THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2017

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2017

KHOA HỌC NÓI CHUNG

1/. ĐỨC ANH. 10 vạn câu hỏi vì sao? / Đức Anh s.t, tuyển chọn. - H. : Nxb. Bách khoa Hà Nội, 2013. - 207tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những câu hỏi vì sao về thực vật, công nghệ thông tin, thiên nhiên và thiên văn học

Ký hiệu môn loại: 001/M558V

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033890

 

TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC

1/. Cách xử lý những khó khăn trong giao tiếp : Sách tham khảo / Biên dịch từ sách báo, tài liệu nước ngoài: Nguyễn Trình. - H. : Lao động, 2010. - 301tr. ; 21cm

Tóm tắt: Nghệ thuật tranh đua với đồng sự về khả năng đảm nhiệm công việc. Nghệ thuật quan hệ với cấp trên. Nghệ thuật tìm việc làm. Nghệ thuật giao tiếp nam nữ

Ký hiệu môn loại: 153.6/C102X

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043110

2/. Chúng ta không đơn độc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 191tr. ; 21cm. - (Sống đẹp)

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện chia sẻ trên mạng Internet về tình yêu thương, sự cảm thông sâu sắc được hiện hữu đầy đủ từ những con người gần gũi, giản dị ở trong cuộc sống của chúng ta

Ký hiệu môn loại: 158/CH513T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033889

3/. LÊ MAI. Biểu tượng may mắn trong phong thủy / Lê Mai. - H. : Thời đại, 2013. - 207tr. ; 21cm

Tóm tắt: Những điều bổ ích, lý thú về phong thủy và sử dụng vật phẩm phong thủy để tăng cường tài vận và may mắn trong cuộc sống

Ký hiệu môn loại: 133/B309T

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043116

4/. OSHO. Tình yêu, tự do, một mình : Công án về mối quan hệ / Osho. - H. : Nxb. Tôn giáo, 2010. - 328tr. ; 21cm

Tóm tắt: Phân tích bản chất của tình yêu, từ đó để tìm được tình yêu đích thực

Ký hiệu môn loại: 152.4/T312Y

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043114

5/. TẠ HỮU YÊN. Những chuyện kể về đạo đức Hồ chí Minh / Tạ Hữu Yên. - H : Thanh niên, 2009. - 215tr. ; 19cm

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ký hiệu môn loại: 170/NH556C

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043092

6/. Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam / Trương Tấn Sang, Nguyễn Hồng Vinh, Lê Thanh Phong.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 951tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về văn học nghệ thuật cùng những bài nghiên cứu về chủ đề văn học và các loại hình nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người

Ký hiệu môn loại: 170/V115H

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007620

 

XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ

1/. Bảy con quạ / Quốc Trung tuyển soạn. - H : Văn hoá Thông tin, 2013. - 251tr. ; 21cm. - (Tuyển tập truyện cổ tích nôi tiếng thế giới)

Ký hiệu môn loại: 398.2/B112C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033867-33870

2/. BÙI THỊ THU HÀ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh - thiếu niên và học sinh - sinh viên / Bùi Thị Thu Hà. - H. : Hồng Đức, 2008. - 274tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tình cảm của Bác Hồ đối với thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh và sinh viên; trách nhiệm của gia đình, xã hội, Đảng và Nhà nước trong việc chăm sóc, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ; quyền lợi trách nhiệm của thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh , sinh viên; những yêu cầu, nguyên tắc giáo dục thế hệ trẻ

Ký hiệu môn loại: 370/CH500T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033894

3/. ĐỨC ANH. Truyện ngụ ngôn thế giới hay nhất / Đức Anh s.t, tổng hợp. - H. : Văn hoá Thông tin, 2009. - 254tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033892

4/. Hansel và Gretel / Quốc Trung. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 251tr. ; 21cm. - (Tuyển tập truyện cổ tích nổi tiếng thế giới)

Ký hiệu môn loại: 398.2/H105-S

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033876-33877

5/. Lịch sử Đảng bộ huyện Cát Hải / S.t, b.s: Đoàn Trường Sơn, Phạm Xuân Thanh, Vũ Tiến Bảy.... – H : Văn hoá Thông tin, 2010. - 238tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

Tóm tắt: Giới thiệu chặng đường lịch sử vẻ vang của phong trào cách mạng và Đảng bộ huyện Cát Hải trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trên con đường thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội

