THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2021

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2021

 THƯ MỤC SÁCH MỚI

0 - TỔNG LOẠI
 


1. Thông tấn xã giải phóng anh hùng: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng ngày 12/10/1960 - 12/10/2020 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.- H.: Thông tấn, 2020. - 261tr.: ảnh; 25cm

        ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam

        Tóm tắt:  Tập hợp thông tin, những bài viết, bức ảnh của các nhà báo từng tham gia chiến trường, từng có mặt trong những giờ phút lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

        Phân loại: 070.4TH455T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008650


2. Khung phân loại thập phân Dewey và Bảng Chỉ mục quan hệ.- H.: Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 2013

        T.3 : Bảng chính 000-599.- 2013.- 1175tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu nội dung bảng chính từ 600 đến 999 của khung phân loại thập phân Dewey (DDC) ấn bản 23.

        Phân loại: 025.4KH513P

        Số ĐKCB :

            Kho Tài liệu Nghiệp vụ: TLNV.000010 - TLNV.000011 - TLNV.000012


3. Khung phân loại thập phân Dewey và Bảng Chỉ mục quan hệ.- H.: Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 2013

        T.1 : Phần hướng dẫn. Bảng phụ.- 2013.- 1xxxix, 785tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu tổng quan về khung phân loại thập phân Dewey (DDC) ấn bản 23. Hướng dẫn quy tắc cơ bản để chọn ký hiệu phân loại DDC và nội dung các bảng phụ.

        Phân loại: 025.4KH513P

        Số ĐKCB :

            Kho Tài liệu Nghiệp vụ: TLNV.000004 - TLNV.000005 - TLNV.000006


4. Chan, Lois Mai. Khung phân loại thập phân Dewey: Nguyên tắc và ứng dụng/ Lois Mai Chan, Joan S. Mitchell ; Dịch: Kiều Văn Hốt...// Khung phân loại thập phân Dewey và Bảng Chỉ mục quan hệ.- H.. - Xuất bản lần thứ 3.- H.: Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 2013. - 232tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những nguyên tắc của khung phân loại thập phân Dewey (DDC) và việc áp dụng những nguyên tắc này trong phân loại, sắp xếp các bộ sưu tập tài nguyên thông tin của thư viện.

        Phân loại: 025.4KH513P

        Số ĐKCB :

            Kho Tài liệu Nghiệp vụ: TLNV.000001 - TLNV.000002 - TLNV.000003


5. Khung phân loại thập phân Dewey và Bảng Chỉ mục quan hệ.- H.: Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 2013

        T.4 : Bảng chỉ mục quan hệ.- 2013.- 1012tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu nội dung bảng chỉ mục quan hệ của khung phân loại thập phân Dewey (DDC) ấn bản 23.

        Phân loại: 025.4KH513P

        Số ĐKCB :

            Kho Tài liệu Nghiệp vụ: TLNV.000013 - TLNV.000014 - TLNV.000015


6. Khung phân loại thập phân Dewey và Bảng Chỉ mục quan hệ.- H.: Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 2013

        T.2 : Bảng chính 000-599.- 2013.- 1325tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu nội dung bảng chính từ 000 đến 599 của khung phân loại thập phân Dewey (DDC) ấn bản 23.

        Phân loại: 025.4KH513P

        Số ĐKCB :

            Kho Tài liệu Nghiệp vụ: TLNV.000007 - TLNV.000008 - TLNV.000009


7. Cánh cửa nhiệm màu: Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 cấp Trung học phổ thông và Đại học, Cao đẳng/ Vũ Dương Thúy Ngà ch.b., Tham gia sưu tầm: Phạm Quốc Hùng,....- H.: Giáo dục, 2020. - 139tr.: ảnh màu, tranh màu; 22x19cm. - (ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vụ Thư viện)

        Tóm tắt:  Chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức của em về cuộc sống; sáng tác một tác phẩm nhằm khích lệ mọi người đọc sách; viết tiếp lời cho câu chuyện đã đọc; kế hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn.

        Phân loại: 028.09597C107C

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042560

            Kho Thiếu Nhi: TN.038906 - TN.038907


8. Sách đã thay đổi tôi như thế đấy: Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 cấp Trung học phổ thông và Đại học, Cao đẳng/ Vũ Dương Thúy Ngà ch.b., Tham gia sưu tầm: Phạm Quốc Hùng,....- H.: Giáo dục, 2020. - 203tr.: ảnh màu, tranh màu; 22x19cm

        ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vụ Thư viện

        Tóm tắt:  Chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức của em về cuộc sống; sáng tác một tác phẩm nhằm khích lệ mọi người đọc sách; viết tiếp lời cho câu chuyện đã đọc; kế hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn.

        Phân loại: 028.09597S102Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042559

            Kho Thiếu Nhi: TN.038904 - TN.038905


9. Sách và cuộc sống: Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 cấp Trung học phổ thông và Đại học, Cao đẳng/ Vũ Dương Thúy Ngà ch.b., Tham gia sưu tầm: Phạm Quốc Hùng,....- H.: Giáo dục, 2020. - 199tr.: ảnh màu, tranh màu; 22x19cm

        ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vụ Thư viện

        Tóm tắt:  Chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức của em về cuộc sống; sáng tác một tác phẩm nhằm khích lệ mọi người đọc sách; viết tiếp lời cho câu chuyện đã đọc; kế hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn.

        Phân loại: 028.09597S102V

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042558

            Kho Thiếu Nhi: TN.038902 - TN.038903

1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC
 


10. Trần Quang. Phong thủy thực hành: Ứng dụng trong đời sống, kinh doanh, văn phòng, nhà ở/ Trần Quang, Trần Lâm Tích.- H.: Hồng Đức ; Pandabooks, 2020. - 263tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Các vấn đề cơ bản trong phong thủy; tìm hiểu về các loại "khí" trong phong thủy; tìm hiểu về thái cực - âm dương ngũ hành và cách thức vận dụng vào đời sống hàng ngày; tìm hiểu về bát quái và cách thức xác định, xem hướng đất, nhà, bàn thờ, mộ phần, bếp, giường ngủ, bàn làm việc hợp với tuổi và mệnh; tổng quan về lịch pháp và 12 con giáp; hướng dẫn cách thức xem ngày lành tháng tốt hợp tuổi và mệnh....

        Phân loại: 133.3337PH431T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049208 - DPVN.049209 - DPVN.049210 - DPVN.049211 - DPVN.049212

            Kho Đọc: DVN.042591

            Kho Mượn: MVN.048539 - MVN.048540


11. Thạch Diên Bác. Tam tự kinh và những câu chuyện tham khảo/ Thạch Diên Bác ; Tạ Ngọc Ái dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty sách Panda, 2020. - 191tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Nêu lên đủ trọng tâm các vấn đề: Từ bản tính sơ sinh đến giáo pháp, giáo đạo, tu tề, hiếu đễ, từ bản thân đến vạn vật, vũ trụ. Sách góp phần giáo dục , hình thành nhân cách cho trẻ nhỏ.

        Phân loại: 170T104T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049080 - DPVN.049081 - DPVN.049082 - DPVN.049083 - DPVN.049084

            Kho Thiếu Nhi: TN.038909 - TN.038910 - TN.038911

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004840 - XLD.004841


12. Hoàng Văn Tuấn. Các quy tắc hay trong giao tiếp/ Hoàng Văn Tuấn, Minh Hiền.- H.: Lao động xã hội ; Công ty sách Panda, 2020. - 220tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số quy tắc cơ bản trong giao tiếp: khởi đầu giao tiếp, các kỹ xảo cơ bản, các phương pháp mở rộng giao tiếp, thuật giao tiếp nắm bắt lòng người, phép duy trì giao tiếp, phương pháp ứng dụng cưỡng chế giao tiếp, đối sách ứng phó với những phiền phức khi giao tiếp, bí quyết giao tiếp....

        Phân loại: 153.6C101Q

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049098 - DPVN.049099 - DPVN.049100 - DPVN.049101 - DPVN.049102

            Kho Đọc: DVN.042573

            Kho Mượn: MVN.048503 - MVN.048504


13. Hồng Khanh. Nghệ thuật nói chuyện: Các nguyên tắc, kĩ xảo lời nói và hành động trong giao tiếp hiện đại/ Hồng Khanh.- H.: Hồng Đức ; Công ty sách Panda, 2019. - 311tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Đưa ra các nguyên tắc, kỹ xảo lời nói và hành động trong nghệ thuật giao tiếp: Nghệ thuật nói chuyện của đàn ông, phụ nữ, của những người đang yêu, nghệ thuật trò chuyện xã giao, khi phỏng vấn, trong cơ quan và giữa bạn bè.

        Phân loại: 153.6NGH250T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049148 - DPVN.049149 - DPVN.049150 - DPVN.049151 - DPVN.049152

            Kho Đọc: DVN.042581

            Kho Mượn: MVN.048519 - MVN.048520


14. Gia Linh. Nghệ thuật giao tiếp ứng xử: Nhận biết lòng người thu phục nhân tâm để đạt tới thành công/ Gia Linh.- H.: Hồng Đức ; Công ty sách Panda, 2020. - 256tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn mọi người khắc phục trở ngại trong quan hệ đối nhân xử thế, nhận biết lòng người, thu phục nhân tâm để đạt tới thành công.

        Phân loại: 153.6NGH250T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049128 - DPVN.049129 - DPVN.049130 - DPVN.049131 - DPVN.049132

            Kho Đọc: DVN.042577

            Kho Mượn: MVN.048511 - MVN.048512


15. Kim Oanh. Nhìn thấu lòng người/ Kim Oanh.- H.: Lao động xã hội ; Công ty sách Panda, 2020. - 303tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn các nhà doanh nghiệp, nhà chính trị và mọi người khắc phục trở ngại trong quan hệ đối nhân xử thế, nhận biết lòng người, đặng thu phục nhân tâm và thành công như ý.

        Phân loại: 153.6NH311T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049123 - DPVN.049124 - DPVN.049125 - DPVN.049126 - DPVN.049127

            Kho Đọc: DVN.042576

            Kho Mượn: MVN.048509 - MVN.048510


16. Lê Duyên Hải. 79 quy tắc hay trong giao tiếp: Những quan niệm về sách lược của cuộc sống. Nguyên tắc quan hệ cộng đồng, thiết lập quan hệ giao tiếp thành công/ Lê Duyên Hải.- H.: Phụ nữ ; Công ty sách Panda, 2020. - 249tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Đưa ra một vài quan niệm và sách lược về cuộc sống và quan hệ của con người, nguyên tắc khi giao tiếp để có được quan hệ cộng đồng ngày càng gắn bó, thân thiết.

