độc đáo/ B.s: Trác Việt (ch.b), Hương Bình.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2020. - 187tr.: minh họa; 21cm

        Tóm tắt:  Giải đáp một cách khoa học những thắc mắc liên quan đến những loài động vật độc đáo.

        Phân loại: 590M558V

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038265 - TN.038266 - TN.038267


166. Trác Việt. 10 vạn điều lý thú về động vật - Những loài ngộ nghĩnh/ B.s: Trác Việt (ch.b), Hương Bình.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2020. - 187tr.: minh họa; 21cm

        Tóm tắt:  Giải đáp một cách khoa học những thắc mắc liên quan đến những loài động vật ngộ nghĩnh.

        Phân loại: 590M558V

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038260 - TN.038261 - TN.038262


167. Kelly, Miles. Những câu hỏi tò mò và giải đáp thú vị về động vật/ Miles Kelly ; Dương Nhung dịch.- H.: Bách khoa Hà Nội ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 31tr.: tranh màu; 27cm

        Phân loại: 590NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004922 - DPVV.004923 - DPVV.004924 - DPVV.004925 - DPVV.004926

            Kho Thiếu Nhi: TN.038205 - TN.038206 - TN.038207


168. Trác Việt. 10 vạn điều lý thú về động vật - Những loài nguy hiểm/ B.s: Trác Việt (ch.b), Hương Bình.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2020. - 187tr.: minh họa; 21cm

        Tóm tắt:  Giải đáp một cách khoa học những thắc mắc liên quan đến những động vật nguy hiểm.

        Phân loại: 590M558V

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038257 - TN.038258 - TN.038259


169. Fabre, Jean - Henri. Côn trùng ký của Fabre/ Jean - Henri Fabre ; An Lạc Group dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 249tr.: ảnh màu; 24cm

        Tóm tắt:  Ghi chép về bản năng và tập tính của các loại côn trùng:Bọ hung, Ve sầu, Bọ ngựa, Đom đóm, Tò vò, Bướm cánh chuồn, Ong, Dế.....

        Phân loại: 595.7C454T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008529

            Kho Mượn: MVV.008719 - MVV.008720


170. Chuyện kể về trăm loài chim = Birdnote: Chirps, quirks and stories of 100 birds/ Birdnote ; Emily Poole minh họa ; Hoàng Quyên dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 231tr.: tranh màu; 21cm

        Tóm tắt:  Mô tả chân thực về đời sống, tập tính của các loài chim và mối tương quan giữa nhu cầu con người với sự tồn vong của đời sống hoang dã.

        Phân loại: 598CH527K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038382 - TN.038383 - TN.038384

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004635 - XLD.004636

6 - KỸ THUẬT
 

171. Thu Hương. Đánh thức bộ của con: Giáo dục thông minh bắt đầu từ bộ não/ Thu Hương b.s..- H.: Văn học, 2020. - 187tr.; 24cm. - (Cùng con trưởng thành)

        Tóm tắt:  Chia sẻ kiến thức nuôi dạy trẻ giai đoạn mẫn cảm từ 0 - 6 tuổi, bao gồm: Thời kỳ mẫn cảm khi phát triển các giác quan, thời kỳ mẫn cảm trong phát triển ngôn ngữ, thời kỳ mẫn cảm trong phát triển tính xã hội và tính cá thể, thời kỳ mẫn cảm để bồi dưỡng hứng thú học tập.

        Phân loại: 649Đ107T

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038523 - TN.038524 - TN.038525

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004717 - XLD.004718


172. Thu Hương. Đừng bỏ lỡ thời kỳ mẫn cảm của con/ Thu Hương b.s..- H.: Văn học, 2020. - 170tr.; 24cm. - (Cùng con trưởng thành)

        Tóm tắt:  Giới thiệu kiến thức nuôi dạy trẻ giai đoạn mẫn cảm từ 0 - 6 tuổi, bao gồm: Thời kỳ mẫn cảm khi phát triển các giác quan, thời kỳ mẫn cảm trong phát triển ngôn ngữ, thời kỳ mẫn cảm trong phát triển tính xã hội và tính cá thể, thời kỳ mẫn cảm để bồi dưỡng hứng thú học tập.

        Phân loại: 649Đ556B

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038520 - TN.038521 - TN.038522

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004715 - XLD.004716


173. Fox, Mem. Trong sách có gì mà vui thế?: Phép màu của việc đọc thành tiếng và bí quyết để trẻ học đọc dễ dàng/ Mem Fox ; Đặng Thị Quỳnh Hương dịch.- H.: Phụ nữ, 2019. - 203tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ với các bậc phụ huynh phương pháp đọc sách "đọc to thành tiếng" cho trẻ, giúp kích thích phát triển não bộ ở trẻ, đồng thời gia tăng khoảnh khắc gần gũi bên trẻ, góp phần hỗ trợ các bậc cha mẹ nuôi dạy nên những đứa trẻ hạnh phúc hơn, thông minh hơn.

        Phân loại: 649TR431-S

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038473 - TN.038474 - TN.038475

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004697 - XLD.004698


174. Spock, Benjamin. 33 câu chuyện với các bà mẹ cùng con phát triển bản thân/ Benjamin Spock ; Nguyễn Hiến Lê dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2018. - 247tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những câu chuyện nhỏ cung cấp cho các bà mẹ những kiến thức cơ bản về sức khoẻ, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ; các phương pháp giáo dục trẻ trong những trường hợp và độ tuổi cụ thể.

        Phân loại: 649B100M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048258 - DPVN.048259 - DPVN.048260 - DPVN.048261 - DPVN.048262

            Kho Đọc: DVN.042176

            Kho Mượn: MVN.047494 - MVN.047495


175. Thu Hương. Cảm xúc của con do bạn quyết định/ B.s.: Thu Hương, Hoàng My.- H.: Văn học, 2020. - 182tr.; 24cm. - (Cùng con trưởng thành)

        Tóm tắt:  Chia sẻ kiến thức nuôi dạy con, giúp các bậc cha mẹ học được cách dùng trái tim để thấu hiểu và đồng cảm với con trẻ, giúp trẻ phát triển cảm xúc một cách tốt nhất.

        Phân loại: 649C104X

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038526 - TN.038527 - TN.038528

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004719 - XLD.004720


176. Hạnh Nguyên. Lắng nghe con bạn: Bí quyết khắc phục sai lầm trong giáo dục con cái/ Hạnh Nguyên b.s..- H.: Văn học, 2020. - 176tr.; 24cm. - (Cùng con trưởng thành)

        Tóm tắt:  Chia sẻ kiến thức nuôi dạy con, giúp các bậc cha mẹ học được cách dùng trái tim để thấu hiểu và đồng cảm với con trẻ, giúp trẻ phát triển cảm xúc một cách tốt nhất.

        Phân loại: 649L116N

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038529 - TN.038530 - TN.038531

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004721 - XLD.004722


177. Nguyễn Hiến Lê. Săn sóc sự học của các con: Trẻ nào cũng có thể học giỏi được/ Nguyễn Hiến Lê.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2018. - 151tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những cách dạy con học giỏi; hiểu tâm lí của con; dạy con có kỉ luật, có kế hoạch; phương pháp giảng dạy cho trẻ; giúp trẻ không lười biếng....

        Phân loại: 649S-115-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048253 - DPVN.048254 - DPVN.048255 - DPVN.048256 - DPVN.048257

            Kho Đọc: DVN.042175

            Kho Mượn: MVN.047492 - MVN.047493


178. Mễ Lạp. Vì ước mơ ngại gì dốc cạn tâm sức/ Mễ Lạp ; Hoàng Anh dịch ; Lê Thị Thanh Hương h.đ..- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 425tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Nếu không nỗ lực, cuộc đời bạn sẽ giống như con đường độc đạo; vì sao bạn không có một cuộc sống viên mãn; cái gọi là trưởng thành chính là làm bạn với chính mình.

        Phân loại: 650.1V300Ư

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042188

            Kho Mượn: MVN.047518 - MVN.047519


179. Bannatyne, Duncan. Quản lý thời gian thông minh của người thành đạt = How to be smart with your time: Bí quyết thành công của triệu phú Anh/ Duncan Bannatyne ; Thu Thủy dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 390tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Định hướng mục tiêu của cuộc đời mình, tận dụng điểm mạnh của bản thân, gạt đi giọng nói trong đầu, học cách từ chối, thanh lọc cuộc sống, thời gian biểu và kế hoạch, danh sách những việc cần làm,....

