THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2019

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2019


 

0 - TỔNG LOẠI


1. Stine, Megan. Tam giác quỷ Bermuda ở đâu ?/ Megan Stine, Tim Foley ; Trịnh Minh Việt dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.: tranh vẽ; 19cm + Kèm bản đồ gấp gọn. - (Tri thức phổ thông. Những địa danh làm nên lịch sử)


        Phân loại: 001.94T104G


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002426 - XLD.002427 - XLD.002428 - XLD.002429 - XLD.0024302. Giai Văn
. Tuyển chọn kiến thức không dạy trong nhà trường/ Giai Văn ; Trần Giang Sơn dịch.- H.: Thanh niên, 2018. - 262tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Những kiến thức cơ bản về: cuộc sống, sức khỏe, động vật, ẩm thực, cơ thể con người, giải trí, lịch sử, văn hóa, khoa học kĩ thuật, thế giới.


        Phân loại: 001T527C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002526 - XLD.002527 - XLD.002528 - XLD.002529 - XLD.0025303. Mullenheim, Sophie de
. Kỷ lục thế giới/ Sophie de Mullenheim ; Minh hoạ: Laurent Audouin ; Danh Việt dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2018. - 95tr.: tranh màu; 34cm. - (Bách khoa thư Larousse)


        Tóm tắt:  Giới thiệu những kỷ lục thế giới thông qua 14 chủ điểm được phân loại bằng các tính từ như: Lớn, nhỏ, dài, nhanh, già, nguy hiểm, nổi tiếng, tài tình, dũng cảm, kỳ lạ....


        Phân loại: 001C101K


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002326 - XLD.002327 - XLD.002328 - XLD.002329 - XLD.002330


 


1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC4. Những câu chuyên về khát vọng và ước mơ
/ Lại Tú Quỳnh, Patty Hansen, Diana L. Chapman... ; Nhóm Đậu Xanh b.s. ; Dịch: Hàn Tuyết Lê.... - In lần thứ 19.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 67tr.: tranh vẽ; 19cm


        Tóm tắt:  Những câu chuyện đề cao các giá trị tốt đẹp rất dễ đọc nhằm giáo dục các em nhỏ về lí tưởng sống, có khát vọng và ước mơ đẹp để sống thật ý nghĩa.


        Phân loại: 170NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002641 - XLD.002642 - XLD.002643 - XLD.002644 - XLD.0026455. Những câu chuyên về lòng biết ơn
/ Suzanne Boyce, Max Coots, Lonni Collins Pratt... ; Dịch: Bích Nga.... - In lần thứ 27.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 71tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện mang tính giáo dục đạo đức, tính cách cho trẻ em về lòng biết ơn.


        Phân loại: 177NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002681 - XLD.002682 - XLD.002683 - XLD.002684 - XLD.0026856. Những câu chuyện về lòng quyết tâm
/ Lương Hùng tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 21.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 71tr.: tranh vẽ; 19cm


        Tóm tắt:  Những câu chuyện đề cao các giá trị tốt đẹp, nhằm giáo dục các em nhỏ về lòng quyết tâm, kiên trì không mệt mỏi để đạt được ước mơ của mình.


        Phân loại: 177NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002656 - XLD.002657 - XLD.002658 - XLD.002659 - XLD.0026607. Những câu chuyên về khiêm tốn nhường nhịn
/ Võ Ngọc Châu tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 17.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 84tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện nhằm giáo dục tính cách cho trẻ em về sự khiêm tốn và nhường nhịn.


        Phân loại: 177NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002676 - XLD.002677 - XLD.002678 - XLD.002679 - XLD.0026808. Những câu chuyên về tính lương thiện
/ Lương Hùng tuyển chọn, biên dịch.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 81tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Thông qua những câu chuyện kể nhằm giáo dục cho các em nhỏ về tính lương thiện.


        Phân loại: 177NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002701 - XLD.002702 - XLD.002703 - XLD.002704 - XLD.0027059. Những câu chuyên về lòng trung thực
/ L. Tônxtôi, N. Đôbrôliubôp, M. Calinin... ; Mai Hương dịch. - In lần thứ 22.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 65tr.: tranh vẽ; 19cm


        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện kể giới thiệu những tấm gương sáng giáo dục các em về lòng trung thực.


        Phân loại: 177NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002661 - XLD.002662 - XLD.002663 - XLD.002664 - XLD.00266510. Những câu chuyên về lòng thương người
/ Bích Nga Tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 22.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 66tr.: tranh vẽ; 19cm


        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện kể nhằm giáo dục trẻ em về lòng thương người.


        Phân loại: 177NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002666 - XLD.002667 - XLD.002668 - XLD.002669 - XLD.00267011. Những câu chuyên về lòng trắc ẩn
/ Lucas Parker, Deborah Rasmussen, Kristin Seuntjens... ; Bích Nga tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 15.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 84tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện giáo dục các em về tính trung thực, tình nhân ái, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm....


