THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2019

THƯ
MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2019

0 - TỔNG LOẠI


1. Nguyễn Văn Huân
. Những bí ẩn trên thế giới chưa được giải đáp/ Nguyễn
Văn Huân.- H.: Dân trí, 2018. - 451tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tìm hiểu những bí ẩn trên thế giới như: Bí mật
vũ trụ; những bí mật của trái đất; khám phá tự nhiên; bí mật các nền văn minh
cổ; những nghi vấn lịch sử; những vụ án thần kì của những người nổi tiếng; sự
bí ẩn của khoa học; nghệ thuật huyền diệu; câu đố về kho báu....

        Phân
loại:
001.94NH556B

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040347

            Kho Mượn: MVN.045646 - MVN.045647


2. 109 hiện tượng bí ẩn trên thế giới
.- H.: Dân trí, 2018. - 458tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những thông tin về sự vật, hiện tượng
"lạ" đầy bí ẩn mà cho đến nay nhân loại vẫn chưa tìm được lời giải
đáp. Cuốn sách sẽ đưa bạn đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những địa
danh kỳ bí, những sinh vật lạ lùng, những hiện tượng siêu nhiên vô cùng huyền
bí.

        Phân
loại:
001.94M458T

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040354

            Kho Mượn: MVN.045661 - MVN.045662 -
MVN.045663

            Kho Thiếu Nhi: TN.037076 - TN.037077 -
TN.037078


3. Bedell, Jane (J.M)
. Lập trình viên phù thủy thế giới mạng: Bạn có thể
vượt trội Bill Gates hay ông chủ facebook, Mark Zuckerberg chỉ với cú gõ phím
thần sầu/ Jane (J.M) Bedell ; Thanh Yên dịch.- H.: Thế giới, 2019. - 255tr.;
24cm. - (Series theo đuổi ước mơ 7+)

        Tóm tắt:  Giới thiệu về nghề lập trình, tìm hiểu các
ngôn ngữ lập trình, viết mã, lập trình viên hệ thống và ứng dụng, video game và
hoạt hình, người lập trình trang web, trí tuệ nhân tạo và rô-bốt, lập trình an
ninh mạng, thuật ngữ chuyên ngành....

        Phân
loại:
005.1L123T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003898 - DPVV.003899 -
DPVV.003900 - DPVV.003901

            Kho Đọc: DVV.008214

            Kho Mượn: MVV.008178 - MVV.008179 -
MVV.008180


4. Bedell, J. M
. Lập trình viên phù thủy thế giới mạng: Bạn có thể vượt
trội Bill Gates hay ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg chỉ với cú gõ phím thần
sầu!/ Jane (J. M.) Bedell ; Thanh Yên dịch.- H.: Thế giới, 2019. - 255tr.;
24cm. - (Series Theo đuổi ước mơ 7+)

        Tên sách tiếng Anh: So, you want to be
a coder?

        Tóm tắt:  Giới thiệu về nghề lập trình, tìm hiểu các
ngôn ngữ lập trình, viết mã, lập trình viên hệ thống và ứng dụng, video game và
hoạt hình, người lập trình trang web, trí tuệ nhân tạo và rô-bốt, lập trình an
ninh mạng, thuật ngữ chuyên ngành....

        Phân
loại:
005.1L123T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003878 - DPVV.003879 -
DPVV.003880 - DPVV.003881

            Kho Đọc: DVV.008207

            Kho Mượn: MVV.008156 - MVV.008157 -
MVV.008158


5. Những khám phá lớn làm thay đổi thế giới
/ Diệp Chi tuyển chọn.- H.: Hồng
Đức, 2019. - 206tr.; 21cm. - (Giải đáp thế giới quanh ta)

        Tóm
tắt:
 Giới thiệu những câu
hỏi kì thú về sức khỏe, những điều bạn chưa biết về thế giới.

        Phân
loại:
001NH556K

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037176 - TN.037177 -
TN.037178 - TN.037179 - TN.037180


6. Mười vạn câu hỏi vì sao
/ B.s: Nguyễn Bá Cao, Hồng Lân, Bích Liễu, Cao
Dung. - Tái bản.- H.: Dân trí, 2018. - 327tr.: tranh; 29cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những câu hỏi và câu trả lời thú vị
về từng chủ đề: cơ thể, sức khỏe, kiến thức quanh ta, thế giới động vật, thực
vật, trái đất, vũ trụ, khoa học.

        Phân
loại:
001M558V

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037090


7. Bách khoa thư về thế giới
/ Diệp Chi tuyển chọn.- H.: Hồng Đức, 2019. -
206tr.; 21cm. - (Giải đáp thế giới quanh ta)

        Tóm tắt:  Giới thiệu những câu hỏi lý thú về vũ trụ, thế
giới tự nhiên, những điều thần bí về thế giới, khoa học.

        Phân
loại:
001B102K

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037171 - TN.037172 -
TN.037173 - TN.037174 - TN.037175

 

 

 

1 - TRIẾT HỌC - TÂM
LÝ HỌC - LOGICH HỌC

8. Park Nam Hee. Câu chuyện Triết học - Hỏi trái tim mình: Thay đổi
nhận thức- Mở rộng tư duy/ Park Nam Hee ; Ngọc Quỳnh dịch.- H.: Dân trí, 2018.
- 144tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Cuốn sách viết về Triết học để giúp chúng ta
mở rộng tư duy. Việc chúng ta hỏi lại những thứ mà mình đã xem là việc đương
nhiên và gieo rắc những suy nghĩ sâu rộng hơn trước đây, vì thế mà suy nghĩ
khác trước, nhận ra và biết được những việc trước đây không thể biết, chúng ta
có thể gọi đó là Triết học....

        Phân
loại:
100C125C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003918 - DPVV.003919 -
DPVV.003920 - DPVV.003921

            Kho Đọc: DVV.008219

            Kho Mượn: MVV.008189 - MVV.008190 -
MVV.008191


9. Việt Chương
. Vận dụng khoa nhân tướng học trong ứng xử và quản lý/ Việt
Chương b.s..- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2019. - 334tr.;
21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu các loại nhân diện; trình bày pháp
tướng và lí tướng: Nguyên tắc thanh trọc, ứng dụng của nhân tướng học, một số
nhận định về nhân tướng học.

        Phân
loại:
133.3V121D

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044348 - DPVN.044349 -
DPVN.044350 - DPVN.044351

            Kho Đọc: DVN.040485

            Kho Mượn: MVN.045987 - MVN.045988 -
MVN.045989


10. Trường học của Bác
/ Phan Tuyết s.t, t.ch.- H.: Dân trí, 2018. - 215tr.;
19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu những câu chuyện về đức tính ham
học, kiên trì vượt khó, luôn làm chủ, lạc quan trong mọi hoàn cảnh của Bác Hồ.
Đó là những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta
khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn
luyện nhân cách.

        Phân
loại:
170TR561H

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044057 - DPVN.044058

            Kho Đọc: DVN.040378

            Kho Mượn: MVN.045720 - MVN.045721 -
MVN.045722


11. Phan Tuyết
. Thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết và kỷ luật/ Phan
Tuyết s.t, t.ch.- H.: Dân trí, 2018. - 219tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt:  Giới thiệu những câu chuyện nhỏ về tinh thần
đoàn kết, đức tính kỉ luật, luôn cẩn thận, chu đáo cả trong ứng xử với mọi
người lẫn trong công việc của Bác Hồ. Đó là những bài học nhẹ nhàng, giản dị
nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được
nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách.

        Phân
loại:
170TH107N

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040377

            Kho Mượn: MVN.045718 - MVN.045719


12. McRaney, David
. Bạn không thông minh lắm đâu/ David McRaney ; Voldy
dịch ; Nguyễn Hằng Nga h.đ..- H.: Thế giới, 2017

        Tên sách tiếng Anh: You are not so
smart

        Tóm tắt:  Tóm tắt sơ lược về việc tự dối minh của con
người và những cách tuyệt vời khiến tất cả chúng ta rơi vào cái bẫy đó. Cung
cấp những cách nhìn nhận mới về bản thân.

        Phân
loại:
153.4B105K

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043917 - DPVN.043918 -
DPVN.043919 - DPVN.043920

            Kho Đọc: DVN.040326

            Kho Mượn: MVN.045590 - MVN.045591 -
MVN.045592


13. Harris, Marjory
. Lộ trình sức mạnh cá nhân: Quy tắc 7 bước giúp bạn
giải quyết vấn đề, ra quyết định và đạt mục tiêu một cách hiệu quả/ Marjory
Harris ; Thanh Nguyệt dịch.- H.: Dân trí, 2018. - 235tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Chỉ ra cách khám phá và sử dụng 3 kỹ năng
thiết yếu bạn sẵn có - đó là tưởng tượng, nhận thức và có động lực - để đưa bạn
đến đích mong muốn.

        Phân
loại:
153.4L450T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044013 - DPVN.044014 -
DPVN.044015 - DPVN.044016

            Kho Đọc: DVN.040360

            Kho Mượn: MVN.045674 - MVN.045675 -
MVN.045676


14. Howes, Lewis
. Mặt nạ nam tính/ Lewis Howes ; Thuỳ Dương dịch.- H.: Thế
giới, 2019. - 359tr.; 21cm

        Tên sách tiếng Anh: The mask of
masculinity: how men can embrace vulnerability, create strong relationships,
and live their fullest lives

        Tóm tắt:  Chỉ ra những lớp mặt nạ mà đàn ông hay mang để
đáp ứng mong đợi và vừa vặn với quy chuẩn chung của xã hội qua đó giúp bạn tìm
được chính mình.

        Phân
loại:
155.3M118N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044267 - DPVN.044268

            Kho Đọc: DVN.040446

            Kho Mượn: MVN.045905 - MVN.045906


15. Kazue Asoh
. VÌ sao đàn ông thích phụ nữ trẻ phụ nữ thích đàn ông giàu:
Tâm lí học và chuyện yêu/ Kazue Asoh ; Huy Hoàng dịch ; Nachi minh họa.- H.:
Thế giới, 2019. - 263tr.; 19cm

        Tên sách tiếng Nhật: Kagaku de wakaru
otoko to onna no kokoro to nou

        Tóm tắt:  Bàn vệ sự hấp dẫn giới tính, những hành động
chinh phục và nắm giữ trái tim người khác giới. Những câu chuyện về bi kịch
tình yêu, về sự khác nhau giữa lý trí của đàn ông và phụ nữ. Giải thích về quá
trình hình thành trái tim và cơ thể nam và nữ từ noãn trứng được thụ tinh.

        Phân
loại:
155.3V300-S

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043789, DPVN.044281

            Kho Đọc: DVN.040477

            Kho Mượn: MVN.045967 - MVN.045968


16. Randel, Jim
. Phấn đấu từng ngày mai này gặt hái: Hành trình từ kiên
nhẫn tới thành công/ JIm Randel ; Chiến Thắng dịch.- H.: Thế giới, 2019. -
182tr.; 20cm

        Tên sách tiếng Anh: Skinny on
willpower: How to develop self-discipline

        Tóm tắt:  Những cách nhìn, kinh nghiệm giúp bạn kiên trì
đối mặt với những khó khăn, bất lợi để theo đuổi giấc mơ, gặt hái thành công
trong cuộc sống.

        Phân
loại:
155.2PH121Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044269 - DPVN.044270

            Kho Đọc: DVN.040447

            Kho Mượn: MVN.045907 - MVN.045908


17. Huy Đức
. Tại sao em ít nói thế/ Huy Đức.- H.: Phụ nữ, 2018. - 327tr.;
21cm

        Tóm tắt:  Trình bày những tâm sự sâu xa của người hướng
nội xen lẫn các phương pháp giúp người hướng nội có thể vượt qua những trở ngại
trong cuộc sống; từ đó rút ra bài học cho chính mình học cách hướng ngoại, tự
tin giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội để có được thành công trong công
việc và cuộc sống.

        Phân
loại:
155.2T103-S

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044065 - DPVN.044066

            Kho Đọc: DVN.040381

            Kho Mượn: MVN.045728 - MVN.045729


18. McKeown, Max
. Thích ứng trong mọi hoàn cảnh: 17 nguyên tắc vàng chiến
thắng mọi bất ổn trong kinh doanh/ Max McKeown ; Thế Anh dịch.- H.: Hồng Đức ;
Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2019. - 270tr.; 21cm

        Tên sách tiếng Anh: Adatability

        Tóm tắt:  Giới thiệu sự thích ứng để thành công, trong
công việc và trong cuộc sống. Nêu ra tấm gương, sự cố và tình huống điển hình,
cùng nhìn vào các công ty nổi tiếng như Starbucks, Netflix, Sony, McDonald’s...
để xem cách họ ứng phó với khủng hoảng và vượt qua.

        Phân
loại:
155.2TH302Ư

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044336 - DPVN.044337 -
DPVN.044338 - DPVN.044339

            Kho Đọc: DVN.040480

            Kho Mượn: MVN.045974 - MVN.045975 - MVN.045976


19. Nguyễn Ngọc Sơn
. Tuổi trẻ đích đáng: Những chỉ dẫn giúp bạn mạnh mẽ, tự
tin và thành công trên hành trình tuổi trẻ/ Nguyễn Ngọc Sơn.- H.: Thế giới,
2018. - 229tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những bí quyết, kĩ năng cho các bạn trẻ, đặc
biệt là các bạn sinh viên vẫn đang ngồi trên giảng đường đại học. Từ đó, đưa ra
những chỉ dẫn để thực hiện ước mơ, khát vọng và hoài bão của mình.

        Phân
loại:
155.6T515T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043905 - DPVN.043906 -
DPVN.043907 - DPVN.043908

            Kho Đọc: DVN.040323

            Kho Mượn: MVN.045581 - MVN.045582 -
MVN.045583


20. Wiking, Meik
. Cảm giác Hygge: Về ánh sáng, sự ấm áp và những điều bí
mật khác/ Meik Wiking ; Thùy Chi dịch.- H.: Thế giới, 2018. - 283tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: The little book of
hygge : The Danish way to live well

        Tóm tắt:  Nguồn gốc, ý nghĩa và vai trò của Hygge -
phong cách sống tìm kiếm hạnh phúc và cảm nhận sự ấm áp từ những điều nhỏ bé,
bình dị của người Đan Mạch. Hướng dẫn thực hành và phát triển Hygge trong cuộc
sống thường nhật.

        Phân
loại:
158.1C104G

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003882 - DPVV.003883 -
DPVV.003884 - DPVV.003885

            Kho Đọc: DVV.008208

            Kho Mượn: MVV.008159 - MVV.008160 - MVV.008161


21. Chie Ikeda
. Thức dậy thư thái gặt hái thành công: Bí mật của những
khoảng trống buổi sáng/ Chie Ikeda ; Hoàng Minh Thu dịch.- H.: Thế giới, 2018.
- 208tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Tác giả đem đến một liệu pháp hữu hiệu: Tạo ra
“khoảng trống buổi sáng”, để thức dậy với một tâm thế an tĩnh, hạnh phúc từ đó
tạo ra sự thay đổi đầy triệt để cho bản thân và cuộc sống của chính mình thành
công trong cuộc sống.

        Phân
loại:
158TH552D

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043870 - DPVN.043871 -
DPVN.043872 - DPVN.043873

            Kho Đọc: DVN.040315

            Kho Mượn: MVN.045558 - MVN.045559 -
MVN.045560


22. Ehara Hiroyuki
. Hộ chiếu hạnh phúc/ Ehara Hiroyuki ; Kam tròn dịch.-
H.: Thanh niên, 2018. - 210tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp 100 điều cam kết hạnh phúc và truyền
tải đến các bạn để cuộc đời bạn trở nên hạnh phúc.

        Phân
loại:
158.1H450C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043874 - DPVN.043875 -
DPVN.043876 - DPVN.043877

            Kho Đọc: DVN.040316

            Kho Mượn: MVN.045561 - MVN.045562 -
MVN.045563


23. Cảnh Thiên
. Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ/ Cảnh Thiên ; Đặng Quân
dịch.- H.: Thế giới, 2019. - 313tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Những bí quyết giúp bạn đi trên con đường
thành công mà thanh xuân là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, vì thế ta không
nên chọn an nhàn khi con trẻ, mà phải vất vả, gian nan, thử thách lúc trẻ thì
mới có cuộc sống hạnh phúc, thành công trong tương lai.

        Phân
loại:
158.1Đ556L

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043893 - DPVN.043894 -
DPVN.043895 - DPVN.043896

            Kho Đọc: DVN.040320

            Kho Mượn: MVN.045572 - MVN.045573 -
MVN.045574


24. Burkan, Tolly
. Nghĩ đơn giản, sống đơn thuần/ Tolly Burkan ; Viết Dương
dịch.- H.: Thế giới, 2018. - 181tr.; 18cm

        Tóm tắt:  Gợi ý mười hai hành động bạn có thể áp dụng để
giúp cuộc sống trở nên phong phú, xây dựng môi trường nuôi dưỡng sự hài hòa và
viên mãn.

        Phân
loại:
158NGH300Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040330

            Kho Mượn: MVN.045600 - MVN.045601


25. Allan, Scott
. Thiết lập lại sự khước từ: Khôi phục lại sự tự tin trong
giao tiếp xã hội, định hình lại lối suy nghĩ thấp kém của bạn và phát triển một
lối sống không có sự hổ thẹn/ Scott Allan ; Thùy Trang dịch.- H.: Dân trí ; Pandabooks,
2018. - 299tr.: minh họa; 21cm

        Tóm tắt:  Dũng cảm đấu tranh đánh bại sự khước từ và cự
tuyệt; vứt bỏ những niềm tin tiêu cực sai lầm, xây dựng mối quan hệ xã hội lành
mạnh; thực hiện mười hai thói quen hàng ngày và xây dựng các thói quen mới để
giữ cho bạn khỏi rơi vào vết xe đổ.

        Phân
loại:
158.1TH308L

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044037 - DPVN.044038 -
DPVN.044039 - DPVN.044040

            Kho Đọc: DVN.040369

            Kho Mượn: MVN.045697 - MVN.045698 - MVN.045699


26. Pasricha, Neil
. Phương trình hạnh phúc = The happiness equation: Chẳng
muốn gì cả + Làm bất kỳ điều gì = Có được mọi thứ/ Neil Pasricha ; Nguyễn Thị
Loan dịch.- H.: Nxb. Hà Nội, 2019. - 317tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm 9 bí quyết có thể thúc đẩy, dẫn dắt bạn
hành động mỗi ngày để sống hạnh phúc hơn.

        Phân
loại:
158PH516T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043973 - DPVN.043974 -
DPVN.043975 - DPVN.043976

            Kho Đọc: DVN.040344

            Kho Mượn: MVN.045638 - MVN.045639 -
MVN.045640


27. Hung Pham
. Nghệ thuật kiên trì: Hạn chế tiêu cực trì trệ để đạt mục
tiêu dài hạn/ Hung Pham ; Thu Hương dịch.- H.: Dân trí, 2018. - 114tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tập trung vào vấn đề xóa bỏ những niềm tin tự
giới hạn đang ngăn cản bạn đạt được thành công. Tập trung vào việc khám phá
những đam mê của bản thân và giúp bạn hiểu rõ vị trí của mình ngày hôm nay và
mục tiêu bạn muốn hướng đến trong tương lai, giúp bạn lên kế hoạch, đưa những
tham vọng và mục tiêu từ trong suy nghĩ của bạn vào cuộc sống....