        Phân loại: 650.1QU105L

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042185

            Kho Mượn: MVN.047512 - MVN.047513


180. Bannatyne, Duncan. Thức tỉnh thay đổi cuộc đời = Wake up and change your life: Bí quyết thành công của triệu phú Anh/ Duncan Bannatyne ; Nguyệt Minh dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 383tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ kĩ năng để thay đổi sự nghiệp, kinh nghiệm kiếm tiền trong kinh doanh nhằm trở lên giàu có: Loại bỏ rào cản, ý tưởng, chính bạn, kế hoạch, gia tăng tài chính, điều hành doanh nghiệp của bạn, phát triển doanh nghiệp của bạn, triệu phú.

        Phân loại: 650.1TH552T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042191

            Kho Mượn: MVN.047524 - MVN.047525


181. Moran, Brian P.. Tối đa hóa hiệu suất công việc 12 tháng làm trong 12 tuần = The 12 week year get more done in 12 weeks than others do in 12 months/ Brian P. Moran, Michael Lennington ; Quế Chi dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 391tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Đưa ra những ý tưởng tuyệt vời và thực tế, hướng dẫn từng bước để cải thiện thành tích của bạn trong công việc.

        Phân loại: 650.1T452Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042184

            Kho Mượn: MVN.047510 - MVN.047511


182. Maxwell, John C.. Thành công 101 - Những điều nhà lãnh đạo cần biết/ John C. Maxwell ; Hoàng Ngọc Bích dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 178tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày cách hình dung đúng đắn về thành công; Những phẩm chất cốt lõi để thành công; Thành công ở cấp độ tiếp theo....

        Phân loại: 650.1TH107C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048235 - DPVN.048236 - DPVN.048237 - DPVN.048238 - DPVN.048239

            Kho Đọc: DVN.042167

            Kho Mượn: MVN.047476 - MVN.047477


183. Hurd, Holly. Mẹ bỉm sữa kinh doanh = Venture mom - From idea to income in just 12 weeks: Từ lên ý tưởng đến tạo thu nhập chỉ trong 12 tuần/ Holly Hurd ; Dương Hương dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 511tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm những câu chuyện về thành công và dấu mốc trên con đường dẫn đến thành công. Sau mỗi câu chuyện là thông tin tóm tắt nhằm hướng dẫn và truyền cảm hứng cho độc giả....

        Phân loại: 650.1M200B

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042174

            Kho Mượn: MVN.047490 - MVN.047491


184. Martinez, Jone',Martinez, Jone'. Carlos Slim: Bí quyết thành công của người giàu nhất thế giới = Carlos Slim: The richest man in the world,Carlos Slim: The richest man in the world/ Jone' Martinez ; Nguyệt Minh dịch,Jone' Martinez ; Nguyệt Minh dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 419tr.,419tr.: ảnh, bảng,ảnh, bảng; 24cm,24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu câu chuyện cuộc đời của một doanh nhân vô cùng thành đạt và cách ông ấy xây dựng đế chế của mình. Ngoài ra còn khắc họa thực tại của Mexico,Giới thiệu câu chuyện cuộc đời của một doanh nhân vô cùng thành đạt và cách ông ấy xây dựng đế chế của mình. Ngoài ra còn khắc họa thực tại của Mexico.

        Phân loại: 650.1 + 650.1B300Q + B300Q

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008543

            Kho Mượn: MVV.008754 - MVV.008755


185. Keller, Wendy. Hướng dẫn bài bản xây dựng và chuyển đổi dữ liệu nền tảng doanh nghiệp thành tiền: Ultimate guide series/ Wendy Keller ; Thùy Dương dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 287tr.: minh họa; 24cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn cách xây dựng hình ảnh bản thân từng bước một trong thị trường cạnh tranh nhằm phát triển thương hiệu và thu hút các cơ hội mới để kiếm được nhiều tiền.

        Phân loại: 658.8U511G

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008549

            Kho Mượn: MVV.008766 - MVV.008767


186. Stokes, Richard. Hướng dẫn bài bản tối ưu hóa chỉ số pay - per - click cho doanh nghiệp: Ultimate guide series/ Richard Stokes ; Phúc Lâm dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 411tr.: minh họa; 24cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn cách xây dựng chiến dịch chất lượng ngay từ nền móng để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

        Phân loại: 658.8H561D

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008548

            Kho Mượn: MVV.008764 - MVV.008765


187. Gunelius, Susan. Hướng dẫn bài bản cách làm email marketing cho doanh nghiệp/ Susan Gunelius ; Thủy Tiên dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 313tr.: minh họa; 24cm

        Tóm tắt:  Sự phát triển của tiếp thị qua thư điện tử; phễu marketing; tạo một nam châm hút khách hàng; thư trả lời tự động....

        Phân loại: 658.8H561D

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008545

            Kho Mượn: MVV.008758 - MVV.008759


188. Vitale, Joe. Trạng thái mua hàng: Khoa học thôi miên mới trong kinh doanh và tiếp thị/ Joe Vitale ; Dịch: Trần Phi Hùng Anh, Trần Thị Nguyên Hương.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 321tr.: minh họa; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: Buying trances

        Tóm tắt:  Giới thiệu những chiến lược, chiến thuật, thông điệp kinh doanh để thuyết phục khách hàng bằng cách phân tích trạng thái tâm lý và cảm xúc, dẫn dắt khách hàng.

        Phân loại: 658.8TR106T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008547

            Kho Mượn: MVV.008762 - MVV.008763


189. Rognerud, Jon. Ultimate guide series: Hướng dẫn bài bản tối ưu hóa Website dành cho doanh nghiệp: Xây dựng một trang Web có hiệu suất cao.../ Jon Rognerud ; Hoàng Anh dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 479tr.: ảnh, bảng; 24cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ các bản cập nhật mới để tối ưu hóa trang web và công cụ tìm kiếm; hiểu về tìm kiếm trên web và cách thức hoạt động; phương pháp xây dựng một liên kết sạch; chiến lược phát triển, bán hàng và chuyển đổi.

        Phân loại: 658.8H561D

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008544

            Kho Mượn: MVV.008756 - MVV.008757


190. Halligan, Brian. Inbound marketing - Thu hút thế giới về với bạn trong môi trường trực tuyến/ Brian Halligan, Dharmesh Shah ; Huỳnh Hữu Tài dịch.- Tp. HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 301tr.; 21cm

        Tên sách tiếng Anh: Inbound marketing: Attract, engage, and delight customers online

        Tóm tắt:  Giới thiệu những phương pháp tiếp thị từ xa, tiếp thị trực tuyến tối ưu để thu hút khách hàng; những lời khuyên chi tiết để làm thế nào được tìm thấy trên môi trường trực tuyến, chuyển đổi khách truy cập thành các khách hàng tiềm năng và khách hàng thực sự cho doanh nghiệp của mình.

        Phân loại: 658.8I-311M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048153 - DPVN.048154

            Kho Đọc: DVN.041218

            Kho Mượn: MVN.047378 - MVN.047379


191. Kupchik, Ken. Bán được hàng hay là chết: Cẩm nang sinh tồn trong bán hàng/ Ken Kupchik ; Nguyệt Minh dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 277tr.; 21cm

        Tên sách tiếng Anh: The sales survival handbook : cold calls, commissions, and caffeine addiction -- The real truth about life in sales

        Tóm tắt:  Chia sẻ kỹ năng kể chuyện trong bán hàng để thu hút sự chú ý của khách hàng, đồng thời giới thiệu về nghề bán hàng, cuộc sống hàng ngày của chuyên gia bán hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu về khách hàng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

        Phân loại: 658.85B105Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042202

            Kho Mượn: MVN.047546 - MVN.047547


192. Toporek, Adam. Dịch vụ khách hàng hoàn hảo = Be your custumer's hero/ Adam Toporek ; Nguyệt Minh dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 507tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ bí quyết, chiến lược về công việc phải đối mặt hàng ngày: khi làm việc với những khách hàng khó tính, bảo thủ và dễ dàng phật ý, vô vàn những mẫu đơn cần khách hàng kí xác nhận, cùng cả tí vấn đề không thể gọi tên.