        Phân loại: 177NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002671 - XLD.002672 - XLD.002673 - XLD.002674 - XLD.00267512. Những câu chuyên về tình bạn
/ Lê Nin, Heather Schwarzburg, Đan-sen-cô... ; Lại Tú Quỳnh dịch. - In lần thứ 19.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 71tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện đề cao những giá trị tốt đẹp nhằm giáo dục các em nhỏ đức tính biết tôn trọng và giữ gìn tình bạn, thương yêu giúp đỡ bạn bè trong mọi tình huống trong cuộc sống.


        Phân loại: 177NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002716 - XLD.002717 - XLD.002718 - XLD.002719 - XLD.00272013. Những câu chuyên về tinh thần trách nhiệm
/ Lương Hùng tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 18.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 77tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện đề cao các giá trị tốt đẹp nhằm giáo dục các em nhỏ đức tính tinh thần trách nhiệm.


        Phân loại: 177NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002691 - XLD.002692 - XLD.002693 - XLD.002694 - XLD.00269514. Những câu chuyên về lòng vị tha
/ Dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Giang.... - In lần thứ 19.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 73tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Những câu chuyện đề cao các giá trị tốt đẹp nhằm giáo dục các em nhỏ có lòng vị tha.


        Phân loại: 177NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002706 - XLD.002707 - XLD.002708 - XLD.002709 - XLD.00271015. Những câu chuyện về tình yêu tự do và hòa bình
/ Lương Hùng tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 15.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 65tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện kể giáo dục các em về lòng yêu hoà bình và khát vọng tự do.


        Phân loại: 177NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002696 - XLD.002697 - XLD.002698 - XLD.002699 - XLD.00270016. Những câu chuyện về lòng nhân ái
/ Bích Nga tuyển chọn, biên dich. - In lần thứ 18.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 69tr.: tranh vẽ; 19cm


        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện nhằm giáo dục đạo đức, tính cách cho trẻ em về lòng nhân ái.


        Phân loại: 177NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002646 - XLD.002647 - XLD.002648 - XLD.002649 - XLD.00265017. Những câu chuyên về lòng dũng cảm
/ Mary Hollingsworth, Lonni Collins, Bob Weleh... ; B.s.: Lưu Duyên, Thảo Vi ; Dịch: Lại Tú Quỳnh... - In lần thứ 22.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 75tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện kể giới thiệu những tấm gương sáng giáo dục các em về lòng dũng cảm.


        Phân loại: 179NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002686 - XLD.002687 - XLD.002688 - XLD.002689 - XLD.00269018. Những câu chuyên về siêng năng kiên trì
/ Võ Ngọc Châu tuyển chọn và biên dịch. - In lần thứ 19.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 84tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện nhằm giáo dục tính cách cho trẻ em về sự siêng năng, kiên trì.


        Phân loại: 179NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002711 - XLD.002712 - XLD.002713 - XLD.002714 - XLD.00271519. Những câu chuyên về lòng can đảm
/ Bích Nga tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 17.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 88tr.: tranh vẽ; 19cm


        Tóm tắt:  Những câu chuyện đề cao các giá trị tốt đẹp rất dễ đọc nhằm giáo dục các em nhỏ có lòng can đảm, biết đón nhận những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, vượt qua thử thách của cuộc sống.


        Phân loại: 179NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002651 - XLD.002652 - XLD.002653 - XLD.002654 - XLD.00265520. Lâm Trinh
. Cẩm nang ứng xử cho con bạn/ Lâm Trinh b.s.- H.: Văn hóa thông tin, 2011. - 123tr.: tranh vẽ; 20cm. - (Tri thức vàng cho trẻ)


        Tóm tắt:  Nội dung kĩ năng ứng xử dễ nắm bắt và thực hành giúp con bạn ứng xử thông minh trong cuộc sống.


        Phân loại: 153.6C120N


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002541 - XLD.002542 - XLD.002543 - XLD.002544 - XLD.00254521. Tạ Giảo Giảo
. Bạn có đang sống cho tương lai của chính mình/ Tạ Giảo Giảo ; Đặng Quân dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 422tr.; 20cm


        Tóm tắt:  Đưa ra lời khuyên, chia sẻ những bí quyết, kĩ năng cho các bạn trẻ để giữ vững khát vọng, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, đối diện với thất bại, sống là chính mình trong quá trình tự khẳng định bản thân, thực hiện ước mơ, khát vọng và hoài bão của mình.


        Phân loại: 155.6B105C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045389 - DPVN.045390 - DPVN.045391 - DPVN.045392 - DPVN.045393


            Kho Đọc: DVN.040860


            Kho Mượn: MVN.046794 - MVN.04679522. Xiong Li Fan
. Đừng chỉ là hi vọng: Những bài học về dũng cảm thử sức/ Xiong Li Fan ; Phương Linh dịch. - In lần 2.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2019. - 227tr.; 21cm. - (Cùng Dale Carnegie tiến tới thành công)


        Tóm tắt:  Giới thiệu các câu chuyện nhỏ nhằm tiếp thêm động lực để đầu tư vào rèn luyện khả năng sáng tạo và dũng cảm thử sức với những điều mới mẻ, từ đó bạn sẽ tìm thấy niềm vui và thành công trong cuộc sống.


