THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2017

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2017

 

TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC

1/. JOHNSON, OMAR. Theo chân Steve Jobs : Học cách bộc lộ ý tưởng, khai mờ sáng tạo và trở nên đột phá / Omar Johnson ; Thế Anh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 190tr. ; 21cm

Tóm tắt: Bản tóm lược về cuộc đời, quá trình lập nghiệp cũng như những thành tựu của Steve Jobs - người đã xây dựng nên đế chế Apple

Ký hiệu môn loại: 004.092/TH205C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039177

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043458-43459

2/. GILL, HASSON. Sức bật = Bounce : Cách vượt qua thử thách / Hasson Gill, Sue Hadfield ; Ngọc Tuấn dịch. - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2016. - 206tr. ; 21cm

Tóm tắt: Những bí quyết để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, giúp bạn trở nên kiên cường hơn để đương đầu với những thách thức trong cuộc sống

Ký hiệu môn loại: 155.2/S552B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039172

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043448-43449

 

3/. Nhà báo hiện đại / The Missouri Group b.s. ; Dịch: Trần Đức Tài, Lê Thanh Nhàn.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 462tr. ; 24cm

Tên sách tiếng Anh: News reporting and writing

Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về nhà báo hiện đại, bao gồm: Nghề báo và nhà báo, công cụ tường thuật, nghệ thuật kể chuyện, các loại tin bài cơ bản, theo dõi chuyên ngành, các kỹ thuật đặc biệt và viết cho các loại hình truyền thông đặc biệt

Ký hiệu môn loại: 070.4/NH100B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007773

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007633

 

4/. Nhà báo hiện đại / The Missouri Group b.s. ; Dịch: Trần Đức Tài, Lê Thanh Nhàn.... - Tp. Hồ ChíMinh : Nxb. Trẻ, 2014. - 462tr. ; 24cm

Tên sách tiếng Anh: News reporting and writing

Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về nhà báo hiện đại, bao gồm: Nghề báo và nhà báo, công cụ tường thuật, nghệ thuật kể chuyện, các loại tin bài cơ bản, theo dõi chuyên ngành, các kỹ thuật đặc biệt và viết cho các loại hình truyền thông đặc biệt

Ký hiệu môn loại: 070.4/NH100B

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007634

5/. TIPPER, MICHAEL. Rèn luyện trí nhớ - 101 mẹo gợi nhớ tức thì /

Michael Tipper ; Phạm Anh Tuán dịch. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 128tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số kỹ thuật và chiến lược đơn giản, không những giúp bạn phát triển trí nhớ mà còn nâng cao sự tập trung và khả năng tư duy

Ký hiệu môn loại: 153.1/R203L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039159

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043425-43426

 

XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ

1/. ARNOLD, NICK. Thế giới ô nhiễm = Wasted world / Nick Arnold ; Tony De Saulles minh họa ; Trinh Huy Ninh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 138tr. : tranh vẽ ; 20cm

Tóm tắt: Cỗ máy tối thượng ngấu nghiến hành tình. Những cơn sóng nhiệt kinh hoàng. Khô hạn chết chóc. Lũ hủy diệt và bão tàn phá. Những dự báo quá oải...

Ký hiệu môn loại: 363.7/TH250G

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034056-34057

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036787

 

2/. BEAHM, GEORGE. Donald Trump : Trò lố truyền thông hay bộ óc vĩ đại / George Beahm ; Hà Tú Tùng Chi dịch. - H. : Lao động, 2016. - 270tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tìm hiểu về con người Donald Trump trong cuộc đua trở thành tổng thống Mỹ, những suy nghĩ của Trump về đời sống chính trị, kinh doanh và cá nhân con người ông... thông qua những lời nói, phát biểu của ông trong suốt 40 năm qua

Ký hiệu môn loại: 333.33092/D400N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039176

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043456-43457

 

3/. BÙI PHƯỚC QUANG. Bảng cửu chương dễ nhớ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

T.7. - 2015. - 23tr. : tranh màu

Tóm tắt: Bảng cửu chương và các phép tính nhân, chia trở nên dễ hiểu, dễ nhớ được đưa vào bối cảnh vui nhộn, kỳ ảo của xứ Lửng Lơ

Ký hiệu môn loại: 372.7/B106C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034117

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036827

 

4/. BÙI PHƯỚC QUANG. Bảng cửu chương dễ nhớ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

T.1. - 2015. - 23tr. : tranh màu

Tóm tắt: Bảng cửu chương và các phép tính nhân, chia trở nên dễ hiểu, dễ nhớ được đưa vào bối cảnh vui nhộn, kỳ ảo của xứ Lửng Lơ

Ký hiệu môn loại: 372.7/B106C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034112

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036822

 

5/. BÙI PHƯỚC QUANG. Bảng cửu chương dễ nhớ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

T.3. - 2015. - 23tr. : tranh màu

Tóm tắt: Bảng cửu chương và các phép tính nhân, chia trở nên dễ hiểu, dễ nhớ được đưa vào bối cảnh vui nhộn, kỳ ảo của xứ Lửng Lơ

Ký hiệu môn loại: 372.7/B106C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034113

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036823

 

6/. BÙI PHƯỚC QUANG. Bảng cửu chương dễ nhớ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

T.9. - 2015. - 23tr. : tranh màu

Tóm tắt: Bảng cửu chương và các phép tính nhân, chia trở nên dễ hiểu, dễ nhớ được đưa vào bối cảnh vui nhộn, kỳ ảo của xứ Lửng Lơ

Ký hiệu môn loại: 372.7/B106C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034119

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036829

 

7/. BÙI PHƯỚC QUANG. Bảng cửu chương dễ nhớ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

T.8. - 2015. - 23tr. : tranh màu

Tóm tắt: Bảng cửu chương và các phép tính nhân, chia trở nên dễ hiểu, dễ nhớ được đưa vào bối cảnh vui nhộn, kỳ ảo của xứ Lửng Lơ

Ký hiệu môn loại: 372.7/B106C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034118

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036828

 

8/. BÙI PHƯỚC QUANG. Bảng cửu chương dễ nhớ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

T.6. - 2015. - 23tr. : tranh màu

Tóm tắt: Bảng cửu chương và các phép tính nhân, chia trở nên dễ hiểu, dễ nhớ được đưa vào bối cảnh vui nhộn, kỳ ảo của xứ Lửng Lơ

Ký hiệu môn loại: 372.7/B106C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034116

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036826

 

9/. BÙI PHƯỚC QUANG. Bảng cửu chương dễ nhớ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

T.5. - 2015. - 23tr. : tranh màu

Tóm tắt: Bảng cửu chương và các phép tính nhân, chia trở nên dễ hiểu, dễ nhớ được đưa vào bối cảnh vui nhộn, kỳ ảo của xứ Lửng Lơ

Ký hiệu môn loại: 372.7/B106C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034115

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036825

 

10/. BÙI PHƯỚC QUANG. Bảng cửu chương dễ nhớ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

T.4. - 2015. - 23tr. : tranh màu

Tóm tắt: Bảng cửu chương và các phép tính nhân, chia trở nên dễ hiểu, dễ nhớ được đưa vào bối cảnh vui nhộn, kỳ ảo của xứ Lửng Lơ

Ký hiệu môn loại: 372.7/B106C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034114

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036824

 

11/. CHRISTENSEN, CLAYTON M. Lớp học đột phá : Cải cách đột phá sẽ thay đổi thế giới như thế nào? / Clayton M Christensen, Michael B . Horn, Curtis W. Johnson ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 407tr. ; 21cm

