THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9/2016

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 2016

 

KHOA HỌC NÓI CHUNG

1/. BING HE.
Tất tần tật câu hỏi quái đản nhất quả đất : Những thắc mắc không giống ai /
Bing He ; Vũ
Thùy Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 2016.
- 128tr. : tranh vẽ ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp câu hỏi khó cùng câu
trả lời thông minh và thuyết phục giúp các bạn nhỏ tìm
hiểu những kiến thức mới, khám phá thế giới xung quanh

Ký hiệu môn loại: 001/T124T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036145

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036129

 

2/. BING HE.
Tất tần tật câu hỏi quái đản nhất quả đất : Săc màu cuộc sống / Bing He ch.b. ;
Hải Hà
dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 128tr.
: tranh vẽ ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp câu hỏi khó cùng câu
trả lời thông minh và thuyết phục giúp các bạn nhỏ tìm
hiểu kiến thức mới, khám phá sắc màu cuộc sống

Ký hiệu môn loại: 001/T124T

Số ĐKCB Kho
Thiếu Nhi Mượn: MTN.036148

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036132

 

3/. BING HE.
Tất tần tật câu hỏi quái đản nhất quả đất : Khoa học diệu kì / Bing He ch.b. ;
Hải Hà dịch.
- H. : Kim Đồng, 2016. - 128tr. : tranh
vẽ ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp câu hỏi khó cùng câu
trả lời thông minh và thực sự thuyết phục giúp các bé tìm
hiểu kiến thức khoa học mới, khám phá thế giới

Ký hiệu môn loại: 001/T124T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036147

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036127

 

4/. BING HE.
Tất tần tật câu hỏi quái đản nhất quả đất : Thế giới muôn màu / Bing He ; Vũ
Thùy An
dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 128tr.
: tranh vẽ ; 28cm

Tóm tắt: Tập hợp câu hỏi khó cùng câu
trả lời thông minh và thuyết phục giúp các bạn nhỏ tìm
hiểu kiến thức mới, khám phá thế giới xung quanh

Ký hiệu môn loại: 001/T124T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036146

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036130

 

5/. BING HE.
Tất tần tật câu hỏi quái đản nhất quả đất : Cơ thể thật thú vị / Bing He ; Hải
Hà dịch. - H.
: Kim Đồng, 2016. - 128tr. : tranh vẽ
; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp câu hỏi khó cùng câu
trả lời thông minh và thuyết phục giúp các bạn nhỏ tìm
hiểu kiến thức mới, khám phá cơ thể con người

Ký hiệu môn loại: 001/T124T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036144

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036128

 

TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH
HỌC

1/. Hộp bí mật - Vụ án chân dài / Lời: Lưu Thị Lương ;
Tranh: Hiền Trần. - H. : Kim Đồng, 2015. - 152tr.
: tranh vẽ ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 155.5/V500A

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi Mượn:
MTN.036236

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036217

 

2/. MICHAUD, YVES.
Cuộc sống quanh tớ / Yves Michaud ; Phùng Ngọc Kiên dịch. - H. : Kim Đồng,
2016. - 170tr. : tranh vẽ ; 23cm. - (Triết lí sống cho
teen)

Ký hiệu môn loại: 155.5/C514-S

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036225-36226

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036208

 

3/. RIFFAUD,
GUILLAUME
. Tớ nên tin vào điều gì / Guillaume Riffaud ; Dịch: Đỗ Thị Minh
Nguyệt,
Trần Thu Quế. - H. : Kim Đồng, 2016. -
169tr. : tranh vẽ ; 22cm. - (Triết lí sống teen)

Tóm tắt: Đề cập về10 chủ đề biểu đạt
lòng tin và tin một cách sâu sắc là tin vào: chính mình, hạnh
phúc, ước mơ, người lớn, tình bạn, thượng đế, giá trị, xã
hội, khoa học, tình yêu

Ký hiệu môn loại: 155.5/T460N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036250

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036230

 

XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ

1/. 75 mô hình hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí
Minh / Biên soạn: Nguyễn Thái An, Nguyễn