        Phân loại: 158Đ556C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045196 - DPVN.045197 - DPVN.045198 - DPVN.045199 - DPVN.04520023. Xiao Yue
. Đứng dậy lần nữa: Những bài học về tạo dựng thành công : Cùng Dale Carnegie tiến tới thành công/ Xiao Yue ; Phương Linh dịch. - In lần 2.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2019. - 215tr.: minh họa; 21cm. - (Cùng Dale Carnegie tiến tới thành công)


        Tóm tắt:  Chia sẻ những tinh tuý trong lí thuyết thành công của nhà văn, nhà thuyết trình người Mĩ Dale Carnegie, đồng thời giải thích chúng một các tường tận thông qua các câu chuyện thực tế sâu sắc.


        Phân loại: 158.1Đ556D


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045191 - DPVN.045192 - DPVN.045193 - DPVN.045194 - DPVN.04519524. An Nhã Ninh
. Bạn có phải cá hồi chum không?/ An Nhã Ninh ; Diệp Thủy dịch.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018. - 343tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Những kiến thức tâm lý học để ứng dụng trong công việc và cuộc sống, giúp bạn thay đổi bản thân và sớm có được cuộc sống tốt đẹp như mình mong muốn.


        Phân loại: 158.1B105C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045349 - DPVN.045350 - DPVN.045351 - DPVN.045352 - DPVN.045353


            Kho Đọc: DVN.040852


            Kho Mượn: MVN.046778 - MVN.04677925. Akira, Nakano
. Dũng cảm tiến lên: 7 bước thay đổi bản thân/ Nakano Akira ; Nguyễn Thu Hiền (dịch).- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 231tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Chia sẻ phương pháp dạy kĩ năng sống thông thường, dẫn lối trong hành trình tìm kiếm một phong cách sống vì tập thể, vì công đồng. Từ đó tìm ra phương hướng hành động và suy nghĩ, phá vỡ rào cản logic lợi ích cá nhân để trở thành con người hoàn thiện hơn.


        Phân loại: 158.1D513C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045153 - DPVN.045154 - DPVN.045155 - DPVN.045156 - DPVN.045157


            Kho Đọc: DVN.040824


            Kho Mượn: MVN.046734 - MVN.04673526. Vụ Mãn Lan Giang
. Khôn ngoan vừa đủ, làm chủ cuộc đời/ Vụ Mãn Lan Giang ; Mai Dung dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 334tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Bạn chỉ trông thông minh mà thôi; làm cách nào để tránh được sự cần cù ngu xuẩn; dựa vào cái gì mà tôi phải cảm kích những người đã làm tổn thương tôi; cách cư xử bạn không thể không biết.


        Phân loại: 158.1KH454N


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045495 - DPVN.045496 - DPVN.045497 - DPVN.045498 - DPVN.045499


            Kho Đọc: DVN.040883


            Kho Mượn: MVN.046841 - MVN.04684227. Lý Ái Linh
. Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình/ Lý Ái Linh ; Tố Hinh dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 358tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Phụ nữ phải biết yêu thương chính bản thân mình, luôn mạnh mẽ, tự lập, tự cường trong cuộc sống. Đừng sợ tình yêu vòng vo muôn nẻo, đừng sợ con đường phía trước gập ghềnh gian khó. Thắng được bản thân là thắng được tất cả.


        Phân loại: 158.1082B105M


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045520 - DPVN.045521 - DPVN.045522 - DPVN.045523 - DPVN.045524


            Kho Đọc: DVN.040888


            Kho Mượn: MVN.046851 - MVN.04685228. Xiong Li Fan
. Đá cuội hay kim cương/ Xiong Li Fan ; Phương Linh dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2019. - 247tr.; 21cm. - (Cùng Dale Carnegie tiến tới thành công)


        Tóm tắt:  Chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhằm học cách điều chỉnh tâm lí, từ đó hình thành nên thái độ nhân sinh tích cực, lạc quan trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.


        Phân loại: 158Đ100C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045186 - DPVN.045187 - DPVN.045188 - DPVN.045189 - DPVN.04519029. Hino Okio
. 5 năm cuối đời/ Hino Okio ; Thu Hoài dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 132tr.; 20cm


        Tóm tắt:  Trình bày những lời khuyên để lựa chọn thay đổi tâm thế của bản thân, đón nhận mọi điều xảy ra để có được một cuộc đời không phải hối tiếc, sống thanh thản, hạnh phúc và ý nghĩa.


        Phân loại: 158.1N114N


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045414 - DPVN.045415 - DPVN.045416 - DPVN.045417 - DPVN.045418


            Kho Đọc: DVN.040865


            Kho Mượn: MVN.046804 - MVN.04680530. Nguyễn Hiến Lê
. Tương lai trong tay ta: Tổ chức cách sống thành công/ Nguyễn Hiến Lê.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbook, 2018. - 345tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Những luật điểm, quan điểm cá nhân về một số nguyên tắc quan trọng trong đời sống của mỗi con người như: Sức khoẻ, việc làm, nghỉ ngơi, tiêu tiền, tu tâm luyện trí, hôn nhân, tuổi già....