        Phân
loại:
158.1NGH250T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043999 - DPVN.044000 -
DPVN.044001 - DPVN.044002

            Kho Đọc: DVN.040352

            Kho Mượn: MVN.045656 - MVN.045657 -
MVN.045658


28. Sarit Asharov
. Trách đời ngang trái do mình chứ ai: "Cuộc đối
thoại nội tâm chân thật và sâu sắc nhất thông qua 52 câu hỏi tự vấn"/
Sarit Asharov.- H.: Thế giới, 2018. - 270tr.; 21cm

        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The key
to a heavenly life

        Tóm tắt:  Hướng dẫn bạn theo những chủ đề sau: Làm thế
nào để ngừng thỏa mãn người khác và trở thành người luôn biết mình muốn gì cho
bản thân; Làm thế nào để chấp nhận và thưởng thức vạn vật như nó vốn có, bất
chấp điều này quá khó khăn đối với bạn; Làm thế nào để nhận thức tốt và biết
cách yêu bản thân?....

        Phân
loại:
158TR102Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043965 - DPVN.043966 -
DPVN.043967 - DPVN.043968

            Kho Đọc: DVN.040341

            Kho Mượn: MVN.045632 - MVN.045633 -
MVN.045634


29. Levine, Terri
. Tự huấn luyện chính mình/ Terri Levine ; Thiên Kim
dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2019. - 279tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày các phương pháp tự huấn luyện đơn
giản, hiệu quả, mạnh mẽ nhằm đạt được được thành quả viên mãn trong cuộc sống
cá nhân và nghề nghiệp.

        Phân
loại:
158.1T550H

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044360 - DPVN.044361 -
DPVN.044362 - DPVN.044363

            Kho Đọc: DVN.040488

            Kho Mượn: MVN.045996 - MVN.045997 - MVN.045998


30. Hanfu
. Nhất định hạnh phúc cả lúc cô đơn/ Hanfu.- H.: Phụ nữ, 2018. -
203tr.; 20cm

        Phân
loại:
158NH124Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044316 - DPVN.044317

            Kho Đọc: DVN.040470

            Kho Mượn: MVN.045953 - MVN.045954


31. Mộ Nhan Ca
. Mới hơn hai mươi tuổi đừng sống hết cuộc đời/ Mộ Nhan Ca ;
Na Bảo Anh dịch.- H.: Thế giới, 2019. - 290tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những lời khuyên bổ ích dành cho lứa tuổi 20
kiếm tìm mục tiêu, khẳng định giá trị bản thân, nỗ lực không ngừng để theo đuổi
ước mơ sau này.

        Phân
loại:
158.1M462H

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044320 - DPVN.044321

            Kho Đọc: DVN.040472

            Kho Mượn: MVN.045957 - MVN.045958


32. Altucher, James
. Tôi lựa chọn chính mình: Tìm hạnh phúc, kiếm triệu đô,
sống cuộc đời mơ ước/ James Altucher ; Cẩm Chi dịch.- H.: Thế giới ;
Alphabooks, 2018. - 368tr; 21cm

        Tóm tắt:  Những bí quyết giúp bạn lựa chọn đúng con
đường dẫn đến thành công trong cuộc sống và trong công việc.

        Phân
loại:
158.1T452L

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044051 - DPVN.044052 -
DPVN.044053 - DPVN.044054

            Kho Đọc: DVN.040373

            Kho Mượn: MVN.045708 - MVN.045709 -
MVN.045710


33. Donovan, Jim
. Cuộc đời là do bạn quyết = Take charge of your destiny/
Donovan, Jim ; Thế Anh dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang,
2019. - 150tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày bí quyết thiết lập tầm nhìn cho
tương lai, loại bỏ rào cản trong tiềm thức, tạo ra một cuộc sống tràn đầy sức
khỏe, thành công, niềm vui và hạnh phúc.

        Phân
loại:
158.1C514Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044340 - DPVN.044341 -
DPVN.044342 - DPVN.044343

            Kho Đọc: DVN.040481

            Kho Mượn: MVN.045977 - MVN.045978 -
MVN.045979


34. Siegel, Judith P.
. Cái lợi của sự điềm tĩnh và cái hại của quá khích/
Judith P. Siegel ; Bùi Quang Khải dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần văn hóa
Văn Lang, 2019. - 271tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Ngăn chặn phản ứng quá khích, tìm ra giải pháp
chế ngự cơn bốc đồng và hiểu rõ hơn về tâm trạng của chính mình. Qua đó đưa ra
phản ứng hợp lí trong thời điểm căng thẳng và khủng hoảng để có thể luôn bình
tĩnh, tự chủ và kiểm soát được chính mình.

        Phân
loại:
158.1C103L

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044332 - DPVN.044333 -
DPVN.044334 - DPVN.044335

            Kho Đọc: DVN.040479

            Kho Mượn: MVN.045971 - MVN.045972 -
MVN.045973

35. Hadfield, Sue. Quyết đoán trong mọi tình huống/ Sue Hadfield,
Gill Hasson ; Thế Anh dịch.- Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa ; Công ty cổ phần văn
hóa Văn Lang, 2019. - 312tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Phân tích tính quyết đoán, cách trở lên quyết
đoán và cách giúp mọi người bảo vệ chính kiến của bản thân để thành công hơn
trong cuộc sống.

        Phân loại: 158.1QU605Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044380 - DPVN.044381 -
DPVN.044382 - DPVN.044383

            Kho Đọc: DVN.040493

            Kho Mượn: MVN.046011 - MVN.046012 -
MVN.046013


36. Winch, Guy
. Sơ cứu cảm xúc: Chữa lành những tổn thương trong cuộc sống/
Guy Winch ; Nguyễn Ngoan dịch.- H.: Dân trí, 2018. - 331tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Khám phá 7 loại vết thương tâm lý không thể
tránh khỏi trong đời sống thường nhật như: Những chối bỏ và khước từ những vết
thương và trầy xước tinh thần trong đời sống, sự cô đơn, những mất mát và tổn
thương, mặc cảm tội lỗi.... Đồng thời cung cấp cho độc giả cách thức sơ cứu cho
từng loại tổn thương.

        Phân
loại:
158.1S-460C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044073 - DPVN.044074 -
DPVN.044075 - DPVN.044076

            Kho Đọc: DVN.040384

            Kho Mượn: MVN.045736 - MVN.045737 -
MVN.045738


37. Carnegie, Dale
. Quảng gánh lo đi mà vui sống = How to stop worrying and
start living: Những bí quyết để sống vui vẻ và hạnh phúc/ Dale Carnegie ;
Minhthangbooks biên dịch. - Tái bản.- H.: Dân trí, 2018. - 432tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những điều cơ bản về những nỗi lo lắng, phiền
muộn. Phương pháp phân tích và giải quyết những vấn đề rắc rối. Bảy cách để tâm
hồn bình yên và có hạnh phúc. Cách tốt nhất để kiềm chế lo âu. Cách thức thoát
khỏi nỗi lo lắng bị chỉ trích. Sáu cách chống lại mệt mỏi và lo lắng, nâng cao
tinh thần và sức lực....

        Phân
loại:
158.1QU-116G

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044027 - DPVN.044028

            Kho Đọc: DVN.040364

            Kho Mượn: MVN.045685 - MVN.045686 -
MVN.045687


38. Thường Vạn Lý
. Trí tuệ Nhân vật trí: Nhận biết và phát hiện nhân tài.
Tránh mắc sai lầm. Dễ vận dụng trong thực tế/ Thường Vạn Lý ; Lê Tiến Thành
dịch. - Tái bản lần 1.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2019.
- 327tr.; 24cm. - (Trí tuệ lãnh đạo)

        Tóm tắt:  Giới thiệu một cách có hệ thống về cách nhận
biết nhân tài qua hai phương diện chính, phản: Trình bày kĩ năng và phương pháp
nhận biết con người từ chính diện; Đồng thời nêu rõ sai lầm thường mắc phải khi
quan sát con người trong đời sống thường ngày.

        Phân
loại:
303.3TR300T

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008259

            Kho Mượn: MVV.008261 - MVV.008262


39. Morris, Desmond
. Ngôn ngữ cơ thể = Bodytalk: A world guide to gestures:
Cẩm nang giải mã cử chỉ và điệu bộ/ Desmond Morris ; Huỳnh Văn Thanh dịch.- H.:
Hồng Đức ; Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2019. - 319tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày những cử chỉ quen thuộc phổ biến:
Gồng cách tay, vòng tay ôm, giơ tay, giữ cằm, nắm hai tay, xòe các ngón tay,
hôn đầu ngón tay, móc chân, ngửa lòng bàn chân,....

        Phân
loại:
302.2NG454N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044368 - DPVN.044369 -
DPVN.044370 - DPVN.044371

            Kho Đọc: DVN.040490

            Kho Mượn: MVN.046002 - MVN.046003 -
MVN.046004


40. Banaji, Mahzarin R.
. Điểm mù thành kiến: Những thành kiến ngầm của
người tốt/ Mahzarin R. Banaji, Anthony G. Greenwald ; Thế Anh dịch.- H.: Hồng
Đức ; Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2019. - 303tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tiếp cận các bài kiểm tra bằng phương pháp
kiểm tra các mối liên hệ ngầm (IAT), phương pháp mang tính đột phá trong ngành
khoa học tìm hiểu về tâm trí con người. Từ đó có thể lí giải vì sao lại nói:
Bất cứ ai cũng có thành kiến kể cả người tốt.

        Phân
loại:
305Đ304M

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044356 - DPVN.044357 -
DPVN.044358 - DPVN.044359

            Kho Đọc: DVN.040487

            Kho Mượn: MVN.045993 - MVN.045994 -
MVN.045995


41. Yurro Teshima
. Tại sao người Do Thái xuất sắc/ Yurro Teshima ; Lê Tiến
Thành dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2019. - 239tr.;
21cm

        Tóm tắt:  Nghiên cứu về lịch sử dân tộc Do Thái, về cách
mà người Do Thái sinh tồn cùng nhiều phương diện trong đời sống của họ, về lối
sống và lối nghĩ trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, xã hội, luân lý, lịch sủ
và tôn giáo....

        Phân
loại:
305.892T103-S

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044364 - DPVN.044365 -
DPVN.044366 - DPVN.044367

            Kho Đọc: DVN.040489

            Kho Mượn: MVN.045999 - MVN.046000 -
MVN.046001


42. O'neil, William J.
. Làm giàu qua chứng khoán: Một hệ thống thành công
trong những thời điểm thuận lợi lẫn khó khăn/ William J. O'neil ; Lệ Hằng
dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2019. - 470tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu một cách hệ thống những quy luật
mua và bán cổ phiếu được rút ra từ cuộc phân tích tổng quát tất cả các loại cổ
phiếu thành công nhất nửa thế kỉ qua. Từ đó đưa ra được các quyết định đầu tư
khôn ngoan hơn, mua bán cổ phiếu thành công hơn.

        Phân
loại:
332.63L104G

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040484

            Kho Mượn: MVN.045985 - MVN.045986


43. Son Nam Won
. YG là khác biệt/ Son Nam Won ; Nguyễn Thị Kim Chi dịch.-
H.: Nxb.Hà Nội, 2019. - 323tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Lịch sử thành công của YG Entertaiment từ lúc
khó khăn khi công ty mới thành lập cũng như thời điểm huy hoàng nhất của công
ty - năm 2010, cùng những câu chuyện xoay quanh các nghệ sĩ, ngôi sao của YG:
Big Bang, 2NE1, Psy....

        Phân
loại:
338.7Y606L

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044312 - DPVN.044313

            Kho Đọc: DVN.040468

            Kho Mượn: MVN.045949 - MVN.045950


44. Bonder, Rabbi Nilton
. Triết lý tiền bạc của người Do Thái/ Rabbi Nilton
Bonder ; Trung Sơn dịch. - Tái bản lần 3.- Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa ; Công ty
cổ phần văn hóa Văn Lang, 2019. - 199tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Đưa ra những lí giải, dẫn chứng cụ thể vì sao
cách người do Thái quản lí tiền và tài sản lại khiến cả thế giới nể phục và học
hỏi. Qua đó khẳng định họ xứng đáng trở thành " doanh nhân số một thế
giới'.

        Phân
loại:
332.4TR308L

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044372 - DPVN.044373 -
DPVN.044374 - DPVN.044375

            Kho Đọc: DVN.040491

            Kho Mượn: MVN.046005 - MVN.046006 -
MVN.046007


45. Làm theo gương Bác, rạng ngời phẩm chắt bộ đội cụ Hồ
/ Đỗ Mười, Nguyễn
Phú Trọng, Ngô Xuân Lịch....- H.: Dân trí, 2018. - 175tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, làm theo
gương Bác, rạng ngời phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ". Toàn quân đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh
"Bộ đội cụ Hồ" trong thời đại mới.

        Phân
loại:
335.4346L104T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044294 - DPVN.044295

            Kho Đọc: DVN.040459

            Kho Mượn: MVN.045931 - MVN.045932


46. Hiện pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
: Năm 2013 - 1992 -
1980 - 1959 - 1946.- H.: Lao động, 2017. - 255tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định về: chế độ chính trị,
quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn
hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc, Quốc hội, Chủ
tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân....

        Phân
loại:
342.59702H305P

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044137 - DPVN.044138 -
DPVN.044139 - DPVN.044140

            Kho Đọc: DVN.040402

            Kho Mượn: MVN.045790 - MVN.045791 -
MVN.045792


47. Luật xử lý vi phạm hành chính
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao
động, 2018. - 243tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; xử phạt vi phạm
hành chính; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và
bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; những quy định đối với người chưa thành niên
vi phạm hành chính; điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
342.597L504X

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044109 - DPVN.044110 -
DPVN.044111 - DPVN.044112

            Kho Đọc: DVN.040395

            Kho Mượn: MVN.045769 - MVN.045770 -
MVN.045771


48. Luật tố cáo
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. - 71tr.;
19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; quyền, nghĩa vụ của
người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối
với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực
hiện nhiệm vụ, công vụ; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về
quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong
việc quản lý công tác giải quyết tố cáo... cùng các điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
342.597L504T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044133 - DPVN.044134 -
DPVN.044135 - DPVN.044136

            Kho Đọc: DVN.040401

            Kho Mượn: MVN.045787 - MVN.045788 -
MVN.045789


49. Luật quốc tịch Việt Nam
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động,
2018. - 123tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung, có quốc tịch và mất
quốc tịch; thay đổi quốc tịch của người chưa thành niên và con nuôi; trách
nhiệm của cơ quan nhà nước về quốc tịch; điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
342.59708L504Q

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044229 - DPVN.044230 -
DPVN.044231 - DPVN.044232

            Kho Đọc: DVN.040425

            Kho Mượn: MVN.045859 - MVN.045860 -
MVN.045861


50. Luật bảo vệ bí mật nhà nước
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động,
2019. - 53tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; phạm vi, phân loại,
ban hành danh mục bí mật nhà nước; hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước; trách
nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước; điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
342.597L504B

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044085 - DPVN.044086 -
DPVN.044087 - DPVN.044088

            Kho
Đọc: DVN.040389

            Kho Mượn: MVN.045751 - MVN.045752 -
MVN.045753


51. Luật thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành
/ S.t, giới thiệu: Lê Thị
Hồng Nga, Lưu Ngọc Thủy.- H.: Lao động, 2018. - 351tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những qui định chung; tổ chức, nhiệm vụ, quyền
hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước; thanh tra viên, người được giao thực
hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra; hoạt động thanh
tra;....

        Phân
loại:
342.597L504T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044181 - DPVN.044182 -
DPVN.044183 - DPVN.044184

            Kho Đọc: DVN.040413

            Kho Mượn: MVN.045823 - MVN.045824 -
MVN.045825


52. Luật tố tụng hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành
/ S.t., giới
thiệu: Lê Thị Hồng Nga, Lương Ngọc Thuỷ.- H.: Lao động, 2019. - 417tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu nội dung Luật tố tụng hành chính
với những quy định chung và các quy định cụ thể về thẩm quyền của toà án, cơ
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến
hành tố tụng, người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố
tụng, thủ tục phúc thẩm, thủ tục tái thẩm, án phí, lệ phí... kèm theo văn bản
hướng dẫn thi hành.

        Phân
loại:
342.597L504T

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040428

            Kho Mượn: MVN.045868 - MVN.045869


53. Luật lâm nghiệp
: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019/ Minh Ngọc
s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. - 115tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; quy hoạch lâm
nghiệp; quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng; dịch vụ môi trường rừng;
chế biến và thương mại lâm sản; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; định giá rừng,
đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp; khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về
lâm nghiệp; quản lý nhà nước về lâm nghiệp, kiểm lâm và các điều khoản thi
hành.

        Phân
loại:
346.59704L504L

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044097 - DPVN.044098 -
DPVN.044099 - DPVN.044100

            Kho Đọc: DVN.040392

            Kho Mượn: MVN.045760 - MVN.045761 -
MVN.045762


54. Luật đo đạc và bản đồ
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2018.
- 73tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày quy định chung; hoạt động đo đạc và
bản đồ cơ bản, bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công
trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ...cùng điều
khoản thi hành.

        Phân
loại:
346.59704L504Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044153 - DPVN.044154 -
DPVN.044155 - DPVN.044156

            Kho Đọc: DVN.040406

            Kho Mượn: MVN.045802 - MVN.045803 -
MVN.045804


55. Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao
động, 2018. - 87tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày quy định chung; tổ chức, hoạt động,
tài chính kế toán của Ngân hàng Nhà nước; thanh tra giám sát Ngân hàng; kiểm
toán nội bộ; điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
346.597L504N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044221 - DPVN.044222 -
DPVN.044223 - DPVN.044224

            Kho Đọc: DVN.040423

            Kho Mượn: MVN.045853 - MVN.045854 -
MVN.045855


56. Luật kinh doanh bảo hiểm
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động,
2018. - 79tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; hợp đồng bảo hiểm;
doanh nghiệp bảo hiểm; đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; tài
chính, hạch toán kế toán và báo cáo tài chính; khen thưởng và xử lý vi phạm....

        Phân
loại:
346.597L504K

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044201 - DPVN.044202 -
DPVN.044203 - DPVN.044204

            Kho Đọc: DVN.040418

            Kho Mượn: MVN.045838 - MVN.045839 -
MVN.045840


57. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
: Có hiệu lực thi hành từ ngày
01/01/2018/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. - 39tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những qui định chung, nội dung hỗ trợ và trách
nhiệm trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

        Phân
loại:
346.597L504H

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044197 - DPVN.044198 -
DPVN.044199 - DPVN.044200

            Kho Đọc: DVN.040417

            Kho Mượn: MVN.045835 - MVN.045836 -
MVN.045837


58. Luật quy hoạch
: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018/ Minh Ngọc s.t,
giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. - 86tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày quy định chung; lập quy hoạch; thẩm
định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch; thực
hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch; quản lý nhà nước về quy hoạch; điều khoản
thi hành.