Tến sách tiếng Anh: Disrupting class

Tóm tắt: Phân tích sự bất ổn trong hệ thống giáo dục Hoa Kì và những khó khăn của nhà trường để chứng minh nhu cầu đột phá trong giáo dục. Đề xuất về cải cách và tái cấu trúc, những mô thức để giúp hiện thực một nền giáo dục thích ứng với năng lực, tính cách của từng học sinh

Ký hiệu môn loại: 371.3/L466H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039162

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043431-43432

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036865

 

12/. EDWARDS, DOUGLAS. Tôi cảm thấy may mắn : Tiếp thị tại Google - Trần tình của nhân viên Google thứ 59 / Douglas Edwards ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 467tr. ; 23cm

Tên sách tiếng Anh: I'm feeling lucky - The confessions of Google employee number 59

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về những khó khăn và sự đứng lên lớn mạnh của công ty Google qua cách nhìn và sự trải nghiệm của tác giả trong thời gian làm việc cho công ty này

Ký hiệu môn loại: 338.7/T452C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039147

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043402-43403

 

13/. GANERI, ANITA. Sông ngòi xông xênh = Ranging rivers / Anita Ganeri ; Trịnh Huy Ninh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 157tr. : tranh vẽ ; 20cm

Tóm tắt: Giới thiệu về miền Tây xa xôi. Theo nước chảy mây trôi. Đường ra biển lớn. Dầm mìnhtrong cuộc sống hoang dã. Sống bên dòng sông.

Lang thang sông nước. Dòng sông nổi loạn

Ký hiệu môn loại: 333.91/S-455N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034058-34059

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036788

 

14/. HARTLEY, GREGORY. Cẩm nang ngôn ngữ cơ thể : Cách học được suy nghĩ và ý định ẩn giấu ở người khác / Gregory Hartley, Maryann Karinch ; Công Huyền Tôn Nữ Thùy Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 259tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: The body language handbook

Tóm tắt: Sử dụng những hình ảnh trung thực về người thực trong các tình huống không có áp lực để phát hiện ra khi nào ngôn ngữ cơ thể nói lên điều gì đó có ý nghía để giúp bạn học cách: quan sát đâu là chuẩn bình thường về văn hóa và quyết định khi nào là bất thường, đọc được những thay đổi trong ngôn ngữ cơ thể, tranh những hiểu lầm, phát đúng thông điệp và bảo vệ mình không bị thao túng

Ký hiệu môn loại: 302.2/C120N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039154

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043415-43416

 

15/. KIYOSAKI, ROBERT T. Giàu có hạnh phúc không chỉ qua trường học = If you want to be rich & happy don't go to school? / Robert T Kiyosaki ; Hương Lan biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 207tr. ; 20cm

Tóm tắt: Những kĩ năng và nguyên lý, những bí quyết, những kinh nghiệm bổ ích để bảo đảm bạn không chỉ giàu có mà còn sống hạnh phúc, an nhàn trong điều kiện có nhiều biến động trên nhiều lĩnh vực hiện nay

Ký hiệu môn loại: 332.024/GI-111C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039156

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043419-43420

 

16/. LẠI NHUNG. Làm sao để con thích học? / Lại Nhung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 169tr. ; 20cm. - (Gia đình thế hệ mới)

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện thật, nhân vật thật, sự biến đổi thật với các phương pháp giáo dục trẻ linh hoạt bởi một nhà giáo dục Việt Nam với trẻ em Việt Nam trong môi trường văn hoá Việt Nam để hướng đến mục đích làm thế nào cho trẻ thích học

Ký hiệu môn loại: 371.3/L104-S

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039163

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043433-43434

 

17/. LÊ THỊ NGUYÊN. 171 bài và đoạn văn hay 3 / Lê Thị Nguyên. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2016. - 146tr. ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 372.62/M458T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034201-34202

18/. LÊ THỊ NGUYÊN. 165 bài văn mẫu 3 / Lê Thị Nguyên, Trần Lê Thảo Linh. - Tái bản có chỉnh lí bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 122tr. ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 372.62/M458T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034199-34200

 

19/. LILIAN LEO. Tinh thông toán học - Chinh phục đỉnh cao Toán học - Dành cho trẻ 9 -10 tuổi. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội

Quyển B. - 2017. - 135tr. : hình vẽ, bảng

Ký hiệu môn loại: 372.7/T312T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034032-34033

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002380-2381

 

20/. LILIAN LEO. Tinh thông toán học: Chinh phục đỉnh cao Toán học - Dành cho trẻ 7 - 8 tuối. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội

Quyển B. - 2017. - 139tr. : hình vẽ, bảng

Ký hiệu môn loại: 372.7/T312T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034024-34025

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002372-2373

 

21/. LILIAN LEO. Tinh thông toán học: Chinh phục đỉnh cao Toán học - Dành cho trẻ 7 - 8 tuối. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội

Quyển A. - 2017. - 139tr. : hình vẽ, bảng

Ký hiệu môn loại: 372.7/T312T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034022-34023

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002370-2371

 

22/. LILIAN YEO. Tinh thông toán học - Chinh phục đỉnh cao Toán học - Dành cho trẻ 9 -10 tuổi. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội

Quyển A. - 2017. - 155tr. : hình vẽ, bảng

Ký hiệu môn loại: 372.7/T312T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034030-34031

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002378-2379

23/. LILIAN YEO. Tinh thông toán học: Chinh phục đỉnh cao Toán học - Dành cho trẻ 8 - 9 tuổi. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội

Quyển B. - 2017. - 187tr. : hình vẽ, bảng

Ký hiệu môn loại: 372.7/T312T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034028-34029

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002376-2377

24/. LILIAN YEO. Tinh thông toán học: Chinh phục đỉnh cao Toán học - Dành cho trẻ 10 -11 tuổi. - H. :  Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội

Quyển A. - 2017. - 127tr. : hình vẽ, bảng

Ký hiệu môn loại: 372.7/T312T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034034-34035

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002382-2383

 

25/. LILIAN YEO. Tinh thông toán học: Chinh phục đỉnh cao Toán học - Dành cho trẻ 8 - 9 tuổi. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội

Quyển A. - 2017. - 119tr. : hình vẽ, bảng

Ký hiệu môn loại: 372.7/T312T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034026-34027

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002374-2375

 

26/. LILIAN YEO. Tinh thông toán học: Chinh phục đỉnh cao Toán học - Dành cho trẻ 10 -11 tuổi. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội

Quyển B. - 2017. - 147tr. : hình vẽ, bảng

Ký hiệu môn loại: 372.7/T312T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034036-34037

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002384-2385

 

27/. LILIAN YEO. Tinh thông toán học: chinh phục đỉnh cao Toán học - Dành cho trẻ 6 -7 tuổi. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội

Quyển B. - 2017. - 155tr. : hình vẽ, bảng

Ký hiệu môn loại: 372.7/T312T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034020-34021

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002368-2369

 

28/. LILIAN YEO. Tinh thông toán học: chinh phục đỉnh cao Toán học - Dành cho trẻ 6 -7 tuổi. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội

Quyển A. - 2017. - 123tr. : hình vẽ, bảng

Ký hiệu môn loại: 372.7/T312T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034018-34019

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002366-2367

 

29/. NGUYỄN VĂN CHI. Hướng dẫn cách học và làm bài tập Toán 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

T.2. - 2016. - 264tr.