        Phân loại: 158T561L


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002491 - XLD.002492 - XLD.002493 - XLD.002494 - XLD.00249531. Kiên trì ắt được đền đáp
/ Dương Hy Văn, Lý Thượng Long, Lánh Duy... ; Hân Vũ dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 252tr.; 20cm


        Tóm tắt:  Trình bày các câu chuyện về lòng kiên trì, sự nỗ lực vượt qua những thử thách, khó khăn, quyết theo đuổi những đam mê, nhiệt huyết để chạm tới thành công.


        Phân loại: 158.1K305T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045515 - DPVN.045516 - DPVN.045517 - DPVN.045518 - DPVN.045519


            Kho Đọc: DVN.040887


            Kho Mượn: MVN.046849 - MVN.04685032. Mộ Nhan Ca
. Mới hơn hai mươi tuổi đừng sống hết cuộc đời/ Mộ Nhan Ca ; Na Bảo Anh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 290tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Trình bày những lời khuyên bổ ích dành cho lứa tuổi 20 kiếm tìm mục tiêu, khẳng định giá trị bản thân, nỗ lực không ngừng để theo đuổi ước mơ sau này.


        Phân loại: 158.1M462H


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045434 - DPVN.045435 - DPVN.045436 - DPVN.045437 - DPVN.045438


            Kho Đọc: DVN.040869


            Kho Mượn: MVN.046813 - MVN.046814


33. Jamson Chia. Những bài học không có nơi giảng đường: Chuẩn bị cho cuộc sống hậu tốt nghiệp/ Jamson Chia ; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - In lần 2.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 159tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Chia sẻ các câu chuyện về những trải nghiệm, những thất bại, thành công nhằm rút ra bài học xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, tránh mắc phải những sai sót đáng tiếc để mang lại sự thành công.


        Phân loại: 158NH556B


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045206 - DPVN.045207 - DPVN.045208 - DPVN.045209 - DPVN.045210


            Kho Đọc: DVN.040827


            Kho Mượn: MVN.046740 - MVN.04674134. Hải Hoa
. Sức mạnh của sự tĩnh tâm: Bí quyết để sống cuộc đời tự do tự tại/ Hải Hoa ch.b ; Thu Trần dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 303tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Chia sẻ phương pháp tìm lại cái tôi tĩnh tâm để hưởng thụ cuộc sống. Từ đó có thể nhìn thấu tất cả vinh nhục, được mất, thị phi, trắng đen, và dùng sự tỉnh táo và lí trí để nhìn nhận cuộc đời.


        Phân loại: 158.1S-552M


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045248 - DPVN.045249 - DPVN.045250 - DPVN.045251 - DPVN.045252


            Kho Đọc: DVN.040842


            Kho Mượn: MVN.046758 - MVN.04675935. Li Leng
. Nói không với nghịch cảnh/ Li Leng ; Phương Linh dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 259tr.; 21cm. - (Cùng Dale Carnegie tiến tới thành công)


        Tóm tắt:  Giới thiệu các câu chuyện nhỏ nhằm học cách điều chỉnh tâm lí, từ đó hình thành nên thái độ nhân sinh tích cực, lạc quan trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.


        Phân loại: 158N428K


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045201 - DPVN.045202 - DPVN.045203 - DPVN.045204 - DPVN.04520536. Khan, Arfeen
. Bạn có thế - bạn sẽ thành công. Đó là lựa chọn của bạn = You can, you will. It's your choice!: Một cách tiếp cận không-hề-ngớ-ngẩn để thay đổi cuộc sống của bạn/ Arfeen Khan ; Nhóm Sóc Xanh dịch.- H.: Lao động ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 180tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu lộ trình hoàn hảo để đi đến thành công thông qua việc: Tìm hiểu hiếu tố nội tại của bản thân, thái độ độ của bạn về những gì thế giới bỏ qua, tự tạo ra sự khác biệt trong các mối quan hệ, định hướng con đường phía trước một cách thông suốt.


        Phân loại: 158B105C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045229 - DPVN.045230 - DPVN.045231 - DPVN.045232 - DPVN.045233


            Kho Đọc: DVN.040832


            Kho Mượn: MVN.046750 - MVN.04675137. Meeker, Meg
. Cha mạnh mẽ, con gái giỏi giang: 10 bí quyết làm người cha tuyệt vời/ Meg Meeker ; Hải Thương dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 330tr.; 23cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu 10 bí quyết làm người cha tuyệt vời: cha là người đàn ông quan trọng nhất trong đời con gái; hãy là người hùng của con gái mình; hãy dạy cho con biết về tính khiêm tốn; Suy nghĩ thực tế và bền bỉ: Hai đức tính quý giá nhất của người cha; hãy là người đàn ông mà anh muốn con gái mình sẽ cưới....