Ký hiệu môn loại: 324.2597070959735/L302-S

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005197-5198

6/. Một số hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc = Images of President Truong Tan Sang in national construction and defence activities / B.s: Văn phòng Chủ tịch nước, Thông tấn xã Việt Nam. - H. : Thông tấn, 2016. - 366tr. : ảnh màu ; 25cm

Ký hiệu môn loại: 352.23092/M458-S

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001272

7/. Một số hình ảnh về hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Việt Nam = Images of President Truong Tan Sang's diplomatic activities in Vietnam / B.s: Văn phòng Chủ tịch nước, Thông tấn xã Việt Nam. - H. : Thông tấn, 2016. - 210tr. : ảnh màu ; 25cm

Ký hiệu môn loại: 327.597/M458-S

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001271

8/. Một số hình ảnh về hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại nước ngoài = Images of President Truong Tan Sang's diplomatic activities abroad / B.s: Văn phòng Chủ tịch nước, Thông tấn xã Việt Nam. - H. : Thông tấn, 2016. - 344tr. : ảnh màu ; 25cm

Ký hiệu môn loại: 327.597/M458-S

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001277

9/. 12 chiến công của Hercules / Diệu My tuyển soạn. - H : Văn hoá Thông tin, 2013. - 251tr. ; 21cm. - (Tuyển tập truyện cổ tích nổi tiếng)

Ký hiệu môn loại: 398.2/M558H

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033880-33881

10/. NGÂN HÀ. Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất / Ngân Hà tuyển soạn. - H. : Dân trí, 2016. - 254tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033891

11/. NGUYỄN ĐỨC THÌN. Chuyện cuộc đời : Tự truyện / Nguyễn Đức Thìn. - Tái bản lần 1. - H. : Thanh niên, 2007. - 366tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 370.92/CH527C

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043096

12/. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015 = Statistical yearbook of Vietnam 2015. - H. : Thống kê, 2016. - 948tr. : CR-Rom ; 25cm

ĐTTS ghi: Tổng cục thống kê

Tóm tắt: Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của các nước, của các vùng và các địa phương

Ký hiệu môn loại: 315.97/N305G

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001268-1270

13/. PERLES, PERRAULT. Chú mèo đi hia / Perrault Perles ; Tân Mỹ dịch. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2014. - 11tr. : tranh màu ; 23cm. - (Truyện cổ tích thế giới nổi tiếng)

Ký hiệu môn loại: 398.2/CH500M

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033896-33900

14/. PHAN KẾ BÍNH. Việt Nam phong tục / Phan Kế Bính. - H. : Văn học, 2008. - 343tr. ; 19cm

Tóm tắt: Đề cập về phong tục trong gia tộc, thôn xóm, trong xã hội

Ký hiệu môn loại: 394.09597/V308N

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043105

15/. Số liệu thống kê các cuộc điều tra lớn 15 năm đầu thế kỷ XXI = The statistical data of the large surveys in the first 15 years of 21st century. - H. : Thống kê, 2016. - 1150tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Tổng cục thống kê

Tóm tắt: Tổng kiểm kê đất đai. Tổng điều tra dân số và nhà ở. Điều tra lao động việc làm. Điều tra vốn đầu tư phát triển. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản. Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp. Điều tra doanh nghiệp. Điều tra chi tiêu của khách du lịch. Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 315.97/S-450L

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001275-1276

16/. Số liệu thống kê Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI = Vietnam statistical data in the first 15 years of 21st century. - H. : Thống kê, 2016. - 1220tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Tổng cục thống kê

Tóm tắt: Phản ánh động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam qua những số liệu cơ bản và có hệ thống của 15 năm đầu thế kỷ XXI

Ký hiệu môn loại: 315.97/S-450L

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001273-1274

17/. Sự tích con sư tử / Diệu My tuyển soạn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 251tr. ; 21cm. - (Tuyển tập truyện cổ tích nổi tiếng)

Ký hiệu môn loại: 398.2/S-550T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033871-33875

18/. Truyện cổ tích hay nhất thế giới. - H. : Dân trí

T.2. - 2016. - 258tr.

Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033934

19/. Tai họa từ súng đồ chơi : Tập truyện an toàn khi vui chơi / Bạch Băng ; Nguyễn Thị Ngọc Lý dịch. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2012. - 77tr. : tranh màu ; 25cm. - (Rèn luyện kĩ năng sống cho trẻ)

Ký hiệu môn loại: 372.82/T103H

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033917-33922

20/. Thiên tai : Tập truyện an toàn khi gặp thiên tai / Bạch Băng ; Nguyễn Thị Ngọc Lý dịch. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2012. - 77tr. : tranh màu ; 25cm. - (Rèn luyện kĩ năng sống cho trẻ)

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện kể sinh động để giáo dục cho trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân khi gặp thiên tai

Ký hiệu môn loại: 372.82/TH305T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033912-33915

21/. TRỊNH MINH HIÊN. Lễ hội truyền thống tiêu biểu Hải Phòng / B.s: Trịnh Minh Hiên (ch.b), Nhuận Hà, Phạm Xuân Thẩm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2006. - 184tr. : ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những nét độc đáo trong nghi thức một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của thành phố Hải Phòng như: Lễ hội Đền Nghè, lễ hội làng An Biên, hội đánh đu xuân Thủy Nguyên...

Ký hiệu môn loại: 394.26959735/L250H

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005183-5187

22/. TRỊNH TRỌNG GIỮ. Những ngôi sao sáng trong tập đoàn kinh tế công nghiệp Đông Hải / Trịnh Trọng Giữ. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2013. - 368tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Tập đoàn Kinh tế công nghiệp Đông Hải

Tóm tắt: Giới thiệu chân dung những con người bình dị, mộc mạc nhưng hết sức quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, những công ty đã và đang đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương mạnh giàu

Ký hiệu môn loại: 330.959735/NH556N

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005194

23/. Truyện hay mẹ kể bé nghe / Duy Khánh tuyển chọn. - H. : Văn học, 2016. - 214tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527H

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033865-33866

24/. Xin chào ngựa Hobby / Huyền Linh. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2012. - 91tr. : tranh màu ; 22cm. - (Học Tiếng Anh qua những câu chuyện)

Ký hiệu môn loại: 372.65/X311C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033901-33903

 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC

1/. HÌNH ĐÀO. Khám phá những bí ẩn về khoa học / Hình Đào, Kỷ Giang Hồng ; Phạm Thị Thu dịch. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2012. - 213tr. : tranh, ảnh ; 26cm. - (Bộ sách khám phá)

Tóm tắt: Giới thiệu một số bí ẩn về ba bộ môn khoa học tự nhiên cơ bản toán - lí - hoá, những hiện tượng kì lạ trong khoa học đời sống, khoa học kĩ thuật cổ đại và triển vọng phát triển khoa học kĩ thuật trong tương lai

Ký hiệu môn loại: 500/KH104P

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033916

2/. Nhà sinh học tí hon / Cao Văn Tình dịch. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2013. - 19tr. : tranh màu ; 27cm. - (Khoa học vui)

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức bổ ích và thí nghiệm khoa học lí thú tìm hiểu: Vì sao lá cây lại có màu xanh, loài sinh vật nào là nhỏ bé nhất, làm cách nào mà trái cây có thể chín được, các loài động vật nhìn thế giới của chúng ta như thế nào

Ký hiệu môn loại: 570/NH100-S

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033904-33911

3/. VŨ BỘI TUYỀN. Chuyện kể về những nhà vật lý nổi tiếng thế giới / Vũ Bội Tuyền. - H. : Văn học, 2010. - 318tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu khoảng ba mươi nhà vật lý nổi tiếng thế giới, từ thời cổ tới thế kỷ XX

Ký hiệu môn loại: 530.092/CH527K

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033895

4/. VŨ BỘI TUYỀN. Chuyện kể về những nhà sinh học nổi tiếng thế giới / Vũ Bội Tuyền. - H. : Văn học, 2010. - 291tr. : tranh ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những cống hiến và con đường dẫn tới sáng tạo của các nhà sinh học tiêu biểu của loài người cùng lịch sử phát triển của ngành sinh học thế giới

Ký hiệu môn loại: 570.092/CH527K

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033893

 

KỸ THUẬT

1/. Rèn luyện bộ não phát triển trí tuệ : Phát triển trí tuệ toàn diện. Dạy vui học vui / Hà Anh dịch. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 80tr. : tranh màu ; 29cm

Tóm tắt: Những lý luận về trí tuệ đa phương diện và những đặc điểm phát triển của trẻ nhỏ ở các lứa tuổi khác nhau để xây dựng những trò chơi thú vị, nhằm giúp trẻ phát triển trí tuệ toàn diện