Thị Thanh Thủy,
Nguyễn Thị Việt, Nguyễn Thị Chung. - H. : Kim Đồng, 2016. - 235tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình hoạt động:
trong giáo dục thiếu nhi, thiếu nhi trong học tập, thiếu nhi
trong văn hóa - thể thao, vui chơi giải trí, thiếu nhi
trong xây dựng Đội, trong công tác chăm sóc, giáo
dục thiếu niên và nhi đồng

Ký hiệu môn loại: 371.8/B126M

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036231

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036212

 

2/. CAMPBELL, JEN.
Những điều khó đỡ khách hàng nói trong hiệu sách / Jen Campbell ; Dịch:
Nguyên Hương, Khôi Nguyên ; The Brothers Mcleod minh họa.
- H. : Kim Đồng, 2016. - 236tr. : hình vẽ
; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp những cuộc đối thoại
kì khôi, tình huống trớ trêu nhất từ hiệu sách. Oái oăm, hài
hước và có phần đáng lo ngại

Ký hiệu môn loại: 381/NH556Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036115

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036106

3/. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh lớn lên cùng
đất nước / Anh Chi b.s.. - H. : Kim Đồng, 2016. -
110tr. : ảnh ; 24cm

ĐTTS ghi: Hội đồng đội Trung ương

Tóm tắt: Giới thiệu cả trăm tấm ảnh tư
liệu quý giá, bài hát hào hùng, bức tranh sinh động,...
như một cuốn phim quay chậm về quãng đường
75 năm gian khổ mà hùng tráng của lớp lớp Đội viên ta

Ký hiệu môn loại: 371.8/Đ452T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036246

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036226

 

4/. GREEN, STEVEN.
Luyện đọc tiếng Anh cho học sinh tiểu học - Thực hành : Thích hợp với học sinh
tiểu học các lớp. Chỉ cần 10 phút mỗi sáng trước khi đến
trường / Steven Green. - H. : Nxb. Hồng Đức,
2010. - 151tr. : tranh vẽ ; 21cm + 1CD - ROM

Tóm tắt: Tập hợp một số bài thơ, bài
đồng dao, bài hát quen thuộc, có vần, có điệu mỗi bài đọc
đều được chia làm 3 phần: Phần luyện âm, phần bài đọc, phần tham khảo

Ký hiệu môn loại: 372.652/L527Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036002-36003

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036042

 

5/. GREEN, STEVEN.
Luyện đọc tiếng Anh cho học sinh tiểu học - nâng cao : Thích hợp với học sinh
tiểu học các lớp. Chỉ cần 10 phút mỗi sáng trước khi đến
trường / Steven Green. - Gia Lai : Nxb. Hồng
Bàng, 2012. - 135tr. : tranh vẽ ; 21cm + 1CD - ROM

Tóm tắt: Tập hợp một số bài thơ, bài
đồng dao, bài hát quen thuộc, có vần, có điệu mỗi bài đọc
đều được chia làm 3 phần: Phần luyện âm, phần bài đọc, phần tham khảo

Ký hiệu môn loại: 372.652/L527Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.035998-35999

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036041

 

6/. HUỲNH TẤN
PHƯƠNG
. Đề kiểm tra học kì tiếng Việt - Toán lớp 2 : Biên soạn theo các kì
kiểm tra
trong năm học.. / Huỳnh Tấn Phương. -
Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm,
2014. - 144tr. : tranh vẽ ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số đề kiểm tra
giữa học kì, học kì của môn tiếng Việt và Toán

Ký hiệu môn loại: 372.6/Đ250K

Số ĐKCB Kho
Thiếu Nhi Mượn: MTN.036008-36009

 

7/. NGUYỄN NHƯ MAI.
Dạt dào sông nước / Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín.
 - H. : Kim Đồng, 2016. - 227tr. : Tranh vẽ ; 21cm. -
(Thiên nhiên đất nước ta)

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức
giúp tăng cường vốn hiểu biết về mạng lưới sông, núi, biển,
rừng quê hương Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 333.9109597/D110D