Ký hiệu môn loại: 372.7/H561D

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034215-34216

 

30/. Niên gián thống kê Việt Nam năm 2015 = Statistical yearbook of Vietnam 2015. - H. : Thống kê, 2016. - 948tr. : 25tr. biểu đồ, bảng ; 25cm

ĐTTS ghi: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng cục thống kê

Tóm tắt: Ấn phẩm xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương

Ký hiệu môn loại: 315.97/N305G

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001287-1288

 

31/. Tớ tìm hiểu nghề bác sĩ / Lời: Khương Nhi, Ngọc Duy minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 23cm

Ký hiệu môn loại: 372.21/T460T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034134-34135

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036842

 

32/. Tớ tìm hiểu nghề luật sư / Lời: Thanh Lan, Ngọc Duy minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 23cm

Ký hiệu môn loại: 372.21/T460T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034132-34133

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036841

 

33/. Tớ tìm hiểu nghề: Nhà khoa học / Lời: Thanh Lan, Ngọc Duy minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 23cm

Ký hiệu môn loại: 372.21/T460T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034130-34131

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036840

 

34/. VÕ THỊ HOÀI TÂM. Hướng dẫn giải Violympic Toán 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

T.2. - 2016. - 102tr.

Ký hiệu môn loại: 372.7/H561D

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034213-34214

 

35/. VÕ THỊ HOÀI TÂM. Hướng dẫn giải Violympic Toán 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

T.1. - 2016. - 102tr.

Ký hiệu môn loại: 372.7/H561D

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034211-34212

 

36/. VÕ THỊ HOÀI TÂM. 60 đề kiểm tra và đề thi Toán 3 : Tài liệu học và ôn tập dành cho học sinh. Dùng cho giáo viên và phụ huynh ra đề kiểm tra / Võ Thị Hoài Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 151tr. ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 372.7/S-111M

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034203-34204

 

NGÔN NGỮ HỌC

1/. Chiến lược luyện thi trung học phổ thông - Bộ đề thi trắc nghiệm - Môn tiếng Anh / Nguyễn Thanh Lâm (ch.b.) ; Nguyễn Phương Khánh, Lê Nguyệ Minh, Nguyễn Tú Phương. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2017. - 307tr. ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 428.0076/CH305L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007769

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007625-7626

 

2/. ĐÀO THÚY LÊ. Tuyển chọn các đề thi lớp 9 vào lớp 10 môn tiếng Anh : Tổng hợp đề thi vào lớp 10 của các tỉnh thành trên toàn quốc / Đào Thúy Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 328tr. ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 428/T527C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034208-34210

 

3/. MATSUMOTO NORIKO. 500 câu hỏi luyện thi năng lực Nhật ngữ trình dộ N4 - N5 / Matsumoto Noriko, Sasaki Hitoko ; Lệ Thủy dịch. - Tp. Hố Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 292tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 495.6/N114T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039158

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043423-43424

 

4/. SASAKI HITOKO. Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 - Nghe hiểu : Kèm chú thích Anh - Việt / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko; Dịch: Lan Anh, Hồng Phúc. - Tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 128tr. ; 26cm

Ký hiệu môn loại: 495/L527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007772

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007631-7632

 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC

1/. ARNOLD, NICK. Côn trùng gớm ghiếc = Ugly bugs / Nick Arnold ; Tony De Saulles minh họa ; Trịnh Huy Ninh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 130tr. : tranh vẽ ; 20cm

Tóm tắt: Gia đình côn trùng gớm ghiếc. Giun cổ quái. Sên nhớt và ốc sên nhầy. Những con vật gớm ghiếc dưới nước. Côn trùng rùng mình...

Ký hiệu môn loại: 595.7/C454T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034052-34053

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036785

 

2/. ARNOLD, NICK. Điện học cuốn hút đến tóe lửa / Nick Arnold ; Dương Kiều Hoa dịch ; Tony De Saulles minh họa. - Tái bẩn lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. trẻ, 2016. - 160tr. ; 20cm. - (Horrible Science)

Ký hiệu môn loại: 537/Đ305H

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034158-34159

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036861

3/. ARNOLD, NICK. Không gian - các vì sao - và người ngoài hành tinh / Nick Arnold ; Tony De Saulles minh họa ; Trinh Huy Triều dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 144tr. : tranh vẽ ; 20cm

Tóm tắt: Vũ trụ đó đây. Những ngôi sao kì lạ. Những hành tinh nóng dãy

 và đáng ngán. Đáp xuống trái đất. Mặt trăng xấu xí. Mộc tinh khổng lồ và thổ tinh lòe loẹt. Liên hoan phim ngày tận thế...

Ký hiệu môn loại: 523.1/KH455G

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034048-34049

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036783

 

4/. ARNOLD, NICK. Thiên nhiên hoang dã / Nick Arnold ; Khanh Khanh dịch ; Tony De Saulles minh họa. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 159tr. ; 20cm. - (Horrible science)

Ký hiệu môn loại: 590/TH305N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034160-34161

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036862

5/. ARNOLD, NICK. Thú dữ / Nick Arnold ; Trịnh Huy Triều dịch ; Tony de Saulles minh họa. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. 125tr. ; 20cm. - (Horrible Science)

Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm ăn uống và môi trường sống của những sinh vật hung dữ: cá mập, cá sấu, rắn độc, voi, bò rừng..

Ký hiệu môn loại: 591.65/TH500D

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034152-34153

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036858

 

6/. ARNOLD, NICK. Vật lý câu chuyện của những lực bí hiểm / Nick Arnold ; Dương Kiều Hoa dịch ; Tony De Saulles minh họa. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 169tr. ; 20cm. - (Horrible science)

Tóm tắt: Những kiến thức khoa học thường thức về vật lí: tốc độ, lực hấp dẫn, áp suất đè ép, ma sát, kéo căng và kéo giãn, lực nảy.

Ký hiệu môn loại: 530/V124L

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034154-34155

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036859

 

7/. Các phương pháp tìm nhanh đáp án - Bài tập trắc nghiệm môn toán - Kì thi trung học phổ thông / Lê Hồng Phúc (ch.b.), Đỗ Hoàng Hà, Lê Hoàng Nam,.... - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2017. - 323tr. ; 26cm

Ký hiệu môn loại: 510.076/C101C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007768

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007623-7624

 

8/. Chiến lược luyện thi trung học phổ thông - Bộ đề thi trắc nghiệm - Môn Khoa học tự nhiên / Nguyễn Phương Khánh, Nguyễn Thanh Lâm, Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Tú Phương. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2017. - 399tr. ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 500.76/CH305L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007770

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007627-7628

 

9/. COX, PHIL ROXBEE. Ai là những con người đầu tiên? = Who were the first poeple? / Phil Roxbee Cox, Struan Reid ; Hạ Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 32tr. : tranh màu ; 26cm. - (Khởi đầu lịch sử)

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử và đời sống sinh hoạt của người tiền sử: Hình dáng, cấu tạo sinh học, săn bắn, ăn uống, tang ma...

Ký hiệu môn loại: 569.9/A103L

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034100-34101

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002394-2395

 

10/. Động vật đáng yêu / Trác Việt ch.b ; Bùi Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm, đặc tính, thòi quen sinh hoạt của những động vật đáng yêu như: những cụm bọt biển thiên hình vanh trạng, những chú thỏ bông nhung với đôi tai dài...

Ký hiệu môn loại: 590/Đ455V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034197-34198

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002419-2420

 

11/. Động vật hung dữ / Trác Việt ch.b ; Hương Thảo dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

Tóm tắt: Giới thiệu nhóm động vật hung dữ đầy bí hiểm như: các mập trắng khổng lồ, có loài bò sát lưỡng thê như vua cá sấu - cá sấu Mã Lai, khủng long bạo chúa...