Ký hiệu môn loại: 649/R203L

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033923-33924

2/. TRẦN PHƯƠNG. Làng nghề - Nghành nghề cổ truyền huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng / Trần Phương, Bùi Quang Đạo. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 295tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tổng quan về huyện Vĩnh Bảo và làng nghề, nghề cổ truyền. Giới thiệu những món ăn dân dã ở huyện Vĩnh Bảo

Ký hiệu môn loại: 680.0959735/L106N

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005193

3/. WOOLFSON, DOROTHY. Bước đầu tự lập : Dành cho trẻ từ 3 - 5 tuổi / Dorothy Woolfson ; Việt Văn Book dịch. - H. : Hồng Đức, 2008. - 208tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 649/B557Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033885

 

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

1/. BẢO ĐỊNH GIANG. Đường giải phóng. Văn thơ yêu nước Nam Bộ. Trong mỗi trái tim. Ca dao Bảo Định Giang : Tập thơ, Thơ văn / Bảo Định Giang. - H : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 899tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/Đ561G

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038993

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043008-43010

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036465-36466

2/. BĂNG SƠN. Ngày thường Hà Nội / Băng Sơn. - H. : Văn học, 2010. - 399tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/NG112T

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043102

3/. BẰNG VIỆT. Hương cây - Bếp lửa; Bếp lửa - Khoảng trời. Đất sau mưa : Thơ / Bằng Việt. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 447tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9221/H561C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039029

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043121-43123

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036532-36533

4/. BURROUGHS, EDGAR RICE. Tarzan đứa con của rừng xanh / Edgar Rice Burroughs ; Minh Hiếu dịch. - H. : Văn học, 2010. - 394tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 823/T109Z

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033882

5/. Bức thông điệp khẩn thiết của rừng xanh : Những bức thư đoạt giải cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 40. - H. : Thông tin và truyền thông, 2011. - 213tr. : ảnh ; 19cm

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ký hiệu môn loại: 808.6/B552T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033878-33879

6/. CHU LAI. Ăn mày dĩ vãng. Phố : Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 839tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/Ă115M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039008

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043047-43048

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036493-36494

7/. CURWOOD, JAMES OLIVER. Kazan / James Oliver Curwood ; Hoàng Lâm dịch. - Tái bản, có sửa chữa. - H. : Văn học, 2010. - 263tr. ; 21cm. - (Văn học Mỹ)

Ký hiệu môn loại: 813/K112A

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033883-33884

8/. DŨNG HÀ. Sao mai : Tiểu thuyết / Dũng Hà. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 718tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9223/S-108M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039015

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043062-43064

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036506-36507

9/. DUY KHÁN. Trận mới. Tâm sự người đi. Tuổi thơ im lặng : Thơ. Tập truyện / Duy Khán. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 287tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/TR121M

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005201-5202

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039014

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043060-43061

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036505

10/. ĐINH CÔNG VĨ. Nguyễn Du đời và tình / Đinh Công Vĩ. - Tái bản có bổ sung. - H. : Phụ nữ, 2010. - 196tr. ; 19cm

Tóm tắt: Tìm hiểu về phả ký Nguyễn Du từ cội nguồn tổ tông và các vùng đất lịch sử, văn hoá ảnh hưởng tới cuộc đời Nguyễn Du. Phân tích các tác phẩm thơ của Nguyễn Du

Ký hiệu môn loại: 895.92212/NG527D

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043093

11/. ĐOÀN HỮU NAM. Thổ phỉ : Tiểu thuyết / Đoàn Hữu Nam. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 525tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH450P

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043100

12/. ĐỖ THỊ HIỀN HÒA. Gió chuyển mùa : Tiểu thuyết / Đỗ Thị Hiền Hòa. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 299tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/GI-400C

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043099

13/. HOÀNG NHUẬN CẦM. Xúc xắc mùa thu. Hò hẹn mãi em cũng đến : Thơ / Hoàng Nhuận Cầm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 311tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9221/X506X

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039021

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043078-43079

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036518-36519

14/. HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG. Tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường. - H. : Nxb. Hội nhà văn

T.1. - 2015. - 1107tr.