        Phân loại: 153.6B126M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049093 - DPVN.049094 - DPVN.049095 - DPVN.049096 - DPVN.049097

            Kho Đọc: DVN.042572

            Kho Mượn: MVN.048501 - MVN.048502


17. Kỷ Giang Hồng. 91 câu chuyện trí tuệ bồi dưỡng trí thông minh cho bé/ Kỷ Giang Hồng ; Tạ Ngọc Ái dịch.- H.: Hồng Đức ; Pandabooks, 2020. - 210tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu 91 câu chuyện nhỏ, hàm súc, phù hợp với lứa tuổi thiếu niên nhi đồng giúp con trẻ nhận thức đúng đắn, tốt đẹp, đem lại cho trẻ những bài học đạo lý sâu sắc.

        Phân loại: 153.9CH311M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049168 - DPVN.049169 - DPVN.049170 - DPVN.049171 - DPVN.049172

            Kho Thiếu Nhi: TN.038918 - TN.038919 - TN.038920


18. Brown, Amba. Tìm lối đi riêng: Ngày đầu tiên đi học - Một khởi đầu hạnh phúc = Finding your path: a happy start to school/ Amba Brown ; Phan Nữ Ngọc Linh.- H.: Thanh niên ; Công ty sách Panda, 2020. - 32tr.: tranh màu; 22cm

        Tóm tắt:  Cung cấp những thông tin về trường học cùng với những chỉ dẫn tích cực giúp trẻ có nhận thức ban đầu và một chút khích lệ để vui vẻ đến trường.

        Phân loại: 155.4T310L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049118 - DPVN.049119 - DPVN.049120 - DPVN.049121 - DPVN.049122

            Kho Thiếu Nhi: TN.038915 - TN.038916 - TN.038917

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004844 - XLD.004845


19. Brown, Amba. Tìm lối đi riêng: Ngày đầu tiên đi học - Một khởi đầu hạnh phúc = Finding your path: A happy start to school/ Amba Brown ; Phan Nữ Ngọc Linh dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty sách Panda, 2020. - 32tr.: tranh màu; 22cm

        Tóm tắt:  Cung cấp những thông tin về trường học cùng với những chỉ dẫn tích cực giúp trẻ có nhận thức ban đầu và một chút khích lệ để vui vẻ đến trường.

        Phân loại: 155.4T310L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049113 - DPVN.049114 - DPVN.049115 - DPVN.049116 - DPVN.049117

            Kho Thiếu Nhi: TN.038912 - TN.038913 - TN.038914

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.004842 - XLD.004843


20. Hoài Nam. Nghệ thuật xử thế toàn thư/ Myreen Rasmus Hoài Nam.- H.: Tài chính ; Công ty sách Panda, 2019. - 500tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những tri thức mang tính thực tiễn, giúp bạn tìm được cách thức hữu ích để điều hòa những mối quan hệ xung quanh mình và hiểu được cách xử thế, nhờ đó vận dụng và tìm kiếm được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người.

        Phân loại: 158.2NGH250T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049143 - DPVN.049144 - DPVN.049145 - DPVN.049146 - DPVN.049147

            Kho Đọc: DVN.042580

            Kho Mượn: MVN.048517 - MVN.048518


21. Horowitz, Mitch. Điều kỳ diệu của xác lập mục tiêu chính yếu = The miracle of a definite chief aim: Chuỗi khóa học thành công của Napoleon/ Mitch Horowitz ; Nguyễn Thị Hồng Phương dịch.- H.: Lao động xã hôi ; Công ty sách Panda, 2019. - 246tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn cho bạn các bước, cách hiểu và áp dụng nguyên tắc của Hill trong việc xác lập mục tiêu chính yếu của bản thân, cách rèn luyện tinh thần, cảm xúc; qua đó cung cấp cho bạn cách sử dụng đầy đủ các ý tưởng trong cuộc sống và áp dụng điều kỳ diệu để có được thành công.

        Phân loại: 158.1Đ309K

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049158 - DPVN.049159 - DPVN.049160 - DPVN.049161 - DPVN.049162

            Kho Đọc: DVN.042583

            Kho Mượn: MVN.048523 - MVN.048524


22. Đinh Viễn Kỳ. Vuông và tròn: Cô đọng những nét tinh hoa của cuộc đời giúp bạn có được sự lựa chọn đúng đắn nhất, thắp sáng trí tuệ và thực hiện trọn vẹn ước mơ của mình/ Đinh Viễn Kỳ.- H.: Tài chính ; Công ty sách Panda, 2019. - 527tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày và phân tích một cách dễ hiểu về các hoạt động tâm lý của con người, giúp người đọc dễ dàng tìm hiểu và nắm được những kĩ năng làm người, kỹ năng đối nhân xử thế.

        Phân loại: 158.1V518V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.005144 - DPVV.005145

            Kho Đọc: DVV.008649

            Kho Mượn: MVV.008883 - MVV.008884


23. Gia Linh. Cách đối nhân xử thế của người thông minh/ Gia Linh.- H.: Lao động xã hội ; Công ty sách Panda, 2020. - 370tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tìm hiểu về cách đối nhân xử thế, các kỹ năng giao tiếp, ứng xử qua nhiều phương cách như: Giáo dục cách mở rộng quan hệ, khả năng nhìn thấu đối phương, phát huy khả năng giao tiếp không lời, cách nổi bật trước đám đông, trung thực trong giao tiếp và cách đối phó khi gặp mâu thuẫn.

        Phân loại: 158.2C102Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049138 - DPVN.049139 - DPVN.049140 - DPVN.049141 - DPVN.049142

            Kho Đọc: DVN.042579

            Kho Mượn: MVN.048515 - MVN.048516


24. Hill, Napoleon. Đường đến sức mạnh cá nhân = The path to personal power/ Napoleon Hill ; Phan Nữ Ngọc Linh dịch.- H.: Lao động xã hôi ; Công ty sách Panda, 2019. - 306tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ bài học về "Tinh thần năng động" vô cùng quý giá mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng để đạt được sức mạnh cá nhân, giúp bạn vận dụng để thực sự biến thành sức mạnh cá nhân tiềm ẩn trong mỗi con người.

        Phân loại: 158.1Đ561Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049163 - DPVN.049164 - DPVN.049165 - DPVN.049166 - DPVN.049167

            Kho Đọc: DVN.042584

            Kho Mượn: MVN.048525 - MVN.048526


25. Hill, Napoleon. Làm chủ suy nghĩ của bản thân/ Napoleon Hill ; Nguyễn Đức Hòa dịch.- H.: Lao động xã hội ; Công ty sách Panda, 2020. - 365tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày tầm quan trọng của nguyên tắc tư duy có tổ chức và nguyên tắc thành công trong việc kiểm soát sự chú ý.

        Phân loại: 158.1L104C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049103 - DPVN.049104 - DPVN.049105 - DPVN.049106 - DPVN.049107

            Kho Đọc: DVN.042574

            Kho Mượn: MVN.048505 - MVN.048506


26. Phạm Phương Mai. Bí mật của hạnh phúc: Các bí quyết giúp phụ nữ hạnh phúc viên mãn thành công bền vững/ Phạm Phương Mai.- H.: Phụ nữ ; Pandabooks, 2019. - 231tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Cung cấp các kiến thức quan trọng để bạn: Thấu hiểu bản thân, nuôi dưỡng các mối quan hệ luôn hài hòa, xây dựng một gia đình hạnh phúc, hoàn thiện bản thân, luôn quyến rũ và tươi mới.

        Phân loại: 158.082B300M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049173 - DPVN.049174 - DPVN.049175 - DPVN.049176 - DPVN.049177

            Kho Thiếu Nhi: TN.038921 - TN.038922 - TN.038923


27. Millburn, Joshua Fields. Chủ nghĩa tối giản = Minimalism: Live a meaningful life: Hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa/ Joshua Fields Millburn, Ryan Nicodemus ; Nguyễn Thị Hồng Phương.- H.: Lao động xã hội ; Công ty sách Panda, 2020. - 230tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Vai trò của chủ nghĩa tối giản trong cuộc sống; cách tập trung vào các yếu tố cần thiết: đam mê, yêu thương, từ bi, kỷ luật và hạnh phúc; giúp bạn thực hiện một số công việc và hướng nội để có thể rời khỏi cuộc sống cũ và bắt đầu cuộc hành trình sang một cuộc sống mới....

        Phân loại: 158CH500N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049088 - DPVN.049089 - DPVN.049090 - DPVN.049091 - DPVN.049092

            Kho Đọc: DVN.042571

            Kho Mượn: MVN.048499 - MVN.048500


28. Phạm Phương Mai. Bí mật của hạnh phúc: Các bí quyết giúp phụ nữ hạnh phúc viên mãn thành công bền vững/ Phạm Phương Mai.- H.: Phụ nữ ; Công ty sách Panda, 2019. - 231tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu các kĩ năng để giúp người đọc thấu hiểu hơn về bản thân, lập trình và sắp xếp cuộc đời hạnh phúc, xây dựng các mối quan hệ hạnh phúc, loại bỏ những định kiến hạn chế trong tư tưởng, bí quyết chuyển hoá suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, hướng dẫn thiền, chăm sóc bản thân - lạc quan - tràn đầy năng lượng... để trở thành người phụ nữ thành công, hạnh phúc.

        Phân loại: 158.082B300M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049153 - DPVN.049154 - DPVN.049155 - DPVN.049156 - DPVN.049157

            Kho Đọc: DVN.042582

            Kho Mượn: MVN.048521 - MVN.048522

2 - CHỦ NGHĨA VÔ THẦN - TÔN GIÁO
 


29. Nguyễn Hồng Dương. Công giáo và công giáo ở Việt Nam: Tri thức cơ bản/ Nguyễn Hồng Dương.- H.: Công an nhân dân, 2019. - 431tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày khái quát về quá trình ra đời và phát triển của Công giáo; tổ chức Giáo hội Công giáo; Thần học Kitô giáo; Nghi lễ Rôma; hệ thống tổ chức giáo hội của Công giáo ở Việt Nam; Công giáo với chính trị ở Việt Nam; Công giáo với văn hoá Việt Nam.

        Phân loại: 282.597C455G

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042557

3 - XÃ HỘI CHÍNH TRỊ
 


30. Townsend, Peter. Mặt trái của công nghệ/ Peter Townsend ; Quế Chi dịch.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 518tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Đề cập về những tác động tiêu cực, mặt trái của công nghệ như: việc con người biết sử dụng than đá, phát triển mạnh khai thác khoáng sản, nhưng lại làm thay đổi điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu, nhiều thiên tai gây ra cho nhân loại; những phát minh, sáng chế liên quan đến chữ viết, giấy, da, thuốc kháng sinh, phim ảnh, mạng xã hội... ngoài những lợi ích vô cùng to lớn mang đến cho con người thì cũng có những ảnh hưởng không tốt và những lỗ hổng mà chúng ta phải đối mặt.