Ký hiệu môn loại: 590/Đ455V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034188-34189

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002412-2413

 

12/. Động vật kỳ quặc / Trác Việt ch.b ; Hương Thảo dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

Tóm tắt: Giới thiệu hình thù kì dị, tập tính sinh hoạt lạ lùng và khả năng phòng vệ của loài động vật kì quặc như; trùng đế giày có thể phân chia cơ thể, cá thờn bơn có hai con mắt ở cùng một phía...

Ký hiệu môn loại: 590/Đ455V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034182-34183

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002406-2407

 

13/. Động vật nguy hiểm / Trác Việt ch.b ; Hương Thảo dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. : ảnh ; 24cm. - (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

Tóm tắt: Khái quát về thế giới sinh động của những loài động vật nguy hiểm như: bạn sẽ biết sao biển có mắt hay không, tại sao loài nhện nhảy lại nhảy múa dưới ánh nắng...

Ký hiệu môn loại: 591.6/Đ455V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034195-34196

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002417-2418

 

14/. Động vật quý hiếm / Trác Việt ch.b ; Minh Thúy dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

Tóm tắt: Giới thiệu khu vực phân bố, tập tính sinh hoạt, đặc điểm chỗ ở của các loại động vật hoang dã quý hiếm, biết được những hành vi của loài người đã gây tác động tiêu cực ra soa đến thiên nhiên, từ đó tăng cường nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường

Ký hiệu môn loại: 591.68/Đ455V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034184-34185

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002408-2409

 

15/. Động vật thông minh / Trác Việt ch.b ; Đàm Hưng dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

Tóm tắt: Giới thiệu vềt trí tuệ nổi trội của các loài động vật khác nhau như: tài dự báo thời tiết của chạch, tài bám tường của thạch sùng, chỉ số IQ rất cao của loài khủng longTroodono...

Ký hiệu môn loại: 590/Đ455V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034192-34193

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002415-2416

 

16/. Động vật xinh đẹp / Trác Việt ch..b ; Bùi Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

Tóm tắt: Tìm hiểu về những loài động vật xinh đẹp không chỉ duy trì sự hài hòa của thế giới tự nhiên mà còn tô điểm cho cuộc sống của con người

Ký hiệu môn loại: 590/Đ455V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034186-34187 Số ĐKCB:

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002410-2411

 

17/. EINSTEIN, ALBER. Sự tiến hóa của vật lý : Từ những khái niệm ban đầu đến Thuyết Tương đối và lượng tử / Albert Einstein, Leopold Infeld ; Dương Minh Trí dịch. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ chí Minh : Nxb. trẻ, 2016. - 348tr. ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: Тhe evolution of physics

Tóm tắt: Giới thiệu tầm quan trọng, các sự kiện và lý thuyết vật lý của tư duy cơ học; sự suy tàn của tư duy cơ học; trường, thuyết tương đối; lượng tử

Ký hiệu môn loại: 530.1/S-550T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039126

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043360-43361

 

18/. ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. Những con số ma thuật : Sách gối đầu giường dành cho những ai... sợ toán / Hans Magnus Enzensberger ; Kiều Hoa dịch ; Rotraut Susanne Berner minh họa. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 217tr. ; 20cm. - (The Knowledge)

Tóm tắt: Thông qua những giấc mơ của một cậu bé sợ toán tác giả đã chứng minh những điều bổ ích và lý thú của môn toán, giúp trẻ yêu thích môn học này

Ký hiệu môn loại: 510/NH556C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034156-34157

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036860

 

19/. GANERI, ANITA. Bờ biển bụi bờ / Anita Ganeri ; Mike Phillips minh họa ; Trịnh Huy Triều dịch. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 125tr. : tranh vẽ ; 20cm

Tóm tắt: Loanh quanh bờ biển. Bờ biển bụi bờ. Bờ biển khó lường. Sống bờ sống bụi ở bờ biển bụi bờ. Cuộc sống bên mép nước. Dong buồm ra khơi. Bờ biển rào rạo.

Ký hiệu môn loại: 551.45/B460B

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034060-34061

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036789

 

20/. GANERI, ANITA. Thời tiết mạnh như bão tố / Anita Ganeri ; Mike Phillips minh họa ; Kiều Hoa dịch. - Táo bản lần thứ tư. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 161tr. : tranh vẽ ; 20cm

Tóm tắt: Những cơn bão giết người. Bầu khí quyển tuyệt vời. Trời mưa nhiều và gió lớn. Những luồng gió xoáy giữ tợn. Sống sót qua cơn bão. Tương lai bão táp...

Ký hiệu môn loại: 551.55/TH462T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034046-34047

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036782

 

21/. Gia đình thực vật / Trác Việt ch.b ; Bùi Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học về gia đình thực vật với đầy đủ vẻ đẹp, sự hữu ích và vai trò của chúng

Ký hiệu môn loại: 580/GI-100Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034180-34181

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002404-2405

 

22/. HAWKING, STEPHEN. Lược sử thời gian : Cập nhật và bổ sung nhân kỷ niệm lần in thứ 10 / Stephen Hawking ; Dịch: Cao Chi, Phạm Văn Thiều. - Tái bản lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 285tr. ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: A brief history of time

Tóm tắt: Giải thích các giai đoạn lịch sử của toàn bộ vũ trụ từ lúc thoát thai trong một vụ nổ lớn dẫn đến các lỗ đen và các trạng thái quan sát được hiện nay của vũ trụ

Ký hiệu môn loại: 523.1/L557-S

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039128

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043364-43365

 

23/. HAWKING, STEPHEN. Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ / Stephen Hawking ; Dịch: Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Hồng Nam ; H.đ.: Đặng Vĩnh Thiên, Chu Hảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. trẻ, 2017. - 251tr. : minh họa ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: The universe in a nutshell

Tóm tắt: Trình bày về bí ẩn của vũ trụ dựa trên kiến thức vật lí thông qua thuyết tương đối, lý thuyết hình dạng của thời gian; từ nền tảng đó phân tích sâu hơn về các lý thuyết: Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ, tiên đoán tương lai, bảo vệ quá khứ, tương lai sẽ ra sao, thế giới kiểu mới

Ký hiệu môn loại: 530.12/V500T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039150

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043407-43408

 

24/. JEFFREY, ANDREW. Phù thủy số học - 101 mẹo tính toán thông minh / Andrew Jeffrey ; Phạm Thu Hòa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 134tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu những bài tập, câu đố, những bài trắc nghiệm đem đến cho bạn những chỉ dẫn và niềm vui thích, vẻ đẹp và sự mê hoặc đến vô tận của những con số

Ký hiệu môn loại: 510/PH500T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039160

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043427-43428

 

25/. LILIAN LEO. Tinh thông toán học: Chinh phục đỉnh cao Toán học - Dành cho trẻ 11 -12 tuổi. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội

Quyển B. - 2017. - 139tr. : hình vẽ, bảng

Ký hiệu môn loại: 510/T312T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034040-34041

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002388-2389

 

26/. LILIAN LEO. Tinh thông toán học: Chinh phục đỉnh cao Toán học - Dành cho trẻ 11 -12 tuổi. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội

Quyển A. - 2017. - 127tr. : hình vẽ, bảng

Ký hiệu môn loại: 510/T312T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034038-34039

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002386-2387

 

27/. Thực vật thần kỳ / Trác Việt ch.b ; Bùi Hương dịch. - H : Phụ nữ, 2016. - 127tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Thiên nhiên - Nhũng bí mật còn ẩn giấu)

Tóm tắt: Những bí mật trong thế giới thực vật thần kỳ như: tại sao một số loài thực vật lại là khắc tinh của muỗi và côn trùng? Tại sao những đóa hoa rực

rỡ lại biết "điều chế thuốc độc"/...