        Phân loại: 658.8D302V

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042197

            Kho Mượn: MVN.047536 - MVN.047537


193. Carrie, Green. Hành trình kinh doanh trực tuyến 28 ngày: Biến ý tưởng của bạn thành hiện thực và trở thành doanh nhân thành công/ Green Carrie ; Giang Vi dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 359tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Loại bỏ những nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ trong quá khứ để có thể đạt đến thành công. Hiểu khách hàng và biết cách cách kết nối với họ. Xây dựng thương hiệu, cộng đồng người hâm mộ, người theo dõi và khách hàng trung thành. Phát triển bản thân để ngày càng thành công hơn.

        Phân loại: 658.8H107T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042201

            Kho Mượn: MVN.047544 - MVN.047545


194. Treliving, Jim. Quyết định kỹ năng hàng đầu của nhà lãnh đạo tài ba/ Jim Treliving ; Nguyệt Minh dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 347tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những câu chuyện truyền cảm hứng và lời khuyên sâu sắc cho các doanh nhân vừa chớm nở. Từ đó đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong cuộc sống và tự tin tiến về phía trước trong lĩnh vực đã chọn.

        Phân loại: 658.4QU528Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042194

            Kho Mượn: MVN.047530 - MVN.047531


195. Snow, Shane. Đội nhóm trong mơ = Dream teams working together without falling apart: Bí quyết gắn kết đội nhóm để đạt tới đỉnh cao/ Shane Snow ; Ngô Thế Vinh dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 471tr.: minh họa; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về những nhóm người có thể cùng nhau tạo lên những bước đột phá: Fetisov và các đồng đội, các công ty sáng tạo, các nhóm nhạc rap, công ty phần mềm, nhà quy hoạch đô thị, phong trào xã hội và những đội quân thiếu trang bị nhưng lại làm được những điều tuyệt vời.

        Phân loại: 658.4Đ452N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042186

            Kho Mượn: MVN.047514 - MVN.047515


196. Maxwell, John C.. Lãnh đạo 101 - Những điều nhà lãnh đạo cần biết = Leadership 101/ John C. Maxwell ; Phạm Xuân Thu dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 166tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những cách để củng cố khả năng lãnh đạo vốn có của bạn bằng cách: theo đuổi tầm nhìn của bạn và đưa người khác đi cùng; nuôi lớn sự trung thành của những người mà bạn lãnh đạo; đầu tư không ngừng vào chất lượng lãnh đạo của bạn; tạo ra nền tảng tin tưởng....

        Phân loại: 658.4L107Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048230 - DPVN.048231 - DPVN.048232 - DPVN.048233 - DPVN.048234

            Kho Đọc: DVN.042166

            Kho Mượn: MVN.047474 - MVN.047475


197. Maxwell, John C.. Cố vấn 101 - Những điều nhà lãnh đạo cần biết = Mentoring 101/ John C. Maxwell ; Dương Hương dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 166tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu các bước cần thiết để tái tạo hiệu quả sự thành công của bạn cho người khác; giải thích cách lựa chọn đúng người cố vấn, cách tạo ra môi trường phù hợp cho những nhà lãnh đạo để họ phát triển và thành đạt, và cách để bắt đầu quá trình này....

        Phân loại: 658.4C450V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048220 - DPVN.048221 - DPVN.048222 - DPVN.048223 - DPVN.048224

            Kho Đọc: DVN.042164

            Kho Mượn: MVN.047470 - MVN.047471


198. Maxwell, John C.. Thái độ 101 - Những điều nhà lãnh đạo cần biết/ John C. Maxwell ; Hoàng Ngọc Bích dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 154tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu cách nhận thức được thái độ của cá nhân tác động đến phong độ của họ thế nào; xác định những cảm nhận, hành vi và suy nghĩ có vấn đề ở bản thân mình và người khác; nhận biết sáu vấn đề thường gặp về thái độ dẫn đến phá hoại công việc nhóm; bí quyết thay đổi thái độ xấu....

        Phân loại: 658.4TH103Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048225 - DPVN.048226 - DPVN.048227 - DPVN.048228 - DPVN.048229

            Kho Đọc: DVN.042165

            Kho Mượn: MVN.047472 - MVN.047473


199. Maxwell, John C.. Làm việc nhóm 101 - Những điều nhà lãnh đạo cần biết/ John C. Maxwell ; Huỳnh Nhựt Tân dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 157tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày những cách xây dựng một đội bền vững; tạo ra năng lượng tích cực trong đội; khai thác sự sáng tạo của đội; nhận ra các thành viên yếu kém ảnh hưởng tiêu cực đến đội...

        Phân loại: 658.4L104V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048240 - DPVN.048241 - DPVN.048242 - DPVN.048243 - DPVN.048244

            Kho Đọc: DVN.042168

            Kho Mượn: MVN.047478 - MVN.047479


200. Maxwell, John C.. Trang bị 101 - Những điều nhà lãnh đạo cần biết/ John C. Maxwell ; Ngô Thế Vinh dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2018. - 142tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Cung cấp hiểu biết sâu sắc về:  sức mạnh của làm việc nhóm; vì sao trang bị lại là việc thiết yếu đối với thành công của người lãnh đạo; các phẩm chất cần tìm kiếm ở những nhà lãnh đạo tiềm năng; mười bước để đầu tư vào người khác; đầu tư vào đội của bạn cho tương lai....

        Phân loại: 658.4TR106B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048248 - DPVN.048249 - DPVN.048250 - DPVN.048251 - DPVN.048252

            Kho Đọc: DVN.042170

            Kho Mượn: MVN.047482 - MVN.047483


201. Maxwell, John C.. Tự phát triển 101 - Những điều nhà lãnh đạo cần biết = Self improvement 101/ John C. Maxwell ; Bùi Thị Nhung dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 157tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số bài học từ những kinh nghiệm của tác giả để trở thành nhà lãnh đạo vượt trội: bí quyết trở thành người học hỏi cả đời; tập trung thời gian để phát triển tối đa; những hi sinh đáng để chấp nhận nhằm không ngừng tiến bộ; vượt qua các trở ngại đối với việc cải thiện bản thân; mấu chốt để biến kinh nghiệm thành hiểu biết.

        Phân loại: 658.4T550P

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048210 - DPVN.048211 - DPVN.048212 - DPVN.048213 - DPVN.048214

            Kho Đọc: DVN.042162

            Kho Mượn: MVN.047466 - MVN.047467


202. Growth, Explosive. Tăng trưởng bùng nổ: Chiến lược phát triển thiên tài để đạt được 100 triệu người dùng/ Explosive Growth ; Đình Thụy dịch ; Phan Thị Huê h.đ..- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 410tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm, chiến thuật kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp khởi nghiệp điều hành tốt hơn doanh nghiệp của mình.

        Phân loại: 658.4T116T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042187

            Kho Mượn: MVN.047516 - MVN.047517


203. Logan, Dave. Thủ lĩnh bộ lạc: Thuật lãnh đạo xuất chúng/ Dave Logan, John King, Halee fischer-wright ; Huy Tâm dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 482tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Hệ thống lãnh đạo trong bộ lạc; hành trình của bạn với tư cách thủ lĩnh: Lãnh đạo người khác qua từng cấp độ; xây dựng bộ lĩnh bộ lạc; hướng tới các cộng đồng làm việc sống còn.

        Phân loại: 658.4TH500L

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042192

            Kho Mượn: MVN.047526 - MVN.047527


204. Marr, Bernard. Chiến lược dữ liệu = Data strategy: Lợi thế vượt trội từ Big Data, phân tích dữ liệu và IoT/ Bernard Marr ; Huỳnh Hữu Tài dịch.- Tp. HCM: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2019. - 271tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Tìm hiểu về mỗi doanh nghiệp hiện tại là một doanh nghiệp dữ liệu; xác định các nhu cầu về chiến lược sữ liệu; sử dụng dữ liệu để cải thiện các quyết định kinh doanh; tạo ra doanh thu từ dữ liệu....