        Phân loại: 303.48M118T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008668


31. Trần Ngọc Thêm. Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế: Sách tham khảo/ Trần Ngọc Thêm.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 603tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày cơ sở lý luận về giá trị, hệ giá trị nói chung và lý luận về giá trị văn hoá, hệ giá trị văn hoá nói riêng. Phân tích hệ giá trị Việt Nam truyền thống với 23 giá trị tập hợp theo 5 đặc trưng. Tìm hiểu sự biến động của hệ giá trị Việt Nam truyền thống trong giai đoạn hiện đại.

        Phân loại: 306.09597H250G

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008678


32. Niên giám thống kê 2019 = Statistical yearbook of Vietnam 2019.- H.: Thống kê, 2020. - 1034tr.; 25cm

        ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê

        Tóm tắt:  Tập hợp số liệu thống kê năm 2019 về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao....

        Phân loại: 315.97N305G

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001506 - TC.001507 - TC.001508 - TC.001509 - TC.001510


33. Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng 2016 = Haiphong statistical yearbook 2016.- H.: Thống kê, 2017. - 455tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê thành phố Hải Phòng

        Tóm tắt:  Tập hợp số liệu thống kê năm 2016 về đơn vị hành chính, đất đai, dân số và lao động, tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, công nghiệp, đầu tư, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cá thể, nông lâm nghiệp, thuỷ sản, thương mại, du lịch, chỉ số giá, vận tải, bưu chính và viễn thông, giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, mức sống dân cư và an toàn xã hội của thành phố Hải Phòng.

        Phân loại: 315.9735N305G

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005643


34. Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng 2017 = Haiphong statistical yearbook 2017.- H.: Thống kê, 2018. - 471tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng

        Tóm tắt:  Tập hợp số liệu thống kê năm 2017 của thành phố Hải Phòng về kinh tế - xã hội, đơn vị hành chính, đất đai, khí hậu, dân số và lao động, tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm, đầu tư, xây dựng, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cá thể, nông lâm nghiệp, thuỷ sản, thương mại, du lịch....

        Phân loại: 315.9735N305G

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005637 - DC.005638 - DC.005639 - DC.005640 - DC.005641 - DC.005642


35. Niên giám thống kê 2018 = Statistical yearbook of Vietnam 2018.- H.: Thống kê, 2019. - 1023tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê

        Tóm tắt:  Giới thiệu tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2018. Tập hợp số liệu thống kê năm 2018 về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm; công nghiệp, đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; thương mại và dịch vụ; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp và môi trường của Việt Nam; các số liệu thống kê nước ngoài.

        Phân loại: 315.97N305G

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001511


36. Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng/ Lưu Văn An, Hoàng Anh, Hoàng Chí Bảo... ; Phạm Văn Linh ch.b..- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 571tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Tuyển chọn các bài nghiên cứu về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị; đổi mới nội dung và phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng.

        Phân loại: 320N122C

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008663


37. Pháp quyền và chủ nghĩa Hiến pháp: Sách tham khảo/ Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Đăng Dung,....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 432tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết của các nhà nghiên cứu Việt Nam, nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức, thông tin đa chiều hơn về pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp ở cả trên thế giới và Việt Nam.

        Phân loại: 320.1PH109Q

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008683


38. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình - Nhà lý luận chính trị bản lĩnh và trí tuệ/ Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng, Hà Đăng....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 728tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh uỷ Hà Tĩnh

        Tóm tắt:  Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình cùng các tác phẩm lý luận tiêu biểu, các công trình, bài viết, bài nghiên cứu sâu sắc của ông về lý luận chính trị, ý thức hệ....

        Phân loại: 320.092GI-108S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008676


39. Văn kiện Trung ương cục Miền Nam giai đoạn 1946-1975.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.10 : 1964-1965.- 2020.- 1199tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu hệ thống những văn bản chỉ đạo như nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, thông báo, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo các cấp uỷ về các vấn đề như: Công tác quân sự tại Hội nghị Trung ương Cục; âm mưu mới của địch và chủ trương đối phó của ta, chủ động đánh bại âm mưu ấy, dồn địch vào thế bị động lúng túng hơn nữa tiếp tục đưa phong trào toàn miền Nam vững vàng tiến lên giành những thắng lợi mới; phát động phong trào thi đua tòng quân giết giặc....

        Phân loại: 324.2597075095977V115K

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001503


40. Văn kiện Trung ương cục Miền Nam giai đoạn 1946-1975.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.11 : 1966-1967.- 2020.- 1216tr.

        Tóm tắt:  Gồm các tài liệu, văn kiện các hội nghị Trung ương Cục miền Nam; các tài liệu, văn kiện do Trung ương Cục miền Nam, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam ban hành; thư, điện của Thường vụ Trung ương Cục miền Nam trong 2 năm 1966-1967, phản ánh công tác lãnh đạo phong trào quân dân Việt Nam đấu tranh phá vỡ chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ và tay sai.

        Phân loại: 324.2597075095977V115K

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001505


41. Văn kiện Trung ương cục Miền Nam giai đoạn 1946-1975.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.12 : 1968.- 2020.- 1118tr.

        Tóm tắt:  Gồm các tài liệu, văn kiện các hội nghị Trung ương Cục miền Nam; các tài liệu, văn kiện do Trung ương Cục miền Nam, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam ban hành; thư, điện của Thường vụ Trung ương Cục miền Nam trong năm 1968, phản ánh công tác lãnh đạo phong trào quân dân Việt Nam đấu tranh phá vỡ chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ và tay sai.

        Phân loại: 324.2597075095977V115K

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001512


42. Văn kiện Trung ương cục Miền Nam giai đoạn 1946-1975.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.14 : 1970.- 2020.- 846tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu hệ thống những văn bản chỉ đạo như nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, thông báo, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo các cấp uỷ về các vấn đề như: Đẩy mạnh đợt tấn công chính trị binh vận trong dịp tết năm 1970; đặc điểm tình hình địch, ta; một số mặt công tác ở các vùng đồng bằng miền núi, thành phố Sài Gòn; công tác chính trị tư tưởng trong các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng; công tác và chính sách cán bộ nữ; kỉ niệm 40 năm thành lập Đảng....

        Phân loại: 324.2597075095977V115K

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001504


43. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.1 (1930-1954) : Q.1  1930-1954.- 2018.- 767tr.

        Tóm tắt:  Đảng lãnh đạo thiết lập, bảo vệ chế độ dân chủ cộng hòa, chuẩn bị kháng chiến toàn quốc (1945 - 1946); lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc, tiến tới giành thế chủ động chiến lược (1946 - 1950) và lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951 - 1954).

        Phân loại: 324.2597075L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008684


44. Văn kiện Trung ương cục Miền Nam giai đoạn 1946-1975.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 1077tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Văn phòng

        T.7 : 1957-1960.- 2020

        Tóm tắt:  Giới thiệu hệ thống những văn bản chỉ đạo như nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, thông báo, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo các cấp uỷ về các vấn đề như: Công tác binh vận; hướng dẫn thêm các cấp đặt kế hoạch thực hiện bản kế hoạch "nhiệm vụ công tác năm 1957" của Xứ uỷ Nam Bộ trong thời gian tới; về công tác vận động học sinh, sinh viên; về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính của chính quyền miền Nam và chủ trương của ta; về tình hình địch, các mặt công tác của đảng bộ và các địa phương....

        Phân loại: 324.2597075095977V115K

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001501


45. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay/ Vũ Ngọc Hoàng, Đào Duy Quát, Phạm Văn Linh....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 719tr.; 24cm

        ĐTTS: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

        Tóm tắt:  Bao gồm các bài tham luận trình bày bối cảnh hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo. Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

        Phân loại: 324.2597075Đ108T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008680


46. Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ/ Lê Vĩnh Tân, Trần Anh Tuấn, Hoàng Chí Bảo....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 498tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết về vị trí, vai trò của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược. Đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

        Phân loại: 324.2597075GI-103P

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008674


47. Xây dựng Đảng về đạo đức: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Tuân ch.b..- H.: Công an nhân dân, 2020. - 420tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Trình bày một số vấn đề cơ bản xây dựng Đảng về đạo đức; xây dựng Đảng về đạo đức trong bối cảnh hiện nay; tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng hiện nay.

        Phân loại: 324.2597075X126D

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008639


48. Văn kiện trung ương cục miền Nam giai đoạn 1976-1975.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 1025tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

        T.6 : 10/1954-1956.- 2020

        Tóm tắt:  Tập hợp tài liệu, văn kiện của Hội nghị Trung ương Cục miền Nam, Xứ uỷ Nam Bộ như: Nghị quyết, Chỉ thị, báo cáo, điện, đề án... phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam, Xứ uỷ Nam Bộ từ tháng 10/1954 - 1956 trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội Nam Bộ về chính trị, quân sự, kinh tế, tổ chức, xây dựng Đảng.

        Phân loại: 324.2597075095977V115K

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001500


49. Lịch sử văn phòng Trung ương Đảng/ B.s: Nguyễn Quang Điền,Trịnh Nhu (Đồng ch.b), Trần Văn Hùng,....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 279tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

        Phân loại: 324.2597075L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008662


50. Trần Thị Ngọc Thúy. Vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam (1954-1975): Sách chuyên khảo/ Trần Thị Ngọc Thúy.- H.: Công an nhân dân, 2020. - 240tr.: ảnh, bảng; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày những chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng, sự phát triển của phong trào nhân dân thế giới phản đối Mỹ xâm lược Việt Nam (1954-1975), những ưu đểm, hạn chế và kinh nghiệm của Đảng trong cuộc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam.

        Phân loại: 324.2597075V121Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042550

            Kho Mượn: MVN.048479 - MVN.048480


51. Lê Văn Yên. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam/ Lê Văn Yên. - Tái bản lần 2.- H.: Công an nhân dân, 2020. - 151tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu con đường hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh – từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản, hoạt động và đóng góp cho phong trào cộng sản quốc tế, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và những sáng tạo trong việc thành lập Đảng ta.

        Phân loại: 324.2597075NG527A

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042549

            Kho Mượn: MVN.048481 - MVN.048482


52. Lê Khả Phiêu tuyển tập (1976 - 1998).- H.: Chính trị quốc gia

        T.3.- 2016.- 359tr.