Ký hiệu môn loại: 580/TH552V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034176-34177

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002400-2401

 

28/. Thực vật xinh đẹp / Trác Việt ch.b ; Bùi Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức vô cùng thú vị về thế giới thực vật mang vẻ đẹp thiên hình vạn trạng, lộng lẫy sắc màu

Ký hiệu môn loại: 580/TH552V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034178-34179

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002402-2403

 

29/. TRỊNH XUÂN THUẬN. Trò chuyện với nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận : Hay "Cuộc trò chuyện của Trịnh Xuân Thuận với nhà báo Jacques Vauthier" / Trịnh Xuân Thuận ; Phạm Văn Thiều dịch. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 243tr. ; 21cm. - (Khoa học Khám phá)

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc trò chuyện của nhà vật lí thiên văn Trịnh Xuân Thuận với nhà báo Jacquec Vauthier về sự phát triển của thiên văn học từ buổi sơ khai đến những lí thuyết hiện đại về vụ nổ lớn, sự giãn nở của vũ trụ và những tri thức cơ bản của ngành vật lí thiên văn

Ký hiệu môn loại: 523.01092/TR400C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039129

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043366-43367

 

KỸ THUẬT

1/. HEPPELL, MICHAEL. Mỗi ngày tiết kiệm một giờ / Michael Heppell ; Tiểu Vân dịch. - Tái bản lần thứ 7. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 187tr. ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: How to save an hour everyday

Tóm tắt: Giới thiệu những ý tưởng và công cụ để quản lí thời gian một cách hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất. Với những ý tưởng đó bạn sẽ có thêm một giờ thậm chí nhiều giờ để dành thời gian cho gia đình, cho sở thích, công việc khác đồng thời cũng gia tăng chất lượng cuộc sống của bản thân

Ký hiệu môn loại: 640/M452N

Kho Đọc: DVN.039143

Kho Mượn: MVN.043394-43395

2/. HILL, NAPOLEON. Bí quyết làm giàu : Dành tặng những ai đang có khát vọng làm giàu / Napoleon Hill. - H. : Thời đại, 2013. - 334tr. ; 21cm

Tóm tắt: Bí quyết làm giàu của hàng trăm con người cực kỳ giàu có mà tác giả đã phân tích kỹ lưỡng trong nhiều năm

Ký hiệu môn loại: 650.1/B300Q

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039171

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043446-43447

3/. HILL, NAPOLEON. 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu = Think and grow rich : Phiên bản sẽ khiến mọi phiên bản khác trở nên lỗi thời / Napoleon Hill ; Thảo Triều dịch, Thanh Minh hiệu đính. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Lao động xã hội, 2017. - 399tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bản gốc, được phục hồi và chỉnh sửa

Tóm tắt: Giới thiệu 13 nguyên tắc "nghĩ giàu, làm giàu" nhằm chỉ ra những nguồn lực bạn phải có để thành công và giúp bạn trở nên giàu có; làm giàu thêm cho cuộc sống của bạn trên tất cả các phương diện của cuộc sống chứ không chỉ về tài chính và vật chất, được bắt nguồn từ những động lực tốt đẹp: "Thành công cá nhân" và "Quan điểm suy nghĩ tích cực"

Ký hiệu môn loại: 650.1/M558B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007774

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007635-7636

 

4/. LÝ CHÍ NÔNG. Trí tuệ kinh doanh của người Nhật / Lý Chí Nông ; Tiến Thành dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2015. - 319tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu các quan niệm, triết lý, đạo đức kinh doanh của người Nhật, qua đó lý giải nguyên nhân dẫn đến thành công vượt trội của họ trên thương trường

Ký hiệu môn loại: 650.1/TR300T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039164

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043435-43436

 

5/. THIEL, PETER. Không đến một : Bài học về khởi nghiệp, hay cách xây dựng tương lai / Peter Thiel, Blake Masters ; Trần Quốc Khánh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 273tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Zero to one

Tóm tắt: Những kinh nghiệm quý báu trên bước đường khởi nghiệp, giúp bạn vượt qua những khó khăn ban đầu để đi đến thành công

Ký hiệu môn loại: 658.1/KH455Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039161

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043429-43430

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036864

 

6/. TÔN THẤT NGUYỄN THIÊM. Ngộ... / Tôn Thất Nguyễn Thiêm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 203tr. ; 20cm

Tóm tắt: Những suy nghĩ trong hai tiếng đồng hồ thinh lặng một mình, trực nghiệm về ý niệm sống chết của tác giả sau khi được chuẩn đoán ung thư phổi

Ký hiệu môn loại: 616.99/NG450

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039157

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043421-43422

 

7/. TRUMP, DONALD J.. Trump 101 con đường dẫn đến thành công = Trump

101 the way to success / Donald J. Trump và Meredith Mclver ; Nguyễn Thái Nghĩa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 239tr. ; 20cm

Tóm tắt: Tìm được công việc mình yêu thích để theo đuổi và thực hiện. Đề ra cho mình những chiến lược tầm cao và cách đạt được chiến lược đó. Suy nghĩ theo cách của Donald Trump. Đàm phán đi đến thành công. Cứng rắn nhưng không nhu nhược. Biến những vấn đề, những rắc rối hay ngay cả những hiểm họa thành vàng...

Ký hiệu môn loại: 650.1/TR511P

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039175

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043454-43455

 

8/. TRUMP, DONALD J. Nghĩ như nhà vô địch / Donald J Trump, Meredith Mciver ; Kim Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 199tr. ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: Think like a champion

Tóm tắt: Những chia sẻ của Donald J. Trump về những thành công của ông trong công việc cũng như trong cuộc sống

Ký hiệu môn loại: 650.1/NGH300N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039151

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043409-43410

 

9/. TRUMP, DONALD J. Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu? : Hai người giàu. Một thông điệp / Donald J Trump, Robert T. Kiyosaki ; Lê Tuyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. trẻ, 2017. - 425tr. ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: Why we want you to be rich

Tóm tắt: Những chia sẻ của Donald J Trump và Robert với bạn họ suy nghĩ như thế nào, tại sao họ lại thành công tiền bạc và họ nhìn thế giới tiền bạc, kinh doanh và đầu tư như thế nào

Ký hiệu môn loại: 650.1/T103-S

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039153

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043413-43414

 

10/. TRUMP, DONALD J. Tôi đã làm giàu như thế : Kinh nghiệm của một tỷ phú / Donald J Trump , Meredith Mclver ; Nguyễn Huỳnh Điệp biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 277tr. ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: How to get rich

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức làm giàu hữu ích của Donald J Trump như: đầu tư khôn ngoan, quản lý hiệu quả công ty, đàm phán, thuê, động viên, sa thải nhân viên, gây ấn tượng với sếp và được tăng lương, nghĩ những điều lớn lao và sống thoải mái

Ký hiệu môn loại: 650.1/T452Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039152

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043411-43412

 

11/. YOFFIE, DAVID B. Quy luật của chiến lược : 5 bài học bất hủ từ Bill

Gates, Andy Grove và Steve Jobs / David B Yoffie, Michaela Cusumano ; Trần

Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 352tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Strategy Rules

Tóm tắt: Giới thiệu về Gates, Grove và Jobs trở thành những bậc thầy về chiến lược bằng cách chú trọng đến năm quy luật sau: nhìn về phía trước, suy luận ngược về phía sau; đặt cược lớn, nhưng không đặt cược cả công ty; xây dựng nền tảng và hệ sinh thái; khai thác lợi thế và quyền lực; xây dựng công ty theo điểm neo cá nhân

Ký hiệu môn loại: 658.4/QU600L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039155

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043417-43418

 

NGHỆ THUẬT

1/. COX, PHIL ROXBEE. Lâu đài để làm gì? = What were castles for? / Phil Roxbee Cox ; Hạ Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 32tr. : tranh màu ; 26cm. - (Khởi đầu lịch sử)

Tóm tắt: Cung cấp các thông tin về lâu đài, lịch sử, quá trình xây dựng, kiến trúc, sinh hoạt hang ngày trong lâu đài...