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036241

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036222

 

8/. NGUYỄN QUỐC
TÍN
. Mênh mông biển Việt. - H. : Kim Đồng

T.1. - 2015. - 189tr. : hình vẽ

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức
giúp tăng cường vốn hiểu biết về sông, núi, biển, rừng quê
hương, từ đó bồi đắp tình yêu, lòng tự hào đối với Tổ quốc thân yêu

Ký hiệu môn loại: 333.9109597/M256M

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036237

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036218

 

9/. NGUYỄN QUỐC
TÍN
. Muôn vẻ rừng xanh / Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy
Thắng. - H. : Kim Đồng, 2016. - 200tr. ; 21cm. - (Thiên
nhiên đất nước ta)

Tóm tắt: Giới thiệu toàn cảnh về rừng,
các hệ sinh thái rừng đặc trưng, tác dụng và những sản vật
của rừng, việc bảo tồn và phát triển rừng ở Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 333.7509597/M517V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036240

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển:
DPVN.036221

 

10/. NGUYỄN QUỐC
TÍN
. T.2. - 2015. - 177tr. : hình vẽ

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức
giúp tăng cường vốn hiểu biết về sông, núi, biển, rừng quê
hương, từ đó bồi đắp tình yêu, lòng tự hào đối với Tổ quốc thân yêu

Ký hiệu môn loại: 333.9109597/M256M

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036238

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036219

 

11/. PHẠM NGỌC
THẮM
. Hướng dẫn học và làm bài - làm văn tiếng Việt 2. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb.
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

T.1. - 2015. - 175tr.

Tóm tắt: Trình bày cách tập đọc, kể
chuyện, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn về nhiều chủ
đề khác nhau

Ký hiệu môn loại: 372.6/H561D

Số ĐKCB Kho
Thiếu Nhi Mượn: MTN.036006-36007

 

12/. PHẠM NGỌC
THẮM
. Hướng dẫn học và làm bài - làm văn tiếng Việt 2. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb.
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

T.2. - 2015. - 173tr.

Tóm tắt: Trình bày cách tập đọc, kể
chuyện, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn về nhiều chủ
đề khác nhau

Ký hiệu môn loại: 372.6/H561D

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036004-36005

 

13/. TIÊU VỆ.
Học cho ai? Học để làm gì. - H. : Kim Đồng

T.2. - 2015. - 175tr. : tranh vẽ

Tóm tắt: Khơi dậy tiềm năng bản thân,
hiểu được ý nghĩa của việc học, cần cù tạo nên tài năng và
mang lại tri thức đích thực đặt nền tảng vững chắc cho con đường đi tới
tương lai

Ký hiệu môn loại: 370.15/H419C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036135

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036118

 

14/. TIÊU VỆ.
T.1. - 2015. - 163tr. : tranh vẽ

Tóm tắt: Khơi dậy tiềm năng học tập,
hiểu được ý nghĩa của việc học, học cách quản lí thời gian
học tập, trân trọng tình bạn và có cái nhìn đúng đắn về tình yêu đặt nền
tảng vững chắc cho con đường
đi tới tương lai

Ký hiệu môn loại: 370.15/H419C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036134

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036117

 

NGÔN NGỮ HỌC

1/. NGUYỄN QUANG
TÙNG
. Học cách đánh vần tiếng Anh / Nguyễn Quang Tùng. - H. : Hồng Đức,
2015. - 143tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cách đánh vần, nói
và viết tiếng Anh: Bảng chữ cái, các kí tự phiên âm quốc tế,
âm vị học, tiền tố và hậu tố, trọng âm, luyện tâp về cách
phát âm, lỗi thường gặp, ngữ điệu,....