        Phân
loại:
346.59704L504Q

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044193 - DPVN.044194 -
DPVN.044195 - DPVN.044196

            Kho Đọc: DVN.040416

            Kho Mượn: MVN.045832 - MVN.045833 -
MVN.045834


59. Luật sở hữu trí tuệ
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. -
219tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; quyền tác giả và
quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng; bảo
vệ quyền sở hữu trí tuệ; điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
346.59704L504-S

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044185 - DPVN.044186 -
DPVN.044187 - DPVN.044188

            Kho Đọc: DVN.040414

            Kho
Mượn: MVN.045826 - MVN.045827 - MVN.045828


60. Luật hôn nhân và gia đình
: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015/
Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. - 79tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày quy định chung về luật hôn nhân gia
đình, một số điều luật qui định luật kết hôn, quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa
cha mẹ và con, quan hệ giữa ông bà nội ông bà ngoại và cháu; giữa anh chi em và
giưa các thành viên trong gia đình....

        Phân
loại:
346.59701L504H

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044217 - DPVN.044218 -
DPVN.044219 - DPVN.044220

            Kho Đọc: DVN.040422

            Kho Mượn: MVN.045850 - MVN.045851 -
MVN.045852


61. Luật các tổ chức tín dụng
: Được sửa đổi, bổ sung năm 2017/ Minh Ngọc
s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. - 191tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; giấy phép; tổ chức,
quản trị, điều hành của tổ chức tín dụng; hoạt động của tổ chức tín dụng; văn
phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài... cùng điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
346.59707L504C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044117 - DPVN.044118 -
DPVN.044119 - DPVN.044120

            Kho Đọc: DVN.040397

            Kho Mượn: MVN.045775 - MVN.045776 -
MVN.045777


62. Luật thủy sản
: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019/ Minh Ngọc s.t,
giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. - 135tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày quy định chung; bảo vệ và phát triển
nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng thủy sản; khai thác thủy sản; quản lý tàu cá,
tàu công vụ thủy sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; kiểm ngư;
mua, bán, sơ chế, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản;
quản lý nhà nước về thủy sản và điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
343.597L504T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044105 - DPVN.044106 -
DPVN.044107 - DPVN.044108

            Kho Đọc: DVN.040394

            Kho Mượn: MVN.045766 - MVN.045767 -
MVN.045768


63. Luật an ninh mạng
/ Ngọc Minh s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. -
63tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung và quy định cụ thể
về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc
gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; hoạt động bảo vệ an ninh
mạng; đảm bảo hoạt động bảo vệ an ninh mạng... cùng các điều khoản thi hành.

        Phân loại: 343.59709L504A

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044169 - DPVN.044170 -
DPVN.044171 - DPVN.044172

            Kho Đọc: DVN.040410

            Kho Mượn: MVN.045814 - MVN.045815 -
MVN.045816


64. Luật quản lý nợ công
: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018/ Minh
Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. - 70tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày quy định chung; nhiệm vụ, quyền hạn
và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý nợ công; chỉ tiêu an
toàn nợ công, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm, chương trình quản lý nợ công 03
năm, kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm; quản lý việc huy động, sử dụng vốn vay
và trả nợ của chính phủ... cùng các điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
343.597L504Q

        Số
ĐKCB :

            Kho
Luân Chuyển: DPVN.044101 - DPVN.044102 - DPVN.044103 - DPVN.044104

            Kho Đọc: DVN.040393

            Kho Mượn: MVN.045763 - MVN.045764 -
MVN.045765


65. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và văn bản hướng dẫn thi hành
/
S.t, giới thiệu: Lê Thị Hồng Nga, Lương Ngọc Thủy.- H.: Lao động, 2019. -
311tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày quy định chung; trách nhiệm của tổ
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm
của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải
quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ,... và điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
343.59707L504B

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044077 - DPVN.044078 -
DPVN.044079 - DPVN.044080

            Kho Đọc: DVN.040387

            Kho Mượn: MVN.045745 - MVN.045746 -
MVN.045747


66. Luật quản lý, sử dụng tài sản công
: Có hiệu lực thi hành từ ngày
01/01/2018/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2017. - 139tr.; 19cm

        Tóm
tắt:
 Trình bày quy định
chung; nội dung quản lí nhà nước về tài sản công và nhiệm vụ, quyền hạn của các
cơ quan nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lí sử dụng, tài sản công tại
cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ quản lí, sử dụng tài sản công tại cơ quan dự
trữ nhà nước....

        Phân
loại:
343.597L504Q

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044173 - DPVN.044174 -
DPVN.044175 - DPVN.044176

            Kho Đọc: DVN.040411

            Kho Mượn: MVN.045817 - MVN.045818 -
MVN.045819


67. Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành
/ Minh Ngọc s.t,
giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. - 203tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày quy định chung; nhiệm vụ, quyền hạn
của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân về ngân
sách nhà nước; nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp; lập dự toán và
chấp hành ngân sách nhà nước....

        Phân
loại:
343.597L504N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044113 - DPVN.044114 -
DPVN.044115 - DPVN.044116

            Kho Đọc: DVN.040396

            Kho Mượn: MVN.045772 - MVN.045773 -
MVN.045774


68. Luật chuyển giao công nghệ
: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018/
Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2017. - 78tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu qui định chung; thẩm định công nghệ
dự án đầu tư; hợp đồng chuyển giao công nghệ; biện pháp khuyến khích chuyển
giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ....

        Phân
loại:
343.597L504C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044161 - DPVN.044162 -
DPVN.044163 - DPVN.044164

            Kho Đọc: DVN.040408

            Kho Mượn: MVN.045808 - MVN.045809 -
MVN.045810


69. Luật đường sắt
: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017/ Minh Ngọc s.t,
giới thiệu.- H.: Lao động, 2017. - 91tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu qui định chung; kết cấu hạ tầng
đường sắt; phát triển công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt;
nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; tín hiệu, quy tắc giao thông và
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt; kinh doanh đường sắt;
đường sắt đô thị; đường sắt tốc độ cao; quản lý nhà nước về hoạt động đường
sắt... cùng các điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
343.59709L504Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044157 - DPVN.044158 -
DPVN.044159 - DPVN.044160

            Kho Đọc: DVN.040407

            Kho Mượn: MVN.045805 - MVN.045806 -
MVN.045807


70. Luật xây dựng
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. -
163tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; quy hoạch xây dựng;
dự án đầu tư xây dựng công trình, xây dựng công trình; chi phí đầu tư xây dựng
và hợp đồng xây dựng.... cùng điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
343.597L504X

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044149 - DPVN.044150 -
DPVN.044151 - DPVN.044152

            Kho Đọc: DVN.040405

            Kho Mượn: MVN.045799 - MVN.045800 -
MVN.045801


71. Luật thương mại
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2017. -
191tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày quy định chung; mua bán hàng hóa;
cung ứng dịch vụ; xúc tiến thương mại; các hoạt động trung gian thương mại; một
số hoạt động thương mại cụ thể khác; chế tài trong thương mại và giải quyết
tranh chấp trong thương mại; xử lý vi phạm pháp luật về thương mại; điều khoản
thi hành.

        Phân
loại:
343.597L504T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044121 - DPVN.044122 -
DPVN.044123 - DPVN.044124

            Kho Đọc: DVN.040398

            Kho Mượn: MVN.045778 - MVN.045779 -
MVN.045780


72. Luật kinh tế
: Chuyên khảo/ Nguyễn Thị Dung (ch.b.), Trần Thị Bảo Ánh,
Vũ Phương Đông....- H.: Lao động, 2017. - 755tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày tổng quan về luật kinh tế trong nền
kinh tế thị trường ở Việt Nam; pháp luật về các chủ thể kinh doanh trong nền
kinh tế; pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, cạnh tranh, hợp đồng trong hoạt
động kinh doanh và giải quyết tranh chấp thương mại.

        Phân
loại:
343.59707L504K

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008243

            Kho Mượn: MVV.008232 - MVV.008233


73. Luật quốc phòng
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. -
50tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; hoạt động cơ bản về
quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết
quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm
vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng; điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
343.597L504Q

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044205 - DPVN.044206 -
DPVN.044207 - DPVN.044208

            Kho Đọc: DVN.040419

            Kho Mượn: MVN.045841 - MVN.045842 -
MVN.045843


74. Bộ luật dân sự
: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có hiệu lực
thi hành từ ngày 01/01/2017/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2017. -
327tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung về quyền dân sự, quyền
thân nhân, nơi cư trú, giám hộ, quan hệ, giao dịch dân sự; quyền sở hữu, quyền
khác đối với tài sản; nghĩa vụ và hợp đồng; quy định về thừa kế; điều khoản thi
hành.

        Phân
loại:
349.597B450L

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044235 - DPVN.044236 -
DPVN.044237 - DPVN.044238

            Kho Đọc: DVN.040427

            Kho Mượn: MVN.045865 - MVN.045866 -
MVN.045867


75. Hoàng Trung Thông
. Hỏi đáp pháp luật về biện pháp giáo dục tại xã,
phường, thị trấn/ B.s: Hoàng Trung Thông, Nguyễn Thu Hiền (ch.b), Nguyễn Thu
Trang....- H.: Công an nhân dân, 2018. - 303tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày hòi - đáp về biện pháp giáo dục tại
xã, phường, thị trấn; văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc áp dụng biện
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; một số biểu  mẫu trong áp dụng biện pháp xử lý hành chính
giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

        Phân
loại:
349.597H428Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044239 - DPVN.044240 -
DPVN.044241 - DPVN.044242

            Kho Đọc: DVN.040431

            Kho Mượn: MVN.045874 - MVN.045875 -
MVN.045876

76. Luật cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở
nước ngoài
: Được sửa đổi, bổ sung năm 2017/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.:
Lao động, 2018. - 45tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày qui định chung; nhiệm vụ, quyền hạn
của cơ quan đại diện; tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và trụ sở của cơ quan
đại diện; thành viên cơ quan đại diện; chỉ đao, quản lí, giám sát và phối hợp
công tác đối với cơ quan đại diện; điều khoản thi hành.

        Phân loại: 341.309597L504C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044089 - DPVN.044090 -
DPVN.044091 - DPVN.044092

            Kho Đọc: DVN.040390

            Kho Mượn: MVN.045754 - MVN.045755 -
MVN.045756


77. Nguyễn Thị Hồng Yến
. Quyền tài phán của quốc gia trên biển - Một số vấn
đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thị Hồng Yến.- H.: Công an
nhân dân, 2018. - 375tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày một số vấn đề lý luận chung về quyền
tài phán của quốc gia trên biển. Pháp luật quốc tế về quyền tài phán của quốc
gia trên biển, thực tiễn thi hành tại một số nước trên thế giới và kinh nghiệm
đối với Việt Nam. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện về pháp luật và thực thi
quyền tài phán trên các vùng biển của Việt Nam.

        Phân
loại:
341.4QU603T

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040430

            Kho Mượn: MVN.045872 - MVN.045873


78. Nguyễn Thị Kim Ngân
. Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con
người: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thị Kim Ngân.- H.: Lao động, 2018. - 457tr.;
21cm

        Tóm tắt:  Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản, pháp
luật và thực tiễn vận hành cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người
tại một số quốc gia trên thế giới. Thực trạng, phương hướng và giải pháp hoàn
thiện cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam.

        Phân
loại:
341.4C460C

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040429

            Kho Mượn: MVN.045870 - MVN.045871


79. Luật tín ngưỡng tôn giáo
: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018/ Minh
Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2017. - 71tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng; đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và
hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo; hoạt động xuất bản,
giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo...và
các điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
344.597L504T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044093 - DPVN.044094 -
DPVN.044095 - DPVN.044096

            Kho Đọc: DVN.040391

            Kho Mượn: MVN.045757 - MVN.045758 -
MVN.045759


80. Luật tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản hướng dẫn thi hành
/ Minh Ngọc s.t,
giới thiệu.- H.: Lao động, 2018. - 213tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày toàn văn Luật tín ngưỡng, tôn giáo
bao gồm: Những quy định chung và các quy định cụ thể về quyền tự do tín ngưỡng,
tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tài sản của cơ sở tín ngưỡng,
tổ chức tôn giáo... đồng thời giới thiệu các văn bản hướng dẫn thi hành.

        Phân
loại:
344.597L504T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044177 - DPVN.044178 -
DPVN.044179 - DPVN.044180

            Kho Đọc: DVN.040412

            Kho Mượn: MVN.045820 - MVN.045821 -
MVN.045822


81. Luật công an nhân dân
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2019.
- 65tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; chức năng, nhiệm vụ
và quyền hạn của công an nhân dân; tổ chức của công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ
quan, chiến sĩ công an nhân dân; bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối
với công an nhân dân; khen thưởng, xử lý vi phạm; điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
344.59705L504C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044129 - DPVN.044130 -
DPVN.044131 - DPVN.044132

            Kho Đọc: DVN.040400

            Kho Mượn: MVN.045784 - MVN.045785 -
MVN.045786


82. Luật du lịch
: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018/ Minh Ngọc s.t,
giới thiệu.- H.: Lao động, 2017. - 82tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; điều luật về khách
du lịch; tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quy hoạch về du
lịch; điều luật về điểm du lịch, khu du lịch; kinh doanh du lịch, hướng dẫn
viên du lịch;xúc tiến du lịch, hỗ trợ phát triển du lịch;quản lý nhà nước về du
lịch, và các điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
344.597L504D

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044225 - DPVN.044226 -
DPVN.044227 - DPVN.044228

            Kho Đọc: DVN.040424

            Kho Mượn: MVN.045856 - MVN.045857 -
MVN.045858


83. Luật cảnh vệ
: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018/ Minh Ngọc s.t,
giới thiệu.- H.: Lao động, 2017. - 34tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày qui định chung; đối tượng cảnh vệ,
biện pháp và chế độ cảnh vệ; lực lượng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của
lực lượng cảnh vệ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ...
cùng các điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
344.59705L504C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044125 - DPVN.044126 -
DPVN.044127 - DPVN.044128

            Kho Đọc: DVN.040399

            Kho Mượn: MVN.045781 - MVN.045782 - MVN.045783


84. Đỗ Đức Hồng Hà
. Hỏi - đáp về phòng chống bạo lực gia đình và trẻ em/ Đỗ
Đức Hồng Hà, Lê Thị Mai Hoa, Phạm Minh Chiêu.- H.: Lao động, 2017. - 171tr.;
19cm

        Tóm tắt:  Trình bày 111 câu hỏi - đáp quy định của pháp
luật về phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại đối với trẻ em; tình hình,
nguyên nhân bạo lực và xâm hại đối với trẻ em ở nước ta hiện nay; cách phòng,
chống bạo lực và xâm hại và bảo đảm an toàn cho trẻ em....

        Phân
loại:
344.597H428Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044233 - DPVN.044234

            Kho Đọc: DVN.040426

            Kho Mượn: MVN.045862 - MVN.045863 -
MVN.045864

            Kho Thiếu Nhi: TN.037115 - TN.037116


85. Luật cảnh sát biển Việt Nam
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động,
2019. - 39tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy đinh chung; nhiệm vụ, quyền
hạn, hoạt động, hợp tác quốc tế, tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam; phối hợp
hoạt động giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cơ quan, tổ chức, lực lượng chức
năng; bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt
Nam....

        Phân
loại:
344.59705L504C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044081 - DPVN.044082 -
DPVN.044083 - DPVN.044084

            Kho Đọc: DVN.040388

            Kho Mượn: MVN.045748 - MVN.045749 - MVN.045750

86. Luật phòng, chống tham nhũng/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.:
Lao động, 2019. - 105tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Trình bày quy định chung; phòng ngừa, phát
hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ trách nhiệm của người
đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị và xã hội trong phòng, chống tham nhũng;
phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước....

        Phân
loại:
345.597L504P

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044213 - DPVN.044214 -
DPVN.044215 - DPVN.044216

            Kho Đọc: DVN.040421

            Kho Mượn: MVN.045847 - MVN.045848 -
MVN.045849


87. Luật đặc xá
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2019. - 49tr.;
19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; các quy định cụ thể
về: đặc xá nhân sự kiện trọng đại hoặc ngày lễ lớn của đất nước, đặc xá trong
trường hợp đặc biệt, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện đặc
xá, khiếu nại và tố cáo trong thực hiện đặc xá cùng các điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
345.597L504Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044165 - DPVN.044166 -
DPVN.044167 - DPVN.044168

            Kho Đọc: DVN.040409

            Kho Mượn: MVN.045811 - MVN.045812 -
MVN.045813


88. Luật thi hành án dân sự
/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2017.
- 167tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu qui định chung; hệ thống tổ chức
thi hành án dân sự và chấp hành viên; thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp bảo
đảm và cưỡng chế thi hành án; thi hành án trong một số trường hợp cụ thể; khiếu
nại, tố cáo và kháng nghị về thi hành án dân sự; xử lý vi phạm; nhiệm vụ quyền
hạn của cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự; điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
347.597L504T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044145 - DPVN.044146 -
DPVN.044147 - DPVN.044148

            Kho Đọc: DVN.040404

            Kho Mượn: MVN.045796 - MVN.045797 -
MVN.045798


89. Luật khiếu nại và văn bản hướng dẫn thi hành
/ Minh Ngọc s.t, giới
thiệu.- H.: Lao động, 2018. - 222tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; khiếu nại quyết
định hành chính, hành vi hành chính; giải quyết khiếu nại; khiếu nại, giải
quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; trách
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác
giải quyết khiếu nại; xử lý vi phạm và điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
347.597L504K

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044141 - DPVN.044142 -
DPVN.044143 - DPVN.044144

            Kho Đọc: DVN.040403

            Kho Mượn: MVN.045793 - MVN.045794 -
MVN.045795


90. Bộ luật tố tụng dân sự
: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động,
2018. - 402tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; thủ tục giải quyết
vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm; giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục
rút gọn; thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục
giải quyết việc dân sự... và điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
347.597B450L

        Số
ĐKCB :

            Kho
Luân Chuyển: DPVN.044189 - DPVN.044190 - DPVN.044191 - DPVN.044192

            Kho Đọc: DVN.040415

            Kho Mượn: MVN.045829 - MVN.045830 -
MVN.045831


91. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
: Có hiệu lực thi hành từ ngày
01/07/2018/ Minh Ngọc s.t, giới thiệu.- H.: Lao động, 2017. - 111tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu quy định chung; phạm vị trách nhiệm
bồi thường của Nhà nước; thiệt hại được bồi thường; cơ quan giải quyết bồi
thường; thủ tục giải quyết yêu cầu, kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả;
trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi
thường nhà nước và điều khoản thi hành.

        Phân
loại:
347.597L504T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044209 - DPVN.044210 -
DPVN.044211 - DPVN.044212

            Kho Đọc: DVN.040420

            Kho Mượn: MVN.045844 - MVN.045845 -
MVN.045846


92. Tăng Bình
. Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và quản lý tài
chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng, kho bạc Nhà nước dành
cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước/ Hệ thống: Tăng Bình, Ái
Phương.- H.: Tài chính, 2019. - 415tr.; 27cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật về thực
hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
hướng dẫn sử dịch vụ công trực tuyến dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân
sách giao dịch tại kho bạc nhà nước....