Ký hiệu môn loại: 728.8/L125Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034102-34103

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002396-2397

 

2/. FERGUSON, ALEX. Dẫn dắt lãnh đạo chứ không quản lý / Alex Ferguson, Michael Moritz, Dịch: Nguyễn Hương Hiếu, Nguyễn Phúc Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 396tr. ; 23cm

Tóm tắt: Những kinh nghiệm, bài học, những kỹ năng quản lý và lãnh đạo đã giúp tác giả thành công trong sự nghiệp huấn luyện viên bóng đá: Kỷ luật, kiểm soát, tinh thần đồng đội. Ngoài ra, cần quan tâm tới những khía cạnh quan trọng để đạt được hiệu quả cao trong công việc như việc giao trách

nhiệm và uỷ quyền, phân tích dữ liệu, cách ứng xử trước những thất bại..

Ký hiệu môn loại: 796.334092/D121D

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039149

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043406

 

3/. HOÀNG LỘC. Trở thành ảo thuật gia sau 60 phút. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

T.3. - 2016. - 23tr. : ảnh màu

Tóm tắt: Gồm nhiều trò ảo thuật từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp mà bạn có thể thực hành làm được ngay

Ký hiệu môn loại: 793.8/TR460T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034122-34123

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036832-36833

 

4/. HOÀNG LỘC. Trở thành ảo thuật gia sau 60 phút. - Tp. Hồ Chí Minh :

Nxb. Trẻ

T.4. - 2016. - 23tr. : ảnh màu

Tóm tắt: Gồm nhiều trò ảo thuật từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp mà bạn có thể thực hành làm được ngay

Ký hiệu môn loại: 793.8/TR460T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034124-34125

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036834-36835

 

5/. HOÀNG LỘC. Trở thành ảo thuật gia sau 60 phút. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

T.2. - 2016. - 23tr. : ảnh màu

Tóm tắt: Gồm nhiều trò ảo thuật từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp mà bạn có thể thực hành làm được ngay

Ký hiệu môn loại: 793.8/TR460T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034120-34121

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036830-36831

 

6/. PHẠM VĂN NHÂN. Cẩm nang dã ngoại / Phạm Văn Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. trẻ, 2016. - 224tr. ; 21cm

Tóm tắt: Những kiến thức, chuẩn bị cho sinh hoạt dã ngoại. Cẩm nang hữu ích cho cán bộ Đoàn - Hội - Ban Chỉ huy Đội, phụ trách Đội các bậc phụ huynh, các anh chị phụ trách, thầy cô giáo...trong việc giáo dục kỹ năng thức hành xã hội cần thiết cho các bạn trẻ

Ký hiệu môn loại: 796.5/C120N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034162-34163

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036863

 

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

1/. BARNES, EMMA. Bé Quậy = Wild thing : Em gái ngổ ngáo nhất trên đời! / Emma Barnes ; Trần Huyền Trân dịch ; Jamie Littler minh họa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 161tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 823/B200Q

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034108-34109

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036818-36819

2/. BARNES, EMMA. Bé Quậy đi cắm trại = Wild thing goes camping! : Em gái của Kate thật ngỗ nghịch! / Emma Barnes ; Trần Huyền Trân dịch ; Jamie Littler minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 176tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 823/B200Q

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034110-34111

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036820-36821

 

3/. BARNES, EMMA. Bé Quậy nuôi chó = Wild thing gets a dog! : Em gái ngổ ngáo nhất trên đời! / Emma Barnes ; Trần Huyền Trân dịch ; Jamie Littler minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 172tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 823/B200Q

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034106-34107

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036816-36817

 

4/. BLADE, ADAM. Cuộc săn lùng quái vật. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh

T.3 : Người núi khổng lồ Arcta. - 2015. - 118tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 823/C514S

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034168-34169

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036871-36872

 

5/. BLADE, ADAM. Cuộc săn lùng quái vật. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn

hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh

T.5 : Quái vật tuyết Nanook. - 2015. - 119tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 823/C514S

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034172-34173

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036875-36876

 

6/. BLADE, ADAM. Cuộc săn lùng quái vật. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh

T.1 : Rồng lửa Ferno. - 2015. - 119tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 823/C514S

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034164-34165

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036867-36868

 

7/. BLADE, ADAM. Cuộc săn lùng quái vật. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh

T.4 : Nhân mã Tagus. - 2015. - 119tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 823/C514S

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034170-34171

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036873-36874

 

8/. BLADE, ADAM. Cuộc săn lùng quái vật. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh

T.6 : Chim lửa Epos. - 2015. - 119tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 823/C514S

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034174-34175

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036877-36878

 

9/. BLADE, ADAM. Cuộc săn lùng quái vật. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh

T.2 : Thuồng luồng biển Sepron. - 2015. - 119tr. : tranh vẽ

Ký hiệu môn loại: 823/C514S

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034166-34167

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036869-36870

 

10/. CHEON MYEONG KWAN. Ngoài kia dông bão lòng mẹ bình yên / Cheon Myeong Kwan ; Kim Ngân dịch. - H. : Văn học, 2015. - 335tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.7/NG404K

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039174

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043452-43453

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036866

 

11/. CHRISTIE, AGATHA. Án mạng ở nhà mục vụ / Agatha Christie ; Trần Hữu Khánh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 339tr. ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: The murder at the vicarage

Ký hiệu môn loại: 823/A105M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039132

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043372-43373

 

12/. CHRISTIE, AGATHA. Ngôi nhà quái dị / Agatha Christie ; Anh Trần dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp.  Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 262tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 823/NG452N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039130

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043368-43369

 

13/. DOYLE, ARTHUR CONAN. Sherlock Holmes toàn tập. - H. : Văn học

T.3. - 2017. - 607tr.

Ký hiệu môn loại: 823/SH206L

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043440

 

14/. DOYLE, ARTHUR CONAN. Sherlock Holmes toàn tập. - H. : Văn học

T.1. - 2017. - 667tr.

Ký hiệu môn loại: 823/SH206L

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043438

 

15/. DOYLE, ARTHUR CONAN. Sherlock Holmes toàn tập. - H. : Văn học

T.2. - 2017. - 675tr.