Ký hiệu môn loại: 428/H419C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036000-36001

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036253

 

KỸ THUẬT

1/. AXTELL, PAUL.
Những tuyệt chiêu chuyện trò với trẻ : Tạo lập mối quan hệ như ý với những
người
quan trọng nhất đời bạn / Paul Axtell
; Phương Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 227tr. : tranh vẽ ;
21cm

Tóm tắt: Giới thiệu cách tạo lập mối
quan hệ tuyệt vời với trẻ, từ đó có thể hỗ trợ chúng trở thành
người trẻ tuổi tự tin, kiên cường và năng động

Ký hiệu môn loại: 649/NH556T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036232

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036213

 

2/. FIST, MARIA
CHESLEY
. Những tuyệt chiêu dạy trẻ tư duy : Các cách thức đơn giản mà bạn
có thể
sử dụng hàng ngày / Maria Chesley Fist
; Đinh Công Tuân dịch. - H. : 123tr., tranh vẽ. - 123tr. ; 21cm. -
(Tủ sách làm cha mẹ)

Tóm tắt: Giới thiệu vấn đề dạy trẻ,
cách thức chung dạy trẻ kĩ năng tư duy, Trình bày tuyệt chiêu
dạy trẻ tư duy: phân tích, sáng tạo, xã hội & cảm
xúc, thực hành

Ký hiệu môn loại: 649/NH556T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036251

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036231

 

3/. MẸ CHÁO QUẨY.
Bé Củ Lạc lớn lên từng ngày / Mẹ Cháo quẩy ; Phương Linh dịch. - H. : Kim
Đồng, 2015. - 194tr. : tranh vẽ, ảnh ; 21cm. - (Tủ sách
làm cha mẹ. Nhật kí bằng tranh của mẹ Cháo
quẩy)

Tóm tắt: Nhật kí cai sữa. Sự thay đổi
thói quen ăn uống, sinh hoạt của con theo từng mốc thời
gian: 1 tuổi, 1 tuổi 1 tháng, 1 tuổi 3 tháng, 1 tuổi 5 tháng, 1 tuổi 8
tháng và 2 tuổi

Ký hiệu môn loại: 649/B200C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036141

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036124

 

4/. MẸ CHÁO QUẨY.
Chăm bé Củ Lạc mỗi ngày / Mẹ Cháo quẩy ; TKB dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. -
265tr. : tranh vẽ, ảnh ; 21cm. - (Tủ sách làm cha mẹ.
Nhật kí bằng tranh của mẹ Cháo quẩy)

Tóm tắt: Tái hiện chi tiết quãng thời
gian mang thai. Sự thay đổi tâm sinh lý sau khi sinh con, tâm
trạng buồn vui lo lắng khi con quấy khóc, con ốm, con
sốt,..

Ký hiệu môn loại: 649/CH114B

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036139

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036122

 

5/. MẸ CHÁO QUẨY.
Gia đình Củ Lạc / Mẹ Cháo quẩy ; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. -
194tr. : tranh vẽ, ảnh ; 21cm. - (Tủ sách làm cha mẹ.
Nhật kí bằng tranh của mẹ Cháo quẩy)

Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm thú vị, quan
điểm dạy con tự nhiên, quá trình chăm sóc con đầy
yêu thương của mọi người trong gia đình qua những hình vẽ ngộ nghĩnh của bà
mẹ 8x

Ký hiệu môn loại: 649/GI-100Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036142

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036125

 

6/. MẸ CHÁO QUẨY.
Những ngày mang thai bé Củ Lạc / Mẹ Cháo quẩy ; TKB dịch. - H. : Kim Đồng,
2015. - 228tr. : tranh vẽ, ảnh ; 21cm. - (Tủ sách làm cha
mẹ. Nhật kí bằng tranh của mẹ Cháo quẩy)

Tóm tắt: Ghi lại khoảnh khắc của phụ
nữ trong quãng thời gian mang thai, chuẩn bị làm mẹ và bắt
đầu được làm mẹ

Ký hiệu môn loại: 649/NH556N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036140

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036123

 

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

1/. ĐÀO HẢI. Tý
quậy. - H. : Kim Đồng

T. 3. - 2016. - 171tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T600Q

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036122-36123

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036111

 

