Sách mới

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7/2016

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới   TỔNG LOẠI 1/. DƯƠNG HỔ. Nghề sách Trung Quốc / Dương Hổ, Tiêu Dương ; Nguyễn Mạnh Sơn dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013. - 184tr. : tranh màu ; 23cm Tóm tắt: Nguồn gốc và sự phát triển của nghề sách Trung Quốc. Tìm hiểu chế tác sách thời...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5/2016

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5/2016 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. LÊ THANH TÙNG. Hỏi - đáp về kiến thức khoa học phổ thông / Lê Thanh Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 227tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn Tóm tắt: Bao gồm câu hỏi và trả lời về...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 3/2016

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 03 - 2016     TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌ C - LOGIC HỌC     1/. TRẦN HOÀNG DŨNG. Phụ nữ lắm chiêu hay nghệ thuật xử thế với đàn ông / B.s. Trần Hoàng Dũng. - H. : Từ điển bách khoa, 2011. - 459tr. ; 20cm Tóm tắt: Một số bí quyết trong nghệ thuật xử thế với đàn...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 2/2016

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 02 - 2016TỔNG LOẠI 1/. Bách khoa thư Dokéo : Bách khoa thư thế hệ mới / Philippe Dubois, Francois Aulas, Isabelle BouillotJaugey... ; Dịch: Nguyễn Quốc Tín... ; Minh hoạ: Anne Abile Gal.... - In lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2014.- 404tr. : minh họa màu ; 27cm Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ những thông tin về động...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 1/2016

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 - 2016 TỔNG LOẠI 1/. Điện Biên Phủ : Thư mục sách, báo, tạp chí ( Trong nước) / Đỗ Gia Nam c.b., Phạm Thế Khang, Nguyễn Đăng Vinh.... - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 789tr. ; 24cm. - (50 năm chiến thắng ) Tóm tắt: Hệ thống thư mục giới thiệu sách tiếng Việt, tư liệu nội bộ; các báo tạp chí về Điện Biên...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 9/2015

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mớiTỔNG LOẠI1/. NGUYỄN LỆ CHI. Đàn ông, đàn bà, và chuyện... / Nguyễn Lệ Chi. - H. : Thời Đại, 2011. - 337tr. ; 21cmTóm tắt: Giới thiệu những bài viết, bài phỏng vấn của tác giả về các nhân vật là nhà văn, nhà báo, đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, hoạ sĩ. Những cảm nhận hiện tại của tác giả về từng nhân...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 8/2015

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới   TỔNG LOẠI 1/. NGUYỄN HÙNG CƯỜNG. Tập hợp 4 bài báo quốc tế / TS. Nguyễn Hùng Cường. - Hải Phòng : Nxb. Trường đại học y dược Hải Phòng, 2015. - 52tr. : hình vẽ, bảng ; 30cm ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Trường đại học Y dược Hải Phòng Tóm tắt: Prevalence of HBV Infection Among...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 7/2015

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới   TỔNG LOẠI 1/. DƯƠNG HỔ. Nghề sách Trung Quốc / Dương Hổ, Tiêu Dương ; Nguyễn Mạnh Sơn dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013. - 184tr. : tranh màu ; 23cm Tóm tắt: Nguồn gốc và sự phát triển của nghề sách Trung Quốc. Tìm hiểu chế tác sách thời...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 11/2012

                                                                       Thư mục...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 10/2012

                                                                         ...