        Phân loại: 658.4CH305L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004989 - DPVV.004990

            Kho Đọc: DVV.008538

            Kho Mượn: MVV.008736 - MVV.008737

205. Phan Văn Trường. Một đời thương thuyết: Đừng để Bờm và Phú ông thất vọng/ Phan Văn Trường ; Kim Duẩn minh họa.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2019. - 380tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Những câu chuyện thật của chính tác giả về thương thuyết và nghệ thuật thương thuyết, những bài học đắt giá để đánh đổi lấy kinh nghiệm trong cuộc đời làm nhà kinh doanh của mình, trên nhiều cương vị cấp cao khác nhau tại rất nhiều tập đoàn danh tiếng hàng đầu thế giới.

        Phân loại: 658.4M458Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048139 - DPVN.048140

            Kho Đọc: DVN.041211

            Kho Mượn: MVN.047364 - MVN.047365


206. Maxwell, John C.. Mối quan hệ 101 - Những điều nhà lãnh đạo cần biết/ John C. Maxwell ; Hoàng Ngọc Bích dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 131tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm các nguyên lý đã được kiểm chứng để phát triển mối quan hệ lành mạnh với người khác: các nguyên tắc cơ bản có chung trong mọi mối quan hệ tốt; cách tạo nên mối liên kết bền vững với mọi người trong đội; kĩ năng lắng nghe của người lãnh đạo; mối quan hệ quan trọng nhất đối với thành công của bất kì ai....

        Phân loại: 658.4M452Q

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048215 - DPVN.048216 - DPVN.048217 - DPVN.048218 - DPVN.048219

            Kho Đọc: DVN.042163

            Kho Mượn: MVN.047468 - MVN.047469


207. Trần Vĩ. Đế chế Alibaba - Bí mật quản trị nhân lực để tạo ra một đội quân bách chiến bách thắng/ Trần Vĩ ; Dũng Nguyễn dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 422tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Quan niệm tư tưởng xây dựng nguồn nhân lực của Alibaba: Văn hóa doanh nghiệp, quy hoạch chiến lược, chiêu mộ nhân tài, đào tạo nhân viên mới, tiêu chuẩn dùng người tài, quản lí các mối quan hệ....

        Phân loại: 658.3Đ250C

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042182

            Kho Mượn: MVN.047506 - MVN.047507


208. Treacy, Michael. Liên tục tăng trưởng 2 con số: Những công ty lớn thành công như thế nào? Bạn cũng có thể làm được/ Michael Treacy ; Nguyệt Minh dịch ; Nguyễn Tài Thái h.đ..- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2019. - 438tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày nguyên nhân khó tăng trưởng, ai có mức tăng trưởng 2 con số, quản lí danh mục tăng trưởng 2 con số và 5 nguyên tắc.

        Phân loại: 658.4L305T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042183

            Kho Mượn: MVN.047508 - MVN.047509

61 - Y HỌC - Y TẾ

209. Băn khoăn tuổi dậy thì (của bạn gái) = vWhat's happening to me?: Dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên/ Ngọc Hương dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa Đinh Tỵ, 2020. - 52tr.: minh họa; 23cm. - (Cùng con trưởng thành)

        Tóm tắt:  Cung cấp nhiều thông tin về những dấu hiệu thay đổi trên cơ thể - kể cả những diễn biến tâm lí, với cách trình bày chân thực, dễ hiểu về tuổi dậy thì.

        Phân loại: 612.6B115K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038458 - TN.038459 - TN.038460

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004687 - XLD.004688


210. Bollinger, Ty M.. Sự thật về ung thư = The true about cancer: Hiểu đúng, chữa đúng và phòng ngừa đúng/ Ty M. Bollinger ; Nguyệt Minh dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2020. - 343tr.: ảnh; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu lược sử y khoa và những quan điểm về ung thư; chuẩn đoán phát hiện, nguyên nhân và cách phòng ngừa ung thư; các phương pháp điều trị ung thư hiệu quả.

        Phân loại: 616.99S-550T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008542

            Kho Mượn: MVV.008752 - MVV.008753


211. Itzler, Jesse. Seal quyết không bỏ cuộc/ Jesse Itzler ; Tùng Vũ dịch.- H.: Văn học ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 290tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Ghi lại câu chuyện về hành trình 31 ngày khổ luyện để có một thân hình cơ
thể khỏe manh của huấn luyện viên SEAL, qua đó sẽ giúp bạn nhận ra những lợi ích của việc luyện tập và thay đổi bản thân.

        Phân loại: 613.7S200Q

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004970 - DPVV.004971

            Kho Đọc: DVV.008528

            Kho Mượn: MVV.008717 - MVV.008718


212. 10 vạn câu hỏi vì sao - Con người/ Đức Anh s.t, tuyển chọn.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2020. - 205tr.: minh họa; 21cm

        Tóm tắt:  Tổng hợp các câu hỏi giải đáp một cách khoa học những thắc mắc liên quan đến cơ thể con người.

        Phân loại: 612M558V

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038251 - TN.038252 - TN.038253


213. Ober, Clinton. Khi bàn chân chạm vào đất mẹ = Earthing/ Clinton Ober, Stephen T. Sinatra, Martin Zucker ; Kim Văn dịch.- H.: Dân Trí ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 382tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Những kiến thức khoa học về chăm sóc sức khoẻ bằng việc tiếp đất bằng chân, giúp chúng ta giảm thiểu những nguy hiểm khi thiếu sự kết nối với sức mạnh, năng lượng của trái đất và nâng cao sức khoẻ của bản thân.

        Phân loại: 612KH300B

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008531

            Kho Mượn: MVV.008724 - MVV.008725

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004618 - XLD.004619

 

 

7 - NGHỆ THUẬT
 

214. Nguyễn Ngọc Ký. 420 câu đố vui thông minh: Tuyển chọn câu đố đặc sắc dành cho học sinh/ Nguyễn Ngọc Ký.- Tp. HCM: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 175tr.; 17cm

        Tóm tắt:  Gồm 420 câu đố chọn lọc từ 16 tập câu đố mà tác giả đã sáng tác và được phát hành trong mấy chục năm qua. Mỗi câu đố là một bài thơ nhỏ mà tác giả muốn nhờ độc giả đặt tên cho đấy....

        Phân loại: 793.735B454T

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038436 - TN.038437 - TN.038438

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004673 - XLD.004674

8 - NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
 

215. Kruess, James. Timm Thaler - cậu bé bán tiếng cười: Hay bản giao kèo tai hại : Tiểu thuyết/ James Kruess ; Linh Chi dịch.- H.: Lao động ; Công ty văn hóa Đinh Tị, 2019. - 343tr.; 21cm

        Phân loại: 833T310T

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038491 - TN.038492 - TN.038493

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004709 - XLD.004710


216. Wiesel, Elie. Đêm: Tiểu thuyết/ Elie Wiesel ; Bảo Chân dịch.- H.: Hội Nhà văn, 2019. - 192tr.; 21cm

        Phân loại: 833Đ253

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048280 - DPVN.048281

            Kho Đọc: DVN.042209

            Kho Mượn: MVN.047560 - MVN.047561


217. Jonasson, Jonas. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất: Tiểu thuyết/ Jonas Jonasson ; Phạm Hải Anh dịch.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2019. - 515tr.; 20cm

        Phân loại: 839.7Ô455T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048145 - DPVN.048146

            Kho Đọc: DVN.041214

            Kho Mượn: MVN.047370 - MVN.047371


218. Khi mình lớn lên = When I grow up!: Truyện tranh/ Quentin Gréban ; Cẩm Xuân dịch.- Tp. HCM: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ; Công ty Trí Việt, 2019. - 27tr.: tranh màu; 24cm. - (Dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi)

        Tên sách tiếng Pháp: Quand je serai grand!