2/. ĐÀO HẢI. Tý
quậy. - H. : Kim Đồng

T. 7. - 2016. - 171tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T600Q

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036130-36131

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036115

 

3/. ĐÀO HẢI. Tý
quậy. - H. : Kim Đồng

T. 4. - 2016. - 171tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T600Q

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036124-36125

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036112

 

4/. ĐÀO HẢI. Tý
quậy. - H. : Kim Đồng

T. 2. - 2016. - 171tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T600Q

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036120-36121

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036110

 

5/. ĐÀO HẢI. Tý
quậy. - H. : Kim Đồng

T. 5. - 2016. - 171tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T600Q

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036126-36127

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036113

 

6/. ĐÀO HẢI. Tý
quậy. - H. : Kim Đồng

T. 6. - 2016. - 171tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T600Q

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036128-36129

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036114

 

7/. ĐÀO HẢI. Tý
quậy. - H. : Kim Đồng

T. 8. - 2016. - 171tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T600Q

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036132-36133

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036116

 

8/. ĐÀO HẢI.
Tý quậy. - H. : Kim Đồng

T. 1. - 2016. - 171tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T600Q

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036118-36119

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036109

 

9/. Đi câu cùng Tổng thống / Nguyên Nguyên s.t., b.s.. -
H. : Kim Đồng, 2016. - 90tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ300C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036136

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036119

 

10/. ĐOÀN CÔNG LÊ
HUY
. Những bàn tay vẫy những ngọn đèn / Đoàn Công Lê Huy. - H. : Kim Đồng,
2016. - 146tr. ; 17cm. - (Viết cho những điều bé nhỏ)

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/NH556B

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036227

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036209

 

11/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.48. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036191

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036174

 

12/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.50. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036193

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036176

 

13/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.51. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036194

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036177

 

14/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.52. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036195

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036178

 

15/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.56. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036199

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036182

 

16/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.60. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ + Tranh
vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036203

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036186

 

17/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.49. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036192

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036175

 

18/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.64. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036207

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036190

 

19/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.66. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036209

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036192

 

20/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.75. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036218

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036201

 

21/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.84. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036223

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036206

 

22/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.63. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036206

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036189

 

23/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.53. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036196

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036179

 

24/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.72. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036215

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển:
DPVN.036198

 

25/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.67. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036210

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036193

 

26/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.57. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036200

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036183

 

27/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.77. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036220

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036203

 

28/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.70. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ + Tranh
vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036213

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036196

 

29/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.62. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036205

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036188

 

30/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.54. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036197

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển:
DPVN.036180

 

31/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.61. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036204

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036187

 

32/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.81. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036221

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036204

 

33/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.76. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036219

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036202

 

34/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.73. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036216

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036199

 

35/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.71. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036214

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036197

 

36/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.69. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036212

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036195

 

37/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.68. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036211

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036194

 

38/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.65. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036208

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036191

 

39/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.55. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036198

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036181

 

40/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.47. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036190

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036173

 

41/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.82. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036222

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036205

 

42/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.74. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036217

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036200

 

43/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.59. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036202

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036185

 

44/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.58. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ
+ Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036201

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036184

 

45/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.10. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036155

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036139

 

46/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.11. - 2015. - 180tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036156

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036140

 

47/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.12. - 2015. - 180tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036157

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036141

 

48/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.13. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036158

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036142

 

49/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.14. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036159

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036143

 

50/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.15. - 2015. - 177tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036160

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036144

 

51/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.16. - 2015. - 180tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036161

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036145

 

52/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.17. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036162

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036146

 

53/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.18. - 2015. - 184tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036163

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036147

 

54/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.19. - 2015. - 180tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036164

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036148

 

55/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.20. - 2015. - 181tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036165

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036149

 

56/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.21. - 2015. - 190tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036166

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036150

 

57/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.22. - 2015. - 178tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036167

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036151

 

58/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.23. - 2015. - 178tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036168

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036152

 

59/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.24. - 2015. - 190tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036169

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036153

 

60/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.25. - 2015. - 196tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036170

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036154

 