Ký hiệu môn loại: 895.922803/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039036

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043140-43142

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036545-36546

15/. HOÀNG TRUNG THÔNG. Hoàng Trung Thông tuyển tập / Hoàng Trung Thông. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 831tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9221/H407T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039025

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043087-43089

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036526-36527

16/. HOÀNG VĂN BỔN. Trên mảnh đất này. Mùa mưa. Hàm Rồng : Tiểu thuyết. Ký / Hoàng Văn Bổn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 1082tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR254M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039020

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043075-43077

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036516-36517

17/. Hồn quê Trạng Trình : Thơ / B.s và tuyển chọn: Phạm Từ, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Đăng Văn.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 411tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/H454Q

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005196

18/. HỒNG NHU. Vịt trời lông tía bay về : Tập truyện ngắn / Hồng Nhu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 667tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9223/V314T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039022

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043080-43081

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036520-36521

19/. HỮU LOAN. Màu tím hoa sim. Thơ với tuổi thơ : Thơ / Hữu Loan. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 299tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9221/M111T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039030

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043124-43125

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036534

20/. HỮU MAI. Vùng trời. - H. : Nxb. Hội nhà văn

T.2. - 2015. - 695tr.

Ký hiệu môn loại: 895.922334/V513T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039006

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043042-43043

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036489-36490

21/. HỮU MAI. Vùng trời. - H. : Nxb. Hội nhà văn

T.1. - 2015. - 703tr.

Ký hiệu môn loại: 895.922334/V513T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039005

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043040-43041

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036487-36488

22/. KHUẤT QUANG THỤY. Trong cơn gió lốc. Góc tăm tối cuối cùng. Không phải trò đùa : Tiểu thuyết / Khuất Quang Thụy. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 1151tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR431C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039019

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043072-43074

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036514-36515

23/. LÊ ĐÌNH KỴ. Đường vào thơ. Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực : Lí luận phê bình / Lê Đình Kỵ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 819tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.92213409/Đ561V

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038994

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043011-43013

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036467-36468

24/. LÊ LỰU. Người cầm súng. Mở rừng. Thời xa vắng : Tập truyện ngắn. Tiểu thuyết / Lê Lựu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 1119tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NG558C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039024

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043085-43086

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036524-36525

25/. LÊ TRI KỶ. Tuyển tập truyện ngắn Lê Tri Kỷ : Truyện ngắn / Lê Tri Kỷ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 499tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039023

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043082-43084

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036522-36523

26/. LƯU TRÙNG DƯƠNG. Sống vì lý tưởng. Tuyển thơ Lưu Trùng Dương : Ký sự. Thơ. Trường ca. Truyện thơ. Kịch thơ / Lưu Trùng Dương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 815tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/S-455V

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039012

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043055-43057

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036501-36502

27/. MẠC PHI. Truyện bản mường. Rừng động : Tập truyện ngắn. Tiểu thuyết / Mạc Phi. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 1138tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR527B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039033

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043131-43133

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036539-36540

28/. MAI NGỮ. Dòng sông phía trước. Truyện ngắn Mai Ngữ : Tiểu thuyết / Mai Ngữ. - H : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 706tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/D431-S

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005199-5200

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038995

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043014-43015

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036469

29/. MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH. Chuyện cửa thiền / Minh Đức Triều Tâm Ảnh. - H. : Nxb. Văn nghệ, 2006. - 230tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527C

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043115

30/. MINH GIANG. Nỗi đau của thiên tài / Minh Giang. - H. : Văn học, 2012. - 195tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92209/N452Đ

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043094

31/. MINH HUỆ. Đêm nay Bác không ngủ. Tiếng hát quê hương. Đất chiến hào : Thơ / Minh Huệ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 287tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/Đ253N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038991

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043003-43005

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036461-36462

32/. MINH PHỤNG. Vàng son huyết lệ : Một thiên tình hận. Hồi ký / Minh Phụng. - H. : Phụ nữ, 2010. - 335tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/V106-S

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043095

33/. NGỌC TÔ. Nguyễn Văn Ngọ - Bình minh của mảnh đất quê hương : Thơ và văn xuôi / Thi An, Xuân Đường, Nguyễn Ngọc Phát,..., Ngọc Tô (Ch.b). - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 133tr. : ảnh ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.922/NG527V

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005195

34/. NGÔ THẢO. Văn học về người lính. Đời người, đời văn : Nghiên cứu phê bình. Phê bình tiểu luận / Ngô Thảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 774tr.. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.92209/V115H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039011

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043053-43054

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036499-36500

35/. NGUYỄN CHÍ TÌNH. Có một mùa hoa phượng : Tiểu thuyết / Nguyễn Chí Tình. - H. : Thanh niên, 2013. - 307tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/C400M