        Phân loại: 843KH300M

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038532 - TN.038533 - TN.038534

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004723 - XLD.004724


219. Besson, Philippe. Lữ khách thành Lisbon: Tiểu thuyết/ Philippe Besson ; Bảo Chân dịch.- H.: Hội Nhà văn, 2019. - 170tr.; 21cm

        Phân loại: 843L550K

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048298 - DPVN.048299

            Kho Đọc: DVN.042218

            Kho Mượn: MVN.047578 - MVN.047579


220. Morgenstern, Susie. Bà ngoại thời @/ Susie Morgenstern ; Trần Thị Khánh Vân dịch.- H.: Hội Nhà văn ; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2019. - 202tr.; 21cm

        Phân loại: 843B100N

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038418 - TN.038419 - TN.038420

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004661 - XLD.004662


221. Capek, Karel. Nhà máy chế tạo siêu nhiên: Tiểu thuyết/ Karel Capek ; Phạm Công Tú dịch ; Josef Capek minh họa.- H.: Hội Nhà văn, 2019. - 237tr.; 21cm

        Phân loại: 891.8NH100M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048270 - DPVN.048271

            Kho Đọc: DVN.042204

            Kho Mượn: MVN.047550 - MVN.047551


222. Chiêu Diêu.- H.: Phụ nữ, 2019

        T.1.- 2019.- 424tr.

        Phân loại: 895.1CH309D

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048143 - DPVN.048144

            Kho Đọc: DVN.041213

            Kho Mượn: MVN.047368 - MVN.047369


223. Điền Nhĩ. Lập bia trường thọ: Tuyển tập truyện vừa/ Điền Nhĩ ; Nguyên Trần dịch.- H.: Văn học, 2018. - 482tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1L123B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048141 - DPVN.048142

            Kho Đọc: DVN.041212

            Kho Mượn: MVN.047366 - MVN.047367


224. Mộc Phù Sinh. Khách bộ hành thời gian: Tiểu thuyết/ Mộc Phù Sinh ; Tố Hinh dịch.- H.: Thanh niên, 2019. - 491tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1KH102B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048268 - DPVN.048269

            Kho Đọc: DVN.042203

            Kho Mượn: MVN.047548 - MVN.047549


225. Vãn Tình. Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc/ Vãn Tình ; Huỳnh Nhã Thi dịch.- H.: Thế giới, 2019. - 427tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1L126T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048276 - DPVN.048277

            Kho Đọc: DVN.042207

            Kho Mượn: MVN.047556 - MVN.047557


226. Quan Đông. Tôi có một chén rượu có thể xoa dịu hồng trần/ Quan Đông, Dã Khách ; Ngọc Dao dịch.- H.: Hồng Đức, 2019. - 341tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1T452C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048296 - DPVN.048297

            Kho Đọc: DVN.042217

            Kho Mượn: MVN.047576 - MVN.047577


227. Li Qiong. Trên thế giới có trăm ngàn kiểu yêu: Truyện ngắn/ Li Qiong ; Mỹ Tịch dịch.- H.: Văn học, 2019. - 327tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1TR254T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048304 - DPVN.048305

            Kho Đọc: DVN.042221

            Kho Mượn: MVN.047584 - MVN.047585


228. Con đường rực lửa.- H.: Thanh niên, 2019

        T.1.- 2019.- 418tr.

        Phân loại: 895.1C430Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048319 - DPVN.048320

            Kho Đọc: DVN.042227

            Kho Mượn: MVN.047596 - MVN.047597


229. Sa Dư. Bốc án: Tiểu thuyết/ Sa Dư ; Lục Phong dịch.- H.: Nxb. Hà Nội, 2019. - 620tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1B451A

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.041210

            Kho Mượn: MVN.047362 - MVN.047363


230. WhatYouNeed. Dù sao cũng là chúng ta của tuổi hai mươi/ WhatYouNeed ; Tạ Thu Ngân dịch.- H.: Thanh niên, 2019. - 261tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1D500-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048272 - DPVN.048273

            Kho Đọc: DVN.042205

            Kho Mượn: MVN.047552 - MVN.047553


231. Trương Hạo Thần. Bạn có một thư mới chưa đọc: Tản văn/ Trương Hạo Thần.- H.: Thế giới, 2019. - 233tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1B105C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048292 - DPVN.048293

            Kho Đọc: DVN.042215

            Kho Mượn: MVN.047572 - MVN.047573


232. Ngô Đại Vỹ. Rạp chiếu phim cuộc đời: Tản văn - Truyện ngắn/ Ngô Đại Vỹ ; Tú Phương dịch.- H.: Văn học, 2018. - 248tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1R109C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048288 - DPVN.048289

            Kho Đọc: DVN.042213

            Kho Mượn: MVN.047568 - MVN.047569

233. Chiêu Diêu.- H.: Phụ nữ, 2019

        T.2.- 2019.- 448tr.

        Phân loại: 895.1CH309D

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048266 - DPVN.048267

            Kho Đọc: DVN.042181

            Kho Mượn: MVN.047504 - MVN.047505


234. Con đường rực lửa.- H.: Thanh niên, 2019

        T.2.- 2019.- 494tr.

        Phân loại: 895.1C430Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048321 - DPVN.048322

            Kho Đọc: DVN.042228

            Kho Mượn: MVN.047598 - MVN.047599


235. Tuổi trẻ nồng nhiệt thời gian phai mờ: Tuyển tập trích dẫn từ các tác phẩm xuất sắc nhất của VanVietBooks/ Diệp Tử, Lục Xu, Tâm Văn... ; Vũ Quỳnh Mai b.s..- H.: Phụ nữ, 2019. - 196tr.; 18cm

        Tóm tắt:  Tập hợp một số câu nói nổi tiếng trong các tiểu thuyết ngôn tình hiện đại của Trung Quốc về đề tài tình yêu.

        Phân loại: 895.1T515T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048332 - DPVN.048333 - DPVN.048334 - DPVN.048335 - DPVN.048336


236. Bình Ca. Quân khu Nam Đồng: Truyện/ Bình Ca.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 435tr.; 20cm

        Phân loại: 895.92234QU121K

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048147 - DPVN.048148

            Kho Đọc: DVN.041215

            Kho Mượn: MVN.047372 - MVN.047373


237. Linh. Những điều ở giữa chúng ta là gì?/ Linh ; T.hờ minh họa.- H.: Văn học, 2019. - 197tr.; 20cm

        Phân loại: 895.92214NH556Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048312 - DPVN.048313

            Kho Đọc: DVN.042225

            Kho Mượn: MVN.047592 - MVN.047593


238. Trần Thị Tú Ngọc. Ngụ ngôn tháng tư: Tập truyện ngắn/ Trần Thị Tú Ngọc.- H.: Dân trí, 2019. - 215tr.; 21cm

        Phân loại: 895.92234NG500N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048330 - DPVN.048331

            Kho Đọc: DVN.042231

            Kho Mượn: MVN.047604 - MVN.047605


239. Tadashi Ohta. Phục hồi: Tiểu thuyết/ Tadashi Ohta ; Vương Hải Yến dịch.- H.: Văn học, 2019. - 335tr.; 21cm

        Phân loại: 895.6PH506H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048310 - DPVN.048311

            Kho Đọc: DVN.042224

            Kho Mượn: MVN.047590 - MVN.047591


240. Xuân Quỳnh. Thơ Xuân Quỳnh/ Xuân Quỳnh. - Tái bản lần 1.- H.: Văn học ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 135tr.; 18cm

        Phân loại: 895.922134TH460X

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042146

            Kho Mượn: MVN.047341 - MVN.047342

            Kho Thiếu Nhi: TN.038248 - TN.038249 - TN.038250

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004620 - XLD.004621


241. Trí. Trả cho anh tự do, trả cho em bình yên/ Trí.- H.: Văn học, 2019. - 204tr.; 20cm

        Phân loại: 895.92284TR100C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048294 - DPVN.048295

            Kho Đọc: DVN.042216

            Kho Mượn: MVN.047574 - MVN.047575


242. Bà lão tinh nghịch: Truyện/ Lời: Houko Takadono ; tranh: Chikako Chiba ; Phương Chi dịch.- H.: Văn học ; Công ty thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tỵ, 2019. - 156tr.: tranh vẽ; 18cm

        Phân loại: 895.6B100L

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038430 - TN.038431 - TN.038432

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004669 - XLD.004670


243. Bạn tôi là người ngoài hành tinh: Truyện dài/ Lời: Masanobu Takashina ; Ryoji Arai minh họa ; Phương Chi dịch.- H.: Văn học ; Công ty thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tỵ, 2019. - 112tr.: tranh vẽ; 21cm. - (Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi)

        Phân loại: 895.6B105T

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038427 - TN.038428 - TN.038429

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004667 - XLD.004668


244. Hà Trung Nghĩa. Ngược chiều gió xoáy: Truyện ngắn/ Hà Trung Nghĩa.- H.: Thanh niên, 2019. - 262tr.; 19cm

        Phân loại: 895.92234NG557C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048274 - DPVN.048275

            Kho Đọc: DVN.042206

            Kho Mượn: MVN.047554 - MVN.047555


245. Nguyễn Nhật Ánh. Thương nhớ Trà Long: Tạp văn/ Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 14.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2020. - 211tr.; 20cm

        Phân loại: 895.9223408TH561N

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038494 - TN.038495 - TN.038496

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004711 - XLD.004712

246. So Jae Won. Hy vọng/ So Jae Won ; Ngân Hà dịch.- H.: Thanh niên, 2019. - 295tr.; 21cm

        Phân loại: 895.7H600V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048300 - DPVN.048301

            Kho Đọc: DVN.042219

            Kho Mượn: MVN.047580 - MVN.047581


247. Tý Quậy.- H.: Kim Đồng, 2019

        T.7.- 2019.- 171tr.