        Phân
loại:
352.409597H561D

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008258


93. Grant, R.G
. Danh tướng các nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử/ R.G
Grant ; Nguyễn Minh dịch.- H.: Dân trí, 2018. - 360tr.: minh họa; 30cm

        Tóm tắt:  Khắc họa mọi chân dung quân sự, từ chiến sĩ
chinh phạt ngang tàng cho tới quân nhân thận trọng cả đời tận tụy binh nghiệp,
từ vua chúa trên cao cho tới người dân thông thường do thời thế phải bước ra
tiền tuyến.

        Phân
loại:
355.0092D107T

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008227


94. Châu Tuyền Lâm
. 100 cách xử lý tình huống nguy cấp/ Châu Tuyền Lâm ;
Nguyễn Thị Lệ Quyên dịch.- H.: Thanh niên, 2018. - 267tr.; 21cm. - (Kĩ năng xử
lý tình huống thường ngày)

        Tóm tắt:  Giới thiệu kĩ năng cơ bản tự cứu để thoát hiểm
trong những tình huống khẩn cấp một cách nhanh nhất. Đồng thời sau mỗi tình
huống khẩn cấp đều có những hướng dẫn cụ thể và những lời khuyên có ý nghĩa
mang tính khoa học và ứng dụng cao.

        Phân
loại:
363.1M458T

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040376

            Kho Mượn: MVN.045716 - MVN.045717


95. Vương Quyên
. Săn học bổng: Đích đến của tôi phải là nước Mỹ/ Vương
Quyên ; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - Tái bản lần 2.- H.: Dân trí, 2018. - 372tr.;
21cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của tác giả,
chia sẻ mọi phương án từ chuẩn bị, lên kế hoạch cho đến sử dụng vở và tài liệu
cho các kỳ thi tiếng Anh mà tác giả từng trải qua; chia sẻ những nếm trải thất
bại cũng như thành công trong việc nỗ lực làm tất cả để nâng cao năng lực tiếng
Anh của chính bản thân....

        Phân
loại:
370.1160973S-115H

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040349

            Kho Mượn: MVN.045650 - MVN.045651


96. Tạ Ngọc Ái
. Tinh hoa giáo dục 365 ngày Cambridge/ Tạ Ngọc Ái b.s..- H.:
Dân trí, 2018. - 527tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu nội dung quan trọng trong việc đào
tạo con người, đào tạo nhân tài. Giải thích một cách đầy đủ tinh hoa trong quan
niệm giáo dục Cambridge từ các góc độ khác nhau, chạm đến những tình cảm chân
thật nhất trong cuộc đời và cái bản chất nhất trong nhân tính.

        Phân
loại:
370.1T312H

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008217

            Kho Mượn: MVV.008192 - MVV.008193


97. Hooray! English
.- H.: Thế giới, 2017

        B.2.- 2017.- 35tr.

        Phân
loại:
372.65H430R

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003870 - DPVV.003871 -
DPVV.003872 - DPVV.003873

            Kho Thiếu Nhi: TN.037020 - TN.037021 -
TN.037022 - TN.037023


98. Hooray! English
.- H.: Thế giới, 2017

        B.4.- 2017.- 35tr.

        Phân
loại:
372.65H430R

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003874 - DPVV.003875 -
DPVV.003876 - DPVV.003877

            Kho Thiếu Nhi: TN.037024 - TN.037025 -
TN.037026 - TN.037027


99. Hooray! English
.- H.: Thế giới, 2017

        B.3.- 2017.- 35tr.

        Phân
loại:
372.65H430R

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003866 - DPVV.003867 -
DPVV.003868 - DPVV.003869

            Kho Thiếu Nhi: TN.037016 - TN.037017 -
TN.037018 - TN.037019


100. Những kỹ năng sống dành cho lứa tuổi mầm non
: Sách tham khảo dành cho
giáo viên và cha mẹ/ Quang Lân s.t., tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2018. - 123tr.;
23cm

        Tóm tắt:  Giúp các bậc cha mẹ và giáo viên có những hiểu
biết để hướng dẫn cho các bé hiểu và làm quen dần với những công việc tự chăm
sóc bản thân, cách chơi vui vẻ, hòa thuận với bạn bè hay cách giao tiếp với mọi
người để được mọi người xung quanh yêu quý, tôn trọng....

        Phân
loại:
372.21NH556K

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043989 - DPVN.043990 -
DPVN.043991 - DPVN.043992

            Kho Thiếu Nhi: TN.037061 - TN.037062 -
TN.037063 - TN.037064

101. Những kỹ năng
sống dành cho học sinh tiểu học
: Sách tham khảo dành cho giáo viên và cha
mẹ/ Quang Lân s.t., tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2018. - 131tr.; 23cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn các bậc cha mẹ và giáo viên có những
hiểu biết giúp các em học sinh tiểu học rèn luyện nhiều kỹ năng bổ ích như: kỹ
năng tự chăm sóc bản thân, kỹ năng ứng xử với người khác, kỹ năng an toàn khi
tham gia giao thông, kỹ năng ứng phó khi hỏa hoạn....

        Phân
loại:
372.37K600N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043981 - DPVN.043982 -
DPVN.043983 - DPVN.043984

            Kho Thiếu Nhi: TN.037053 - TN.037054 -
TN.037055 - TN.037056


102. Bielawski, Rebecca
. Hạt giống rong chơi = Travelling seeds/ Rebecca
Bielawski ; Dịch: Phan Thị Thanh Hương, Mầm Nhỏ.- H.: Thế giới, 2018. - 26tr.:
tranh màu; 21cm

        Phân
loại:
372.21H110G

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043862 - DPVN.043863 -
DPVN.043864 - DPVN.043865

            Kho Thiếu Nhi: TN.037028 - TN.037029 -
TN.037030 - TN.037031


103. Kỹ năng sống cùng Poki
/ Nguyễn Trí Thanh, Phạm Thị Vui, Trịnh Thắng
Lợi....- H.: Dân trí ; Alphaboooks, 2016. - 110tr.: minh họa; 27cm. - (Dành cho
lứa tuổi 10+)

        Đầu trang bìa ghi: Tổ chức Giáo dục và
Đào tạo Poki Tân Á Âu

        T.2.- 2016.- 110tr.

        Tóm tắt:  Cung cấp cho các em học sinh tiểu học những kỹ
năng thiết yếu để thích ứng với những thay đổi mọi mặt của cuộc sống như:
Thưởng thức cuộc sống, giao tiếp và tương tác, tư duy, học tập và sáng tạo, sử
dụng thông tin và ứng dụng công nghệ.

        Phân
loại:
372.37K600N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.002916 - DPVV.002917,
DPVV.004946 - DPVV.004947 - DPVV.004948 - DPVV.004949 - DPVV.004950

            Kho Thiếu Nhi: TN.036106 - TN.036107 -
TN.036108


104. Kỹ năng sống cùng Poki
/ Nguyễn Trí Thanh, Phạm Thị Vui, Trịnh Thắng
Lợi....- H.: Dân trí ; Alphaboooks, 2016. - 104tr.: minh họa; 27cm. - (Dành cho
lứa tuổi 9+)

        Đâu trang bìa ghi: Tổ chức Giáo dục và
Đào tạo Poki Tân Á Âu

        T.2.- 2016.- 104tr.

        Tóm tắt:  Cung cấp cho các em học sinh tiểu học những kỹ
năng thiết yếu để thích ứng với những thay đổi mọi mặt của cuộc sống như:
Thưởng thức cuộc sống, giao tiếp và tương tác, tư duy, học tập và sáng tạo, sử
dụng thông tin và ứng dụng công nghệ.

        Phân
loại:
372.37K600N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.002914 - DPVV.002915,
DPVV.004951 - DPVV.004952 - DPVV.004953 - DPVV.004954 - DPVV.004955

            Kho Thiếu Nhi: TN.036103 - TN.036104 -
TN.036105


105. Kỹ năng sống cùng Poki
/ Nguyễn Trí Thanh, Phạm Thị Vui, Trịnh Thắng
Lợi....- H.: Dân trí ; Alphaboooks, 2016. - 92tr.: minh họa; 27cm. - (Dành cho
lứa tuổi 6+)

        Đầu trang bìa ghi: Tổ chức Giáo dục và
Đào tạo Poki Tấn Á Âu

        T.2.- 2016.- 92tr.

        Tóm tắt:  Cung cấp cho các em học sinh tiểu học những kỹ
năng thiết yếu để thích ứng với những thay đổi mọi mặt của cuộc sống như:
Thưởng thức cuộc sống, giao tiếp và tương tác, tư duy, học tập và sáng tạo, sử
dụng thông tin và ứng dụng công nghệ.

        Phân
loại:
372.37K600N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.002906 - DPVV.002907,
DPVV.004956 - DPVV.004957 - DPVV.004958 - DPVV.004959 - DPVV.004960

            Kho Thiếu Nhi: TN.036091 - TN.036092 -
TN.036093


106. Nguyễn Thị Khánh Vân
. 425 bài tập ở nhà và trường mầm non cho trẻ tự
kỷ: Hơn 100 hình ảnh minh họa màu, bài tập cụ thể, phong phú đầy lôi cuốn và
tính thực tiễn cao/ Nguyễn Thị Khánh Vân.- H.: Dân trí, 2018. - 302tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn các hoạt động phù hợp cho trẻ tự kỷ,
trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, nhận thức... giúp cha mẹ trẻ dễ dàng bám sát
chương trình Giáo dục mầm non để hỗ trợ trẻ theo kịp các bạn cùng độ tuổi; đồng
thời giúp cho giáo viên mầm non dễ dàng hỗ trợ trẻ tự kỷ học hòa nhập trong
trường mầm non.

        Phân
loại:
371.94B454T

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008216

            Kho
Mượn: MVV.008184 - MVV.008185


107. Tiểu Hồng Hoa
. Phát triển khả năng sáng tạo: 4-6 tuổi. Thông minh hơn
+ Khéo léo hơn. 150 - 300 hình dán + câu chuyện + trò chơi giúp bé chơi mà học/
Tiểu Hồng Hoa ; Nguyễn Hương Thanh dịch. - In lần 3.- H.: Phụ nữ, 2018. -
24tr.: tranh màu; 29cm. - (Phát triển trí tuệ của trẻ qua trò chơi dán hình)

        Phân
loại:
372.21PH110T

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037131 - TN.037132 -
TN.037133 - TN.037134 - TN.037135
108. Tiểu Hồng Hoa
. Phát triển khả năng ngôn ngữ: 4-6 tuổi. Thông minh hơn
+ Khéo léo hơn. 150 - 300 hình dán + câu chuyện + trò chơi giúp bé chơi mà học/
Tiểu Hồng Hoa ; Nguyễn Hương Thanh dịch. - In lần 3.- H.: Phụ nữ, 2018. -
24tr.: tranh màu; 29cm. - (Phát triển trí tuệ của trẻ qua trò chơi dán hình)

        Phân
loại:
372.21PH110T

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037121 - TN.037122 -
TN.037123 - TN.037124 - TN.037125


109. Tiểu Hồng Hoa
. Phát triển khả năng toán học: 4-6 tuổi. Thông minh hơn
+ Khéo léo hơn. 150 - 300 hình dán + câu chuyện + trò chơi giúp bé chơi mà học/
Tiểu Hồng Hoa ; Nguyễn Hương Thanh dịch. - In lần 3.- H.: Phụ nữ, 2018. -
24tr.: tranh màu; 29cm. - (Phát triển trí tuệ của trẻ qua trò chơi dán hình)

        Phân
loại:
372.21PH110T

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037126 - TN.037127 -
TN.037128 - TN.037129 - TN.037130


110. Bielawski, Rebecca
. Xin chào vi khuẩn = Meet Bacteria!/ Rebecca
Bielawski ; Dịch: Lê Ngọc Tú, Mầm Nhỏ.- H.: Thế giới, 2018. - 27tr.: tranh màu;
21cm

        Phân
loại:
372.21X311C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043866 - DPVN.043867 -
DPVN.043868 - DPVN.043869

            Kho Thiếu Nhi: TN.037032 - TN.037033 -
TN.037034 - TN.037035


111. Kỹ năng sống cùng Poki
/ Nguyễn Trí Thanh, Phạm Thị Vui, Trịnh Thắng
Lợi....- H.: Dân trí ; Alphaboooks, 2016. - 100tr.: minh họa; 27cm. - (Dành cho
lứa tuổi 7+)

        Đầu trang bìa ghi: Tổ chức Giáo dục và
Đào tạo Poki Tấn Á Âu

        T.2.- 2016.- 100tr.

        Tóm tắt:  Cung cấp cho các em học sinh tiểu học những kỹ
năng thiết yếu để thích ứng với những thay đổi mọi mặt của cuộc sống như:
Thưởng thức cuộc sống, giao tiếp và tương tác, tư duy, học tập và sáng tạo, sử
dụng thông tin và ứng dụng công nghệ.

        Phân
loại:
372.37K600N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.002902 - DPVV.002903,
DPVV.004961 - DPVV.004962 - DPVV.004963 - DPVV.004964 - DPVV.004965

            Kho Thiếu Nhi: TN.036085 - TN.036086 -
TN.036087


112. Tiểu Hồng Hoa
. Phát triển khả năng tư duy: 4-6 tuổi. Thông minh hơn +
Khéo léo hơn. 150 - 300 hình dán + câu chuyện + trò chơi giúp bé chơi mà học/
Tiểu Hồng Hoa ; Nguyễn Hương Thanh dịch. - In lần 3.- H.: Phụ nữ, 2018. -
24tr.: tranh màu; 29cm. - (Phát triển trí tuệ của trẻ qua trò chơi dán hình)

        Phân
loại:
372.21PH110T

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037136 - TN.037137 -
TN.037138 - TN.037139 - TN.037140


113. Willingham, Daniel T.
. Đọc vị thiên hạ lọc những cú lừa: Dành cho các
bậc phụ huynh: Làm thế nào để biết phương pháp giáo dục nào thực sự phù hợp cho
con bạn?/ Daniel T. Willingham ; Lê Diệp Thanh dịch.- H.: Thế giới, 2018. -
380tr.; 21cm

        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: When can
you trust the experts? : How to tell good science from bad in education

        Tóm tắt:  Những lập luận, cách đánh giá thận trọng các
nghiên cứu giáo dục với niềm tin chân thành, hiểu thế nào là nghiên cứu khoa
học, giáo dục là một lĩnh vực phải được xây dựng trên cơ sở bằng chứng....

        Phân
loại:
370.7Đ419V

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043913 - DPVN.043914 -
DPVN.043915 - DPVN.043916

            Kho Đọc: DVN.040325

            Kho Mượn: MVN.045587 - MVN.045588 -
MVN.045589


114. Harrington, Cora
. Mảnh nhỏ diệu kỳ: Phụ nữ tinh tế phải để ý Nội y/
Cora Harrington ; Ngọc Huyền dịch ; Sandy Wirt minh họa.- H.: Thế giới, 2019. -
161tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu cho bạn thông tin khái quát về các
loại nội y khác nhau: áo ngực, quần lót, nội y định dáng, quần tất và đồ ngủ.
Ngoài ra, còn bổ sung hướng dẫn mua sắm đồ nội y và cách chăm sóc chúng....

        Phân
loại:
391.4M107N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043932 - DPVN.043933 -
DPVN.043934 - DPVN.043935

            Kho Đọc: DVN.040332

            Kho Mượn: MVN.045605 - MVN.045606 -
MVN.045607

 

4 - NGÔN NGỮ HỌC

115. Bùi Văn Minh
. Bộ đề minh họa luyện thi THPT quốc gia 2018 Tiếng Anh/
Bùi Văn Vinh, Trang Anh.- H.: Dân trí, 2018. - 262tr.; 27cm

        Phân
loại:
428B450Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008230

            Kho Mượn: MVV.008209 - MVV.008210

116. Thiên Phúc. Nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh trong các kỳ thi
chuẩn quốc tế/ Thiên Phúc.- H.: Dân trí, 2018. - 390tr.; 24cm

        Phân
loại:
428N122C

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008233

            Kho Mượn: MVV.008215


117. Bùi Văn Vinh
. Luyện giải bộ đề kiểm tra định kỳ tiếng Anh 7/ Bùi Văn
Vinh, Nguyễn Hằng, Dương Thị Hồng Điệp.- H.: Dân trí, 2018. - 117tr.; 27cm

        Phân
loại:
428L527G

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037100 - TN.037101 -
TN.037102


118. Nguyễn Văn Hưởng
. Bứt phá kì thi vào lớp 10 chuyên Toán hệ đại trà:
Định hường ồn thi vào lớp 10. Tài liệu tham khảo cho phụ huynh và giáo viên.
Bồi dương học sinh giỏi THCS, một số chuyên đề và bài tập đặc sắc/ Nguyễn Văn
Hưởng.- H.: Dân trí, 2018. - 333tr.; 24cm

        Phân
loại:
510B565P

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037112 - TN.037113 -
TN.037114


119. Nguyễn Văn Hưởng
. Bứt phá kì thi vào lớp 10 chuyên Toán và năng kiếu:
Định hường ồn thi vào lớp 10. Tài liệu tham khảo cho phụ huynh và giáo viên.
Bồi dương học sinh giỏi THCS, một số chuyên đề và bài tập đặc sắc/ Nguyễn Văn
Hưởng.- H.: Dân trí, 2018. - 301tr.; 24cm

        Phân
loại:
510B565P

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037109 - TN.037110 -
TN.037111


120. Phạm Tưởng
. Chuyên đề toán thực tế và bộ đề minh họa thi vào lớp 10
Toán: Tài liệu mới nhất dành cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10. Tài liệu tham
khảo bổ ích cho giáo viên và học sinh/ Phạm Tưởng.- H.: Dân trí, 2018. -
271tr.; 24cm

        Phân
loại:
510CH527Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037106 - TN.037107 -
TN.037108


121. Nguyễn Văn Hưởng
. Bứt phá kì thi lớp 10 số học: Định hướng ôn thi vào
lớp 10. Tài liệu tham khảo cho phụ huynh và giáo viên. Bồi dưỡng học sinh giỏi
THCS, một số chuyên đề và bài tập đặc sắc/ Nguyễn Văn Hưởng.- H.: Dân trí,
2018. - 334tr.; 24cm

        Phân
loại:
512B565P

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037103 - TN.037104 -
TN.037105

122. Đột phá tư duy giải nhanh trắc nghiệm giải tích 12.- H.: Dân
trí, 2018

        T.2.- 2018.- 350tr.

        Phân
loại:
515.076Đ458P

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008242

            Kho Mượn: MVV.008230 - MVV.008231


123. Đột phá tư duy giải nhanh trắc nghiệm giải tích 12
.- H.: Dân trí, 2018

        T.1.- 2018.- 399tr.