        Tóm tắt:  Tuyển chọn và giới thiệu các bài nói, bài viết và trả lời phỏng vấn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ năm 2010-2016 với các chủ đề: Viết về Bác Hồ; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vấn đề văn hoá, văn nghệ, giáo dục và đào tạo của nước nhà.

        Phân loại: 324.2597075L250K

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008053, DVV.008685


53. Đảng cộng sản Việt Nam 90 năm (1930 - 2020) - Những chặng đường lịch sử vẻ vang/ Vũ Như Khôi ch.b., Nguyễn Văn Trường, Đặng Kim Oanh.- H.: Công an nhân dân, 2020. - 522tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Trình bày lịch sử quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng trong 9 thập niên qua: Đảng ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); xây dựng chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam (1954-1975); bảo vệ Tổ quốc XHCN trên phạm vi cả nước (1975-1986); đổi mới (1986-1996); đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế (1996-2020).

        Phân loại: 324.2597075Đ106C

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008637


54. Mạch Quang Thắng. Một số vấn đề về xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh/ Mạch Quang Thắng.- H.: Công an nhân dân, 2020. - 351tr.; 21cm

        130 năm Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

        Tóm tắt:  Trình bày các nội dung cơ bàn việc Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng, sáng tạo, bổ sung và phát triển lý luận Mác - Lênin về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết quả xây dựng Đảng trong hơn 30 năm đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng và thực hiện dân chủ, dân vận, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị theo tư tưởng của Người.

        Phân loại: 324.2597075M458-S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042552

            Kho Mượn: MVN.048475 - MVN.048476


55. Văn kiện Trung ương cục Miền Nam giai đoạn 1946-1975.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.8 : 1961 - 1962.- 2020.- 1226tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu hệ thống những văn bản chỉ đạo như nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, thông báo, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo các cấp uỷ về các vấn đề như: Tình hình, âm mưu của địch và một số ý kiến đối phó; những mâu thuẫn nội bộ gia cấp thống trị sau đảo chính và chủ trương cụ thể của ta; công tác Hoa kiều; sự phát triển tình hình trước và sau đảo chính và chủ trương của ta về mọi mặt; chúc tết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, nhân viên các cơ quan và đội viên giải phóng quân nhân dịp tết Nguyên đán năm 1961....

        Phân loại: 324.2597075095977V115K

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001502


56. Tìm hiểu về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam/ Vũ Ngọc Lương ch.b., Phùng Thị Hiển, Vũ Thị Duyên,....- H.: Công an nhân dân, 2020. - 239tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Trình bày hệ thống dưới dạng hỏi - đáp về những sự kiện và vấn đề cơ bản, quan trọng trong quá trình phát triển lịch sử của Đảng  Cộng sản Việt Nam.

        Phân loại: 324.259707509T310H

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008636


57. Trần Cương. Quốc gia và siêu quốc gia: Sách tham khảo/ Trần Cương ; Dịch: Văn Tân, Nguyễn Dương ; Quách Quang Hồng h.đ..- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 578tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Những lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa hiện thực; chính trị so sánh và nghiên cứu về nhận thức; giải thích nguồn gốc của nhất thể hoá; phân tích cơ chế nhất thể hoá; sự phát triển của nhất thể hoá; ảnh hưởng đối ngoại của nhất thể hoá; quốc gia, siêu quốc gia và ngoài quốc gia; quản trị chung khu vực của quốc gia.

        Phân loại: 321QU451G

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008664


58. Nguyễn Văn Hưởng. Một góc nhìn thời cuộc/ Nguyễn Văn Hưởng.- H.: Công an nhân dân ; Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông, 2019. - 423tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu gần 60 bài viết của tác giả, gồm các dự báo, phân tích, bình luận, những góc nhìn và kinh nghiệm sâu sắc của bản thân về 5 chủ đề lớn: nhìn nhận về lịch sử; kinh tế - xã hội - văn hóa; an ninh - quốc phòng; quan hệ quốc tế; bình luận quốc tế.

        Phân loại: 320.9597M458G

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008635


59. Christensen, Thomas J.. Sự trỗi dậy của Trung Quốc: Định hình những lựa chọn đối với một quyền lực đang lên : Sách tham khảo/ Thomas J. Christensen ; Biên dịch: Nguỵ Hải An....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 599tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: The China challenge - Shaping the choices of a rising power

        Tóm tắt:  Mô tả sự trỗi dậy của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự và trình bày một cách toàn diện về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc từ thời chính quyền George H. W. Bush đến thời chính quyền Brack Obama.

        Phân loại: 327.51073S-550T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008654


60. Nguyễn Văn Hưởng. Đối thoại với các phái đoàn Hoa Kỳ/ Nguyễn Văn Hưởng.- H.: Công an nhân dân, 2018. - 279tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu các cuộc đối thoại của tác giả với đoàn chính khách Hoa Kỳ về các vấn đề dân chủ nhân quyền. Các cuộc đối thoại của tác giả với các phái đoàn Hoa Kỳ về tự do tôn giáo.

        Phân loại: 327.597073Đ452T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008634


61. Mearsheimer, John J.. Vận động hành lang của Israel và chính sách ngoại giao Hoa Kỳ: Sách tham khảo/ John J. Mearheimer, Stephen M. Walt ; Biên dịch, h.đ.: Quế Chi, Vũ Thị Lanh.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 863tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: The Israel lobby and U.S. foreign policy

        Tóm tắt:  Nghiên cứu những ảnh hưởng của giới vận động hành lang của Israel lên chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ và tác động của nó đến lợi ích của cả hai nước: Hoa Kỳ, Israel và giới Lobby, Lobby Israel hành động.

        Phân loại: 327.7305694V121Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008675


62. Việt Nam - Ấn Độ 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược: Sách tham khảo/ Neeklakantan Ravi, Lê Văn Cương, Đinh Xuân Lý... ; B.s.: Lê Văn Toan (ch.b.)....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 446tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết về chặng đường 45 năm phát triển quan hệ ngoại giao, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực hợp tác về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, văn hoá nghệ thuật, giao lưu nhân dân....

        Phân loại: 327.597054V308N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008681


63. Vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong tình hình mới/ B.s.: Trần Minh Trưởng (ch.b.), Phạm Hồng Chương, Nguyễn Thị Kim Dung, Phạm Ngọc Anh.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 332tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày cơ sở hình thành, nội dung cơ bản của tư tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển tư tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

        Phân loại: 327.597V121D

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008665


64. Tâm lý học kinh tế: Sách tham khảo/ Gerrit Antonides, John K. Ashton, Jan Willem Bolderdijk... ; Rob Ranyard ch.b. ; Biên dịch, h.đ.: Dương Hải Hà....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 663tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày những nguyên lý cơ bản về tâm lý học kinh tế; giới thiệu các phương pháp nghiên cứu; những biểu hiện của kinh tế học cảm xúc; hành vi tài chính; hoạt động kinh tế; tiếp theo các giai đoạn phát triển trong cuộc đời; tâm lý học kinh tế và xã hội.

        Phân loại: 330T120L

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008667


65. Trần Thị Vinh. Chủ nghĩa tư bản lịch sử thăng trầm 120 năm 1900 - 2020/ Trần Thị Vinh.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 599tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày về lịch sử các học thuyết cơ bản về chủ nghĩa tư bản; quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản trong thế kỷ XX và hai thập niên đầu thế kỷ XXI; những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản hiện đại và biểu hiện của nó ở một số nước tư bản chính yếu.

        Phân loại: 330.12CH500N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008672


66. Nicholson, Colin. Tư duy như những nhà đầu tư vĩ đại: Quyết định sáng suốt hơn. Đầu tư đẳng cấp hơn/ Colin Nicholson ; Nguyễn Quốc Đạt dịch.- H.: Tài chính ; Công ty sách Panda, 2020. - 334tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Chỉ ra các loại lệch lạc nhận thức phổ biến nhất có khả năng làm ảnh hưởng đến quyết định trong đầu tư. Đưa ra những chiến lược thiết thực để quản lý chúng, giúp bạn phát triển lối tư duy mới tránh được những cạm bẫy tiềm tàng như lệch lạc khẳng định, tính toán cảm tính, chi phí chìm, thiên hướng tự tin thái quá và nguy cơ bị cuốn vào lối tư duy của đám đông trong những thời khắc mang tính bước ngoặt của thị trường, từ đó giúp bạn có những quyết định sáng suốt hơn trong đầu tư.

        Phân loại: 332.63T550D

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.005141 - DPVV.005142 - DPVV.005143

            Kho Đọc: DVV.008647 - DVV.008648

            Kho Mượn: MVV.008880 - MVV.008881 - MVV.008882


67. Oxford. Con đường công nghiệp hóa trong thế kỷ XXI: Sách tham khảo/ B.s.: Adam Szirmai, Wim Naudé, Ludovico Alcorta ; Biên dịch: Nguyễn Văn Phúc... ; H.đ.: Nguyễn Văn Phúc, Vũ Thị Lanh.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 694tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu tổng quan về quá khứ, hiện tại và tương lai của công nghiệp hoá; sự cần thiết và thách thức đối với công nghiệp hoá về thay đổi cấu trúc, gia tăng thất nghiệp, sự phát triển của chính sách công nghiệp và thách thức về bền vững môi trường, biến đổi khí hậu; những thách thức đối với chính sách công nghiệp.

        Phân loại: 338.9C430Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008682


68. Hoontrakul, P.. Châu Á chuyển mình: Xu hướng và sự phát triển của các động lực tăng trưởng kinh tế: Sách tham khảo/ B.s.: P.Hoontrakul, C. Balding, R. Marwah ; Vũ Anh Đức dịch.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 431tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: The global rise of Asian transformation

        Tóm tắt:  Sự chuyển dịch cho một thế kỷ châu Á - những lựa chọn và thách thức. Động lực kinh tế và những áp lực chính đang dần hình thành ở châu Á. Đời sống sau chính sách nới lỏng định lượng. Con đường nhanh nhất đến khu vực hoá và toàn cầu hoá....

        Phân loại: 338.95CH125A

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008656


69. Kinh tế xanh cho phát triển bền vững/ Nguyễn Danh Sơn (ch.b.), Nguyễn Thế Chinh, Phạm Ngọc Đăng....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 667tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

        Tóm tắt:  Phân tích cơ sở lý luận về kinh tế xanh; bối cảnh, chủ trương, định hướng và huy động các nguồn lực cho phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam. Giới thiệu một số mô hình thực tiễn trên thế giới và Việt Nam phát triển kinh tế xanh.