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043103

36/. NGUYỄN KHOA ĐIỀM. Đất ngoại ô. Mặt đường khát vọng. Ngôi nhà có ngọn lửa ấm : Tập thơ, Trường ca / Nguyễn Khoa Điềm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 247tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/Đ124N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039000

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043027-43029

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036478-36479

37/. NGUYỄN MỸ. Sắc cầu vồng. Thơ Nguyễn Mỹ : Thơ / Nguyễn Mỹ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 120tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9221/S-113C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039018

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043069-43071

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036512-36513

38/. NGUYỄN THÀNH LONG. Những tiếng vỗ cánh. Lặng lẽ Sa Pa. Sáng mai nào xế chiều nào : Tập truyện và bút ký. Truyện ngắn. Tập truyện / Nguyễn Thành Long. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 291tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/NH556T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039010

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043051-43052

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036497-36498

39/. NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG. Màu tím hoa mua. Khoảng sáng trong rừng : Tập truyện và ký. Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Như Trang. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 591tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9223/M111T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039034

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043134-43136

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036541-36542

40/. NGUYỄN TRỌNG TẠO. Đồng dao cho người lớn. Con đường của những vì sao : Tập thơ. Trường ca / Nguyễn Trọng Tạo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 459tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/Đ455D

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039002

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043033-43035

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036482-36483

41/. NGUYỄN VĂN ĐỒNG. Gửi lại : Truyện và ký / Nguyễn Văn Đồng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 343tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/G553L

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043104

42/. NGUYỆT TÚ. Đi và nhớ / Nguyệt Tú. - H. : Phụ nữ, 2016. - 222tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9228/Đ300V

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039027

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043107-43109

43/. PHẠM HỔ. Chuyện hoa chuyện quả : Tập truyện ngắn / Phạm Hổ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 487tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH527H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039017

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043067-43068

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036510-36511

44/. PHẠM HỔ. Tuyển tập Phạm Hổ / Phạm Hổ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 1011tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9221/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039032

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043129-43130

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036537-36538

45/. PHẠM NGỌC CẢNH. Đêm Quảng Trị. Lối vào phía bắc. Trăng sau rằm. Nhặt lá : Tập thơ / Phạm Ngọc Cảnh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 467tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/Đ253Q

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038992

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043006-43007

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036463-36464

46/. PHAN CỰ ĐỆ. Ngô Tất Tố : Nghiên cứu văn học / Phan Cự Đệ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 407tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922332/NG450T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039004

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043038-43039

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036485-36486

47/. PHAN HỒNG GIANG. Ghi chép về tác giả và tác phẩm. Chung quanh một số vấn đề văn hóa nghệ thuật : Phê bình tiểu luận / Phan Hồng Giang. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 739tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.92209/GH300C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039038

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043146-43148

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036549-36550

48/. PHAN THỊ THANH NHÀN. Hương thầm. Chân dung người chiến thắng. Nghiêng về anh : Thơ / Phan Thị Thanh Nhàn. - H : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 335tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9221/H561T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039028

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043118-43120

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036530-36531

49/. RODARI, GIANNI. Gien - sô - mi - nô ở xứ sở nói dối / Gianni Rodari ; Lê Trung Dũng dịch. - H. : Văn học, 2010. - 177tr. ; 21cm. - (Văn học Italia)

Ký hiệu môn loại: 853/GI-203-S

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033887

50/. SƠN TÙNG. Hoa râm bụt / Sơn Tùng. - In lần 3. - H. : Thanh niên, 2010. - 391tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/H401R

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043111

51/. SƠN TÙNG. Nguyễn Ái Quốc qua hồi ức của bà mẹ Nga / Sơn Tùng. - H. : Thanh niên, 2008. - 195tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/NG527A

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043097

52/. Siêu nhân vui vẻ. - H. : Nxb. Mỹ thuật

T.1 : Trứng rô bốt xuất hiện. - 2012. - 31tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 895.1/S-309N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033925-33926

53/. Truyện cười bốn phương. - H : Thời đại

T.3. - 2010. - 143tr.