        Phân loại: 306.874CH100M


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045334 - DPVN.045335 - DPVN.045336 - DPVN.045337 - DPVN.045338


            Kho Đọc: DVN.040849


            Kho Mượn: MVN.046772 - MVN.04677338. Trương Tú Anh
. Dale Carnegie - Bậc thầy của nghệ thuật giao tiếp: Nghệ thuật giao tiếp học từ Dale Carnegie sẽ tiếp sức chúng ta tiến tới thành công/ Trương Tú Anh, Phùng Chấn Dực; Tuệ Văn dịch.- H.: Thanh niên; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018. - 275tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Những bí quyết trong nghệ thuật giao tiếp: Khiến đối phương vui vẻ trò chuyện với bạn; nỗ lực khiến đối phương nhìn nhận sự việc một cách khách quan; giúp đối phương thay đổi nhận thức.


        Phân loại: 302.2D103E


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045313 - DPVN.045314 - DPVN.045315 - DPVN.045316 - DPVN.04531739. Bích Lãnh
. 100 cách giao tiếp cần học hỏi trong cuộc sống hàng ngày/ Bích Lãnh.- H.: Hồng Đức ; Công ty sách Panda, 2018. - 287tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu phương pháp giao lưu trong các tình huống khác nhau, xoay quanh các chủ đề: Tiêu điểm giao lưu - Lộ trình giao lưu - Lời cảnh báo của chuyên gia.


        Phân loại: 302.2M458T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002486 - XLD.002487 - XLD.002488 - XLD.002489 - XLD.00249040. Sorensen, Michael S.
. Có tôi ở đây lắng nghe bạn/ Michael S. Sorensen ; Nguyễn Hoài Thu dịch.- H.: NXB. Hà Nội ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 204tr.; 21cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt)


        Tên sách Tiếng Anh: I hear you


        Tóm tắt:  Chia sẻ các kỹ năng đơn giản, thực tế đã được chứng minh để cải thiện các mối quan hệ trong cuộc sống của bạn.


        Phân loại: 302.2C400T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045419 - DPVN.045420 - DPVN.045421 - DPVN.045422 - DPVN.045423


            Kho Đọc: DVN.040866


            Kho Mượn: MVN.046806 - MVN.04680741. Yuichiro Itakura
. Tiền khôn tiền dại ở tay người dùng/ Yuichiro Itakura ; Thiên Ngân dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 187tr.: hình vẽ; 21cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về những cơ cấu kinh tế, tài chính, thị trường chứng khoán... cùng những hiện tượng kinh tế nằm ngay trong các tình huống cuộc sống thường ngày nhằm giúp bạn quản lý tài chính cá nhân một cách hữu hiệu và khôn ngoan.


        Phân loại: 332.024T305K


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045181 - DPVN.045182 - DPVN.045183 - DPVN.045184 - DPVN.045185


            Kho Đọc: DVN.040826


            Kho Mượn: MVN.046738 - MVN.04673942. Khánh Nguyên
. Dạy con quản lý tiền bạc/ Khánh Nguyên b.s.- H.: Văn học, 2017. - 160tr.; 24cm


        Tóm tắt:  Chia sẻ kinh nghiệm dạy con cách quản lý tiền bạc: Xây dựng nhận thức đúng đắn về tiền bạc, bắt đầu ngay từ những điều nhỏ, chi tiêu tiền tiêu vặt hợp lý....


        Phân loại: 332.024D112C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002536 - XLD.002537 - XLD.002538 - XLD.002539 - XLD.00254043. Phạm Thị Thúy
. Kỹ năng phòng vệ dành cho học sinh/ Phạm Thị Thúy, Tuấn Hiển. - In lần thứ 5.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 63tr.: tranh vẽ; 20cm


        Tóm tắt:  Hướng dẫn cho các em học sinh các kỹ năng phòng vệ an toàn để phòng chống bị bắt nạt, bắt cóc, trộm cướp, lừa gạt, đi lạc đường, xâm hại tình dục....


        Phân loại: 363.11K600N


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002636 - XLD.002637 - XLD.002638 - XLD.002639 - XLD.00264044. Những cách thông minh để sinh tồn trong mọi hoàn cảnh
: Kĩ năng đi dã ngoại/ Dominic Utton ; Minh hoạ: David Semple ; Nguyễn Thị Hương dịch.- H.: Kim Đồng, 2018. - 187tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 7+)


        Tóm tắt:  Hướng dẫn các kĩ năng đi dã ngoại ở bên ngoài như các vấn đề xác định hướng trong tự nhiên, sống trong thế giới hoang dã, sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt, đi săn và câu cá....


        Phân loại: 363.1NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002626 - XLD.002627 - XLD.002628 - XLD.002629 - XLD.00263045. Joo Hee Yeon
. Toán và những con số kỳ diệu: Bí kíp nắm vững kiến thức Toán của siêu học sinh/ Joo Hee Yeon ; Yoo Nam Young minh họa ; Nguyễn Hồng Đăng dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty sách Alpha, 2019. - 143tr.: tranh vẽ; 24cm. - (Để luôn đạt điểm 10)


        Phân loại: 372.7T406V


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002551 - XLD.002552 - XLD.002553 - XLD.002554 - XLD.00255546. Reading and handwriting - Đọc và tập viết tiếng Anh
.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        T.2.- 2018.- 63tr.