        Phân loại: 338.9597K312T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008657


70. Varoufakis, Yanis. Quái vật Minotaur toàn cầu: Mỹ, Châu Âu và tương lai của nền kinh tế toàn cầu: Sách tham khảo/ Yanis Varoufakis ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 337tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: The global minotaur : America, the true origins of the financial crisis and the future of the world economy

        Tóm tắt:  Giải thích nguồn gốc của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 thông qua sự tương đồng với câu chuyện về Minotaur trong thần thoại Hy Lạp.

        Phân loại: 338.9QU103V

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008655


71. Saveliev, Yuri. Thực trạng nền kinh tế Nga thời kỳ Xô Viết và hiện nay: Sách tham khảo nội bộ/ Yuri Saveliev ; Cù Thanh Phong dịch ; Lê Thanh Vạn h.đ..- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 350tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Nghiên cứu luận giải, đánh giá về một số sự kiện lịch sử, cuộc sống của nhân dân Nga và đất nước Nga từ thời kì Xôviết đến năm 2015 qua những số liệu của nền sản xuất công nghiệp, tổ hợp nông - công nghiệp, nền kinh tế bị xé lẻ thành từng mảng nhỏ và của mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa.

        Phân loại: 330.947TH552T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008658


72. Paulson, Henry M.. Bàn về Trung Quốc - Tiết lộ của người trong cuộc về siêu cường kinh tế mới: Sách tham khảo/ Henry M. Paulson ; Dịch: Vũ Hoàng Linh....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 646tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: Dealing with China : An insider unmasks the new economic superpower

        Tóm tắt:  Trình bày khái quát quá trình cải cách kinh tế của Trung Quốc từ những năm 1990 đến nay giúp chúng ta hiểu thêm về chính sách kinh tế và các vấn đề kinh tế của nước Mỹ thời gian qua, nhất là những quan hệ kinh tế có liên quan trực tiếp đến Trung Quốc.

        Phân loại: 330.951B105V

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008669


73. Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng: Trích các bài viết, bài nói, thư... của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng/ tuyển chọn: Anh Tuấn, Lê Phương.- H.: Công an nhân dân, 2007. - 1023tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Tập hợp hàng trăm bài viết, bài nói, thư, gửi thơ,... mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói và viết trong suốt cuộc đời toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.

        Phân loại: 335.4346CH500T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008638


74. Trần Quang Nhiếp. Những nội dung, phương pháp cơ bản học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/ Trần Quang Nhiếp. - Tái bản lần 1.- H.: Công an nhân dân, 2020. - 191tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày những nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII cùng những vấn đề chính về học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như nội dung về đạo đức cách mạng của Bác. Vấn đề học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh và phương pháp chủ yếu tuyên truyền học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

        Phân loại: 335.4346NH556N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042555

            Kho Mượn: MVN.048469 - MVN.048470


75. Hiến Pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Năm 2013 - 1992 - 1980 - 1959 - 1946.- H.: Lao động, 2017. - 255tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu nội dung Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các quy định về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp.

        Phân loại: 342.59702H305P

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042585

            Kho Mượn: MVN.048527 - MVN.048528


76. Đào Đình Hiếu. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong Hiến pháp năm 2013: Sách tham khảo/ Đào Đình Hiếu. - Tái bản, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Công an nhân dân, 2020. - 327tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày những vấn đề cơ bản về Hiến pháp năm 2013; những nội dung về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc trong và về quyền con người trong Hiến pháp năm 2013.

        Phân loại: 342.59708T550T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042553

            Kho Mượn: MVN.048473 - MVN.048474


77. Pháp luật kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới/ Bùi Ngọc Cường, Lê Hồng Hạnh, Vũ Đặng Hải Yến... ; Ch.b.: Nguyễn Hữu Chí.... - Tái bản có sửa chữa.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 588tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày về pháp luật thương mại, cạnh tranh, tài chính và ngân hàng, lao động - an sinh xã hội, bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đất đai, bảo vệ môi trường.

        Phân loại: 343.597PH109L

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008673


78. Nguyễn Hoà Bình. Xây dựng tòa án nhân dân xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin/ Nguyễn Hoà Bình. - Xuất bản lần thứ 2, có bổ sung.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 579tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các kết quả nghiên cứu, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn... của tác giả về tăng cường xây dựng Đảng, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng xét xử của Toà án nhân dân; đẩy mạnh cải cách tư pháp, đổi mới tư duy, phương pháp, áp dụng các giải pháp đột phá trong hoạt động của Toà án nhân dân; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

        Phân loại: 347.597X126D

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008666


79. 70 năm Công an nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Lưu hành nội bộ/ Nguyễn Phú Trọng, Lê Hồng Anh, Trần Đai Quang,....- H.: Công an nhân dân, 2017. - 959tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Bộ Công an

        Tóm tắt:  Giới thiệu những thông tin, tài liệu từ Hội thảo khoa học quốc tế " 70 năm Công an nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc".

        Phân loại: 353.309597B126M

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008653


80. Vì Tây Nguyên bình yên và phát triển/ Ch.b.: Nguyễn Văn Tài, Văn Đức Thanh.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 372tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày những vấn đề lý luận về tăng cường quốc phòng, an ninh trong mối quan hệ với phát triển bền vững các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường. Khảo sát thực tiễn và bài học kinh nghiệm được rút ra trong việc tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh cho phát triển bền vững, từ đó dự báo những nhân tố tác động, ảnh hưởng và đề xuất giải pháp, mô hình phù hợp với đặc thù và có tính khả thi nhằm phát triển bền vững Tây Nguyên.

        Phân loại: 355.0095976V300T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008677


81. Lịch sử bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng 1959-2019/ B.s: Nguyễn Đức Châu, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Tòng,.... - Tái bản lần thứ 3 có chính lý, bổ sung.- H.: Quân đội nhân dân, 2018. - 570tr.; 22cm

        ĐTTS ghi: Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đảng ủy - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng

        Tóm tắt:  Giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hóa và vị thế của Hải Phòng. Thành lập Công an nhân dân vũ trang Hải Phòng - Kiến An, triển khai lực lượng bảo vệ nội địa, vùng biển, hải đảo và hải cảng. Xây dựng củng cố tuyến biên giới bờ biển tham gia đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ....

        Phân loại: 355.30959735L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005647 - DC.005648 - DC.005649


82. Đỗ Cảnh Thìn. Bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình: Nhận thức và giải pháp phòng ngừa. Sách chuyên khảo/ Đỗ Cảnh Thìn.- H.: Công an nhân dân, 2020. - 200tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày những nhận thức cơ bản về bạo lực gia đình đối với phụ nữ như: nhận thức về gia đình, đạo đức gia đình, bạo lực gia đình đối với phụ nữ, các quy định của pháp luật về bạo lực gia đình, hậu quả của bạo lực gia đình đối với phụ nữ và những giải pháp phòng ngừa tình trạng bạo lực trong gia đình đối với phụ nữ....

        Phân loại: 362.82B108L

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042551

            Kho Mượn: MVN.048477 - MVN.048478


83. Lược sử Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng - một chặng đường nhân đạo 1959-2018/ B.s.: Cao Thị Phượng, Bùi Mạnh Phúc, Phạm Thị Hoà....- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 2018. - 200tr.: ảnh; 21cm

        ĐTTS ghi: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng

        Tóm tắt:  Tái hiện đầy đủ những sự kiện quan trọng, những đóng góp đầy tự hào của các thế hệ cán bộ hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng.

        Phân loại: 361.70959735L557-S

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005650


84. Brandt, Richard L.. One Click Jeff Bezos và sự vươn lên của Amazon/ Richard L. Brandt ; Nguyễn Đức Hoà dịch.- H.: Lao động xã hội ; Công ty sách Panda, 2019. - 274tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Kể lại câu chuyện phía sau sự thành công của một trong những công ty vĩ đại nhất; phản ánh rõ nét sức mạnh của công nghệ; phản ánh câu chuyện về cách Bezos cùng gia đình và cộng sự đánh cược gia sản vào Internet.

        Phân loại: 381O-430C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049133 - DPVN.049134 - DPVN.049135 - DPVN.049136 - DPVN.049137

            Kho Đọc: DVN.042578

            Kho Mượn: MVN.048513 - MVN.048514

4 - NGÔN NGỮ HỌC
 


85. Kozakura. Chinh phục tiếng Nhật: Tập viết chữ Hiragana và Katakana/ Kozakura b.s ; Hồng Nhung h.đ.- H.: Dân trí  ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2020. - 198tr.: tranh vẽ, bảng; 27cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn bảng chữ cái và cách tập viết chữ Hinagana và Katakana. Giới thiệu 316 chữ Kanji đơn giản nhất.

        Phân loại: 495.6CH312P

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008633

            Kho Mượn: MVV.008869 - MVV.008870


86. Kozakura. Chinh phục tiếng Nhật: Tập viết chữ Kanji/ Kozakura b.s ; Hồng Nhung h.đ.- H.: Dân trí  ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2020. - 199tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu các quy tắc viết chữ Kanji và các bộ thủ trong tiếng Nhật. Tập viết chữ 112 Kanji thông dụng, 188 chữ Kanji cơ bản, 150 chữ Kanji bổ túc, 160 chữ Kanji nhân danh.

        Phân loại: 495.6CH312P

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008632

            Kho Mượn: MVV.008867 - MVV.008868


87. Từ điển Việt - Khmer/ Phạm Tiết Khánh (ch.b.).- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 836tr.; 30cm

        ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Trà vinh

        Tóm tắt:  Gồm 42000 từ Việt - Khmer cơ bản, các thành ngữ, tục ngữ, các thuật ngữ khoa học thuộc các lĩnh vực sử dụng trong đời sống, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các công trình nghiên cứu cũng như giao tiếp hàng ngày.

        Phân loại: 495.922T550Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001498


88. Từ điển Khmer - Việt.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 783tr.; 30cm

        ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Trà Vinh

        Tóm tắt:  Giới thiệu 42000 từ Khmer - Việt gồm các từ cơ bản, các thành ngữ, tục ngữ, các thuật ngữ khoa học thuộc các lĩnh vực sử dụng trong đời sống, trên các phương tiện thông tin đại chúng, công trình nghiên cứu, giao tiếp hằng ngày.

        Phân loại: 495.932T550Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001499


89. Kozakura. Chinh phục tiếng Nhật: Ngữ pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu/ Kozakura b.s ; Hồng Nhung h.đ.- H.: Dân trí  ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2020. - 298tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu các mẫu câu ngữ pháp cơ bản gồm công thức, lí giải chi tiết và ví dụ minh họa; cách chia thể động từ; các chữ Kanji N1.