        Phân
loại:
515.076Đ458P

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008241

            Kho Mượn: MVV.008228 - MVV.008229


124. Mẫn Ngọc Quang
. Chinh phục điểm 8,9,10 bài tập trắc nghiệm giải tích:
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên/ Mẫn Ngọc
Quang, Đỗ Xuân Sỹ, Phạm Minh Tuấn.- H.: Dân trí, 2018. - 350tr.; 27cm

        Phân
loại:
515.076CH312P

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008235

            Kho Mượn: MVV.008218 - MVV.008219


125. Mẫn Ngọc Quang
. Chinh phục điểm 8,9,10 bài tập trắc nghiệm hình học:
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên/ Mẫn Ngọc
Quang, Đỗ Xuân Sỹ, Phạm Minh Tuấn.- H.: Dân trí, 2018. - 253tr.; 27cm

        Phân
loại:
516CH312P

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008234

            Kho Mượn: MVV.008216 - MVV.008217


126. Trịnh Minh Hiệp
. Ôn tập, kiểm tra đánh giá năng lực vật lý 11: Theo
hình thức tự luận và trắc nghiệm/ Trịnh Minh Hiệp.- H.: Dân trí, 2018. -
286tr.; 27cm

        Phân
loại:
530Ô-454T

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008240

            Kho Mượn: MVV.008226 - MVV.008227


127. Hoàng Sư Điều
. Bộ đề minh họa luyện thi THPT quốc gia 2018 Vật lý/
Hoàng Sư Điểu.- H.: Dân trí, 2018. - 253tr.; 24cm

        Phân
loại:
530B450Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008231

            Kho Mượn: MVV.008211 - MVV.008212

128. Trịnh Minh Hiệp. Ôn tập, kiểm tra đánh giá năng lực vật lý 12:
Theo hình thức tự luận và trắc nghiệm/ Trịnh Minh Hiệp.- H.: Dân trí, 2018. -
374tr.; 27cm

        Phân
loại:
530Ô-454T

        Số
ĐKCB :

            Kho
Đọc: DVV.008238

            Kho Mượn: MVV.008222 - MVV.008223


129. Trịnh Minh Hiệp
. Tuyệt kĩ năng luyện giải đề thi trắc nghiệm vật lý:
Theo định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Trịnh Minh Hiệp.- H.: Dân
trí, 2018. - 310tr.; 27cm

        Phân loại: 530T528K

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008236

            Kho Mượn: MVV.008220


130. Tòng Văn Sinh
. Tuyệt kĩ luyện giải đề thi trắc nghiệm hóa học: Theo
định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Tòng Văn Sinh.- H.: Dân trí,
2018. - 286tr.; 27cm

        Phân
loại:
540T527K

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008237

            Kho Mượn: MVV.008221


131. Lưu Văn Dầu
. Ôn luyện đề thi mẫu THPT quốc gia 2019 Hóa học: Theo định
hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Lưu Văn Dầu.- H.: Dân trí, 2018. -
326tr.; 27cm

        Phân
loại:
540Ô-454L

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008239

            Kho Mượn: MVV.008224 - MVV.008225


132. Hỏi đáp về môi trường và sinh thái biển, đảo Việt Nam
/ Phan Thị Ánh
Tuyết s.t. và b.s..- H.: Dân trí, 2019. - 220tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những thách thức về môi trường biển đảo trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi chúng ta cần tiếp cận,
hiểu các vấn đề về tài nguyên, môi trường, sinh thái biển đảo; về không gian
biển, đảo của đất nước; các nguyên nhân, các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển;
vai trò của chính sách, thể chế và pháp luật trong quản lý môi trường biển đảo,
giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển đảo....

        Phân
loại:
577.709597H428Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho
Địa Chí: DC.005555 - DC.005556 - DC.005557

            Kho Đọc: DVN.040353

            Kho Mượn: MVN.045659 - MVN.045660

            Kho Thiếu Nhi: TN.037074 - TN.037075

133. Khám phá thế giới động vật: Con gì? Ở đâu? Tại sao? What?
Where? Why?/ Jim Bruce, Claire Llewellyn, Angela Wilkes... ; Dịch: Tấn Chi, Chí
Tuyến.- H.: Dân trí, 2018. - 160tr.: tranh; 27cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu đặc tính sinh học, phân bố các loài
động vật trên thế giới từ các loài côn trùng, động vật, động vật có vú, bò sát,
chim, thú....

        Phân
loại:
590KH104P

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037098 - TN.037099

 

6 - KỸ THUẬT

134. Macaulay, David
. Vạn vật vận hành như thế nào?/ David Macaulay ; Dịch:
Nguyễn Hữu Nhã, Nguyễn Xuân Chánh.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha,
2018. - 400tr.: tranh; 28cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn và tiếp cận các nguyên lý và nguyên
tắc hoạt động của hàng trăm loại máy móc.

        Phân
loại:
600V105V

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008228


135. Trần Thị Hồng Phúc
. Người phụ nữ thanh lịch/ B.s.: Trần Thị Hồng Phúc,
Vũ Thuỳ An.- H.: Thanh niên, 2018. - 308tr.; 24cm. - (Tri thức bách khoa dành
cho người phụ nữ)

        Tóm tắt:  Trình bày những chi tiết tạo nên một người phụ
nữ thanh lịch như: Ăn nói khéo léo, lời lẽ thanh tao nho nhã, biết cách giao
tiếp, thăm dò ý tứ qua lời nói sắc mặt, tự tin nơi công sở, lời nói mật
ngọt,....

        Phân
loại:
646.70082NG558P

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008220

            Kho Mượn: MVV.008194 - MVV.008195


136. Trần Thị Hồng Phúc
. Người phụ nữ thân thiện/ Trần Thị Hồng Phúc b.s..-
H.: Thanh niên, 2018. - 299tr.; 24cm. - (Tri thức bách khoa dành cho người phụ
nữ)

        Tóm tắt:  Phân tích số chuẩn mực: Ứng xử lịch thiệp,
đúng đắn đối với người phụ nữ, bao gồm các lễ nghĩa ứng xử xã giao ngoài xã hội
cũng như ở nơi công sở hay trong gia đình để có thể trở thành người phụ nữ thân
thiện.

        Phân
loại:
646.70082NG558P

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008222

            Kho Mượn: MVV.008198 - MVV.008199

137. Nguyễn Thu Hải My. Người phụ nữ năng động/ B.s.: Nguyễn Thu
Hải My, Vũ Thùy An.- H.: Thanh niên, 2018. - (Tri thức bách khoa dành cho người
phụ nữ)

        Tóm tắt:  Trình bày về tâm thế của người phụ nữ để trở
thành một người năng động: Học cách chấp nhận sự thật không thể từ chối, có
được sự khoan dung, tự tin, tao nhã, ngăn chặn thái độ tiêu cực, lựa chọn tâm
trạng phù hợp,....

        Phân
loại:
646.70082NG558P

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008221

            Kho Mượn: MVV.008196 - MVV.008197


138. Những kỹ năng sống dành cho tuổi teen
: Sách tham khảo dành cho giáo
viên và cha mẹ/ Quang Lân s.t., tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2018. - 139tr.; 23cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn những kỹ năng sống bổ ích, thiết
thực như kỹ năng làm chủ bản thân, kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng làm việc
nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống về tình yêu học đường giúp học sinh hoàn
thiện nhân cách, bồi dưỡng sự tự tin, chủ động và góp phần làm nên tương lai
sau này.

        Phân
loại:
646.7NH556K

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043985 - DPVN.043986 -
DPVN.043987 - DPVN.043988

            Kho Thiếu Nhi: TN.037057 - TN.037058 -
TN.037059 - TN.037060


139. Akana, Anna
. Bao điều muốn nói cùng em = So much want to tell you: Gửi
đến những người em gái bé bỏng cho quá trình trưởng thành/ Anna Akana ; Khải
Đơn dịch.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2019. - 215tr.:
ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Trải lòng về nỗi khổ vì thiếu tự tin, tâm
trạng lên xuống thất thường, bao biến cố ở tuổi trưởng thành. Đồng thời chia sẻ
chân thành đầy yêu thương cho một cuộc sống nỗ lực, lạc quan, trẻ trung, từ
việc chăm sóc bản thân đến cá tính, sự nghiệp, tiền bạc, tình dục để biến giấc
mơ thành hiện thực.

        Phân
loại:
646.7082B108Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044344 - DPVN.044345 -
DPVN.044346 - DPVN.044347

            Kho Đọc: DVN.040482

            Kho Mượn: MVN.045980 - MVN.045981 -
MVN.045982


140. Rosie Nguyễn
. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu/ Rosie Nguyễn.- H.: Hội Nhà
văn ; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2018. - 285tr.; 21cm

        Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng Nguyên

        Tóm tắt:  Giới thiệu lời khuyên bổ ích qua trải nghiệm
thực tế của tác giả về 3 vấn đề quan trọng: Học, làm, đi, giúp các bạn trẻ
chuẩn bị tốt hành trang cho tương lai, tạo động lực bền vững trong cuộc sống và
công việc.

        Phân
loại:
646.700835T515T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044035 - DPVN.044036

            Kho Đọc: DVN.040368

            Kho Mượn: MVN.045695 - MVN.045696


141. Phạm Tú Oanh
. Người phụ nữ trí tuệ/ Phạm Tú Oanh b.s..- H.: Thanh
niên, 2018. - 212tr.; 24cm. - (Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ)

        Tóm tắt:  Trình bày triết lý về một người phụ nữ trí tuệ
khi: Nắm vững kỹ năng làm người, nắm vững chiến lược làm việc, học cách sống,
biết hưởng thụ, chọn cách sống lạc quan và vui vẻ....

        Phân
loại:
646.70082NG558P

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008225

            Kho Mượn: MVV.008203 - MVV.008204


142. Những kỹ năng sống dành cho học sinh THCS
: Sách tham khảo dành cho
giáo viên và cha mẹ/ Quang Lân s.t., tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2018. - 127tr.;
23cm

        Tóm tắt:  Giúp cha mẹ và giáo viên có thêm những hiểu
biết để giúp các em học sinh THCS rèn luyện nhiều kỹ năng bổ ích như: kỹ năng
tự chăm sóc bản thân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phòng
tránh xâm hại tình dục....

        Phân
loại:
646.7NH556K

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043993 - DPVN.043994 -
DPVN.043995 - DPVN.043996

            Kho Thiếu Nhi: TN.037065 - TN.037066 - TN.037067
- TN.037068


143. Đức Thành
. Tài ăn nói của người đàn ông/ Đức Thành b.s..- H.: Dân trí,
2018. - 268tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những bí quyết, chiến lược giao
tiếp xã hội nhằm mang lại sự thành công trong sự nghiệp và một xã hội đầy cởi
mở.

        Phân
loại:
646.70081T103Ă

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044055 - DPVN.044056

            Kho Đọc: DVN.040374

            Kho Mượn: MVN.045711 - MVN.045712 -
MVN.045713


144. Nguyễn Thu Hải My
. Nhược điểm của phụ nữ/ B.s.: Nguyễn Thu Hải My, Vũ
Thuỳ An.- H.: Thanh niên, 2018. - 319tr.; 24cm. - (Tri thức bách khoa dành cho
người phụ nữ)

        Tóm tắt:  Phân tích những nhược điểm mà người phụ nữ nên
tránh để có một cuộc sống hạnh phúc như: Khiếm khuyết trong tính cách, nông cạn
trong hôn nhân, không cầu tiến thủ trong sự nghiệp, đánh mất lễ nghĩa, quá tính
toán, không biết ứng biến....

        Phân
loại:
646.70082NH557Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008224

            Kho Mượn: MVV.008200 - MVV.008201


145. Mautner, Raeleen D'Agostino
. Người ý đâu chỉ ngọt ngào/ Raeleen
D'Agostino Mautner ; N.D.T.Anh dịch.- H.: Thế giới, 2019. - 228tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: Living la dolce
vita: Bring the passion, laughter and serenity of Italy into your daily life

        Tóm tắt:  Chia sẻ về lối sống của người Ý gồm 9 nguyên
tắc thực hành: gia đình, tình bạn, tình yêu, bữa ăn, sự giàu có, luôn xuất hiện
với hình ảnh tốt nhất của bản thân, giao tiếp, tâm linh và thái độ sống tích
cực.

        Phân
loại:
646.7NG558Y

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003922 - DPVV.003923

            Kho Đọc: DVV.008256

            Kho Mượn: MVV.008257 - MVV.008258


146. Leman, Kevin
. Bí ẩn thứ tự sinh = The birth order book: Sức mạnh nào
chi phối được cuộc đời bạn/ Kevin Leman ; Hoàng Quỳnh dịch.- H.: Hồng Đức ;
Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2019. - 479tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày những giải thích bất ngờ và vô cùng
hợp lí cho tính cách, và lựa chọn chi phối cuộc đời. Đồng thời đưa ra những gợi
ý hữu ích về cách hành xử đối với con cái nhằm giữ vững hạnh phúc gia đình cũng
như các mối quan hệ của cuộc sống cá nhân.

        Phân
loại:
649B300 Â

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040483

            Kho Mượn: MVN.045983 - MVN.045984


147. Tateishi Mitsuko
. Mẹ lười một chút nhé để con tự lập hơn: Bí quyết dạy
trẻ từ 0-6 tuổi tự lập và chủ động của mẹ Nhật/ Tateishi Mitsuko ; Kim Khánh
dịch.- H.: Thế giới, 2018. - 180tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ những kinh nghiệm nhằm giúp các bà mẹ
có những phương pháp giáo dục con hợp lý để trẻ tự lập và chủ động trong cuộc
sống.

        Phân
loại:
649M200L

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003902 - DPVV.003903 -
DPVV.003904 - DPVV.003905

            Kho Đọc: DVV.008215

            Kho Mượn: MVV.008181 - MVV.008182 -
MVV.008183

148. Geisler, Dagma. Con không bao giờ đi cùng người lạ/ Dagma
Geisler ; Bùi Thị Phương Nhung dịch.- H.: Thế giới, 2018. - 30tr.: tranh màu;
30cm. - (Bộ sách Con có thể tự bảo vệ mình. 5+)

        Tóm tắt:  Hướng dẫn các bậc phụ huynh và các con tự xây
dựng những kĩ năng để con có thể tự bảo vệ mình.

        Phân
loại:
649C430K

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037044 - TN.037045 -
TN.037046 - TN.037047 - TN.037048


149. Lỗ Bằng Trình
. Cha mẹ phải làm gì khi con chậm chạp: Giúp cha mẹ
"giải quyết" triệt để tính chậm chạp và thói quen sử dụng thời gian
không hiệu quả của con/ Lỗ Bằng Trình ; Dung Lê dịch ; Quý Thao hiệu đính.- H.:
Dân trí, 2018. - 290tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Đề cập đến tư duy giải quyết vấn đề, không
phải phương pháp cụ thể vẫn cần cha mẹ tự tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, trải
nghiệm thật nhiều, thay đổi dần dần từ chính cuộc sống thực tế để tìm được
phương pháp giải quyết phù hợp giúp con mình từ bỏ thói quen lề mề, chậm
chạp....

        Phân
loại:
649CH100M

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043997 - DPVN.043998

            Kho Đọc: DVN.040350

            Kho Mượn: MVN.045652 - MVN.045653

            Kho Thiếu Nhi: TN.037069 - TN.037070 -
TN.037071


150. Doãn Kiến Lợi
. Người mẹ tốt hơn người thầy tốt: Nhật ký nuôi dạy con
trong 16 năm của chuyên gia giáo dục hàng đầu Trung Hoa/ Doãn Kiến Lợi ; Ngô
Dao minh họa ; Trần Quỳnh Hương dịch ; Thiên An hiệu đính.- H.: Thế giới, 2017.
- 216tr.: tranh màu; 24cm

        Tóm tắt:  Vai trò của người mẹ trong việc giáo dục con
cái thông qua những cuộc đối thoại hàng ngày giữa mẹ và con gái: biến học tập
thành việc nhẹ nhàng, rèn luyện thói quen học tập.

        Phân
loại:
649NG558M

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008212

            Kho Mượn: MVV.008172 - MVV.008173 -
MVV.008174

            Kho Thiếu Nhi: TN.037036 - TN.037037 -
TN.037038 - TN.037039

151. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương.- H.: Dân trí, Công ty Cổ
phần sách Alpha, 2017

        T.1.- 2018.- 516tr.

        Tóm tắt:  Những kinh nghiệm và kỹ năng nuôi dạy con của
người Do Thái như: Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương. Yêu con trong nguyên
tắc có làm có hưởng. Trì hoãn sự thỏa mãn trên danh nghĩa của tình yêu. Càng
yêu con càng cần lùi bước. Cha mẹ nhẫn tâm để yêu thương con sâu đậm.

        Phân
loại:
649V450C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.039991

            Kho Đọc: DVN.040385

            Kho Mượn: MVN.045739 - MVN.045740 -
MVN.045741


152. Imas, Sara
. Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương: Phương pháp dạy con
của người Do Thái và bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ/ Sara Imas ;
Trương Thị Hảo dịch. - Tái bản lần 4.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách
Alpha, 2018. - 332tr.; 21cm

        T.2.- 2018.- 332tr.

        Tóm tắt:  Những kinh nghiệm nuôi dạy con của người Thái
như: Cha mẹ tốt mới nuôi dạy con cái tốt. Những đứa trẻ ngoan được nuôi dưỡng
trong những gia đình có quy tắc. Nghịch cảnh tạo ra nền nếp để con nếm trải khổ
cực. Mười kỹ năng để tạo ra gia phong tốt.

        Phân
loại:
649V450C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.039992 - DPVN.039993 -
DPVN.039994 - DPVN.039995 - DPVN.039996 - DPVN.039997

            Kho Đọc: DVN.040386

            Kho Mượn: MVN.045742 - MVN.045743 -
MVN.045744


153. Geisler, Dagma
. Con không bao giờ đi lạc/ Dagma Geisler ; Bùi Thị
Phương Nhung dịch.- H.: Thế giới, 2018. - 30tr.: tranh màu; 30cm. - (Bộ sách
Con có thể tự bảo vệ mình - 5+)

        Tóm tắt:  Hướng dẫn cho các bậc phụ huynh và trẻ em lời
khuyên về cách xử lý khi trẻ bị lạc.

        Phân
loại:
649C430K

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003906 - DPVV.003907 -
DPVV.003908 - DPVV.003909

            Kho Thiếu Nhi: TN.037040 - TN.037041 -
TN.037042 - TN.037043


154. Hideko Yamashita
. Tối giản: Sở hữu ít đi, hạnh phúc nhiều hơn/ Hideko
Yamashita ; Phạm Hưng Long dịch.- H.: Thế giới, 2019. - 230tr; 18cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn 
phương pháp dọn dẹp đồ đạc lộn xộn trong nhà, xử lý những rắc rối trong
lòng, khiến cuộc đời vui vẻ hơn.