61/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.26. - 2015. - 176tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036171

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036155

 

62/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.27. - 2015. - 176tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho
Thiếu Nhi Mượn: MTN.036172

 

63/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.28. - 2015. - 192tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036173

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036156

 

64/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.29. - 2015. - 196tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036174

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036157-36158

 

65/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.30. - 2015. - 196tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036175

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036159

 

66/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.31. - 2015. - 196tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036176

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036160

 

67/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.33. - 2015. - 192tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036177

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036161

 

68/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.34. - 2015. - 196tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036178

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036162

 

69/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.35. - 2015. - 192tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036179

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036163

 

70/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.36. - 2015. - 188tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036180

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036164

 

71/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.37. - 2015. - 180tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036181

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036165

 

72/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.38. - 2015. - 180tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036182

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036166

 

73/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.39. - 2015. - 192tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036183

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển:
DPVN.036167

 

74/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.4. - 2015. - 175tr. + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036150

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036134

 

75/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

 T.40. - 2015. -
180tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036184

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036168

 

76/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.41. - 2015. - 192tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036185

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036169

 

77/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.43.
- 2015. - 192tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho
Thiếu Nhi Mượn: MTN.036186

 

78/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.44. - 2015. - 192tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036187

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036170

 

79/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.45. - 2015. - 188tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036188

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036171

 

80/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.46. - 2015. - 192tr. : tranh vẽ + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036189

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036172

 

81/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.5. - 2015. - 192tr. + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036151

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036135

 

82/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.6. - 2015. - 180tr. + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036152

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036136

 

83/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.7. - 2015. - 180tr. + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036153

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036137

 

84/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.9. - 2015. - 180tr. + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036154

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036138

 

85/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.3. - 2015. - 175tr. + Tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036149

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036133

 

86/. GOSHO AOYAMA.
Thám tử lừng danh Conan. - H. : Kim Đồng

T.86. - 2016. - 178tr.

Ký hiệu môn loại: 895.6/TH104T

Số ĐKCB Kho
Thiếu Nhi Mượn: MTN.036224

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036207

 

87/. HAN YUN SEOP.
Cụ rùa Harriet / Han Yun Seop ; Dịch: Nguyễn Thị Thục, Nguyễn Thị Hải Yến ;
Đinh Mỹ Trang minh họa. - H. : Kim Đồng, 2015. - 154tr. :
tranh vẽ ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.7/C500R

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036116

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036107

 

88/. KIMURA YUICHI.
Một đêm giông bão. - H. : Kim Đồng

T.1. - 2015. - 87tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/M458Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036233

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036214

 

89/. KIMURA YUICHI.
Một đêm giông bão. - H. : Kim Đồng

T.2. - 2015. - 91tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/M458Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036234

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036215

 

90/. KIMURA YUICHI.
Một đêm giông bão. - H. : Kim Đồng

T.3. - 2015. - 87tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/M458Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036235

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036216

 

91/. LEEUWEN, JOKE
VAN
. Cô bé người chim / Joke van Leeuwen ; Crimson Mai dịch. - H. : Kim
Đồng, 2015. - 185tr. : tranh vẽ ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 839.31/C450B

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036117

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036108

 

92/. LÊ MINH QUỐC.
Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ / Lê Minh Quốc b.s.. - H.
:
Kim Đồng, 2016. - 147tr. : ảnh ; 21cm


hiệu môn loại: 895.9223/NG527N

Số
ĐKCB
Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.036243-36244

Số
ĐKCB
Kho Luân Chuyển: DPVN.036224

 

93/. NGÔ THỊ PHÚ
BÌNH
. Gửi em bé bống ở xứ sở miền vui / Ngô Thị Phú Bình. - H. : Kim Đồng,
2016.
- 250tr. ; 17cm. - (Viết cho những
điều bé nhỏ)

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/G553B

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036230

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036211

 

94/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.1. - 2016. - 344tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036010

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036043

 

95/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

 T.10. - 2016. -
328tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036019

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036052

 

96/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.11. - 2016. - 328tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036020