        Phân loại: 895.9223T600Q

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038512 - TN.038513


248. Tý Quậy.- H.: Kim Đồng, 2019

        T.3.- 2019.- 171tr.

        Phân loại: 895.9223T600Q

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038504 - TN.038505


249. Nguyễn Mạnh Tuấn. Cù Lao Tràm: Tiểu thuyết/ Nguyễn Mạnh Tuấn.- H.: Hội Nhà văn ; Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2020. - 703tr.; 21cm

        Phân loại: 895.92234C500L

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.041209

            Kho Mượn: MVN.047360 - MVN.047361


250. Hiro t. Tuổi trẻ đâu có gì để buồn/ Hiro t.- H.: Thế giới, 2019. - 175tr.; 20cm

        Phân loại: 895.92284T515T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048306 - DPVN.048307

            Kho Đọc: DVN.042222

            Kho Mượn: MVN.047586 - MVN.047587


251. Đặng Tố Nga. Cám dỗ: Tự truyện/ Đặng Tố Nga.- H.: Hội Nhà văn, 2019. - 197tr.; 24cm

        Phân loại: 895.92234C104D

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004978 - DPVV.004979 - DPVV.004980 - DPVV.004981 - DPVV.004982

            Kho Đọc: DVV.008533

            Kho Mượn: MVV.008726 - MVV.008727


252. Tý Quậy.- H.: Kim Đồng, 2019

        T.10.- 2019.- 163tr.

        Phân loại: 895.9223T600Q

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038518 - TN.038519


253. Tý Quậy.- H.: Kim Đồng, 2019

        T.9.- 2019.- 187tr.

        Phân loại: 895.9223T600Q

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038516 - TN.038517


254. Tý Quậy.- H.: Kim Đồng, 2019

        T.8.- 2019.- 171tr.

        Phân loại: 895.9223T600Q

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038514 - TN.038515


255. Tý Quậy.- H.: Kim Đồng, 2019

        T.6.- 2019.- 171tr.

        Phân loại: 895.9223T600Q

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038510 - TN.038511


256. Tý Quậy.- H.: Kim Đồng, 2019

        T.5.- 2019.- 170tr.

        Phân loại: 895.9223T600Q

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038508 - TN.038509


257. Keigo Higashino. Đơn phương: Tiểu thuyết trinh thám/ Keigo Higashino ; Yên Châu dịch.- H.: Văn học ;  Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2019. - 532tr.; 24cm

        Phân loại: 895.6Đ464P

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004985 - DPVV.004986

            Kho Đọc: DVV.008536

            Kho Mượn: MVV.008732 - MVV.008733


258. Kazukiyo Imura. Gửi Asuka và đứa con chưa chào đời của bố/ Kazukiyo Imura ; Thùy Dương dịch.- H.: Phụ nữ, 2019. - 212tr.; 18cm

        Phân loại: 895.6G553A

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038421 - TN.038422 - TN.038423

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004663 - XLD.004664


259. Kazuhiko Fukuda. Bí mật của giấc ngủ/ Kazuhiko Fukuda ; Noriko Kimura minh họa ; Tống Hương (Nhóm SakuraKids) dịch dịch. - Tái bản lần 4.- H.: Lao động ; Công ty sách Thái Hà, 2019. - 33tr.: tranh màu; 26cm. - (Sự kì diệu của cơ thể)

        Phân loại: 895.6B300M

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038452 - TN.038453 - TN.038454

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004683 - XLD.004684


260. Nguyễn Nhật Ánh. Làm bạn với bầu trời: Truyện dài/ Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường minh họa.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2019. - 252tr.: tranh vẽ; 20cm

        Phân loại: 895.92234L104B

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038433 - TN.038434 - TN.038435

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004671 - XLD.004672


261. Tý Quậy.- H.: Kim Đồng, 2019

        T.2.- 2019.- 171tr.

        Phân loại: 895.9223T600Q

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038502 - TN.038503


262. Tý Quậy.- H.: Kim Đồng, 2019

        T.1.- 2019.- 171tr.

        Phân loại: 895.9223T600Q

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038500 - TN.038501


263. Tý Quậy.- H.: Kim Đồng, 2019

        T.4.- 2019.- 171tr.

        Phân loại: 895.9223T600Q

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038506 - TN.038507


264. Bolton, Sharon. Kẻ sống sót: Tiểu thuyết trinh thám/ Sharon Bolton ; Thùy Dương dịch.- H.: Văn học ;  Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2019. - 536tr.; 24cm

        Phân loại: 823K200-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004983 - DPVV.004984

            Kho Đọc: DVV.008534

            Kho Mượn: MVV.008728 - MVV.008729


265. Loài voi đã mất đôi cánh như thế nào = How elephants lost their wings: Truyện tranh/ Kể: Lesley Sims ; Minh hoạ: Katie Lovell ; Xuân Uyên dịch.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2016. - 22tr.: tranh màu; 25cm

        Phân loại: 823L404V

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038535 - TN.038536 - TN.038537

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004725 - XLD.004726


266. Christie, Agatha. Vụ ám sát ông Roger Ackroyd: The murder of Roger Ackroyd/ Agatha Christie ; Nhung Nhung dịch.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2019. - 357tr.; 20cm

        Phân loại: 823V500A

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048149 - DPVN.048150

            Kho Đọc: DVN.041216

            Kho Mượn: MVN.047374 - MVN.047375


267. Anderson, Sophie. Baba yaga - Người đón linh hồn/ Sophie Anderson ; Phi Yến dịch.- H.: Hội Nhà văn ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 346tr.; 21cm

        Phân loại: 823B100Y

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042147

            Kho Mượn: MVN.047343 - MVN.047344

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004622 - XLD.004623


268. Walliams, David. Bà nội Găngxtơ/ David Walliams ; Tony Ross minh họa ; Snorlax dịch.- H.: Hội Nhà văn ; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2019. - 240tr.: tranh vẽ; 21cm

        Phân loại: 823B100N

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038424 - TN.038425 - TN.038426

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004665 - XLD.004666


269. Swift, Jonathan. Những cuộc phiêu lưu của Guliver/ Jonathan Swift ; Phương Nhung dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 143tr.: tranh màu; 24cm. - (Tủ sách Văn học kinh điển thế giới)

        Phân loại: 823NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004975 - DPVV.004976 - DPVV.004977

            Kho Thiếu Nhi: TN.038241 - TN.038242 - TN.038243

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004616 - XLD.004617


270. Christie, Agatha. Án mạng tiệc Hallowe'en: Hallowe'en party/ Agatha Christie ; Nhung Nhung dịch.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2019. - 328tr.; 20cm

        Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller

        Phân loại: 823A105M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048151 - DPVN.048152

            Kho Đọc: DVN.041217

            Kho Mượn: MVN.047376 - MVN.047377


271. Wintage, Lisa. Bí ẩn trong cô nhi viện: Tiểu thuyết/ Lisa Wintage ; Mokona dịch.- H.: Văn học ;  Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2019. - 456tr.; 24cm

        Phân loại: 813B300A

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004987 - DPVV.004988

            Kho Đọc: DVV.008537

            Kho Mượn: MVV.008734 - MVV.008735


272. Nhật ký chú bé nhút nhát.- H.: Văn học, 2020

        T.9 : Kỳ nghỉ thảm khốc - The long haul.- 2020.- 363tr.

