Sách mới

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 3. Mueller, John Paul. AWS for admins for dummies/ John Paul Mueller.- Hoboken, New Jersey: Wiley, 2017. - 384 p.; 24 cm         Phân loại: 006.7A100W         Số ĐKCB :    ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Fain, Yakov. Java programming/ Yakov Fain. - 2nd ed.- Indiana: Wrox, 2015. - xxxiii, 587 p.; 24 cm         Phân loại: 005.13J100V         Số ĐKCB :       ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Vì Facebook tôi suýt đánh mất mình, nhờ Google tôi tìm lại chính mình = Live without Facebook, Find yourself on Google/ Ryu Vội vã (Oopsy Team) ; Tranh truyện : Cái Gì Đấy...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Cao Kim. Làm báo ở chiến trường - Chuyện những người trong cuộc/ Cao Kim.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 210tr.: ảnh; 21cm     ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2019

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2019 0 - TỔNG LOẠI 1. Taleb, Nassim Nicholas. Thiên nga đen: Xác xuất cực nhỏ, tác động cực lớn/ Nassim Nicholas Taleb ; Dịch: Cam Thảo, Hoàng Trung ; Huyền Anh Tú h....
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2018 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. Bách khoa tri thức phổ thông / Lê Dương Quốc Anh, Phạm Việt Anh, Nguyễn Anh,.... - H. : Lao động, 2012. - 1815tr. ; 27cm Tóm tắt: Giới thiệu về hành tinh của chúng ta, nhà nước - pháp luật, kinh tế...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2018 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. CÔNG BÌNH. Sổ tay tổ hợp phím nóng, phím tắt sử dụng trên các phần mềm vi tính thông dụng / B.s: Công Bình, Thanh Hải. - H. : Văn hoá Thông tin, 2011. - 255tr. ;...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2018 0 - TỔNG LOẠI 1. Patterson, David A.. Computer organzation and design: The hardware / software interface/ David A. Patterson , John L. Hennessy. - 5th ed..- Amsterdam ; Boston ; London: Elsevier, 2014. - 575p.; 24cm         Tóm tắt:...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 09 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 2018 I. TỔNG QUÁT 1. Barabási, Albert László Thế giới mạng lưới / Albert László Barabási ; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 359tr. ; 21cm Tóm tắt: Trình bày phương pháp quan sát c...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 08 – 2018

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2018  I. TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGIC HỌC1. Mclnerny, D.Q Tư duy logic / D.Q. Mclnerny ; Nguyễn Thụy Khanh Chương dịch. - H. : Thế giới ; Công ty sách Alpha, 2017. -. - 191tr. ; 20cmTên sách tiếng Anh: Being logicalThư mục: Tên sách tiếng Anh: Being logicalTóm tắt: Những kiến thức logic cơ bản như khái niệm,...