Ký hiệu môn loại: 895.9223008/TR527C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033933

54/. Siêu nhân vui vẻ. - H. : Nxb. Mỹ thuật

T.3 : Đại bác thần kỳ. - 2012. - 31tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 895.1/S-309N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033927-33928

55/. Siêu nhân vui vẻ. - H. : Nxb. Mỹ thuật

T.4 : Đĩa bay bằng vàng. - 2012. - 31tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 895.1/S-309N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033929-33930

56/. Siêu nhân vui vẻ. - H. : Nxb. Mỹ thuật

T.6 : Tháp điều khiển thời tiết. - 2012. - 29tr. : tranh màu

Ký hiệu môn loại: 895.1/S309N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033931-33932

57/. TẠ HỮU ĐỈNH. Kiếp luân hồi : Tản văn / Tạ Hữu Đỉnh. - H. : Văn học, 2011. - 261tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9228/K307L

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005203

58/. THANH THẢO. Dấu chân qua trảng cỏ. Những người đi tới biển. Những ngọn sóng mặt trời : Thơ. Trường ca / Thanh Thảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 399tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/D125C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039001

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043030-43032

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036480-36481

59/. THANH TỊNH. Thơ ca. Đi giữa mùa sen. Quê mẹ. Ngậm ngải tìm trầu : Thơ. Trường ca. Tập truyện ngắn / Thanh Tịnh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 510tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9221/TH460C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039031

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043126-43128

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036535-36536

60/. THÂM TÂM. Thơ Thâm Tâm / Thâm Tâm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 167tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9221/TH460T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039016

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043065-43066

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036508-36509

61/. Thể thao mang lại điều gì cho em? : Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 41. - H. : Thông tin và truyền thông, 2012. - 218tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ký hiệu môn loại: 808.6/TH250T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033864

62/. THU BỒN. Tuyển trường ca / Thu Bồn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 642tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9221/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039026

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043090-43091

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036528-36529

63/. THU TRÂN. Dường như ta không còn bé nữa / Thu Trân. - H. : Kim đồng, 2010. - 147tr. ; 20cm. - (Teen văn học)

Ký hiệu môn loại: 895.9223/D561N

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033888

64/. TRẦN DẦN. Đi! Đây Việt Bắc!. Cổng tỉnh. Người người lớp lớp : Hùng ca. Thơ. Tiểu thuyết / Trần Dần. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 790tr., ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/Đ300Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038998

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043022-43024

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036474-36475

65/. TRẦN ĐĂNG KHOA. Góc sân và khoảng trời. Bên cửa sổ máy bay. Thơ Trần Đăng Khoa : Thơ / Trần Đăng Khoa. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 379tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9221/G419-S

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039037

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043143-43145

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036547-36548

66/. TRẦN HUYỀN TRÂN. Rau tần. Sau ánh sáng. Bóng người trên gác kinh : Thơ. Tiểu thuyết / Trần Huyền Trân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 379tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/R111T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039013

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043058-43059

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036503-36504

67/. TRẦN HỮU THUNG. Đồng tháng Tám. Anh vẫn hành quân. Sen quê Bác : Thơ / Trần Hữu Thung. - H : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 313tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/Đ455T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038999

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043025-43026

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036476-36477

68/. TRỊNH VĂN TÚC. Chiều trên bến cảng : Tập truyện ngắn / Trịnh Văn Túc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 279tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH309T

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043098

69/. TWAIN, MARK. Những cuộc phiêu lưu tiếp theo của Tom Sawyer : Tom Sawyer ra nước ngoài và thám tử Tom Sawyer / Mark Twain ; Minh Hiếu dịch. - H. : Văn học, 2010. - 253tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 813/NH556C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi: TN.033886

70/. VI HỒNG. Đất bằng. Đường về với mẹ Chữ : Tập truyện. Truyện dài / Vi Hồng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 339tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/Đ124B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038996

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043016-43018

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036470-36471

71/. VIỄN PHƯƠNG. Quê hương địa đạo. Tuyển thơ Viễn Phương : Truyện và ký. Thơ / Viễn Phương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 699tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/QU250H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039035

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043137-43139

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036543-36544

72/. VÕ HUY TÂM. Vùng mỏ. Những người thợ mỏ : Tiểu thuyết / Võ Huy Tâm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 891tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/V513M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039009

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043049-43050

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036495-36496

73/. VŨ CAO. Đèo Trúc. Núi Đôi : Thơ / Vũ Cao. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 219tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/Đ205T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038997

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043019-43021

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036472-36473

74/. XUÂN CANG. Những vẻ đẹp khác nhau. Những ngày thường đã cháy lên : Tập truyện ngắn. Tiểu thuyết / Xuân Cang. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 439tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/NH556V