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036053

 

97/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.12. - 2016. - 328tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036021

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036054

 

98/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.13. - 2016. - 320tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036022

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036055

 

99/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.14. - 2016. - 324tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036023

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036056

 

100/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.15. - 2016. - 320tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036024

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036057

 

101/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.16. - 2016. - 336tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036025

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036058

 

102/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.17. - 2016. - 328tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036026

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036059

 

103/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.18. - 2016. - 376tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036027

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036060

 

104/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.2. - 2016. - 336tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036011

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036044

 

105/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.3. - 2016. - 348tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036012

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036045

 

106/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.4. - 2016. - 340tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036013

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036046

 

107/. NGUYỄN NHẬT ÁNH.
Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.5. - 2016. - 336tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036014

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036047

 

108/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.6. - 2016. - 332tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036015

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036048

 

109/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.7. - 2016. - 328tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036016

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036049

 

110/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.8. - 2016. - 328tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036017

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036050

 

111/. NGUYỄN NHẬT
ÁNH
. Kính vạn hoa. - H. : Kim Đồng

T.9. - 2016. - 328tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K312.V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036018

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036051

 

112/. NGUYỄN PHAN
QUẾ MAI
. Những ngôi sao trên bầu trời thành phố / Nguyễn Phan Quế Mai. - H.
: Kim Đồng, 2016. - 215tr. : hình vẽ ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036242

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036223

 

113/. NGUYỄN TRÍ.
Tuổi thơ không có cánh diều / Nguyễn Trí. - H. : Kim Đồng, 2016. - 130tr. :
tranh
vẽ ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T515T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036228-36229

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036210

 

114/. PHAN HỒN
NHIÊN
. Hiện thân / Phan Hồn Nhiên. - H. : Kim Đồng, 2016. - 334tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H305T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036252

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036232

 

115/. RODARI,
GIANNI
. Cuộc phiêu lưu của chú Hành / Gianni Rodari ; Trọng Bình dịch ;
Phạm Hùng
Vinh minh họa. - H. : Kim Đồng, 2016.
- 303tr. : tranh vẽ ; 21cm

Tên sách tiếng Italia: Le avventure di Cipollino

Ký hiệu môn loại: 853/C514P

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036143

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036126

 

116/. STEINHOEFEL,
ANDREAS
. Rico, Oskar và hòn đá bị đánh cắp / Andreas Steinhoefel ; Tạ
Quang Hiệp dịch ; Peter Schoessow minh họa. - H. : Kim
Đồng, 2016. - 345tr. : tranh vẽ ; 19cm

Tên sách tiếng Đức: Rico Oskar und der diebstahlstein

Ký hiệu môn loại: 833/R300C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036114

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036105

 

117/. Thế giới nhỏ của Liz Climo : Truyện tranh / Liz
Climo ; Vĩnh An dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. -
158tr. : tranh vẽ ; 23cm

Ký hiệu môn loại: 813/TH250G

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036245

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036225

 

118/. TÔ HOÀI.
Chuyện nỏ thần / Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2015. - 367tr.
: tranh
vẽ ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH527N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036057

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036104

 

119/. TRẦN NHUẬN
MINH
. Hòn đảo phía chân trời / Trần Nhuận Minh. - H. : Kim Đồng, 2015. -
189tr.
; 19cm. - (Văn học tuổi hoa)

Ký hiệu môn loại: 895.9223/H430Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036247

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036227

 

120/. TUỆ AN.
Đường ra biển lớn / Tuệ An. - H. : Kim Đồng, 2015. - 122tr. : tranh vẽ ; 21cm.
- (Tủ sách
Tuổi thần tiên)

Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ561R

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036248

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036228

 

121/. VŨ HƯƠNG NAM.
Độc chiêu PR / Vũ Hương Nam. - H. : Kim Đồng, 2015. - 98tr. ; 19cm. - (Văn
học tuổi hoa)

Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ451C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036249

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036229

 

122/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036112-36113

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036103

 

123/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.1. - 2016. - 124tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036028-36029