        Phân loại: 495.6CH312P

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008631

            Kho Mượn: MVV.008865 - MVV.008866

6 - KỸ THUẬT
 


90. Nhiêu Tuyết Lị. Chậm lại cùng con thưởng thức thời thơ ấu/ Nhiêu Tuyết Lị ; Hảo Kenzo dịch.- H.: Lao động ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2017. - 242tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Ghi chép lại 73 việc nhỏ mà cha mẹ có thể làm cùng con, là những lời khuyên ân cần, nhẹ nhàng cho các bậc phụ huynh cùng con cái vun đắp tình cảm.

        Phân loại: 649CH120L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049048 - DPVN.049049 - DPVN.049050 - DPVN.049051 - DPVN.049052

            Kho Đọc: DVN.042545

            Kho Mượn: MVN.048462 - MVN.048463


91. Jordan, Sarah. Bí quyết kì diệu thấu hiểu con tuổi teen: Cùng con vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì/ Sarah Jordan, Janice Hillman, M.D ; Minh họa: Paul Kepple, Scotty Reifsnyder.- H.: Phụ nữ ; Pandabooks, 2019. - 227tr.; 18cm

        Tóm tắt:  Cẩm nang hướng dẫn các bậc cha mẹ nuôi dạy con: Sự chuẩn bị cho những năm tháng tuổi mới lớn; giáo dục giới tính; mối khủng hoảng mang tên trường học; cách học hỏi các mối quan hệ xã hội; tầm quan trọng của sự giao tiếp; cuộc gặp gỡ sôi nổi; tốt nghiệp.

        Phân loại: 649.125B300Q

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049203 - DPVN.049204 - DPVN.049205 - DPVN.049206 - DPVN.049207

            Kho Đọc: DVN.042590

            Kho Mượn: MVN.048537 - MVN.048538


92. Hill, Napoleon. Thành công khám phá con đường trở thành người giàu có = Success: Discovering the path to riches/ Napoleon Hill ; Nguyễn Thị Hồng Phương dịch.- H.: Lao động xã hội ; Công ty sách Panda, 2020. - 221tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số học thuyết quan trọng của Napoleon Hill về các khía cạnh thành công trong cuộc sống: sự thành công được tạo thành từ tiền bạc, của cải vật chất và cả sự thành công trong gia đình trong mối quan hệ bạn bè cũng như thành công về sức khỏe tốt....

        Phân loại: 650.1TH107C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049075 - DPVN.049076 - DPVN.049077 - DPVN.049078 - DPVN.049079

            Kho Đọc: DVN.042568

            Kho Mượn: MVN.048494 - MVN.048495


93. Michelli, Joseph A.. Hãy kinh doanh như Starbucks = Leading the starbucks way: 5 nguyên tắc để kết nối khách hàng, sản phẩm và thị trường/ Joseph A. Michelli ; Nguyễn Thị Hồng Phương dịch.- H.: Lao động xã hội ; Công ty sách Panda, 2019. - 437tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Cung cấp các yếu tố thành công quan trọng của một thương hiệu phong cách sống có quy mô toàn cầu, phù hợp với địa phương và được tiếp sức bởi niềm đam mê văn hóa Starbucks.

        Phân loại: 658.4H112K

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049085 - DPVN.049086 - DPVN.049087

            Kho Đọc: DVN.042569 - DVN.042570

            Kho Mượn: MVN.048496 - MVN.048497 - MVN.048498


94. Cooper, Brant. Doanh nhân khởi nghiệp tinh gọn = The lean entrepreneur: Cách thức những doanh nhân có tầm nhìn kiến tạo ra sản phẩm, đột phá với những thương vụ đầu tư mạo hiểm và tạo lập thị trường mới/ Brant Cooper, Patrick Vlaskovits ; Phạm Linh dịch.- H.: Tài chính ; Pandabooks, 2019. - 390tr.; 23cm

        Tóm tắt:  Những bí quyết, cách thức giúp những doanh nhân có tầm nhìn kiến tạo ra sản phẩm, đột phá với những thương vụ đầu tư mạo hiểm và tạo lập thị trường mới để khởi nghiệp một cách tinh gọn và thành công trong kinh doanh: Áp dụng bài học và phương thức của doanh nhân đã thành công, tạo ra những thị trường mới và đổi mới thị trường hiện có, thu hút khách hàng hiệu quả, rút ngắn thời gian và ngân sách phẩm triển sản phẩm....

        Phân loại: 658.421D408N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.005146 - DPVV.005147

            Kho Đọc: DVV.008687

            Kho Mượn: MVV.008885 - MVV.008886


95. Son Masayoshi. Bí quyết ra quyết định cho nhà lãnh đạo: Những bài giảng đặc biệt từ Học viện Softbank. Công ty dẫn dắt mọi lĩnh vực trong tương lai/ Son Masayoshi ; Nguyễn Cường dịch giả.- H.: Lao động xã hội ; Pandabooks, 2019. - 191tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu 30 tình huống minh hoạ cụ thể với những tư tưởng, chiến lược là điểm tựa giúp nhà lãnh đạo có bí quyết lựa chọn và đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp mọi lĩnh vực trong tương lai.

        Phân loại: 658.403B300Q

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049188 - DPVN.049189 - DPVN.049190 - DPVN.049191 - DPVN.049192

            Kho Đọc: DVN.042587

            Kho Mượn: MVN.048531 - MVN.048532

61 - Y HỌC - Y TẾ
 


96. Lê Duyên Hải. Sống mạnh khỏe nhờ ăn uống/ Lê Duyên Hải.- H.: Lao động xã hội, 2020. - 262tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu cụ thể về những nguyên tố dinh dưỡng cơ bản, ý nghĩa của chúng đối với sức khỏe của chúng ta, nguồn dinh dưỡng chủ yếu có trong các loại rau củ quả cũng như cách lựa chọn và sử dụng chúng. Những kiến thức thông dụng về nguyên tắc và phương pháp kết hợp hoặc kỵ nhau.

        Phân loại: 613.2S-455M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049070 - DPVN.049071 - DPVN.049072 - DPVN.049073 - DPVN.049074

            Kho Đọc: DVN.042567

            Kho Mượn: MVN.048492 - MVN.048493


97. Yoo Tae Jong. 88 bí quyết sống mạnh khỏe đến năm 99 tuổi: Phương pháp giữ gìn sức khỏe, tâm hồn; thói quen sinh hoạt, ăn uống, luyện tập thể thao/ Yoo Tae Jong ; Nguyễn Quỳnh Như Huyền.- H.: Phụ nữ ; Pandabooks, 2019. - 336tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tổng hợp 88 bí quyết trường thọ: Tinh thần khỏe mạnh, thói quen sinh hoạt, cách ăn uống, cách thức vận động giúp ta sống lâu sống khỏe đến 99 tuổi.

        Phân loại: 613T104M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049178 - DPVN.049179 - DPVN.049180 - DPVN.049181 - DPVN.049182

            Kho Thiếu Nhi: TN.038924 - TN.038925 - TN.038926


98. Coué, Émile. Bí mật và thực tế về tự kỷ ám thị = Self Mastery Through Conscious Autosuggestion: Cuốn sách về Tự kỉ ám thị được Freud và các bậc thầy Phân tâm trích dẫn và nghiên cứu/ Émile Coué ; Trần Khánh Ly dịch.- H.: Phụ nữ  ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2020. - 181tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Tìm hiểu về ám thị ý thức, làm chủ bản thân, ám thị và tự kỉ ám thị, làm thế nào để tạo ra tự kỉ ám thị.

        Phân loại: 616.89B300M

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042547 - DVN.042548

            Kho Mượn: MVN.048466 - MVN.048467 - MVN.048468


99. Eberle, Suzanne Girard. Chiến lược dinh dưỡng cho các vận động viên sức bền: Ăn uống thông minh, tập luyện thông minh, thi đấu thông minh.../ Suzanne Girard Eberle ; Tiến Seven h.đ. ; Vũ Hạnh Dung dịch.- H.: Thể thao và du lịch ; Công ty sách Panda, 2020. - 343tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu 8 chiến lược dinh dưỡng giúp bạn định hình việc ăn uống, cân nặng và cung cấp năng lượng cần thiết cho phù hợp như: Ăn uống thông minh, tập luyện thông minh, thi đấu thông minh; đáp ứng nhu cầu năng lượng....

        Phân loại: 613.7CH305L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.005138 - DPVV.005139 - DPVV.005140

            Kho Đọc: DVV.008645 - DVV.008646

            Kho Mượn: MVV.008877 - MVV.008878 - MVV.008879


100. Nelson, Arnold G.. Giải phẫu học về giãn cơ: Giãn cơ để tối ưu sức mạnh cơ bắp - 86 hướng dẫn minh hoạ để cải thiện tính linh hoạt sức mạnh cơ bắp trong tập luyện/ Arnold G. Nelson, Jouko Kokkonen ; Đỗ Ngọc Bảo Trâm dịch.- H.: Thể thao và du lịch ; Công ty sách Panda, 2020. - 406tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn các bài tập giãn cơ trên các bộ phận cơ thể như: cổ, vai, lưng, ngực, tay, hông, đùi, đầu gối, bàn chân, bắp chân, giãn cơ động và điều chỉnh chương trình tập giãn cơ phù hợp, kèm theo hình ảnh minh hoạ sinh động thể hiện rõ nhóm cơ được tác động.

        Phân loại: 613.7GI-103P

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049061 - DPVN.049062 - DPVN.049063

            Kho Đọc: DVN.042561 - DVN.042562

            Kho Mượn: MVN.048483 - MVN.048484 - MVN.048485


101. Eberle, Suzanne Girard. Kế hoạch dinh dưỡng cho các cuộc thi đấu và các điều kiện cụ thể: Ăn uống thông minh, tập luyện thông minh, thi đấu thông minh.../ Suzanne Girard Eberle ; Tiến Seven h.đ. ; Hạnh Dung dịch.- H.: Thể thao và du lịch ; Công ty sách Panda, 2020. - 255tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu 8 kế hoạch dinh dưỡng cho các cuộc thi đấu và điều kiện cụ thể, giúp các vận động viên sức bền có một thể lực tốt nhất trong luyện tập và thi đấu như: Thi đấu sức bền cự ly ngắn, cự ly dài; cuộc thi đấu sức bền siêu cấp; thi đấu sức bền kéo dài nhiều hiệp và nhiều ngày; đua thuyền và bơi ngoài trời....