        Phân
loại:
645T452G

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043953 - DPVN.043954 -
DPVN.043955 - DPVN.043956

            Kho Đọc: DVN.040338

            Kho Mượn: MVN.045623 - MVN.045624 -
MVN.045625

155. Kelly, Glinton. Oh no she didn't: 100 lỗi sai thời trang từ
stylist hàng đầu thế giới/ Glinton Kelly ; Jen dịch.- H.: Thế giới, 2018. -
221tr.; 20cm

        Tên sách tiếng Anh: Oh no she didn't :
The top 100 style mistakes women make and how to avoid them

        Tóm tắt:  Những kinh nghiệm của Clinton Kelly cho phụ nữ
về cách ăn mặc và chỉ ra hàng trăm lỗi thời trang thường mắc phải, mô tả cách
khắc phục chúng cùng một số hướng dẫn hài hước về phong cách thời trang hiện
đại.

        Phân
loại:
646.4O-427N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043901 - DPVN.043902 -
DPVN.043903 - DPVN.043904

            Kho Đọc: DVN.040322

            Kho Mượn: MVN.045578 - MVN.045579 -
MVN.045580


156. Clason, George S
. Người giàu nhất thành Babylon = The richest manin
Babylon/ George S. Clason ; Dạ Thảo dịch.- H.: Văn học, 2018. - 207tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Trình bày những nguyên tắc làm giàu đơn giản,
đáng tin cậy và vô cùng an toàn. Gồm nhiều câu chuyện ngụ ngôn ẩn chứa những
bài học, những kinh nghiệm, những bài học thực tế quý giá và vượt thời gian.

        Phân
loại:
650.1NG558G

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044296 - DPVN.044297

            Kho Đọc: DVN.040460

            Kho Mượn: MVN.045933 - MVN.045934


157. Làm sao để lập thân, lập nghiệp
/ Chiến Thắng b.s..- H.: Dân trí, 2019.
- 260tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm thực tế
cho những người mong muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp trong thời đại ngày nay.
Hành trang lập thân, lập nghiệp gồm: Bồi dường sức khỏe; rèn luyện nhân cách;
săn tìm kiến thức; chọn nghề, học nghề như thế nào cho hiệu quả; nghệ thuật tìm
việc làm....

        Phân
loại:
650.1L104-S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040346

            Kho Mượn: MVN.045644 - MVN.045645


158. Noboru Koyama
. Sếp ơi! Tại sao không thăng chức cho tôi?/ Noboru
Koyama ; Uyên Nguyên dịch.- H.: Dân trí, 2019. - 240tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Cuốn sách viết về góc nhìn và cách nghĩ khác
thường của các giám đốc cấp cao về mọi sự tồn tại trong một tổ chức. Nếu cảm
nhận được điều đó, chính là bạn đã bắt đầu có chung tầm nhìn với
"sếp", để từ đó thăng hoa trong sự nghiệp.

        Phân
loại:
650.14S-257-Ơ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044029 - DPVN.044030

            Kho Đọc: DVN.040365

            Kho Mượn: MVN.045688 - MVN.045689


159. Khang Nhung
. Bán đá mua vàng bán hàng đệ nhất: Người bán hàng vĩ đại
luôn bán giá trị thật/ Khang Nhung.- H.: Thế giới, 2018. - 303tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Những kinh nghiệm trên hành trình trở thành
người bán hàng chuyên nghiệp, từ việc đưa ra mục tiêu, các bước tư vấn bán
hàng, chăm sóc khách hàng đến sự nỗ lực, sự nhạy bén trong tư duy....

        Phân
loại:
658.85B105Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043878 - DPVN.043879 -
DPVN.043880 - DPVN.043881 - DPVN.043882


160. Megara
. Chung tay đổi thay thế giới: Quản trị học và tâm lý học về
teamwork/ Megara.- H.: Thế giới, 2018. - 479tr.: tranh vẽ; 20cm

        Tóm tắt:  Những câu hỏi mang tính thiết yếu và quan
trọng nhất trong việc xây dựng và làm việc nhóm: Thế nào là một trưởng nhóm
tích cực? Làm thế nào để xây dựng lòng tin giữa các thành viên trong nhóm cũng
như xác định vai trò của từng thành viên trong nhóm? Một nhóm tốt nhất hoạt
động như thế nào? Đồng thời, giúp bạn lựa chọn chiến lược phát triển nhóm phù
hợp dựa trên tư duy PMO.

        Phân
loại:
658.4CH513T

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040328

            Kho Mượn: MVN.045596 - MVN.045597


161. Startup journey
: Con đường khởi nghiệp sáng tạo cho doanh nhân Việt/
Ngô Minh Hải, Đoàn Đức Minh, Lý Đình Quân, Ngô Công Trường.- H.: Thế giới,
2018. - 311tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Hệ thống các chủ điểm kiến thức về khởi
nghiệp: từ tư duy thiết kế, hình thành ý tưởng, định vị giá trị cốt lõi, xây
dựng sản phẩm tối thiểu khả thi, kiểm chứng với khách hàng thị trường, định vị
thương hiệu, xây dựng chiến lược chiếm lĩnh thị trường, nhân sự và đội ngũ,
quản lí điều hành, quản trị tài chính đến đầu tư mạo hiểm và huy động vốn.

        Phân
loại:
658.1ST109T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043930 - DPVN.043931

            Kho Đọc: DVN.040331

            Kho Mượn: MVN.045602 - MVN.045603 -
MVN.045604


162. Burlingham, Bo
. Túi khôn: Những mẹo mực trên thương trường/ Bo
Burlingham, Norm Brodsky ; Nguyễn Hồng Hải dịch.- H.: Đại học kinh tế quốc dân
; Alphabooks, 2018. - 431tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu lời khuyên mà các doanh nghiệp
tương lai cần khi vật lộn với hàng tá quyết định mỗi ngày trong việc xây dựng
doanh nghiệp. Chia sẻ bí quyết cho doanh nhân về kiến thức cần thiết cho việc
xây dựng, quản lí, điều hành doanh nghiệp.

        Phân
loại:
658.4T510K

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044069 - DPVN.044070 -
DPVN.044071 - DPVN.044072

            Kho Đọc: DVN.040383

            Kho Mượn: MVN.045733 - MVN.045734 -
MVN.045735


163. Whitelaw, Ginny
. Nhà lãnh đạo thiền: 10 bước chuyển hóa từ quản trị vô
hồn đến lãnh đạo tỉnh thức/ Ginny Whitelaw ; dịch: Hồ Lê Tùng, Nguyễn Đắc Kiên,
Trần Thị Ngân Hà.- H.: Phụ nữ, 2018. - 354tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu 10 bước chuyển hoá có thể đưa bạn
từ một trí óc có hạn trở thành người có tư duy lớn, cung cấp và phát triển khả
năng lãnh đạo cho mỗi người.

        Phân
loại:
658.4092NH100L

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008245

            Kho Mượn: MVV.008236 - MVV.008237


164. Gentry, William
. Trở thành vị sếp ai cũng muốn làm việc cùng: Cẩm nang
thiết yếu dành cho nhà quản lý/ William Gentry ; Nguyễn Tu Thắng dịch.- Thanh
Hóa: Nxb. Thanh Hóa ; Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2019. - 214tr.; 21cm

        Tên sách tiếng Anh: Be the boss
everyone wants to work for

        Tóm tắt:  Trình bày tất cả các rào cản ngăn bước đường
tiến tới thành công của những nhà lãnh đạo mới. Đồng thời đưa ra chiến lược để
đương đầu với trở ngại và trở thành vị sếp mà ai cũng muốn làm việc cùng.

        Phân
loại:
658.4TR460T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044376 - DPVN.044377 -
DPVN.044378 - DPVN.044379

            Kho Đọc: DVN.040492

            Kho Mượn: MVN.046008 - MVN.046009 -
MVN.046010

 

61 - Y HỌC - Y TẾ

165. Thompson, Susan Peirce
. Từ XXL đến XXS: Bí quyết để thon thả, thư thái
và thành thơi/ Susan Peirce Thompson, Ph.D ; Trần Đình Huấn dịch.- H.: Dân trí
; Công ty cổ phần sách Huy Hoàng, 2019. - 407tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu bí quyết giảm cân; giải pháp BLE
hàn gắn khoảng trống trong ý chí; bản đồ đường đi: Khởi sự, duy trì hành trình;
trọng lượng mục tiêu, duy trì và sau đó.

        Phân
loại:
613.2T550X

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040375

            Kho Mượn: MVN.045714 - MVN.045715


166. Aya Murayama
. Bạn là những gì bạn ăn 6 tháng trước/ Aya Murayama ;
Hoàng Minh Thu dịch.- H.: Thế giới, 2019. - 181tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Những kiến thức và phương pháp về dinh dưỡng
và chế độ ăn phù hợp để có cuộc sống khoẻ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần
như: Phân biệt cảm giác thèm ăn chính xác hay cảm giác thèm ăn sai lầm, thèm ăn
nhờ vận động; chế độ ăn uống chuẩn mực; những người có thể, những người không
thể làm bạn với ăn uống; thực hành nấu ăn theo phong cách Nhật Bản.

        Phân
loại:
613.2B105L

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044324 - DPVN.044325

            Kho Đọc: DVN.040474

            Kho Mượn: MVN.045961 - MVN.045962


167. Kyungsun Lee
. Hãy nở đi, bông hoa của tôi: Mọi điều bạn gái cần biết
về tuổi dậy thì/ Kyungsun Lee ; Lê Thị Thu Ngọc.- H.: Phụ nữ, 2018. - 223tr.:
tranh vẽ; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm bốn điều cần thiết cho các bạn gái bước
vào giai đoạn tuổi dậy thì để trở thành người phụ nữ hạnh phúc: Yêu bản thân -
Thấu hiểu những thay đổi thể chất và tinh thần - Giữ mình sáng suốt như một
người phụ nữ trưởng thành - Tìm kiếm mục đích cao nhất của đời sống, niềm hạnh
phúc, bằng cách truyền tải điều đó qua tâm trí và kể chuyện bằng trí tưởng
tượng.

        Phân
loại:
612.6H112N

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037147 - TN.037148 -
TN.037149


168. Nguyễn Quỳnh Nga
. Eat clean: Thực đơn 14 ngày thanh lọc cơ thể và giảm
cân/ Nguyễn Quỳnh Nga, Deto Concept.- H.: Thế giới, 2019. - 160tr.: ảnh; 24cm

        Tóm tắt:  Gồm các công thức cho thực đơn 14 ngày thanh
lọc cơ thể và giảm cân. Bài viết về dinh dưỡng tích cực, eat clean. Thực đơn
cho riêng bữa sáng, bữa chính và bữa phụ. Các bài tập cho vòng eo thon. Và các
câu hỏi thường gặp cho chuyên gia trả lời....

        Phân
loại:
613.2E200C

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008209

            Kho Mượn: MVV.008165 - MVV.008166

169. Ang Peng Tiam. Hy vọng và phục hồi: Cách nhìn của một bác sĩ
về ung thư/ Ang Peng Tiam ; Nhóm Parkway dịch.- H.: Dân trí, 2018. - 140tr.;
23cm

        Tóm tắt:  Gồm 37 bài báo từng đăng trên tạp chí, tác giả
đã chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn của ông về bệnh ung thư. Đây là những câu
chuyện có thực của bệnh nhân - những người đã phải trải qua cuộc hành trình đầy
thử thách để chống chọi với căn bệnh....

        Phân
loại:
616.99H600V

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003914 - DPVV.003915 -
DPVV.003916 - DPVV.003917

            Kho Đọc: DVV.008218

            Kho Mượn: MVV.008186 - MVV.008187 -
MVV.008188


170. Knoepfler, Paul
. Tế bào gốc: Khám phá cùng nhà khoa học/ Paul
Knoepfler ; Người dịch: Châu Tiểu Lan, Dương Thị Thư, Nguyễn Ngọc Kim.- H.: Dân
trí, 2018. - 478tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: Stem cells: An
insider's guide

  
     Tóm tắt:  Giới thiệu về tế bào gốc trong cơ thể chúng
ta. Phân loại tế bào gốc và các tiềm năng ứng dụng lâm sàng. Điều trị bằng tế
bào gốc: Ứng dụng và trở ngại. Tế bào gốc và những câu hỏi cho nhân loại....

        Phân
loại:
616.02T250B

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008226

            Kho Mượn: MVV.008205 - MVV.008206


171. Đỗ Đức Ngọc
. Sổ tay tìm huyệt/ Đỗ Đức Ngọc ; Vương Văn Liêu b.s.. -
Tái bản lần 3.- Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa ; Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang,
2019. - 159tr.: tranh vẽ; 21cm. - (Khí công Y đạo - Ngành Y học bổ sung)

        Tóm tắt:  Trình bày vấn đề cơ bản của khí công y đạo: Vị
trí các huyệt, các kinh đoạn, trị đau nhức chân tay, tả - thông 12 đường kinh,
các mạch và du - mộ huyệt, các đường kinh, công dụng của huyệt theo bát pháp và
áp dụng bát pháp trong việc chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt.

        Phân
loại:
615.8S-450T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044352 - DPVN.044353 -
DPVN.044354 - DPVN.044355

            Kho Đọc: DVN.040486

            Kho Mượn: MVN.045990 - MVN.045991 -
MVN.045992


172. Magee, Susan
. Đếm ngược tới ngày gặp con yêu/ Susan Magee ; Mẹ Ong
Bông dịch ; Bùi Chí Thương h.đ..- H.: Thế giới, 2018. - 387tr.: tranh; 21cm

        Tóm tắt:  Những kinh nghiệm giúp các bà mẹ hiểu rõ những
biến đổi về tâm lý thai phụ và qua từng ngày, từng giai đoạn thai kỳ; kèm theo
một số những thông tin y khoa tổng quát hữu ích của chuyên gia.

        Phân
loại:
618.2Đ253N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043883 - DPVN.043884

            Kho Đọc: DVN.040317

            Kho Mượn: MVN.045564 - MVN.045565

 

7 - NGHỆ THUẬT

173. Stabley, Bertrand Meyer
. Audrey Hepburn - Nàng thơ của tôi: Audrey
Hepburn/ Bertrand Meyer-Stabley ; Yến Linh dịch.- H.: Thế giới, 2018. - 382tr.;
24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của một diễn
viên nổi tiếng - Audrey Hepburn. Những cống hiến của bà cho điện ảnh và cho
những hoạt động thiện nguyện khi là Đại sứ Thiện chí của UNICEF.

        Phân
loại:
791.43092A111D

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003894 - DPVV.003895 -
DPVV.003896 - DPVV.003897

            Kho Đọc: DVV.008213

            Kho Mượn: MVV.008175 - MVV.008176 -
MVV.008177


174. Shulman, Michael
. Maryl Streep - Nữ hoàng không ngai/ Michael Shulman
; Thủy Tiên dịch.- H.: Thế giới, 2018. - 353tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Thuật lại hành trình sự nghiệp của diễn viên
điện ảnh Meryl Streep - nữ hoàng không ngai.

        Phân
loại:
791.430973M206Y

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043925 - DPVN.043926 -
DPVN.043927 - DPVN.043928 - DPVN.043929


175. Karbo, Karen
. Thánh kinh Coco Chanel: Những bài học cuộc sống từ người
phụ nữ thanh lịch nhất mọi thời đại/ Karen Karbo ; Nguyễn Bùi Quốc Dũng dịch. -
Tái bản.- H.: Thế giới, 2018. - 352tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Dựa vào cuộc đời thăng trầm và phi thường của
nhà thiết kế thời trang Pháp Coco Chanel, tác giả cuốn sách đã viết nên một cẩm
nang sống hoàn toàn mới mẻ từ chính những triết lý của Chanel về mọi phương
diện đời sống - từ phong cách, đam mê, tiền tài, danh vọng đến tính nữ và cả
việc sống cuộc đời theo cách mình lựa chọn....

        Phân
loại:
746.9092TH107K

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043944 - DPVN.043945 -
DPVN.043946 - DPVN.043947

            Kho Đọc: DVN.040335

            Kho Mượn: MVN.045614 - MVN.045615 -
MVN.045616

176. Schelter, Kate. Classic style - định hình phong cách cá nhân
qua những món đồ kinh điển/ Kate Scheltre ; Nguyễn Thuỳ Trang dịch.- H.: Thế
giới, 2019. - 262tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu cuộc sống và sự nghiệp của Kate
Schelter - một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Mỹ cùng những mẩu chuyện
về những bước thăng trầm trong sự nghiệp và con đường dẫn tới thành công trong
ngành thiết kế thời trang; qua đó, Kate sẽ định nghĩa cho bạn thế nào là phong
cách kinh điển thông qua rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, cùng rất nhiều
lời chia sẻ về những món đồ kinh điển của các nhân vật cộm cán trong ngành sáng
tạo thời trang.

        Phân
loại:
746.9CL109-S

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003924 - DPVV.003925

            Kho
Đọc: DVV.008257

            Kho Mượn: MVV.008259 - MVV.008260


177. Furstenberg, Diana Von
. Là người phụ nữ như tôi mong muốn/ Diana Von
Furstenberg ; Hằng Nguyễn dịch.- H.: Thế giới, 2018. - 301tr.; 21cm

        Tên sách tiếng Anh: The woman I wanted
to be

        Tóm tắt:  Giới thiệu về tiểu sử và sự nghiệp của Diana
Von Furstenberg - một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Mỹ cùng những mẩu
chuyện về thời niên thiếu cũng như những bước thăng trầm trong sự nghiệp và con
đường dẫn tới thành công trong ngành thời trang.

        Phân
loại:
749.9092L100N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044306 - DPVN.044307

            Kho Đọc: DVN.040465

            Kho Mượn: MVN.045943 - MVN.045944


178. Brierre, Jean-Dominique
. Édith Piaf, còn sống là còn yêu/
Jean-Dominique Brierre ; Phạm Dạnh Việt dịch.- H.: Thế giới, 2018. - 246tr.;
24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp và những sản
phẩm âm nhạc nổi tiếng của ca sĩ người Pháp Édith Piaf.

