Sách mới

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2017 TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC 1/. CARSON, SHELLEY. Your creative brain : seven steps to maximize imagination, productivity, and innovation in your life / Shelley Carson. - 1st ed. - San Francisco, CA : Jpssey-Bass, 2010. - xiii, 370p. ; 24cm T...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2017   KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. ALLEN, DEBBIE. Chuyên gia được trả lương cao = The highly paid expert : Biến đam mê và kỹ năng thành tài sản khi trở thành chuyên gia / Debbie Allen ; Ngọc Tuấn dịch. - H. : Lao động, 2016. - 295tr...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 02 – 2017

   THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2 – 2017 TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC 1/. CATHCART, THOMAS. Heidegger và con hà mã bước qua cổng Thiên đường / Thomas Cathcart, Daniel Klein ; Hà Gia Hân dịch. - H. : Tri thức, 2016. - 250tr. ; 21cm Dịch từ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 01 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 01 – 2017 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. TASSI, LAURA. 10 vạn câu hỏi vì sao / Laura Tassi ; Bích Nguyệt dịch. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 188tr. : ảnh màu ; 29cm Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về địa lý, thám hiểm, động vật, thực vật, khoa học...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2016

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2016   TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC 1/. HỒ THÀNH QUỐC. Đạo làm quan : Sách tham khảo / Hồ Thành Quốc ; Người dịch: Trần Khang, Lê Cự Lộc. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 907tr. ; 24cm Tóm tắt: Trình bày về những vấn đề: Làm quan như thế nào,bản lĩnh cầm quyền; tăng cường tu...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2016

   THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2016 CHỦ NGHĨA VÔ THẦN, TÔN GIÁO 1/. THÍCH NHẤT HẠNH. Gieo trồng hạnh phúc / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển ngữ: Chân Hội Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2015. - 323tr. ; 21cm Tóm tắt: Giới thiệu những bài thực tập chánh niệm, các bài thiền của thiền sư Thích Nhất...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2016

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2016   TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC 1/. LAW, STEPHEN. Những câu hỏi hóc búa về cuộc sống và vũ trụ vạn vật / Stephen Law ; Nishant Choksi (m.h) ;Tô Phong dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2015. - 64tr. : Tranh vẽ ; 24cm Tên sách tiếng Anh: Really really big questions...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9/2016

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 2016   KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. BING HE. Tất tần tật câu hỏi quái đản nhất quả đất : Những thắc mắc không giống ai / Bing He ; Vũ Thùy Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 128tr. : tranh vẽ ; 21cm Tóm tắt: Tập hợp câu hỏi khó cùng câu trả lời thông minh và thuyết phục giúp các bạn nhỏ tìm hiểu những...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8/2016

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2016TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC1/. DAVIES, STEPHANIE. Cười học cải thiện cuộc sống bằng tiếng cười = Improve your life with the science of laughter / Stephanie Davies ; Lệ Hoài dịch. - H. : Lao động, 2016. - 182tr. : 21cmTóm tắt: Trình bày cách cải thiện cuộc sống theo chiều hướng tốt khác nhau, đồng thời...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6/2016

  TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC1/. CARNEGIE, DALE. Đắc nhân tâm / Dale Carnegie ; First News dịch. - H. : Thế giới, 2015. - 327tr. ; 15cmTên sách tiếng Anh: How to win friend & Influence peopleTóm tắt: Trình bày nghệ thuật ứng xử căn bản, cách tạo thiện cảm, chuyển hóa người khác nghĩ theo cách của bạn và thay đổi người khác mà không xúc phạm...