        Phân loại: 613.7K250H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.005135 - DPVV.005136 - DPVV.005137

            Kho Đọc: DVV.008643 - DVV.008644

            Kho Mượn: MVV.008874 - MVV.008875 - MVV.008876


102. Nguyễn Văn Nhương. Cẩm nang phòng và điều trị bệnh dạ dày và ống tiêu hóa/ Nguyễn Văn Nhương ; Nguyễn Công Đức h.đ.- H.: Thanh niên ; Pandabooks, 2020. - 277tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Cung cấp kiến thức về dạ dày và hệ thống tiêu hóa, từ đó có những phương pháp dự phòng điều trị dứt điểm bệnh ở dạ dày và ống tiêu hóa.

        Phân loại: 616.33C120N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049198 - DPVN.049199 - DPVN.049200 - DPVN.049201 - DPVN.049202

            Kho Đọc: DVN.042589

            Kho Mượn: MVN.048535 - MVN.048536


103. Nguyễn Hồng Hoa. Hỏi đáp phát hiện và điều trị bệnh tiểu đường/ Nguyễn Hồng Hoa ; Bùi Trường.- H.: Thanh niên ; Pandabooks, 2020. - 248tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những hiểu biết cần thiết về bệnh tiểu đường; phát hiện bệnh tiểu đường; biến chứng và yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường; điều trị bệnh tiểu đường; chế độ ăn và luyện tập của người tiểu đường; phòng ngừa biến chứng của bệnh tiểu đường.

        Phân loại: 616.462H428Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049213 - DPVN.049214 - DPVN.049215 - DPVN.049216 - DPVN.049217

            Kho Đọc: DVN.042592

            Kho Mượn: MVN.048541 - MVN.048542

7 - NGHỆ THUẬT
 


104. Jurek, Scott. Ăn và chạy = Eat and run: My Unlikely Journey to Ultramarathon greatness: Hành trình không tưởng của tôi tới bộ môn Ultramarathon vĩ đại/ Scott Jurek, Steve Friedman ; Tiến Seven h.đ ; Hoàng Trang dịch.- H.: Nxb. Thể thao và du lịch, 2020. - 405tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả với tư cách là một vận động viên vô địch có chế độ ăn uống thuần thực vật.

        Phân loại: 796.42Ă115V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049064 - DPVN.049065 - DPVN.049066

            Kho Đọc: DVN.042563 - DVN.042564

            Kho Mượn: MVN.048486 - MVN.048487 - MVN.048488


105. Keflezighi, Meb. 26 giải chạy marathon: Những bài học về đức tin, bản ngã, chạy bộ và cuộc sống từ sự nghiệp marathon của tôi/ Meb Keflezighi, Scott Douglas ; Phạm Thúc Trương Lương h.đ ; Đỗ Hoàng Lan  dịch.- H.: Thể thao và Du lịch ; Pandabooks, 2020. - 372tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những tri thức mà Meb đã tích lũy được về cuộc sống, bản ngã, niềm tin và những bí quyết về chạy bộ, huấn luyện và dinh dưỡng. Hướng dẫn cho những người luyện tập chạy bộ ở mọi trình độ khác nhau cách thức áp dụng những bài học kinh nghiệm đã học hỏi được vào việc chạy bộ và chính cuộc sống của mình.

        Phân loại: 796.42092H103M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049193 - DPVN.049194 - DPVN.049195 - DPVN.049196 - DPVN.049197

            Kho Đọc: DVN.042588

            Kho Mượn: MVN.048533 - MVN.048534


106. Keflezighi, Meb. Chạy bộ để vượt qua: Câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình dài chinh phục giấc mơ lớn của nhà vô địch Mỹ/ Meb Keflezighi, Dick Patrick ; Đinh Linh h.đ. ; Phương Hoa dịch.- H.: Thể thao và du lịch ; Công ty sách Panda, 2020. - 405tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết nói về sự nỗ lực, khó khăn trên con đường giành lấy giải thương tại Boston Marathon năm 2014 của vận động viên bộ môn chạy người Mỹ Keflezighi, Meb: Một giấc mơ Mỹ, rời khỏi Eritrea, tới Mỹ, những ngày ở Đại học California; học trước, chạy sau, trở thành vận động viên chuyên nghiệp và sống khiêm tốn....

        Phân loại: 796.42CH112B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049067 - DPVN.049068 - DPVN.049069

            Kho Đọc: DVN.042565 - DVN.042566

            Kho Mượn: MVN.048489 - MVN.048490 - MVN.048491


107. Ash, Henry. Chương trình luyện tập thi đấu 3 môn phối hợp cho cự ly 70.3: Triathlon: Ironman 70.3 - Challenge Vietnam 70.3 Swim/Bike/Run/ Henry Ash, Marlies Penker ; Phạm Minh Quang h.đ. ; Hạnh Dung dịch.- H.: Thể thao và du lịch ; Công ty sách Panda, 2020. - 244tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Những kiến thức cơ bản về bộ môn ba môn phối hợp; sức hấp dẫn của ba môn phối hợp; bốn giai đoạn của ba môn phối hợp; cách đảm bảo thành công; thiết bị khi thi đấu; tập về đích khi thi đấu; luyện tập; nâng cao thành tích; kiểm tra năng lực và tự khích lệ bản thân; tuần thi đấu, trải nghiệm cảm giác "vào guồng" vạch xuất phát, sẵn sàng, tiến lên cùng các thủ thuật kích động tâm lý.

        Phân loại: 796.42CH561T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.005132 - DPVV.005133 - DPVV.005134

            Kho Đọc: DVV.008641 - DVV.008642

            Kho Mượn: MVV.008871 - MVV.008872 - MVV.008873


108. Quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật ở Việt Nam/ Phan Trọng Thưởng, Trần Hoài Anh, Văn Chinh....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 640tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

        Tóm tắt:  Gồm các bài viết, bài tham luận phân tích, chỉ ra những thành công và hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương xã hội hoá văn học, nghệ thuật Việt Nam; lý giải những hiện tượng, vấn đề nảy sinh; trên cơ sở đó tổng kết và đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm cần thiết, đồng thời đề ra những kiến nghị, giải pháp góp phần nhận diện và đánh giá tác động của chủ trương xã hội hoá đến thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật trên nhiều phương diện khác nhau.

        Phân loại: 700.9597QU100T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008670


109. Vũ Đức Huynh. Phong thủy thực hành trong xây dựng và kiến trúc nhà ở: Phong thủy và cách hóa giải/ Vũ Đức Huynh.- H.: Hồng Đức ; Pandabooks, 2019. - 352tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về phong thuỷ và các lĩnh vực tương quan; phép phong thuỷ về ngoại hình đất và ngoại trạng của nhà ở, cơ sở doanh nghiệp; cách chọn hướng nhà, hướng khí và các phương vị; phong cách bố trí nội thất theo phép phong thuỷ; thực hành khảo cứu phong thuỷ và các dụng cụ dùng trong việc thực hành khảo cứu phong thuỷ.

        Phân loại: 728PH431T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049183 - DPVN.049184 - DPVN.049185 - DPVN.049186 - DPVN.049187

            Kho Đọc: DVN.042586

            Kho Mượn: MVN.048529 - MVN.048530

8 - NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
 


110. Xin em ở lại bên anh.- H.: Thanh niên, 2020

        T.1.- 2020.- 572tr.

        Phân loại: 895.1X311E

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049004 - DPVN.049005 - DPVN.049006 - DPVN.049007 - DPVN.049008

            Kho Đọc: DVN.042535

            Kho Mượn: MVN.048442 - MVN.048443


111. Gió nam hiểu lòng tôi.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2020

        T.2.- 2020.- 448tr.

        Phân loại: 895.1GI-400N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048999 - DPVN.049000 - DPVN.049001 - DPVN.049002 - DPVN.049003

            Kho Đọc: DVN.042534

            Kho Mượn: MVN.048440 - MVN.048441


112. Gió nam hiểu lòng tôi.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2020

        T.1.- 2020.- 444tr.

        Phân loại: 895.1GI-400N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048994 - DPVN.048995 - DPVN.048996 - DPVN.048997 - DPVN.048998

            Kho Đọc: DVN.042533

            Kho Mượn: MVN.048438 - MVN.048439


113. Hướng về nơi anh.- H.: Hồng Đức, 2020

        T.2.- 2020.- 412tr.

        Phân loại: 895.1H561V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048989 - DPVN.048990 - DPVN.048991 - DPVN.048992 - DPVN.048993

            Kho Đọc: DVN.042532

            Kho Mượn: MVN.048436 - MVN.048437


114. Hướng về nơi anh.- H.: Hồng Đức, 2020

        T.1.- 2020.- 445tr.

        Phân loại: 895.1H561V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048984 - DPVN.048985 - DPVN.048986 - DPVN.048987 - DPVN.048988

            Kho Đọc: DVN.042531

            Kho Mượn: MVN.048434 - MVN.048435


115. Xin em ở lại bên anh.- H.: Thanh niên, 2020

        T.2.- 2020.- 624tr.

        Phân loại: 895.1X311E

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049009 - DPVN.049010 - DPVN.049011 - DPVN.049012 - DPVN.049013

            Kho Đọc: DVN.042536

            Kho Mượn: MVN.048444 - MVN.048445


116. Nắng Lạnh. Những ngày tình bỏ rơi mình/ Nắng Lạnh.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2019. - 387tr.; 19cm

        Tên thật tác giả: Ngọc Ánh

        Phân loại: 895.92234NH556N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049038 - DPVN.049039 - DPVN.049040 - DPVN.049041 - DPVN.049042

            Kho Đọc: DVN.042543

            Kho Mượn: MVN.048458 - MVN.048459


117. Uông Triều. Bò hoang phố cổ/ Uông Triều.- H.: Văn học ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2019. - 220tr.; 21cm

        Phân loại: 895.92234B400H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049043 - DPVN.049044 - DPVN.049045 - DPVN.049046 - DPVN.049047

            Kho Đọc: DVN.042544

            Kho Mượn: MVN.048460 - MVN.048461


118. Nơi này là thanh xuân.- H.: Lao động ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2018

        T.1.- 2018.- 319tr.