        Phân
loại:
782.0092E201-I

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003890 - DPVV.003891 -
DPVV.003892 - DPVV.003893

            Kho Đọc: DVV.008211

            Kho Mượn: MVV.008169 - MVV.008170 -
MVV.008171

 

8 - NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

179. Viết và đọc chuyên để mùa đông 2018
/ Bình Nguyên Lộc, Trà Đóa, Vũ
Thành Sơn....- H.: Hội Nhà văn, 2018. - 273tr.; 25cm

        Phân
loại:
800V308V

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008252

            Kho Mượn: MVV.008250 - MVV.008251


180. Viết và đọc chuyên để mùa đông 2019
/ Phạm Lưu Vũ, Bùi Chí Vinh, Phạm
Thị Minh Thư....- H.: Hội Nhà văn, 2019. - 359tr.; 25cm

        Phân
loại:
800V308V

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008253

            Kho Mượn: MVV.008252 - MVV.008253


181. Hesse, Hermann
. Demian - Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair: Câu chuyện
tuổi trẻ của Emil Sinclair/ Hermann Hesse ; HCL dịch.- H.: Thế giới, 2019. -
240tr.; 21cm

        Phân
loại:
833D202-I

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043940 - DPVN.043941 -
DPVN.043942 - DPVN.043943

            Kho Đọc: DVN.040334

            Kho
Mượn: MVN.045611 - MVN.045612 - MVN.045613


182. Colombani, Laetitia
. Dải Sam/ Laetitia Colombani ; Nguyễn Mai Chi
dịch.- H.: Thế giới, 2018. - 173tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Pháp: La Tresse

        Phân
loại:
843D103-S

        Số
ĐKCB :

            Kho
Luân Chuyển: DPVV.003886 - DPVV.003887 - DPVV.003888 - DPVV.003889

            Kho Đọc: DVV.008185

            Kho Mượn: MVV.008162 - MVV.008163 -
MVV.008164


183. Beau, Sandrine
. Bà tớ là thế đấy/ Sandrine Beau ; Soufie minh họa ;
Nguyễn Toàn Thắng dịch. - In lần 2.- H.: Phụ nữ, 2018. - 31tr.: tranh vẽ; 18cm

        Phân
loại:
843B100T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044255 - DPVN.044256 -
DPVN.044257 - DPVN.044258

            Kho Thiếu Nhi: TN.037159 - TN.037160 -
TN.037161


184. Loyer, Anne
. Em trai tớ/ Anne Loyer ; Soufie minh họa ; Nguyễn Toàn
Thắng dịch. - In lần 2.- H.: Phụ nữ, 2018. - 27tr.: tranh vẽ; 18cm

        Phân
loại:
843E202T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044263 - DPVN.044264 -
DPVN.044265 - DPVN.044266

            Kho Thiếu Nhi: TN.037165 - TN.037166 -
TN.037167


185. Beau, Sandrine
. Ông tớ là thế đó/ Sandrine Beau ; Soufie minh họa ;
Nguyễn Toàn Thắng dịch. - In lần 2.- H.: Phụ nữ, 2018. - 31tr.: tranh vẽ; 18cm

        Phân
loại:
843Ô-455T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044251 - DPVN.044252 -
DPVN.044253 - DPVN.044254

            Kho Thiếu Nhi: TN.037156 - TN.037157 -
TN.037158


186. Beau, Sandrine
. Bố tớ là thế đó/ Sandrine Beau ; Soufie minh họa ;
Nguyễn Toàn Thắng dịch. - In lần 2.- H.: Phụ nữ, 2018. - 31tr.: tranh vẽ; 18cm

        Phân
loại:
843B450T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044247 - DPVN.044248 -
DPVN.044249 - DPVN.044250

            Kho Thiếu Nhi: TN.037153 - TN.037154 -
TN.037155


187. Giébel, Karine
. Bạo lực: Thời gian miễn tội đã hết. Thời gian đau khổ
đã đến/ Karine Giébel ; Nguyễn Thị Tươi dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 547tr.; 24cm

        Phân
loại:
843B108L

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008248

            Kho Mượn: MVV.008242 - MVV.008243


188. Beau, Sandrine
. Mẹ tớ là thế đấy/ Sandrine Beau ; Soufie minh họa ;
Nguyễn Toàn Thắng dịch. - In lần 2.- H.: Phụ nữ, 2018. - 31tr.: tranh vẽ; 18cm

        Phân
loại:
843M200T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044243 - DPVN.044244 -
DPVN.044245 - DPVN.044246

            Kho Thiếu Nhi: TN.037150 - TN.037151 -
TN.037152

189. Loyer, Anne. Chị gái tớ/ Anne Loyer ; Soufie minh họa ; Nguyễn
Toàn Thắng dịch. - In lần 2.- H.: Phụ nữ, 2018. - 23tr.: tranh vẽ; 18cm

        Phân
loại:
843CH300G

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044259 - DPVN.044260 -
DPVN.044261 - DPVN.044262

            Kho Thiếu Nhi: TN.037162 - TN.037163 -
TN.037164


190. Kettu, Katja
. Bà đỡ: Tình yêu ngày tận thế. Tiểu thuyết/ Katja Kettu ;
Bùi Việt Hoa dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 392tr.; 24cm

        Phân
loại:
894B100Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008250

            Kho Mượn: MVV.008246 - MVV.008247


191. Davis, Brooke
. Lạc mất và tìm lại = Lost and found/ Brooke Davis ;
Dịch: Viết Linh, Thu Ngọc.- H.: Phụ nữ, 2018. - 358tr.; 21cm

        Phân
loại:
899L101M

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040438

            Kho Mượn: MVN.045889 - MVN.045890


192. Sienkiewicz, Henryk
. Ở xứ vàng: Những câu chuyện trào lộng kinh điển/
Henryk Sienkiewicz ; Lê Bá Thự dịch và giới thiệu.- H.: Phụ nữ, 2018. - 262tr.;
21cm

        Phân
loại:
891.8Ơ-460X

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040439

            Kho Mượn: MVN.045891 - MVN.045892


193. Nam Tiểu Điểm
. Bao giờ anh mới cưa đổ được em: Truyện ngắn/ Nam Tiểu
Điểm ; Lulutaby Phan dịch.- H.: Văn học, 2019. - 398tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.1B108G

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044273 - DPVN.044274

            Kho Đọc: DVN.040449

            Kho Mượn: MVN.045911 - MVN.045912


194. Quách Kính Minh
. Hạ chí chưa tới/ Quách Kính Minh ; Hoàng Phương Anh
dịch.- H.: Phự nữ, 2018. - 431tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.1H100C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043948

            Kho Đọc: DVN.040336

            Kho Mượn: MVN.045617 - MVN.045618 -
MVN.045619


195. Lâm Đặc Đặc
. Dám ước mơ sẽ không còn sợ hãi/ Lâm Đặc Đặc ; Nguyễn
Hương dịch.- H.: Thế giới, 2019. - 311tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.1D104Ư

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044328 - DPVN.044329

            Kho Đọc: DVN.040476

            Kho Mượn: MVN.045965 - MVN.045966

196. Trương Tiểu Nhàn. Hãy yêu một người xứng đáng là đàn ông: Tản
văn/ Trương Tiểu Nhàn; Tố Hinh dịch.- H.: Thanh niên, 2018. - 254tr.; 19cm

        Phân
loại:
895.1H112Y

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044275 - DPVN.044276

            Kho Đọc: DVN.040450

            Kho Mượn: MVN.045913 - MVN.045914


197. Tằng Khải
. Mong bạn trải qua giông bão, quay về vẫn là thiếu niên/
Tằng Khải ; Phương Linh dịch.- H.: Dân trí, 2019. - 344tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.1M431B

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040367

            Kho Mượn: MVN.045693 - MVN.045694


198. Mặc Bảo Phi Bảo
. Rất nhớ, rất nhớ anh: Tiểu thuyết/ Mặc Bảo Phi Bảo ;
Vũ Như Lê dịch.- H.: Thanh niên, 2018. - 446tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.1R124N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044041 - DPVN.044042 -
DPVN.044043 - DPVN.044044

            Kho Đọc: DVN.040370

            Kho Mượn: MVN.045700 - MVN.045701 -
MVN.045702


199. Phỉ Ngã Tư Tồn
. Gấm rách: Tiểu thuyết/ Phỉ Ngã Tư Tồn ; Keichan dịch.-
H.: Văn học ; Công ty cổ phần sách Văn Việt, 2018. - 339tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.1G120R

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044059 - DPVN.044060

            Kho Đọc: DVN.040379

            Kho Mượn: MVN.045723 - MVN.045724


200. Đới Quân
. Chúng ta đều sợ tổn thương/ Đới Quân ; Mai Dung dịch.- H.:
Hồng Đức, 2019. - 229tr.; 19cm

        Phân
loại:
895.1CH513T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044286 - DPVN.044287

            Kho Đọc: DVN.040455

            Kho Mượn: MVN.045923 - MVN.045924


201. Tằng Khải
. Mong bạn trải qua giông bão, quay về vẫn là thiếu niên/
Tằng Khải ; Phương Linh dịch.- H.: Dân trí, 2019. - 344tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.1M431B

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043936 - DPVN.043937 -
DPVN.043938 - DPVN.043939

            Kho Đọc: DVN.040333

            Kho Mượn: MVN.045608 - MVN.045609 -
MVN.045610


202. Lưu Đồng
. Thanh xuân của ai không mơ hồ - Phía sau mơ hồ là ánh sáng/
Lưu Đồng ; Đông Phong dịch.- H.: Thế giới, 2018. - 366tr.; 20cm

        Phân loại: 895.1TH107X

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043957 - DPVN.043958 -
DPVN.043959 - DPVN.043960

            Kho Đọc: DVN.040339

            Kho Mượn: MVN.045626 - MVN.045627 -
MVN.045628


203. Ngọc Anh
. Tên cướp có nhiều vợ: Tập truyện ngắn/ Ngọc Anh.- H.: Phụ
nữ, 2018. - 144tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234T254C

        Số
ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005561 - DC.005562 -
DC.005563


204. Phong Điệp
. Những mối tình câm: Tập truyện ngắn/ Phong Điệp.- H.: Phụ
nữ, 2018. - 175tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234NH556M

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040432

            Kho Mượn: MVN.045877 - MVN.045878


205. Kim Jung - Mi
. Cảm ơn tất cả: Tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên/
Kim Jung - Mi ; Dương Thanh Hoài dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 359tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.7C104-Ơ

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037168 - TN.037169 -
TN.037170

 

206. Trần Chiến. Chín bỏ làm mười: Tiểu thuyết/ Trần Chiến.- H.:
Phụ nữ, 2018. - 239tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234CH311B

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040437

            Kho Mượn: MVN.045887 - MVN.045888


207. Tống Ngọc Hân
. Kiều mạch trắng: Tập truyện ngắn/ Tống Ngọc Hân.- H.:
Phụ nữ, 2018. - 208tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234K309M

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040441

            Kho Mượn: MVN.045895 - MVN.045896


208. Nguyễn Trí
. Ăn bay: Tiểu thuyết/ Nguyễn Trí.- H.: Phụ nữ, 2018. -
327tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234Ă-115B

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040442

            Kho
Mượn: MVN.045897 - MVN.045898


209. Đặng Lưu San
. Cung đường mê: Tập truyện ngắn/ Đặng Lưu San.- H.: Phụ
nữ, 2018. - 175tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234C513Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040444

            Kho Mượn: MVN.045901 - MVN.045902


210. Geulbaewoo
. Mọi khoảnh khắc đều là quý giá/ Geulbaewoo ; Sun Tzô
dịch.- H.: Văn học, 2019. - 279tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.7M428K

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044277 - DPVN.044278

            Kho Đọc: DVN.040451

            Kho
Mượn: MVN.045915 - MVN.045916


211. Phác họa mấy chân dung văn học
: Chân dung văn học/ Phùng Văn Khai, Mai
Anh, Phương Văn....- H.: Hội Nhà văn, 2019. - 273tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92209PH101H

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044282 - DPVN.044283

            Kho Đọc: DVN.040453

            Kho Mượn: MVN.045919 - MVN.045920

212. Hạ Yên. Sống hiên ngang giữa thế gian: Tản văn/ Hạ Yên.- H.:
Văn học, 2019. - 186tr.; 20cm

        Phân
loại:
895.9228S-455H

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044288 - DPVN.044289

            Kho Đọc: DVN.040456

            Kho Mượn: MVN.045925 - MVN.045926


213. Nơi người lính trưởng thành
/ Phùng Văn Khai, Nguyễn Châu Mỹ, Phương
Văn....- H.: Lao động, 2018. - 178tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.922803N462N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044292 - DPVN.044293

            Kho Đọc: DVN.040458

            Kho Mượn: MVN.045929 - MVN.045930


214. Phạm Ngọc Thái
. Cuộc chiến Hà Nội 12 ngày đêm: Tiểu thuyết/ Phạm Ngọc
Thái.- H.: Hồng Đức, 2019. - 253tr.; 19cm

        Phân
loại:
895.92234C514C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044302 - DPVN.044303

            Kho Đọc: DVN.040463

            Kho Mượn: MVN.045939 - MVN.045940


215. Linh
. Có phải anh là tình yêu của em: Truyện dài/ Linh.- H.: Nxb.Hà
Nội, 2018. - 215tr.; 20cm

        Phân
loại:
895.92234C400P

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044304 - DPVN.044305

            Kho Đọc: DVN.040464

            Kho Mượn: MVN.045941 - MVN.045942


216. Những chuyện tình thời chiến tranh
/ Tư Vần, Tiên Hưng, Quách Xuân
Hòa....- H.: Lao động, 2019. - 255tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.9223408NH556C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044308 - DPVN.044309

            Kho Đọc: DVN.040466

            Kho Mượn: MVN.045945 - MVN.045946


217. Đêm diễn tập
: Tập truyện ngắn/ Võ Trần Nhã, Phong Sương, Vũ Bão....-
H.: Lao động, 2019. - 225tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234Đ253D

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044318 - DPVN.044319

            Kho Đọc: DVN.040471

            Kho Mượn: MVN.045955 - MVN.045956


218. Y Mùi
. Đường chiều: Tập truyện ngắn/ Y Mùi.- H.: Hội Nhà văn, 2019. -
246tr.; 19cm

        Phân
loại:
895.92234Đ561C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044326 - DPVN.044327

            Kho Đọc: DVN.040475

            Kho Mượn: MVN.045963 - MVN.045964

219. Đôi khi tôi chỉ muốn là ai đó của ai: Tập truyện ngắn/ Tiêu
Dao, Lê Thuý Nhân, Kai Hoàng... ; Blogradio.vn tuyển chọn.- H.: Văn học, 2018.
- 243tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.9223408Đ452K

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044045 - DPVN.044046 -
DPVN.044047 - DPVN.044048

            Kho Đọc: DVN.040371

            Kho Mượn: MVN.045703 - MVN.045704 -
MVN.045705


220. Bao giờ hết ế
: Thơ - Tản văn/ Linh, Hien, Du Phong....- H.: Văn học,
2019. - 229tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.9228408B108G

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044330 - DPVN.044331

            Kho Đọc: DVN.040478

            Kho Mượn: MVN.045969 - MVN.045970


221. Trần Khánh Minh Sơn
. Tình yêu ấy như vừa mới hôm qua/ Trần Khánh Minh
Sơn.- H.: Dân trí, 2019. - 205tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.922803T312Y

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044061 - DPVN.044062 -
DPVN.044063 - DPVN.044064

            Kho Đọc: DVN.040380

            Kho Mượn: MVN.045725 - MVN.045726 -
MVN.045727


222. Huyền Lê
. Siêu lầy, siêu nai và điện giật: Truyện dài hiện đại/ Huyền
Lê. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí, 2018. - 317tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234S-309L

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044067 - DPVN.044068

            Kho Đọc: DVN.040382

            Kho Mượn: MVN.045730 - MVN.045731 -
MVN.045732


223. Ma Văn Kháng
. Bãi vàng và những chuyện tình nho nhỏ: Tập truyện ngắn/
Ma Văn Kháng.- H.: Phụ nữ, 2018. - 250tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234B103V

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040435

            Kho Mượn: MVN.045883 - MVN.045884


224. Chu Thị Minh Huệ
. Mười hai tầng trời: Tập truyện ngắn/ Chu Thị Minh
Huệ.- H.: Phụ nữ, 2018. - 260tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234M558H

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040443

            Kho Mượn: MVN.045899 - MVN.045900


225. Đào Thu Hương
. Dù thế nào cũng phải đi: Tự sự trên đường đến đại học
danh tiếng hàng đầu Canada- George Brown/ Đào Thu Hương.- H.: Thế giới, 2017. -
177tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92284D500T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043889 - DPVN.043890 -
DPVN.043891 - DPVN.043892

            Kho Đọc: DVN.040319

            Kho Mượn: MVN.045569 - MVN.045570 -
MVN.045571


226. Nonami Asa
. Bong bóng: Tiểu thuyết/ Nonami Asa ; Đỗ Phan Thu Hà dịch.-
H.: Phụ nữ, 2017. - 350tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.6B431B

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043897 - DPVN.043898 -
DPVN.043899 - DPVN.043900

            Kho Đọc: DVN.040321

            Kho Mượn: MVN.045575 - MVN.045576 - MVN.045577


227. Travelling Kat
. Yêu một cô gái Việt: Câu chuyện yêu đa văn hóa của
Travelling Kat/ Travelling Kat. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Thế giới, 2017. -
207tr.; 20cm

        Tên thật tác giả: Nguyễn Kim Ngân

        Phân
loại:
895.9228408Y606M

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043909 - DPVN.043910 -
DPVN.043911 - DPVN.043912

            Kho Đọc: DVN.040324

            Kho Mượn: MVN.045584 - MVN.045585 -
MVN.045586


228. Edogawa Ranpo
. Đảo quỷ: Tiểu thuyết/ Edogawa Ranpo ; Ishikari dịch.-
H.: Thanh niên, 2018. - 413tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.6Đ108Q

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043921 - DPVN.043922 -
DPVN.043923 - DPVN.043924

            Kho Đọc: DVN.040327

            Kho Mượn: MVN.045593 - MVN.045594 -
MVN.045595

229. Vy Cầm. Càng trưởng thành càng cô đơn/ Vy Cầm. - Tái bản lần
2.- H.: Dân trí, 2018. - 212tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234C106T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044023 - DPVN.044024 -
DPVN.044025 - DPVN.044026

            Kho Đọc: DVN.040363

            Kho Mượn: MVN.045682 - MVN.045683 -
MVN.045684


230. Murakami Yasunari
. Một ngày bên bờ biển/ Murakami Yasunari ; Họa sĩ:
Arai Ryouji ; Chi Anh dịch.- H.: Phự nữ, 2018. - 40tr.; 27cm

        Bộ sách Ehon kết hợp Công nghệ thực tế
ảo tương tác

        Phân loại: 895.6M458N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003910 - DPVV.003911 -
DPVV.003912 - DPVV.003913

            Kho Thiếu Nhi: TN.037049 - TN.037050 -
TN.037051 - TN.037052


231. Miura Shion
. Người đan chữ xếp thuyền: Tiểu thuyết/ Miura Shion ;
Nguyễn Kim Hoàng dịch.- H.: Thế giới, 2018. - 383tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.6NG558Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043949 - DPVN.043950 -
DPVN.043951 - DPVN.043952

            Kho Đọc: DVN.040337

            Kho Mượn: MVN.045620 - MVN.045621 -
MVN.045622


232. Tạ Duy Anh
. Phép lạ: Truyện thiếu nhi/ Tạ Duy Anh.- H.: Phụ nữ, 2018.
- 126tr.; 20cm

        Phân
loại:
895.92234PH206L

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037141 - TN.037142 -
TN.037143

233. Mikami En. HIệu ảnh Nishiura ở Enoshima: Tiểu thuyết/ Mikami
En ; Như Nữ dịch.- H.: Văn học, 2018. - 260tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.6H309A

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043885 - DPVN.043886 -
DPVN.043887 - DPVN.043888

            Kho Đọc: DVN.040318

            Kho Mượn: MVN.045566 - MVN.045567 -
MVN.045568


234. Duy Mỹ
. Vòng quanh nỗi buồn/ Duy Mỹ.- H.: Thế giới, 2019. - 191tr.;
20cm

        Phân
loại:
895.922808V431Q

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043969 - DPVN.043970 -
DPVN.043971 - DPVN.043972

            Kho Đọc: DVN.040343

            Kho Mượn: MVN.045635 - MVN.045636 -
MVN.045637


235. Trần Văn Thước
. Khép một vòng xoay/ Trần Văn Thước.- H.: Dân trí,
2018. - 170tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234KH206M