        Phân loại: 813NH124K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038409 - TN.038410 - TN.038411

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004655 - XLD.004656


273. Crouch, Blake. Dark Matter - Người chạy xuyên không gian: Tiểu thuyết/ Blake Crouch ; Việt Anh dịch.- H.: Văn học; Công ty văn hóa Đinh Tỵ, 2019. - 532tr.; 21cm

        Phân loại: 813D109K

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.041208

            Kho Mượn: MVN.047358 - MVN.047359

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004681 - XLD.004682


274. Con gái người canh giữ giấc mơ.- H.: Văn học, 2019

        T.2.- 2019.- 311tr.

        Phân loại: 813C430G

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048286 - DPVN.048287

            Kho Đọc: DVN.042212

            Kho Mượn: MVN.047566 - MVN.047567


275. Nhật ký chú bé nhút nhát.- H.: Văn học, 2020

        T.5 : Sự thật phũ phàng - The ugly truth.- 2020.- 363tr.

        Phân loại: 813NH124K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038397 - TN.038398 - TN.038399

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004647 - XLD.004648


276. Những thử thách của Apollo.- H.: Lao động, 2019

        T.3 : Địa cung rực lửa.- 2019.- 483tr.

        Phân loại: 813NH556T

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038449 - TN.038450 - TN.038451


277. Reagan, Jean. Bảo mẫu nhí chăm bà/ Jean Reagan ; Uyện Phương dịch ; Lee Wildish minh họa.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 31tr.: tranh màu; 28cm

        Phân loại: 813B108M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004947 - DPVV.004948 - DPVV.004949 - DPVV.004950 - DPVV.004951

            Kho Thiếu Nhi: TN.038220 - TN.038221 - TN.038222


278. Reagan, Jean. Bảo mẫu nhí nuôi mẹ/ Jean Reagan ; Uyên Phương dịch ; Lee Wildish minh họa.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 31tr.: tranh màu; 28cm

        Phân loại: 813B108M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004942 - DPVV.004943 - DPVV.004944 - DPVV.004945 - DPVV.004946

            Kho Thiếu Nhi: TN.038217 - TN.038218 - TN.038219


279. Freedman, Deborah. Carl và hành trình kì diệu/ Deborah Freedman ; Cát dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 47tr.: tranh màu; 29cm

        Phân loại: 813C109V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004932 - DPVV.004933 - DPVV.004934 - DPVV.004935 - DPVV.004936

            Kho Thiếu Nhi: TN.038211 - TN.038212 - TN.038213


280. Twain, Mark. Những cuộc phiêu lưu của Tom Sauyer/ Mark Twain ; Thùy Dương dịch. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Mỹ thuật ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 143tr.: tranh màu; 24cm. - (Tủ sách Văn học kinh điển thế giới)

        Phân loại: 813NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004972 - DPVV.004973 - DPVV.004974

            Kho Thiếu Nhi: TN.0037241 - TN.0037242 - TN.0037243

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004614 - XLD.004615


281. Con gái người canh giữ giấc mơ.- H.: Văn học, 2019

        T.1.- 2019.- 347tr.

        Phân loại: 813C430G

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048284 - DPVN.048285

            Kho Đọc: DVN.042211

            Kho Mượn: MVN.047564 - MVN.047565


282. Levithan, David. Một ngày khác: Tiểu thuyết/ David Levithan ; Minh Hưng dịch.- H.: Nxb. Hà Nội, 2019. - 462tr.; 21cm

        Phân loại: 813M458N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048278 - DPVN.048279

            Kho Đọc: DVN.042208

            Kho Mượn: MVN.047558 - MVN.047559


283. Venkatraman, Padma. Trên cây cầu đổ nát = The bridge home/ Padma Venkatraman ; Mokona dịch.- H.: Văn học ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 255tr.; 21cm

        Phân loại: 813TR254C

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.041205

            Kho Mượn: MVN.047352 - MVN.047353

            Kho Thiếu Nhi: TN.038376 - TN.038377 - TN.038378

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004630 - XLD.004631


284. Lippincott, Rachael. Khi khoảng cách chỉ còn 5 bước = Five Feet Apart/ Rachael Lippincott ; Fatass Racoon dịch: Biên kịch: Mikki Daughtry, Tobias Iaconis.- H.: Thanh niên ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 305tr.; 21cm

        Phân loại: 813KH300K

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.041206

            Kho Mượn: MVN.047354 - MVN.047355

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004633 - XLD.004634


285. Gardner, Lisa. Cô gái trong chiếc thùng gỗ: Tiểu thuyết trinh thám/ Lisa Gardner ; Phạm Hoa Phượng dịch.- H.: Lao động ;  Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2019. - 468tr.; 24cm

        Phân loại: 813C450G

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008535

            Kho Mượn: MVV.008730 - MVV.008731


286. Nhật ký chú bé nhút nhát.- H.: Văn học, 2020

        T.1.- 2020.- 351tr.

        Phân loại: 813NH124K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038385 - TN.038386 - TN.038387

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004639 - XLD.004640


287. Nhật ký chú bé nhút nhát.- H.: Văn học, 2020

        T.4 : Mùa hè tuyệt vời - Dog day.- 2020.- 367tr.

        Phân loại: 813NH124K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038394 - TN.038395 - TN.038396

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004645 - XLD.004646


288. Nhật ký chú bé nhút nhát.- H.: Văn học, 2020

        T.6 : Mắc kẹt - Cabin fever.- 2020.- 367tr.

        Phân loại: 813NH124K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038400 - TN.038401 - TN.038402

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004649 - XLD.004650


289. Nhật ký chú bé nhút nhát.- H.: Văn học, 2020

        T.7 : Kỳ đà cản mũi - The third wheel.- 2020.- 363tr.

        Phân loại: 813NH124K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038403 - TN.038404 - TN.038405

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004651 - XLD.004652


290. Nhật ký chú bé nhút nhát.- H.: Văn học, 2020

        T.10 : Những ngày xưa cũ - Old school.- 2020.- 359tr.

        Phân loại: 813NH124K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038412 - TN.038413 - TN.038414

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004657 - XLD.004658


291. Nhật ký chú bé nhút nhát.- H.: Văn học, 2020

        T.3 : Giọt nước tràn ly - The last straw.- 2020.- 375tr.

        Phân loại: 813NH124K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038391 - TN.038392 - TN.038393

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004643 - XLD.004644


292. Isherwood, Christopher. Hoa tím ngày xưa: Tiểu thuyết/ Christopher Isherwood ; Đoàn Duy dịch.- H.: Hội Nhà văn, 2019. - 166tr.; 21cm

        Phân loại: 813H401T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048323 - DPVN.048324

            Kho Đọc: DVN.042229

            Kho Mượn: MVN.047600 - MVN.047601


293. Nhật ký chú bé nhút nhát.- H.: Văn học, 2020

        T.11 : Cược gấp đôi - Double down.- 2020.- 367tr.

        Phân loại: 813NH124K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038415 - TN.038416 - TN.038417

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004659 - XLD.004660


294. Reagan, Jean. Bảo mẫu nhí làm bố bất ngờ/ Jean Reagan ; Uyên Phương dịch ; Lee Wildish minh họa.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 31tr.: tranh màu; 28cm

        Phân loại: 813B108M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004937 - DPVV.004938 - DPVV.004939 - DPVV.004940 - DPVV.004941

            Kho Thiếu Nhi: TN.038214 - TN.038215 - TN.038216


295. Nhật ký chú bé nhút nhát.- H.: Văn học, 2020

        T.2 : Luật của Rodrick - Rodrick rule.- 2020.- 363tr.

        Phân loại: 813NH124K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038388 - TN.038389 - TN.038390

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004641 - XLD.004642


296. Nhật ký chú bé nhút nhát.- H.: Văn học, 2020

        T.8 : Số nhọ - Hard luck.- 2020.- 371tr.