Ký hiệu môn loại: 823/SH206L

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043439

 

16/. EBERSHOFF, DAVID. Cô gái Đan Mạch : Tiểu thuyết / David Ebershoff ; Trần Nguyên Hương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 458tr. ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: The Danish girl

Ký hiệu môn loại: 813/C450G

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039127

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043362-43363

 

17/. GAFFIGAN, JIM. Nhật ký bố béo : Lời tự thú "kinh hoàng" đầy hài hước của ông bố 5 con / Jim Gaffigan ; Dịch: Anh Chi, Tường Vân. - H. : Lao động, 2015. - 275tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 813/NH124K

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039179

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043461-43462

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036879

 

18/. HẠ VŨ. Hôm nay tôi thất tình : Tản văn / Hạ Vũ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 198tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/H453N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039173

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043450-43451

 

19/. HANDLER, DANIEL. Sao mình chia tay / Daniel Handler ; Ngô Hà Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 404tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 813/S-108M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039144

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043396-43397

 

20/. HUGO, VICTOR. Chín mươi ba / Victor Hugo ; Châu Diên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 563tr. ; 20cm. - (Cánh cửa mở rộng - Tủ sách hợp tác với Nhà toán học Ngô Bảo Châu và Nhà văn Phan Việt)

Ký hiệu môn loại: 843/CH311M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039125

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043358-43359

 

21/. HỨA TIẾU THIÊN. T.1. - 1989. - 437tr.

T.1. - 2011. - 539tr.

Ký hiệu môn loại: 895.1/TH107C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039168

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043443

 

22/. HỨA TIẾU THIÊN. T.1. - 1989. - 437tr.

T.2. - 2011. - 551tr.

Ký hiệu môn loại: 895.1/TH107C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039169

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043444

 

23/. HỨA TIẾU THIÊN. T.1. - 1989. - 437tr.

T.3. - 2011. - 555tr.

Ký hiệu môn loại: 895.1/TH107C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039170

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043445

 

24/. KIM HẰNG. Chúc mừng sinh nhật ba / Kim Hằng kể, Ngọc Bernus và Shu Lily vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (YuYu và các bạn)

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH506M

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034146-34147

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036852-36853

 

25/. KIM HẰNG. Điều kì lạ sau cơn mưa / Kim Hằng kể, Ngọc Bernus và Shu Lily vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 16cm : tranh màu ; 19cm. - (YuYu và các bạn)

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ309K

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034138-34139

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036844-36845

 

26/. KIM HẰNG. Lớp học của cô giáo Họa Mi / Kim Hằng kể, Ngọc Bernus và Shu Lily vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (YuYu và các bạn)

Ký hiệu môn loại: 895.92234/L466H

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034148-34149

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036854-36855

 

27/. KIM HẰNG. Món quà cho Yu Yu / Kim Hằng kể, Ngọc Bernus và Shu Lily vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (YuYu và các bạn)

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M430Q

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034150-34151

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036856-36857

 

28/. KIM HẰNG. Ngôi nhà của Yu Yu / Kim Hằng kể, Ngọc Bernus và Shu Lily vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. –

(YuYu và các bạn)

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG452N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034144-34145

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036850-36851

 

29/. KIM HẰNG. Túi hạt giống thần kỳ / Kim Hằng kể, Ngọc Bernus và Shu Lily vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (YuYu và các bạn)

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T510H

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034142-34143

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036848-36849

 

30/. KIM HẰNG. Yu Yu nuôi cá vàng / Kim Hằng kể, Ngọc Bernus và Shu Lily vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (YuYu và các bạn)

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Y500Y

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034140-34141

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036846-36847

 

31/. LÊ THỊ MỸ TRINH. Tuyển chọn các đề thi lớp 9 vào lớp 10 môn Ngữ văn : Tổng hợp đề thi vào lớp 10 của các tỉnh thành trên toàn quốc / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 224tr. ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 807/T527C

Kho Thiếu Nhi: TN.034205-34207

 

32/. NGUYÊN HƯƠNG. Nấm Mỡ đi chơi / Nguyên Hương kể ; Duy K.AT minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 32tr. : tranh màu ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/N120M

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034066

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036794

 

33/. NGUYÊN HƯƠNG. Nấm Mỡ đi học / Nguyên Hương kể ; Duy K.AT minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/N120M

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034064-34065

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036792-36793

 

34/. NGUYÊN HƯƠNG. Nấm Mỡ phụ bếp / Nguyên Hương kể ; Duy K.AT minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 32tr. : tranh màu ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/N120M

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034067

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036795

35/. NGUYÊN HƯƠNG. Nấm Mỡ tìm bạn / Nguyên Hương kể ; Duy K.AT minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/N120M

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034062-34063

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036790-36791

 

36/. NOEL, ALYSON. Linh hồn bất diệt / Alysong noel ; Dịch: Kim Nhường, Lê San. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 446tr. ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: Everlasting

Ký hiệu môn loại: 813/L312H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039142

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043392-43393

 

37/. NOEL, ALYSON. Ngọn lửa tăm tối / Alyson noel ; Chu Phong dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. trẻ, 2015. - 378tr. ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: Dark flame

Ký hiệu môn loại: 813/NG430L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039140

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043388-43389

 

38/. NOEL, ALYSON. Sao đêm / Alyson Noel ; Chu Phong dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 367tr. ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: Night star

Ký hiệu môn loại: 813/S-108Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039141

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043390-43391

 

39/. PUZO, MARIO. Bố già = The godfather / Mario Puzo ; Ngọc Thứ Lang dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Văn học, 2016. - 642tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 813/B450G

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039165

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043437

 

40/. ROLLAND, ROMAIN. Cuộc đời của các danh nhân / Romain Rolland ; Hương Hương dịch. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2016. - 143tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

Ký hiệu môn loại: 843/C514Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034190-34191

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002414

 

41/. ROTH, VERONICA. Allegiant - Những kẻ trung kiên / Veronica Roth ; Hồng Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 553tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 813/A103E

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039131

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043370-43371

 

42/. THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE. Hội chợ phù hoa. - H. : Văn học

T.1. - 2012. - 559tr.

Ký hiệu môn loại: 823/H452C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039166

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043441

 

43/. THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE. Hội chợ phù hoa. - H. : Văn học

T.2 : Vanity fair. - 2012. - 527tr.

Ký hiệu môn loại: 823/H452C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039167

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043442

 

44/. Mỗi ngày một mẩu chuyện hay. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

Tháng. 3 : Những chuyện hay tháng 3. - 2017. - 67tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 808.83/M452N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034070

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036798

 

45/. Mỗi ngày một mẩu chuyện hay. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

Tháng. 7 : Những chuyện hay tháng 7. - 2017. - 67tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 808.83/M452N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034074

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036802

 

46/. Mỗi ngày một mẩu chuyện hay. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

Tháng. 4 : Những chuyện hay tháng 4. - 2017. - 67tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 808.83/M452N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034071

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036799

 

47/. Mỗi ngày một mẩu chuyện hay. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

Tháng. 9 : Những chuyện hay tháng 9. - 2017. - 67tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 808.83/M452N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034076

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036804

 

48/. Mỗi ngày một mẩu chuyện hay. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

Tháng. 02 : Những chuyện hay tháng 02. - 2017. - 63tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 808.83/M452N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034069

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036797

 

49/. Mỗi ngày một mẩu chuyện hay. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

Tháng. 01 : Những chuyện hay tháng 01. - 2017. - 67tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 808.83/M452N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034068

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036796

 

50/. Mỗi ngày một mẩu chuyện hay. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

Tháng. 10 : Những chuyện hay tháng 10. - 2017. - 67tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 808.83/M452N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034077

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036805

 

51/. Mỗi ngày một mẩu chuyện hay. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

Tháng. 12 : Những chuyện hay tháng 12. - 2017. - 67tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 808.83/M452N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034079

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036807

 

52/. Mỗi ngày một mẩu chuyện hay. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

Tháng. 11 : Những chuyện hay tháng 11. - 2017. - 67tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 808.83/M452N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034078

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036806

 

53/. Mỗi ngày một mẩu chuyện hay. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

Tháng. 5 : Những chuyện hay tháng 5. - 2017. - 67tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 808.83/M452N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034072

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036800

 