        Phân loại: 895.7N462N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049029 - DPVN.049030

            Kho Đọc: DVN.042540

            Kho Mượn: MVN.048452 - MVN.048453


119. Hoàng Khánh Duy. Biết khi nào mới gặp được nhau/ Hoàng Khánh Duy.- H.: Lao động ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2019. - 20tr.; 21cm

        Phân loại: 895.92234B308K

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.048979 - DPVN.048980 - DPVN.048981 - DPVN.048982 - DPVN.048983

            Kho Đọc: DVN.042530

            Kho Mượn: MVN.048432 - MVN.048433


120. Ký ức người lính.- H.: Thông tin truyền thông, 2020

        T.10 : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn.- 2020.- 393

        Phân loại: 895.9228008K600Ư

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008652


121. Nắng Lạnh. Đâu có ai muốn lựa chọn cô đơn/ Nắng Lạnh.- H.: Thanh niên ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2019. - 341tr.; 21cm

        Tên thật tác giả: Ngọc Ánh

        Phân loại: 895.92234Đ125C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049014 - DPVN.049015 - DPVN.049016 - DPVN.049017 - DPVN.049018

            Kho Đọc: DVN.042537

            Kho Mượn: MVN.048446 - MVN.048447


122. Raxu Nguyễn. Nỗi buồn màu xanh lá/ Raxu Nguyễn.- H.: Lao động ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2019. - 277tr.; 21cm

        Phân loại: 895.92234N452B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049024 - DPVN.049025 - DPVN.049026 - DPVN.049027 - DPVN.049028

            Kho Đọc: DVN.042539

            Kho Mượn: MVN.048450 - MVN.048451


123. Lâm Lâm. Thanh xuân ấy mình đã từng thương/ Lâm Lâm.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2018. - 229tr.; 21cm

        Phân loại: 895.92234TH107X

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049053 - DPVN.049054 - DPVN.049055 - DPVN.049056 - DPVN.049057

            Kho Đọc: DVN.042546

            Kho Mượn: MVN.048464 - MVN.048465


124. Nơi này là thanh xuân.- H.: Lao động ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2018

        T.2.- 2018.- 327tr.

        Phân loại: 895.7N462N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049031 - DPVN.049032

            Kho Đọc: DVN.042541

            Kho Mượn: MVN.048454 - MVN.048455


125. Ký ức người lính.- H.: Thông tin truyền thông, 2020

        T.9 : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn.- 2020.- 392tr.

        Phân loại: 895.9228008K600Ư

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008651


126. Nhận diện các xu hướng vận động và phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thế Kỷ, Phan Trọng Thưởng, Hoàng Chương....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 696tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết, bài tham luận trình bày những vấn đề lý luận chung về văn học, nghệ thuật. Phân tích thực trạng, các xu hướng vận động, phát triển của văn học và các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay.

        Phân loại: 895.92209NH121D

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008659


127. Thanh Tú. Ai cũng cần một người ở cạnh bên/ Thanh Tú.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2019. - 257tr,; 21cm

        Phân loại: 895.92234A103C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049033 - DPVN.049034 - DPVN.049035 - DPVN.049036 - DPVN.049037

            Kho Đọc: DVN.042542

            Kho Mượn: MVN.048456 - MVN.048457


128. Applegate, Katherine. Nguyện ước tháng 5/ Katherine Applegate ; Hoàng My dịch.- Tp. HCM: Văn hóa văn nghệ  ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2018. - 223tr.; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 13+)

        Phân loại: 813NG527Ư

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049058 - DPVN.049059 - DPVN.049060

            Kho Thiếu Nhi: TN.038899 - TN.038900 - TN.038901


129. O'Connor, Barbara. Mùa hè ước nguyện/ Barbara O'Connor ; Phạm Hồng Anh dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2018. - 278tr.; 19cm

        Phân loại: 813M501H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049019 - DPVN.049020 - DPVN.049021 - DPVN.049022 - DPVN.049023

            Kho Đọc: DVN.042538

            Kho Mượn: MVN.048448 - MVN.048449

9 - LỊCH SỬ
 


130. Nguyễn Quốc Hùng. Nước Nga từ nguyên thủy đến hiện đại/ Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Thư.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 704tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Khái quát về nước Nga từ thời kỳ lập nước đến nay với các thời kỳ lịch sử quan trọng: Thành lập nhà nước Nga (thế kỷ XVI), chế độ chuyên chế từ thời Piotr đại đế (thế kỷ XVII-XVIII), công cuộc cải cách nông nô (giữa thế kỷ XIX) và những hạn chế của chủ nghĩa tư bản Nga, cách mạng Tháng Mười Nga (1917), Nhà nước Liên Xô tan rã (1991) và 10 năm đầu của Liên bang Nga....

        Phân loại: 947N557N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008671


131. Hoàng Văn Tuấn. Những nhân vật nổi tiếng thế giới/ Hoàng Văn Tuấn b.s.- H.: Hồng Đức ; Công ty sách Panda, 2020. - 431tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Cung cấp những thông tin về các nhân vật nổi tiếng thế giới trên mọi lĩnh vực: Triết học, Chính trị, Quân sự, Toán học, Khoa học, Văn học, Nghệ thuật....

        Phân loại: 920NH556N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.049108 - DPVN.049109 - DPVN.049110 - DPVN.049111 - DPVN.049112

            Kho Đọc: DVN.042575

            Kho Mượn: MVN.048507 - MVN.048508


132. Đồng chí Lương Khánh Thiện/ Nguyễn Xuân Thắng, Ngô Thị Thanh Hằng, Lê Quốc Lý....- H.: Quốc gia sự thật, 2019. - 368tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh uỷ Hà Nam

        Tóm tắt:  Gồm một số bài viết, bài nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp, những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam, tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học, tự rèn luyện ,hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phân tích những ảnh hưởng của quê hương, gia đình đến việc hình thành nhân cách, lý tưởng, cũng như con đường cách mạng của đồng chí....

        Phân loại: 959.703092Đ455C

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005644


133. Nguyễn Thị Kim Vân. Lịch sử Gia Lai từ nguồn gốc đến năm 1975/ B.s.: Nguyễn Thị Kim Vân (ch.b.), Nguyễn Khắc Sử.- H.: Khoa học xã hội, 2019. - 791tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Bảo tàng tỉnh Gia Lai

        Tóm tắt:  Giới thiệu về thiên nhiên và con người Gia Lai. Tìm hiểu về lịch sử Gia Lai thời tiền sử, thời kỳ đầu công nguyên đến nửa đầu thế kỷ XV, thời kỳ (1471-1898), thời Pháp thuộc và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975).

        Phân loại: 959.762L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005645 - DC.005646


134. Hải Phòng làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Nguyễn Hữu Doãn, Phạm Văn Vương, Phạm Xuân Thanh,....- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 2015. - 213tr.: ảnh; 27cm

        ĐTTS ghi: Thành ủy Hải Phòng. Bộ phận giúp việc Ban thường vụ Thành ủy về việc thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

        Tóm tắt:  Tập trung phản ánh tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua chín lần Người về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Tổng kết những thành tựu của Đảng bộ, quân và dân thành phố thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cuộc kháng chiến chống các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược, góp phần giải phóng thành phố, thống nhất đất nước.

        Phân loại: 959.735H103P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005651


135. Cuộc chiến của tôi với CIA: Hồi ký của Hoàng thân Norodom Sihanouk/ Wilfred Burchett ghi ; dịch: Thanh Nga, Như Quỳnh.- H.: Công an nhân dân ; Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông, 2019. - 392tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Hồi ký về cuộc chiến đấu với CIA của người đứng đầu nhà nước Campuchia, một ghi chép chi tiết, một câu chuyện dài về cuộc chiến tranh ngầm mà Mỹ tiến hành chống lại quốc gia này cho tới khi nó được phơi bày ra ánh sáng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

        Phân loại: 959.6C514C

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042556


136. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế/ Báo Nhân dân tuyển chọn.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 620tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm hết lòng vì nước vì dân, người chiến sĩ cách mạng tận trung với nước, với dân và những tình cảm chân thành của ông với bạn bè quốc tế mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo.

        Phân loại: 959.704092T455B

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008679


137. Trương Tấn Sang. Tận dụng cơ hội vượt qua thách thức tiếp tục đổi mới toàn diện đưa đất nước tiến lên/ Trương Tấn Sang.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 635tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Gồm những bài viết, bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước xây về dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ chủ quyền quốc gia là bất khá xâm phạm, tăng cường hợp tác, nâng cao trách nhiệm, cùng hướng tới một thế giới hoà bình, ổn định và phát triển.

        Phân loại: 959.7T121D

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008661


138. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự nghiệp vĩ đại, cuộc đời quang vinh = President Ho Chi Minh - Great work, glory life (Photo book): Sách ảnh/ S.t., b.s., dịch: Đỗ Hoàng Linh.- H.: Công an nhân dân, 2020. - 248tr.; 30cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những ảnh tư liệu được sưu tầm, xác minh, sắp xếp theo trình tự thời gian và sự kiện, kết hợp với bối cảnh lịch sử cụ thể nhằm phần nào tái hiện sinh động cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến ngày tháng cuối cùng.

        Phân loại: 959.704092CH500T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008640


139. Chủ tịch nước Trần Đại Quang với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 517tr.: ảnh; 27cm

        ĐTTS ghi: Văn phòng Chủ tịch nước

        Tóm tắt:  Giới thiệu những hình ảnh hoạt động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lĩnh vực đối nội, đối ngoại.

        Phân loại: 959.704092CH500T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008660


140. Tố Hữu người cộng sản kiên trung, nhà văn hóa tài năng/ Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh,....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 775tr: ảnh; 24cm

        Tóm tắt:  Gồm một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà văn hoá, nhà văn, nhà thơ và những người cùng hoạt động, công tác cùng với đồng chí Tố Hữ, bạn bè, người thân về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, những cống hiến to lớn của đồng chí Tố Hữu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nền văn thơ cách mạng hiện đại Việt Nam.

        Phân loại: 959.704092T450H

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008686


141. Hà Minh Đức. Đối thoại Hồ Chí Minh với nhân dân, ngoại giao và báo chí (1918 - 1969): Chuyên luận/ Hà Minh Đức.- H.: Công an nhân dân, 2020. - 255tr.; 21cm

        130 năm Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

        Tóm tắt:  Tập hợp những bài nói, bài viết, truyện kể về những điểm sáng trong giao tiếp với nhân dân, ngoại giao và báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì nước vì dân của Người giai đoạn 1918-1969.

        Phân loại: 959.704092Đ452T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.042554

            Kho Mượn: MVN.048471 - MVN.048472


142. Thế giới 5000 năm những điều bí ẩn/ Ch.b.; Triệu Trường Hoa, Thác Tuyên Viên, Lý Xuân Nguyên, Viên Chuyên Vĩ ; H.đ: Nguyễn Viết Dần....- H.: Hồng Đức ; Pandabooks, 2019. - 1237tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Những bí ẩn về thế giới 5000 năm thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, chính trị, xã hội, tôn giáo, chiến tranh, quyền lực, dân tộc, danh nhân,....

        Phân loại: 909TH250G

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008688

            Kho Mượn: MVV.008887

            Kho Tra Cứu: TC.001514

Facebook zalo

Các tin đã đưa