        Phân loại: 813NH124K

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038406 - TN.038407 - TN.038408

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004653 - XLD.004654


297. Gardner, Lisa. Di sản kinh hoàng: Tiểu thuyết trinh thám/ Lisa Gardner ; Nguyễn Quang Huy dịch.- H.: Lao động ; Công ty văn hóa Đinh Tỵ, 2019. - 444tr.; 24cm

        Phân loại: 813D300-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004991 - DPVV.004992

            Kho Đọc: DVV.008539

            Kho Mượn: MVV.008738 - MVV.008739


298. Riordan, Rick. Vị thần cuối cùng/ Rick Riordan ; Vũ Kim Dung dịch. - In tái bản lần 7.- H. ; Tp. HCM.: Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Lệ Chi, 2019. - 462tr.; 21cm

        Dịch từ bản tiếng Anh: The last Olympian

        Phân loại: 813V300T

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.038470 - TN.038471 - TN.038472

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004695 - XLD.004696


299. Gardner, Lisa. Vỏ bọc hoàn hảo = The perfect husband: Tiểu thuyết trinh thám/ Lisa Gardner ; Quách Cẩm Phương dịch.- H.: Văn học ; Công ty văn hóa Đinh Tỵ, 2019. - 470tr.; 24cm

        Phân loại: 813V400B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004993 - DPVV.004994

            Kho Đọc: DVV.008511

            Kho Mượn: MVV.008740 - MVV.008741


300. Leigh, Melinda. Tội ác câm lặng/ Melinda Leigh ; Quách Cẩm Phương dịch.- H.: Văn học ; Công ty văn hóa Đinh Tỵ, 2019. - 431tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: Say you're sorry

        Phân loại: 813T452A

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004995 - DPVV.004996

            Kho Đọc: DVV.008514

            Kho Mượn: MVV.008742 - MVV.008743


301. Reagan, Jean. Bảo mẫu nhí trông ông/ Jean Reagan ; Uyên Phương dịch ; Lee Wildish minh họa.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 31tr.: tranh màu; 28cm

        Phân loại: 813B108M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004907 - DPVV.004908 - DPVV.004909 - DPVV.004910 - DPVV.004911

            Kho Thiếu Nhi: TN.038196 - TN.038197 - TN.038198

9 - LỊCH SỬ
 

302. Mann, Charles C.. 1491: Những khám phá mới về Châu Mỹ thời kỳ tiền Columbus/ Charles C. Mann ; Đỗ Nguyễn Nhị Hà dịch.- H.: Đại học Kinh tế quốc dân ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 659tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Nghiên cứu lịch sử châu Mỹ thời kỳ tiền Columbus: Tình trạng dân số, nguồn gốc của những cư dân đầu tiên của châu Mỹ, sự phát triển về nông nghiệp.

        Phân loại: 970.01M458N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008527

            Kho Mượn: MVV.008715 - MVV.008716


303. Nguyễn Hiến Lê. Các cuộc đời ngoại hạng: Những bài học thành công/ Nguyễn Hiến Lê ; Lê Thẩm Dương giới thiệu.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2018. - 299tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời và những đức tính cao quý của các cuộc đời ngoại hạng: Cha con Dumas, Victor HuGo, George Sand, Jules Verne, Andrré Maurois.

        Phân loại: 920C101C

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042179

            Kho Mượn: MVN.047500 - MVN.047501


304. Durant, Will. Lịch sử văn minh Ả Rập/ Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2018. - 475tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Nghiên cứu lịch sử Ả Rập qua các thời kỳ: Mahomet 569-632, kinh Koran, xã hội Hồi giáo, tư tưởng và nghệ thuật Hồi giáo phương Đông 632-1058, Hồi giáo phương Tây 641- 1086, thịnh và suy của Hồi giáo 1058-1258.

        Phân loại: 953L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042172

            Kho Mượn: MVN.047486 - MVN.047487


305. Durant, Will. Lịch sử văn minh Ấn Độ = The lessons of history/ Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbooks, 2018. - 482tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tổng quan về Ấn Độ. Giới thiệu lịch sử văn minh Ấn Độ: Phật Thích Ca, đời sống dân chúng, thiên đường của thần linh, văn học, nghệ thuật ....

        Phân loại: 954L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042171

            Kho Mượn: MVN.047484 - MVN.047485


306. Mai Đăng Đệ. Việt Sử Đại toàn: Biên khảo lịch sử/ Mai Đăng Đệ.- H.: Nxb. Hà Nội, 2019. - 364tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu lịch sử các đời vua ở Việt Nam từ thời Hùng Vương (2879 - 258 trước tây lịch), Thuộc Vương (257 - 207), Thuộc Triệu (208 - 111), Trưng Vương (40 - 43), Thuộc Tàu lần thứ hai (44 - 187)... đến đời vua Trần Hiến Tôn (1329 - 1341).

        Phân loại: 959.7V308-S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008560

            Kho Mượn: MVV.008768 - MVV.008769


307. Dấu ấn chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ/ Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2019. - 397tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số ảnh tư liệu về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 1954; thư của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ và Nhật lệnh của Đại tướng Tổng tư lệnh nhân dịp chiến thắng Điện Biên Phủ; sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tich Hồ Chí Minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ....

        Phân loại: 959.7041D125Â

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008559


308. Hoàng Lan. Tìm  hiểu di tích lịch sử các nhà tù trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ/ Hoàng Lan, Hoàng Hoa b.s, tuyển chọn.- H.: Hồng Đức, 2019. - 387tr.: ảnh; 28cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu hệ thống các nhà tù có ở trên mọi miền đất nước. Các bài viết về các cựu tù nhân đã từng bị giam cầm, chịu cảnh tù đày. Hình ảnh các nhà tù, các bài viết về hai nhà tù nổi tiếng - đó là nhà tù Côn Đảo, nhà lao Phú Quốc.

        Phân loại: 959.7T310H

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008554


309. Nguyễn Q. Thắng. Danh hiền và cố sự quê xưa/ Nguyễn Q. Thắng.- Tp. HCM: Văn hóa văn nghệ, 2019. - 353tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu cuộc đời, hành trạng của các vị danh hiền đất Quảng như: Nguyễn Đức Trung Tiên Hiền xứ Quảng, Từ Lê Tấn Trung đến đô đốc Long (Lê Văn Long), Trần Cao Vân - liệt sĩ triết gia Việt Nam... cùng các cố sự về tấm gương liêm khiết, khiêm cung của một đại thần, thơ Yết Hậu, những mẩu chuyện rùng rợn về tù Côn Đảo vượt ngục....

        Phân loại: 959.7D107H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048157 - DPVN.048158

            Kho Đọc: DVN.041221

            Kho Mượn: MVN.047384 - MVN.047385


310. Nguyễn Q. Thắng. Tiểu la Nguyễn Thành - Thủ lãnh Duy tân hội - Đông Du/ Nguyễn Q. Thắng.- Tp. HCM: Văn hóa văn nghệ, 2019. - 300tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về thực chất vai trò của Tiểu La Nguyễn Thành trong công cuộc giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

        Phân loại: 959.703092T309L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048155 - DPVN.048156

            Kho Đọc: DVN.041220

            Kho Mượn: MVN.047382 - MVN.047383


311. Các vị vua và danh nhân họ Lê Việt Nam/ Việt Trinh s.t, tổng hợp ; Lê Xuân Kỳ hiệu đính.- H.: Hồng Đức, 2019. - 367tr.; 28cm

        Tóm tắt:  Trình bày những đặc điểm cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội thời tiền Lê, hậu Lê - Lê sơ và giới thiệu các vị vua, danh nhân họ Lê tiêu biểu.

        Phân loại: 959.7C101V

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008557

312. Trần Triều đôi điều tản mạn/ B.s: Lê Thái Dũng, Phạm Thanh Tùng, Quang Minh, Vũ Đình Lãm.- H.: Hồng Đức, 2020. - 219tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Khái lược và một số điều nên biết về triều Trần. Chân dung một số danh tướng triều Trần và một vài giai thoại triều Trần.

        Phân loại: 959.7024TR121T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.041204

            Kho Mượn: MVN.047350 - MVN.047351

            Kho Thiếu Nhi: TN.038373 - TN.038374 - TN.038375

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004628 - XLD.004629

Facebook zalo

Các tin đã đưa