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039003

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043036-43037

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036484

75/. Y ĐIÊNG. Truyện trên bờ sông Hinh. Hờ Giang : Tiểu thuyết. Truyện dài / Y Điêng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 866tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/TR527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039007

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043044-43046

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036491-36492

 

LỊCH SỬ

1/. ĐẶNG VĂN VIỆT. Đường số 4 rực lửa : Sách tham khảo trong nhà trường / Đặng Văn Việt. - In lần thứ 10. - H. : Thanh niên, 2010. - 195tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ561-S

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043101

2/. ĐỖ HOÀNG LINH. Cách mạng tháng tám năm 1945 : Sự kiện, hình ảnh và ký ức / S.t., b.s.: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến. - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 178tr. ; 24cm

Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu, những hình ảnh minh họa cho những nội dung sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động cách mạng tháng Tám năm 1945 và khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945

Ký hiệu môn loại: 959.704/C102M

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043117

3/. HÀ NGUYỄN. Tiểu vùng văn hóa xứ Thanh (Thanh Hóa) / Hà Nguyễn. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 159tr. ; 21cm. - (Không gian văn hóa Việt Nam)

Ký hiệu môn loại: 959.741/T309V

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043112-43113

4/. Hải Phòng, Di tích - Danh thắng xếp hạng quốc gia / S.t, b.s: Nguyễn Hữu Nghi, Phạm Xuân Thẩm, Trinh Minh Hiên,.... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2005. - 222tr. : ảnh ; 29cm

ĐTTS ghi: Sở Văn hóa Thông tin. Bảo tàng Hải Phòng

Tóm tắt: Khái quát nội dung lịch sử, giá trị văn hóa cùng với hình ảnh minh họa đặc tả nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, trang trí của từng di tích, danh thắng tiêu biểu của Hải Phòng

Ký hiệu môn loại: 915.9735/H103P

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005188-5189

5/. Huyện đảo Cát Hải - Tiềm năng và triển vọng : Cuốn sách được xuất bản trong khuôn khổ chương trình dự án Gương mặt Việt nam / Đặng Đình Chấn, Trần Miêu, Trần Anh Tuấn,.... - H. : Thông tấn xã Việt Nam - Công ty văn hóa trí tuệ Việt, 2009. - 188tr. : ảnh ; 20cm

ĐTTS ghi: Gương mặt Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát bề dày truyền thống lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Cát Hải – Cát Bà; đồng thời nói lên một Cát Hải giàu thành tựu và tiềm năng cùng những triển vọng tươi sáng trong hành trình hướng tới tương lai

Ký hiệu môn loại: 959.735/H527Đ

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005190-5191

6/. NGUYỄN HỒNG VĂN. Đố - Giải câu đố bằng thơ về lịch sử : Dành cho thiếu niên, nhi đồng. Giúp em nhanh thuộc, nhớ lâu / Nguyễn Hồng Văn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014. - 97tr. ; 19cm

Tóm tắt: Tập hợp những câu đố chuyển thể thành thơ mang nội dung giới thiệu về các nhân vật và sự kiện lịch sử nổi bật từ thời dựng nước, thời nhà Ngô, Đinh, tiền Lê, Lý, Trần, thời Hồ, Lê... trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cho tới sau ngày giải phóng

Ký hiệu môn loại: 959.7/Đ450G

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005204

7/. TRẦN THỊ KIM CÚC. Chiến công và đòn thù : Hồi ký / Trần Thị Kim Cúc. - H. : Thanh niên, 2007. - 270tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 959.7043/CH305C

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043106

8/. TRỊNH TRỌNG GIỮ. Di tích lịch sử kháng chiến từ đường họ Trịnh - Phương Lưu / Trịnh Trọng Giữ. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2009. - 327tr. : ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về mảnh đất, con người ở phía Đông Bắc thành phố Hải Phòng, đồng thời cũng nhằm phát huy tinh thần tự hào về truyền thống giữ nước và xây dựng đất nước của cán bộ và nhân dân Đông Hải

Ký hiệu môn loại: 959.735/D300T

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005192

9/. Xuân 1975 bản hùng ca toàn thắng / Phạm Hồng Cư, Nguyễn Hải Bằng, Lê Khoa.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 480tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết ca ngợi truyền thống anh dũng, quật cường, sáng tạo, tinh thần xả thân chiến đấu và ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc, quân đội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong chiến dịch mùa xuân 1975

Ký hiệu môn loại: 959.7043/X502M

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007619

Facebook zalo

Các tin đã đưa