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036061

 

124/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.10. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036046

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036070

 

125/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.11. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036047-36048

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036071

 

126/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.12. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036049-36050

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036072

 

127/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.13. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036051-36052

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036073

 

128/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.14. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036053-36054

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển:
DPVN.036074

 

129/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.15. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036055-36056

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036075

 

130/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.16. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036058-36059

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036076

 

131/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.18. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036060-36061

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036077

 

132/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.19. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036062-36063

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036078

 

133/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.2. - 2016. - 124tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036030-36031

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036062

 

134/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.21. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036064-36065

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036079

 

135/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.22. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036066-36067

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036080

 

136/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.23. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036068-36069

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036081

 

137/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.24. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036070-36071

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036082

 

138/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.25. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036072-36073

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036083

 

139/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.26. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036074-36075

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036084

 

140/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.27. - 2016. - 123tr : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036076-36077

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036085

 

141/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.28. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036078-36079

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036086

 

142/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.3. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036032-36033

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036063

 

143/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.31. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036080-36081

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036087

 

144/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.32. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036082-36083

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036088

 

145/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.33. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036084-36085

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036089

 

146/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.34. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036086-36087

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036090

 

147/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.35. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036088-36089

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036091

 

148/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.36. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036090-36091

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036092

 

149/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.37. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036092-36093

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036093

 

150/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.38. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036094-36095

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036094

 

151/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.39. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036096-36097

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036095

 

152/. YOSHITO USUI. Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.4. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036034-36035

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036064

 

153/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.40. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036098-36099

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036096

 

154/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.43. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036100-36101

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036097

 

155/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.44. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036102-36103

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036098

 

156/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.45. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036104-36105

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036099

 

157/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.46. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036106-36107

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036100

 

158/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.47. - 2016. - 111tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036108-36109

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036101

 

159/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.48. - 2016. - 111tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036110-36111

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036102

 

160/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.5. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036036-36037

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036065

 

161/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.6. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036038-36039

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036066

 

162/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.7. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036040-36041

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036067

 

163/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.8. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036042-36043

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036068

 

164/. YOSHITO USUI.
Shin - Cậu bé bút chì. - H. : Kim Đồng

T.9. - 2016. - 123tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 895.6/SH311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036044-36045

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036069

 

LỊCH SỬ

1/. BEUPÈRE, PAUL.
Cẩm nang cho nhà vô địch thám hiểm / Paul Beupère ; Minh họa: Ariane
Delrieu, Paul Beaupère ; Thắm Trần dịch. - H. : Kim Đồng,
2015. - 136tr. : tranh màu ; 21cm

Tóm tắt: Cuộc phiêu lưu thám hiểm
trong nhà, ngoài vườn, trong rừng, trên bãi biển:

Ký hiệu môn loại: 910.9/C120N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036137

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036120

 

2/. NGUYỄN NHƯ MAI.
Kỳ vĩ núi đèo / Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyến Quốc Tín. - H. :
Kim Đồng, 2015.
- 203tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Thiên nhiên đất nước con người)

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức
giúp tăng cường vốn hiểu biết về sông, núi. quê hương, biển,
rừng Tổ quốc

Ký hiệu môn loại: 915.97/K300V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036239

Số ĐKCB Kho Luân
Chuyển: DPVN.036220

 

3/. STABLER, DAVID.
Thời thơ ấu của các Tổng thống Mỹ : Chuyện thật chưa kể / David Stabler ;
Minh hoạ: Doogie Horner ; Phạm Nguyên Trường dịch. - H. :
Kim Đồng, 2016. - 211tr. : tranh vẽ ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Kid presidents: True tales of
childhood from america's presidents

Tóm tắt: Kể về cuộc sống đời thưởng từ
lúc sinh ra và lớn lên giống như bao trẻ em bình thường
khác và sự nghiệp của 44 vị tổng thống của nước Mỹ

Ký hiệu môn loại: 973.092/TH462T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi
Mượn: MTN.036138

                        Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036121

Facebook zalo

Các tin đã đưa