        Tóm tắt:  Rèn luyện các kĩ năng: Đọc đoạn văn; tập viết trên dòng kẻ có sẵn; trả lời câu hỏi đọc hiểu; ôn tập qua các trò chơi thú vị.


        Phân loại: 372.65R200D


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004252 - DPVV.004253 - DPVV.004254 - DPVV.004255 - DPVV.004256


            Kho Thiếu Nhi: TN.037764 - TN.03776547. Reading and handwriting - Đọc và tập viết tiếng Anh
.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        T.1.- 2018.- 63tr.


        Tóm tắt:  Rèn luyện các kĩ năng: Đọc đoạn văn; tập viết trên dòng kẻ có sẵn; trả lời câu hỏi đọc hiểu; ôn tập qua các trò chơi thú vị.


        Phân loại: 372.65R200D


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004242 - DPVV.004243 - DPVV.004244 - DPVV.004245 - DPVV.004246


            Kho Thiếu Nhi: TN.037758 - TN.03775948. Reading and handwriting - Đọc và tập viết tiếng Anh
.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        T.3.- 2018.- 63tr.


        Tóm tắt:  Rèn luyện các kĩ năng: Đọc đoạn văn; tập viết trên dòng kẻ có sẵn; trả lời câu hỏi đọc hiểu; ôn tập qua các trò chơi thú vị.


        Phân loại: 372.65R200D


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004247 - DPVV.004248 - DPVV.004249 - DPVV.004250 - DPVV.004251


            Kho Thiếu Nhi: TN.037762 - TN.03776349. Những câu chuyện khuyến khích trẻ say mê học hỏi
: Dành cho lứa tuổi từ 7 đến 14 tuổi/ S.t, biên dịch: Trương Gia Quyền, Trương Khiết Mi.- Tp. HCM.: Văn hóa văn nghệ, 2016. - 283tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Gồm 101 câu chuyện nhằm khuyến khích những bạn nhỏ thuộc lứa tuổi 7-14 tuổi say mê tìm hiểu, học hỏi như: Con người có được nặn ra từ đất hay không, nhà khoa học nghiệp dư trồng đậu Hà Lan, bên trong nhân tế bào có những bí mật gì....


        Phân loại: 372.3NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002506 - XLD.002507 - XLD.002508 - XLD.002509 - XLD.00251050. Nguyễn Duy Cần
. Tôi tự học: Phương pháp tự học, tự đào luyện cho mình một nền tảng văn hoá vững chắc cả về bề sâu lẫn bề rộng/ Nguyễn Duy Cần. - In lần thứ 19.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2019. - 262tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu về các phương pháp tự học tập, rèn luyện nền tảng tinh thần cho con người, bổ sung những phương pháp tư duy, phương pháp học tập chưa được truyền đạt từ gia đình, từ nhà trường qua những ghi chép cảm nhận sâu sắc của tác giả.


        Phân loại: 371.3T452T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002631 - XLD.002632 - XLD.002633 - XLD.002634 - XLD.002635


 


 


 


4 - NGÔN NGỮ HỌC


51. Từ điển Tiếng Việt: Dành cho học sinh/ Hà Quang Năng (ch.b.), Hà Thị Quế Hương, Đặng Thuý Hằng, Dương Thị Dung. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2019. - 519tr.; 18cm


        Tóm tắt:  Trình bày những từ tiếng Việt thông dụng, những từ trong sách giáo khoa tiếng Việt và ngữ văn phổ thông các cấp, từ ngữ thường dùng trên sách báo; từ ngữ cổ; từ ngữ lịch sử xuất hiện trong ca dao, tục ngữ... Từ đó, cung cấp cho người dùng một hệ thống lời giải thích rõ ràng, súc tích, dễ hiểu, phù hợp với trình độ và năng lực tiếp nhận của học sinh.


        Phân loại: 495.9223T550Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045168 - DPVN.045169 - DPVN.045170 - DPVN.045171 - DPVN.045172


            Kho Tra Cứu: TC.001443 - TC.00144452. Elementary Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
: Dành cho học sinh/ Sineva Chang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        Workbook.6.- 2018.- 136tr.


        Tóm tắt:  Các bài tập được nhóm theo các chủ đề ngữ pháp. Đáp án ở cuối mỗi cuốn sách giúp giáo viên cùng cha mẹ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.


        Phân loại: 428E201E


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004237 - DPVV.004238 - DPVV.004239 - DPVV.004240 - DPVV.004241


            Kho Thiếu Nhi: TN.037756 - TN.03775753. Elementary Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
: Dành cho học sinh/ Sineva Chang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        Workbook.4.- 2018.- 136tr.


        Tóm tắt:  Các bài tập được nhóm theo các chủ đề ngữ pháp. Đáp án ở cuối mỗi cuốn sách giúp giáo viên cùng cha mẹ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.