        Số
ĐKCB :

            Kho
Luân Chuyển: DPVN.044003 - DPVN.044004 - DPVN.044005

            Kho Đọc: DVN.040355

            Kho Mượn: MVN.045664 - MVN.045665


236. Thanh Tú
. Ai cũng cần một người ở cạnh bên/ Thanh Tú.- H.: Dân trí,
2018. - 258tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234A103C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044017 - DPVN.044018

            Kho Đọc: DVN.040361

            Kho Mượn: MVN.045677 - MVN.045678


237. Lee Sa Ra
. Vùng đất diệu kỳ = The Wondrous Land: Truyện thiếu nhi/ Lee
Sa Ra ; Tô Thị Thanh Phương dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 234tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.7V513Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037144 - TN.037145 -
TN.037146


238. Trường An
. Thiên nhạc/ Trường An.- H.: Phụ nữ, 2018. - 213tr.; 20cm

        Phân
loại:
895.92234TH305N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040436

            Kho Mượn: MVN.045885 - MVN.045886


239. Nguyệt Tú
. Đường sáng trăng sao/ Nguyệt Tú.- H.: Phụ nữ, 2018. -
526tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234Đ561-S

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040440

            Kho Mượn: MVN.045893 - MVN.045894


240. Hồng Huyên
. Chỉ tình yêu còn lại: Tiểu thuyết/ Hồng Huyên.- H.: Thế
giới, 2019. - 289tr.; 19cm

        Phân
loại:
895.92234CH300T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044271 - DPVN.044272

            Kho
Đọc: DVN.040448

            Kho Mượn: MVN.045909 - MVN.045910


241. Lính gác
: Tuyển chọn từ Tạp chí Văn nghệ Quân đội/ Phùng Văn Khai
tuyển.- H.: Lao động, 2019. - 145tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.9228L312G

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044279 - DPVN.044280

            Kho Đọc: DVN.040452

            Kho Mượn: MVN.045917 - MVN.045918


242. Trường Sa những ước mơ xanh
/ Lưu Thị Bạch Liễu ; Phan Chi ; Nguyễn
Xuân Hà....- H.: Lao động, 2019. - 177tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.9228TR561-S

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044298 - DPVN.044299

            Kho Đọc: DVN.040461

            Kho Mượn: MVN.045935 - MVN.045936


243. Lính tăng,lính pháo
/ Phùng Văn Khai, Nguyễn Châu Mỹ, Phương Văn....-
H.: Lao động, 2019. - 177tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.922803L312T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044314 - DPVN.044315

            Kho Đọc: DVN.040469

            Kho Mượn: MVN.045951 - MVN.045952


244. Chuyến tàu sinh tử
: Tiểu thuyết/ Yeon Sang Ho đạo diễn ; Kịch bản Park
Joo Seok ; Kim Ngân dịch.- H.: Dân trí, 2018

        Phân
loại:
895.7CH527T

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040329

            Kho Mượn: MVN.045598 - MVN.045599


245. Đặng Trần Như Thảo
. Cạnh người ta đã có một người ta/ Đặng Trần Như
Thảo.- H.: Dân trí, 2018. - 218tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234C107N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044019 - DPVN.044020 -
DPVN.044021 - DPVN.044022

            Kho Đọc: DVN.040362

            Kho Mượn: MVN.045679 - MVN.045680 -
MVN.045681

246. Phong Điệp. Có mẹ trong cuộc đời này: Tản văn/ Phong Điệp. -
In lần 2.- H.: Phụ nữ, 2018. - 218tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.9228C400M

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040433

            Kho Mượn: MVN.045879 - MVN.045880


247. Sinh Vật Hay Quên
. Mọi chuyện đều là lỗi của em: Tập truyện ngắn/ Sinh
Vật Hay Quên.- H.: Nxb. Hà nội, 2018. - 274tr.; 20cm

        Phân
loại:
895.92234M428C

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044290 - DPVN.044291

            Kho Đọc: DVN.040457

            Kho Mượn: MVN.045927 - MVN.045928


248. Truyện dã sử Việt Nam
/ Lã Thanh Tùng, Lưu Sơn Minh, Phạm Thuận
Thành....- H.: Lao động, 2019. - 234tr.; 21cm

        Phân
loại:
895.92234TR527D

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044310 - DPVN.044311

            Kho Đọc: DVN.040467

            Kho Mượn: MVN.045947 - MVN.045948


249. Nguyễn Nhược Pháp
. Hoa một mùa: Toàn bộ các sáng tác thơ, truyện ngắn,
kịch, và phê bình văn học bằng tiếng Pháp của Nguyễn Nhược Pháp/ Nguyễn Nhược
Pháp ; Nguyễn Lân Bình b.s..- H.: Phụ nữ, 2018. - 363tr.; 24cm

        Phân
loại:
895.922H401M

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008247

            Kho Mượn: MVV.008240 - MVV.008241

250. Septiny. Khi nhìn lên trời xanh, tớ sẽ rất nhớ cậu: Tập truyện
đôi/ Septiny.- H.: Văn học, 2019. - 197tr.; 21cm

        Tên thật tác giả: Nguyễn Thanh Hương

        Phân
loại:
895.92234KH300N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044322 - DPVN.044323

            Kho Đọc: DVN.040473

            Kho Mượn: MVN.045959 - MVN.045960


251. Gong Ji Young
. Chiếc thang cao màu xanh/ Gong Ji Young ; Nghiêm Thị
Thu Hương dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 350tr.; 24cm

        Phân
loại:
895.7CH303T

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008251

            Kho Mượn: MVV.008248 - MVV.008249


252. Voynich, Ethel Lilian
. Ruồi trâu: Tiểu thuyết/ Ethel Lilian Voynich ;
Hoàng Quỳnh dịch.- H.: Dân trí, 2019. - 534tr.; 21cm

        Phân
loại:
823R515T

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040348

            Kho Mượn: MVN.045648 - MVN.045649


253. Nguyễn Thị Nhân
. Luyện đề chuẩn bị kì thi THPT quốc gia 2018 môn Ngữ
văn: Giúp học sinh ôn tập và nâng cao kỹ năng làm bài thi. Biên soạn theo
chương trình mới nhất của Bộ Giáo duc và Đào tạo 2018/ Nguyễn Thị Nhân (ch.b),
Nguyễn Thị Hậu, Phạm Thị Lan Anh.- H.: Dân trí, 2018. - 270tr.; 27cm

        Phân
loại:
807L527Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008229

            Kho Mượn: MVV.008207 - MVV.008208


254. Bay lên
: Tuyển tập truyện ngắn chọn lọc thế giới/ Junot Diaz, Helen
Rye, Doreen Baingana... ; Nguyễn Phan Quế Mai tuyển chọn và dịch.- H.: Phụ nữ,
2018. - 331tr.; 21cm

        Phân
loại:
808.8B112L

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040445

            Kho Mượn: MVN.045903 - MVN.045904


255. Salinger, J. D.
. Bắt trẻ đồng xanh = The catcher in the rye/ J. D.
Salinger ; Phùng Khánh dịch.- H.: Văn học, 2018. - 326tr.; 21cm

        Phân
loại:
813B118T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044049 - DPVN.044050

            Kho Đọc: DVN.040372

            Kho Mượn: MVN.045706 - MVN.045707

            Kho Thiếu Nhi: TN.037087 - TN.037088 -
TN.037089


256. Villeneuve, Anne
. Loula và quái vật Mister/ Anne Villeneuve ; Hoàng
Minh Vy dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 34tr.; 28cm

        Phân
loại:
813L435L

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037117 - TN.037118 -
TN.037119 - TN.037120


257. Nelson Spielman, Lori
. Viên đá tha thứ: Tiểu thuyết/ Lori Nelson
Spielman ; Hoàng Phương Thảo dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 371tr.; 24cm

        Phân
loại:
813V305Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008244

            Kho Mượn: MVV.008234 - MVV.008235


258. Nelson Spielman, Lori
. Cô nàng độc thân và 10 thử thách của mẹ: Tiểu
thuyết/ Lori Nelson Spielman ; Nguyễn Quang Huy dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. -
407tr.; 24cm

        Phân
loại:
813C450N

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008249

            Kho Mượn: MVV.008244 - MVV.008245


259. Redondo, Dolores
. Mối bất hòa truyền kiếp: Tiểu thuyết trinh thám/
Dolores Redondo ; Đinh Thanh Vân dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 552tr.; 24cm. - (Bộ
tiểu thuyết trinh thám về thung lũng Baztán xứ Basque)

        Phân
loại:
863M452B

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008246

            Kho Mượn: MVV.008238 - MVV.008239

 

9 - LỊCH SỬ

260. Steele, Philip
. Các nền văn minh thế giới - La mã cổ đại: Bước vào đế
chế La Mã cổ đại với 15 trò chơi thủ công có hướng dẫn cụ thể và hơn 370 hình
ảnh thú vị/ Philip Steele ; Kiều Oanh dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí,
2018. - 64tr.: minh họa; 30cm

        Tóm tắt:  Khám phá những thông tin thú vị về cuộc sống
của người La Mã, trang phục của họ, hình thức vui chơi giải trí và những món ăn
mà họ thích.

        Phân
loại:
937C101N

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037092 - TN.037093


261. Macdonald, Fiona
. Các nền văn minh thế giới - Nhật Bản cổ đại: Quay
ngược thời gian trở về với các Shogun, các võ sĩ Samirai, với 15 trò chơi thủ
công có hướng dẫn cụ thể và hơn 330 hình ảnh thú vị/ Fiona Macdonald ; Quí Hiển
dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí, 2018. - 64tr.: minh họa; 30cm

        Tóm tắt:  Khám phá nền văn minh cổ đại Nhật Bản và tìm
hiểu những nét văn hóa tồn tại cách đây hàng nghìn năm.

        Phân
loại:
939C101N

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037094 - TN.037095


262. Tames, Richard
. Các nền văn minh thế giới - Hy Lạp cổ đại: Bước vào
thế giới của người Hy Lạp cổ đại với 15 trò chơi thủ công có hướng dẫn cụ thể
và hơn 350 hình ảnh thú vị/ Richard Tames ; Thanh Hoa dịch. - Tái bản lần thứ
1.- H.: Dân trí, 2018. - 64tr.: minh họa; 30cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những nền văn minh lâu đời của Hy
Lạp cổ đại: cuộc sống, con người, quyền lực, chính trị, nguồn gốc chế độ dân
chủ, toán học, y học và triết học.

        Phân
loại:
938C101N

        Số
ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: TN.037096 - TN.037097


263. Guillaumin, Maud
. Bản lĩnh Jackie Kennedy: Cuộc đời một huyền thoại
soi chiếu qua những biến cố chấn động/ Maud Guillaumin ; Hiệu Constant dịch.-
H.: Thế giới, 2017. - 302tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Những câu chuyện khắc họa nên biểu tượng Đệ
nhất phu nhân Jackie Kennedy huyền thoại của nước Mỹ, người đã trở thành nguồn
cảm hứng vô tận cho phụ nữ hiện đại trên toàn thế giới, được kể lại một cách
chân thực và tường tận nhất.

        Phân
loại:
973.922092B105L

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008210

            Kho Mượn: MVV.008167 - MVV.008168


264. Fulda, Anne
. Emmanuel Macron - Chàng trai hoàn hảo/ Anne Fulda ;
Nguyễn Quốc Việt dịch.- H.: Dân trí, 2018. - 268tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Tiểu sử và sự nghiệp của Emmanuel Macron - vị
Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp. Một bức chân dung gần gũi và ít
được khám phá, một con người đầy ham muốn chinh phục và kỳ vọng làm hài lòng
những người ủng hộ mình, con người đã biến cuộc đời mình thành một giấc mơ kỳ
lạ.

        Phân
loại:
944.084092E202M

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044031 - DPVN.044032 -
DPVN.044033 - DPVN.044034

            Kho Đọc: DVN.040366

            Kho Mượn: MVN.045690 - MVN.045691 -
MVN.045692


265. Tessier, Bertrand
. Grace Kelly: Những góc khuất chưa từng hé lộ về một
cuộc đời tưởng chừng hoàn hảo/ Bertrand Tessier ; Yến Linh dịch.- H.: Thế giới,
2018. - 255tr.; 21cm

        Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Grace -
la princesse Déracinée

        Tóm tắt:  Giới thiệu về cuộc đời của một công nương
Grace Kelly - một cuộc đời phức tạp hơn rất nhiều so với hình ảnh bóng bẩy mà
chúng ta thường thấy trên bìa tạp chí hay trong những thước phim.

        Phân
loại:
944.092GR101E

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043961 - DPVN.043962 -
DPVN.043963 - DPVN.043964

            Kho Đọc: DVN.040340

            Kho Mượn: MVN.045629 - MVN.045630 -
MVN.045631


266. Nguyễn Thị Bích Yến
. Những mảnh ghép quân vương = The Mosaics of the
King/ Nguyễn Thị Bích Yến.- H.: Thông tin và truyền thông, 2019. - 676tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Kể về 86 câu chuyện với những con người, mảnh
đời cụ thể bằng xương, bằng thịt với những số phận của họ, tâm huyết công việc
của họ làm nên một sắc màu của cuộc sống vô cùng sống động, phức tạp.

        Phân
loại:
920.02NH556M

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008254 - DVV.008255

            Kho Mượn: MVV.008254 - MVV.008255 -
MVV.008256


267. Những Thám Hoa đặc biệt trong lịch sử Việt Nam
/ Lê Thái Dũng s.t. và
tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2019. - 215tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu thông tin khái quát và những giai
thoại lý thú về một số vị Thám hoa trong lịch sử khoa cử Nho học nước ta kể từ
khoa thi đầu tiên năm Ất Mão (1075) đến khoa thi cuối cùng năm Kỷ Mùi (1919)
trải qua 844 năm, trong tổng cộng 76 người đoạt học vị Thám hoa - đứng hàng thứ
3 trong bảng Tam khôi danh giá.

        Phân
loại:
959.7NH556T

        Số
ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005558 - DC.005559 -
DC.005560

            Kho Đọc: DVN.040359

            Kho Mượn: MVN.045672 - MVN.045673

            Kho Thiếu Nhi: TN.037084 - TN.037085

268. Ngày Bác trở về (1941-1969)/ Phan Tuyết s.t, tuyển chọn.- H.:
Dân trí, 2018. - 218tr.; 19cm

        ĐTTS ghi: Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

        Phân
loại:
959.704NG112B

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044006 - DPVN.044007 -
DPVN.044008

            Kho Đọc: DVN.040356

            Kho Mượn: MVN.045666 - MVN.045667


269. Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng
/ Phan Tuyết s.t. và tuyển
chọn.- H.: Dân trí, 2018. - 192tr.; 19cm

        ĐTTS ghi: Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

        Phân
loại:
959.704CH527K

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044011 - DPVN.044012

            Kho Đọc: DVN.040358

            Kho Mượn: MVN.045670 - MVN.045671

            Kho Thiếu Nhi: TN.037082 - TN.037083,
TN.037086


270. Nguyễn Văn Khoan
. Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Mỹ
(1908-1954): Biên niên sự kiện/ Nguyễn Văn Khoan.- Tp. HCM.: Tổng hợp Tp. Hồ
Chí Minh, 2019. - 194tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu biên niên sự kiện Tất Thành -
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Mỹ (1908 - 1954). Thư từ, điện văn của Hồ
Chủ tịch gửi chình phủ, các đoàn thể và nhân dân Mỹ.

        Phân
loại:
959.704092T124T

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044300 - DPVN.044301

            Kho Đọc: DVN.040462

            Kho Mượn: MVN.045937 - MVN.045938


271. Chuyện kể Bác Hồ với học sinh
/ Phan Tuyết s.t. và tuyển chọn.- H.: Dân
trí, 2018. - 219tr.; 19cm

        ĐTTS ghi: Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

        Phân
loại:
959.704CH527K

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044009 - DPVN.044010

            Kho Đọc: DVN.040357

            Kho Mượn: MVN.045668 - MVN.045669

            Kho Thiếu Nhi: TN.037079 - TN.037080 -
TN.037081

272. Bingham, Jane. Bách khoa lịch sử thế giới = Encyclopedia of
world history/ Jane Bingham, Fiona Chandler, Sam Taplin ; Lê Thị Oanh dịch. -
Tái bản.- H.: Dân trí, 2018. - 414tr.: tranh màu; 28cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những kiến thức khổng lồ về lịch sử
thế giới từ thời tiền sử cho đến hiện đại. Một bức tranh rộng lớn tái hiện cuộc
sống của các dân tộc trước đây. Những nền văn minh nổi tiếng nhân loại, những
nhân vật biến đổi thế giới, những sự kiện đổi thay tiến trình lịch sử, hàng
nghìn minh họa ấn tượng và các bản đồ chi tiết.

        Phân
loại:
909B102K

        Số
ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001437

 

91 - ĐỊA LÝ

273. Weiner, Eric
. Bản đồ hạnh phúc = The geography of bliss/ Eric Weiner ;
J.L dịch.- H.: Nxb. Hà Nội, 2019. - 472tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Kể lại những chuyến đi du lịch qua 10 quốc gia
khác nhau với những cuộc nói chuyện với người bản xứ để hiểu thế nào là hạnh
phúc ở mỗi quốc gia.

        Phân
loại:
910B105Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.043977 - DPVN.043978 -
DPVN.043979 - DPVN.043980

            Kho Đọc: DVN.040345

            Kho Mượn: MVN.045641 - MVN.045642 -
MVN.045643


274. Na Hồ
. Thiên đường qua những ô cửa màu xanh: Ghi chép du lịch châu Âu/
Na Hồ.- H.: Phụ nữ, 2018. - 242tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những ghi chép du lịch trong hành trình qua
các nước châu Âu, gom góp những trải nghiệm đẹp đẽ trong suốt quá trình học tập
tại Anh của tác giả....

        Phân
loại:
914TH305Đ

        Số
ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040434

            Kho Mượn: MVN.045881 - MVN.045882


275. Đất nước và con người xứ Thanh
/ Phạm Tấn, Đỗ Quang Trọng, Hoàng Minh
Tường....- H.: Hồng Đức, 2019. - 195tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những điểm du lịch hấp dẫn, di chỉ
khảo cổ, di sản thế giới, khu di tích quốc gia...của xứ Thanh.

        Phân
loại:
915.9741Đ124N

        Số
ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.044284 - DPVN.044285

            Kho Đọc: DVN.040454

            Kho Mượn: MVN.045921 - MVN.045922


276. Phan Thị Ánh Tuyết
. 54 câu hỏi đáp về các huyện đảo Việt Nam/ Phan Thị
Ánh Tuyết s.t. và b.s..- H.: Dân trí, 2019. - 195tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Cung cấp thêm những hiểu biết về biển đảo Việt
Nam. Khám phá những điều thú vị, những nét đặt trưng về cảnh quan, văn hóa, đặc
sản... của các huyện đảo Việt Nam....

        Phân
loại:
915.97N114M

        Số
ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005552 - DC.005553 -
DC.005554

            Kho Đọc: DVN.040351

            Kho Mượn: MVN.045654 - MVN.045655

            Kho Thiếu Nhi: TN.037072 - TN.037073

Facebook zalo

Các tin đã đưa