Sách mới

 • Thư mục thông báo sách mới tháng 2/2016

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 02 - 2016TỔNG LOẠI 1/. Bách khoa thư Dokéo : Bách khoa thư thế hệ mới / Philippe Dubois, Francois Aulas, Isabelle BouillotJaugey... ; Dịch: Nguyễn Quốc Tín... ; Minh hoạ: Anne Abile Gal.... - In lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2014.- 404tr. : minh họa màu ; 27cm Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ những thông tin về động...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 1/2016

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 - 2016 TỔNG LOẠI 1/. Điện Biên Phủ : Thư mục sách, báo, tạp chí ( Trong nước) / Đỗ Gia Nam c.b., Phạm Thế Khang, Nguyễn Đăng Vinh.... - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 789tr. ; 24cm. - (50 năm chiến thắng ) Tóm tắt: Hệ thống thư mục giới thiệu sách tiếng Việt, tư liệu nội bộ; các báo tạp chí về Điện Biên...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 9/2015

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mớiTỔNG LOẠI1/. NGUYỄN LỆ CHI. Đàn ông, đàn bà, và chuyện... / Nguyễn Lệ Chi. - H. : Thời Đại, 2011. - 337tr. ; 21cmTóm tắt: Giới thiệu những bài viết, bài phỏng vấn của tác giả về các nhân vật là nhà văn, nhà báo, đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, hoạ sĩ. Những cảm nhận hiện tại của tác giả về từng nhân...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 8/2015

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới   TỔNG LOẠI 1/. NGUYỄN HÙNG CƯỜNG. Tập hợp 4 bài báo quốc tế / TS. Nguyễn Hùng Cường. - Hải Phòng : Nxb. Trường đại học y dược Hải Phòng, 2015. - 52tr. : hình vẽ, bảng ; 30cm ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Trường đại học Y dược Hải Phòng Tóm tắt: Prevalence of HBV Infection Among...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 7/2015

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới   TỔNG LOẠI 1/. DƯƠNG HỔ. Nghề sách Trung Quốc / Dương Hổ, Tiêu Dương ; Nguyễn Mạnh Sơn dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013. - 184tr. : tranh màu ; 23cm Tóm tắt: Nguồn gốc và sự phát triển của nghề sách Trung Quốc. Tìm hiểu chế tác sách thời...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 11/2012

                                                                       Thư mục...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 10/2012

                                                                         ...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 9/2012

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới  tháng 9/2012   TỔNG LOẠI 1/. CAO ĐẮC ĐIỂM. Tổng thư mục Ngô Tất Tố / Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 2010. - 631tr. ; 24cm Tóm tắt: Giới thiệu danh mục tác phẩm báo chí và sáng tác văn học hiện thực của nhà văn Ngô Tất Tố, có cả những...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 8/2012

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8/2012   TỔNG LOẠI 1/. CARR, HOUSTON H.. Data communications and network security / Houston H. Carr , Charles A. Snyder. - New York : McGraw-Hill/Irwin, 2007. - 526p. ; 26cm Tóm tắt: Providing both the depth of technological issues and the breadth of management control...
 • Thư mục thông báo sách mới tháng 7/2012

  THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7/2012TỔNG LOẠI1/. Computers in society 2008/2009 : Annual editions / Paul De Palma edited. - 14th ed.. - New York : McGraw-Hill, 2008. - 223p. ; 28cmTóm tắt: Helping you participate more fully in some of the most important discussions of the time, those about the promises and risks of...