54/. Mỗi ngày một mẩu chuyện hay. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

Tháng. 6 : Những chuyện hay tháng 6. - 2017. - 67tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 808.83/M452N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034073

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036801

 

55/. Mỗi ngày một mẩu chuyện hay. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ

Tháng. 8 : Những chuyện hay tháng 8. - 2017. - 67tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 808.83/M452N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034075

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036803

56/. THÙY DƯƠNG. Tóc rối đổi kẹo : truyện ngắn / Thùy Dương ; Kim Duẩn minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 202tr. : tranh vẽ ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T419R

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034042-34043

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036779-36780

 

57/. Tuyển tập truyện ngắn hay 2000 - 2016 / Di Li, Dương Bình Nguyên, Dương Đức Khánh.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 539tr. ; 23cm. - (60 năm văn nghệ quân đội)

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039145

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043398-43399

58/. Tuyển truyện ngắn đoạt giải cao : 30 năm đổi mới (1986 - 2016) / Dạ Ngân, Doãn Dũng, Dương Tử Giang.... - Tp. hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 473tr. ; 23cm. - (60 năm văn nghệ quân đội)

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039146

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043400-43401

 

59/. VERNE, JULES. Cuộc thám hiểm vào lòng đất / Jules Verne ; Dịch: Giang Hà Vị, Mai Anh. – Tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2014. - 295tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 843/C514T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039178

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043460

LỊCH SỬ

1/. CHISHOLM, JANE. Ai xây kim tự tháp? = Who built the pyramids? / Jane Chisholm, Struan Reid ; Hạ Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 32tr. : tranh màu ; 26cm. - (Khởi đầu lịch sử)

Tóm tắt: Giới thiệu về nền văn minh Ai Cập và công cuộc người Ai Cập xây dựng kim tự tháp: Con người, trang phục, cuộc sống, chế độ xã hội...

Ký hiệu môn loại: 932/A103X

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034104-34105

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002398-2399

 

2/. CHISHOLM, JANE. Người Viking là ai? = Who were the Vikings? / Jane Chisholm, Struan Reid ; Hạ Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 32tr. : tranh màu ; 26cm. - (Khởi đầu lịch sử)

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về người Viking: Con người, trang phục, cuộc sống, chế độ xã hội...

Ký hiệu môn loại: 948/NG558V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034098-34099

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002392-2393

3/. COX, PHIL ROXBEE. Người La Mã là ai? = Who were the Romans? / Phil Roxbee Cox ; Hạ Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 32tr. : tranh màu ; 26cm. - (Khởi đầu lịch sử)

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về nền văn minh La Mã: đế chế La Mã, con người, trang phục, cuộc sống sinh hoạt, xã hội...

Ký hiệu môn loại: 937/NG558L

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034096-34097

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002390-2391

 

4/. DEARY, TERRY. Người Ai Cập xác ướp cũng phải choáng váng / Terry Deary ; Peter Hepplewhitie minh họa ; Kiều Hoa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. trẻ, 2016. - 129tr. : tranh vẽ ; 20cm

Tóm tắt: Trình bày vấn đề về: những thời kì huy hoàng, các chàng Pharaoh quyến rũ, các nguồn lực bí hiểm trong Kim Tự Tháp, xác ướp đầy pháp

lực, những kẻ cướp mộ không nao núng,...

Ký hiệu môn loại: 932/NG558A

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034054-34055

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036786

 

5/. DEARY, TERRY. Người Hy Lạp huyền thoại / Terry Deary ; Martin Brown minh họa ; Kiều Hoa dịch. - Tái bản lần 5. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 130tr. : tranh vẽ ; 20cm

ĐTTS ghi: Horrible histories

Tóm tắt: Những câu chuyện, huyền thoại về người Hy Lạp cổ đại và một số điều lý thú về cuộc sống cũng như nền văn hoá cổ xưa của người Hy Lạp

Ký hiệu môn loại: 938/NG558H

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034136-34137

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036843

 

6/. GANERI, ANITA. Đảo hoang = Wild islands / Anita Ganeri ; Mike Phillips minh họa ; Trịnh Huy Triều dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 126tr. : tranh vẽ ; 20cm

Tóm tắt: Đảo đắm tàu. Những hòn đảo lạ thường. Những hòn đảo bốc lửa. Động thực vật đảo. Cuộc sống trên hoang đảo. Đi tới hoang đảo. Đảo đang lâm nguy

Ký hiệu môn loại: 919/Đ108H

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034044-34045

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036781

 

7/. GANERI, ANITA. Miền cực lạnh cóng / Anita Ganeri ; Mike Phillips minh họa ; Trịnh Huy Triều dịch. - Tái bản lần thứ tư. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 125tr. : tranh vẽ ; 20cm

Tóm tắt: Cuộc đua đến cực. Các địa cực lạnh giá. Chóp của núi băng. Cuộc sống nơi băng giá. Những nhà thám hiểm trên băng...

Ký hiệu môn loại: 919/M305C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034050-34051

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036784

 

8/. LAW, FELICIA. Phiêu lưu trên hoang đảo : Khoa học có giúp chúng ta sống sót trên hoang đảo? / Felicia Law, Gerry Bailey ; Leighton Noyes minh họa ; Nguyễn Thị Kim Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. - (Khoa học cứu mạng)

Tóm tắt: Những câu chuyện khoa học của Joe về thám hiểm trên hoang đảo: đảo là gì, quần đảo, đảo san hô vòng, đảo san hô vòng phát triển như thế nào, đảo nhân tạo, thực vật đảo, động vật đảo...

Ký hiệu môn loại: 910.9/PH309L

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034128-34129

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036838-36839

9/. LAW, FELICIA. Phiêu lưu trong sa mạc : Khoa học có giúp chúng ta sống sót trong sa mạc? / Felicia Law, Gerry Bailey ; Leighton Noyes minh họa ; Nguyễn Thị Kim Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. - (Khoa học cứu mạng)

Tóm tắt: Những câu chuyện khoa học của Joe về thám hiểm trong sa mạc: Sa mạc là gì, sa mạc nóng cỡ nào, gió bụi, đụn cát là gì...

Ký hiệu môn loại: 910.9/PH309L

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.034126-34127

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036836-36837

 

10/. NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU. Tạp ghi Việt sử địa / Nguyễn Đình Đầu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 349tr. : minh họa ; 23cm

Tóm tắt: Tập hợp một số tạp ghi có liên quan đến địa lý, lịch sử dân tộc, văn hoá, xã hội, nghệthuật thời cận và hiện đại cùng tiểu sử các nhân vật lịch sử... qua các tư liệu quý giá của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu

Ký hiệu môn loại: 959.7/T109G

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039148

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043404-43405

 

11/. PHẠM HOÀNG QUÂN. Tập bản đồ hàng hải 1841 ở Thư viện Đại học Yale : Nghiên cứu về những ghi chép trong sử liệu Trung Hoa liên quan đến các địa danh ven bờ và hải đảo Việt Nam : Dịch và chú giải / Phạm Hoàng Quân. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 211tr. : ảnh ; 24cm

Phụ lục: tr. 174-194. - Thư mục: tr. 195-207

Tóm tắt: Trình bày về loại tư liệu chỉ nam hàng hải Trung Hoa và Việt Nam. Địa danh các đảo trên Biển Đông. Giới thiệu bản dịch Việt ngữ "Bản đồ 1841" và tập bản đồ hàng hải 1841 ở Thư viện Đại học Yale

Ký hiệu môn loại: 912.597/T123B

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005253

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007771

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007629-7630 

Facebook zalo

Các tin đã đưa