Sách mới

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 20210 - TỔNG LOẠI 1. Welteroth, Elaine. Sinh ra để xuất chúng: Đừng để định kiến kìm chân, hãy kiến tạo vị thế xứng đáng của riêng mình/ Elaine Welteroth ; Thúy Hiền dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 399tr.; 21cm        Tóm tắt:  Giới...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2020 0 - TỔNG LOẠI 1. Công an nhân dân - tháng 9, tháng 10: Từ số: 4054 - 4114.- H.: Tòa soạn Báo Công an nhân dân, 2016; 59cm        Phân loại: 059C455A        Số ĐKCB :             Kho Báo-...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2020 0 - TỔNG LOẠI42. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Kiến có thắng được voi hay không?/ Thúy Hương biên dịch ; Mijia minh họa.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2019. - 147tr.: tranh màu; 24cm        Tóm tắt:  Tổng hợp các loại câu hỏi khoa học vui nhộn của...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 20200 - TỔNG LOẠI1. McManus, Sean. Học viện lập trình viên/ Sean McManus ; Rosan Magar minh họa ; Nguyễn Anh Quân dịch.- H.: Kim Đồng, 2019. - 64tr.: hình vẽ; 24cm. - (Dành cho lứa tuổi 6+)        Phân loại: 005.1023H419V        Số ĐKCB :...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 20201 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC1. Phong Phương. Mật mã thần số học Hy Lạp: Giải mã và phát triển tính cách qua những con số quen thuộc/ Phong Phương.- H.: Kim Đồng, 2019. - 184tr.: tranh màu; 19cm        Tóm tắt:  Thần số học được ứng dụng trong việc giải mã tính cách...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 20200 - TỔNG LOẠI 1. Nâng cao chất lượng xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay/ Dương Trung Ý (ch.b.), Mai Hoài Anh, Nguyễn Thị Hồng Mai....- H.: Lý luận chính trị, 2019. - 222tr.; 21cm        Tóm tắt:...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2020

  1. Đỗ Hồng Kỳ. Văn hóa cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Văn hóa dân tộc, 2018. - 559tr.; 21cm        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam        Tóm tắt:  Tổng quan về...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2020

  1. Văn hóa và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam/ Phạm Văn Đồng, Tố Hữu, Vũ Oanh,....- H.: Văn hóa dân tộc, 2018. - 555tr.; 21cm        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam        Tóm tắt:  Tìm hiểu vấn đề dân...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2020

  1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC 1. Hoàng Trần Nghịch. Lời thần chú, bùa - chài trong dân gian, sách cổ Thái (Koãn măn muỗn Tãy)/ S.t., b.s.: Hoàng Trần Nghịch, Cà Chung.- H.: Hội Nhà văn, 2016. - 440tr.; 21cm        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam        Tóm tắt:  ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2020

  1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC 134. Mariamis, Anna. Nhà tiên tri Vanga và vũ trụ huyền bí/ Anna Mariamis ; Thanh Thúy dịch ; Phương Liên h.đ.- H.: Thế giới, 2019. - 343tr.; 21cm        Tóm tắt:  Ghi lại những lời tiên tri và di huấn của Vanga cùng một số diễn biến trọng đại trong cuộc đời bà phân tích,...