        Phân loại: 428E201E


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004227 - DPVV.004228 - DPVV.004229 - DPVV.004230 - DPVV.004231


            Kho Thiếu Nhi: TN.037752 - TN.03775354. English comprehension - Bài tập đọc hiểu tiếng Anh
: Dành cho học sinh/ K. Selvarani, Irene Lee.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        T.4.- 2018.- 88tr.


        Tóm tắt:  Giới thiệu 40 bài tập trắc nghiệm và câu hỏi mở. Các bài tập được phân loại theo mức độ cơ bản, trung bình và nâng cao. Có thang điểm đánh giá cho mỗi bài.


        Phân loại: 428E204L


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004197 - DPVV.004198 - DPVV.004199 - DPVV.004200 - DPVV.004201


            Kho Thiếu Nhi: TN.037740 - TN.03774155. English comprehension - Bài tập đọc hiểu tiếng Anh
: Dành cho học sinh/ K. Selvarani, Irene Lee.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        T.2.- 2018.- 88tr.


        Tóm tắt:  Giới thiệu 40 bài tập trắc nghiệm và câu hỏi mở. Các bài tập được phân loại theo mức độ cơ bản, trung bình và nâng cao. Có thang điểm đánh giá cho mỗi bài.


        Phân loại: 428E204L


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004187 - DPVV.004188 - DPVV.004189 - DPVV.004190 - DPVV.004191


            Kho Thiếu Nhi: TN.037736 - TN.03773756. English comprehension - Bài tập đọc hiểu tiếng Anh
: Dành cho học sinh/ K. Selvarani, Irene Lee.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        T.6.- 2018.- 152tr.


        Tóm tắt:  Giới thiệu 40 bài tập trắc nghiệm và câu hỏi mở. Các bài tập được phân loại theo mức độ cơ bản, trung bình và nâng cao. Có thang điểm đánh giá cho mỗi bài.


        Phân loại: 428E204L


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004207 - DPVV.004208 - DPVV.004209 - DPVV.004210 - DPVV.004211


            Kho Thiếu Nhi: TN.037744 - TN.03774557. English comprehension - Bài tập đọc hiểu tiếng Anh
: Dành cho học sinh/ K. Selvarani, Irene Lee.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        T.1.- 2018.- 88tr.


        Tóm tắt:  Giới thiệu 40 bài tập trắc nghiệm và câu hỏi mở. Các bài tập được phân loại theo mức độ cơ bản, trung bình và nâng cao. Có thang điểm đánh giá cho mỗi bài.


        Phân loại: 428E204L


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004182 - DPVV.004183 - DPVV.004184 - DPVV.004185 - DPVV.004186


            Kho Thiếu Nhi: TN.037734 - TN.03773558. Elementary Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
: Dành cho học sinh/ Sineva Chang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        Workbook.2.- 2018.- 136tr.


        Tóm tắt:  Các bài tập được nhóm theo các chủ đề ngữ pháp. Đáp án ở cuối mỗi cuốn sách giúp giáo viên cùng cha mẹ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.


        Phân loại: 428E201E


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004217 - DPVV.004218 - DPVV.004219 - DPVV.004220 - DPVV.004221


            Kho Thiếu Nhi: TN.037748 - TN.03774959. English comprehension - Bài tập đọc hiểu tiếng Anh
: Dành cho học sinh/ K. Selvarani, Irene Lee.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        T.5.- 2018.- 152tr.


        Tóm tắt:  Giới thiệu 40 bài tập trắc nghiệm và câu hỏi mở. Các bài tập được phân loại theo mức độ cơ bản, trung bình và nâng cao. Có thang điểm đánh giá cho mỗi bài.


        Phân loại: 428E204L


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004202 - DPVV.004203 - DPVV.004204 - DPVV.004205 - DPVV.004206


            Kho Thiếu Nhi: TN.037742 - TN.03774360. Quỳnh Trang
. Toeic 10 phút mỗi ngày 800 điểm trong tầm tay/ Quỳnh Trang.- H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 399tr.: bảng; 24cm


        Tóm tắt:  Chia sẻ những kiến thức bám sát đề thi TOEIC dạng mới và các bài tập về cấu trúc ngữ pháp, đọc hiểu, từ vựng được sắp xếp từ thấp tới cao, từ dễ tới khó cùng những chiến thuật, mẹo làm bài thi từ kinh nghiệm luyện thi nhiều năm.


        Phân loại: 428T421M


        Số ĐKCB :


            Kho Đọc: DVV.008355


            Kho Mượn: MVV.008388 - MVV.00838961. Elementary Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
: Dành cho học sinh/ Sineva Chang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        Workbook.5.- 2018.- 136tr.


        Tóm tắt:  Các bài tập được nhóm theo các chủ đề ngữ pháp. Đáp án ở cuối mỗi cuốn sách giúp giáo viên cùng cha mẹ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.


        Phân loại: 428E201E


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004232 - DPVV.004233 - DPVV.004234 - DPVV.004235 - DPVV.004236


            Kho Thiếu Nhi: TN.037754 - TN.03775562. Elementary Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
: Dành cho học sinh/ Sineva Chang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        Workbook.3.- 2018.- 144tr.


        Tóm tắt:  Các bài tập được nhóm theo các chủ đề ngữ pháp. Đáp án ở cuối mỗi cuốn sách giúp giáo viên cùng cha mẹ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.


        Phân loại: 428E201E


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004222 - DPVV.004223 - DPVV.004224 - DPVV.004225 - DPVV.004226


            Kho Thiếu Nhi: TN.037750 - TN.03775163. English comprehension - Bài tập đọc hiểu tiếng Anh
: Dành cho học sinh/ K. Selvarani, Irene Lee.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        T.3.- 2018.- 88tr.


        Tóm tắt:  Giới thiệu 40 bài tập trắc nghiệm và câu hỏi mở. Các bài tập được phân loại theo mức độ cơ bản, trung bình và nâng cao. Có thang điểm đánh giá cho mỗi bài.


        Phân loại: 428E204L


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004192 - DPVV.004193 - DPVV.004194 - DPVV.004195 - DPVV.004196


            Kho Thiếu Nhi: TN.037738 - TN.03773964. Elementary Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
: Dành cho học sinh/ Sineva Chang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        Workbook.1.- 2018.- 144tr.


        Tóm tắt:  Các bài tập được nhóm theo các chủ đề ngữ pháp. Đáp án ở cuối mỗi cuốn sách giúp giáo viên cùng cha mẹ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.


        Phân loại: 428E201E


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004212 - DPVV.004213 - DPVV.004214 - DPVV.004215 - DPVV.004216


            Kho Thiếu Nhi: TN.037746 - TN.03774765. Quách Thị Gấm
. Ngôn ngữ giảng dạy của giáo viên bậc tiểu học dưới góc nhìn hội thoại/ Quách Thị Gấm.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 198tr.: bảng; 18cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu ngôn ngữ lớp học và hướng dẫn tiếp cận phân tích ngôn ngữ lớp học; trình bày bối cảnh giao tiếp và cấu trúc hội thoại lớp học; các hành vi ngôn ngữ giáo viên sử dụng trên lớp học và sự khác biệt giới trong ngôn ngữ giảng dạy của giáo viên đối với học sinh.


        Phân loại: 407.1NG454N


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045173 - DPVN.045174 - DPVN.045175 - DPVN.045176 - DPVN.045177 - DPVN.045178 - DPVN.04517966. Hỏi đáp cùng tiến sĩ Meo thông thái - Cuộc sống thường ngày
/ Nhóm YOU FU ; Tứ Huỳnh dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 79tr.: tranh màu; 21cm


        Tóm tắt:  Những câu hỏi đáp về cuộc sống thường ngày: Vì sao phần lớn các vật chứa đựng có hình tròn? Vì sao khi nấu ăn phải đậy vung? Trùm chăn kín đầu khi ngủ có ảnh hưởng thế nào? Vì sao lật đật không bao giờ bị đổ? Vì sao khi dây khóa đã kéo lên thì không thể tách hai bên khóa ra? Vì sao khi mặc đồ tối màu ta dễ bị muỗi đốt hơn?....


        Phân loại: 500H428Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045279 - DPVN.045280 - DPVN.045281 - DPVN.045282 - DPVN.045283 - DPVN.045284 - DPVN.04528567. Stine, Megan
. Marie Curie là ai?/ Megan Stine ; Ted Hammond ; Trà Mít dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 109tr.; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)


        Tóm tắt:  Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học nhà bác học Marie Curie.


        Phân loại: 509M109C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002461 - XLD.002462 - XLD.002463 - XLD.002464 - XLD.00246568. Đồng Tâm
. Em yêu thiên nhiên bốn mùa -- Mùa hè ếch kêu râm ran/ Đồng Tâm ; Minh Thuận dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 60tr.: tranh màu; 25cm


        Tóm tắt:  Gồm những câu chuyện thú vị với minh họa đặc sắc dành cho các bạn nhỏ muốn tìm hiểu thiên nhiên đất trời và tri thức về thế giới tự nhiên....


        Phân loại: 508.2E202Y


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004264 - DPVV.004265 - DPVV.004266 - DPVV.004267 - DPVV.004268 - DPVV.004269 - DPVV.00427069. Đồng Tâm
. Em yêu thiên nhiên bốn mùa -- Mùa xuân côn trùng thức giấc/ Đồng Tâm ; Minh Thuận dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 60tr.: tranh màu; 25cm


        Tóm tắt:  Gồm những câu chuyện thú vị với minh họa đặc sắc dành cho các bạn nhỏ muốn tìm hiểu thiên nhiên đất trời và tri thức về thế giới tự nhiên....


        Phân loại: 508.2E202Y


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004278 - DPVV.004279 - DPVV.004280 - DPVV.004281 - DPVV.004282 - DPVV.004283 - DPVV.00428470. Mullenheim, Sophie de
. Thiên nhiên kỳ thú/ Sophie de Mullenheim ; Minh hoạ: Mauro Mazarri ; Mai Linh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2018. - 95tr.: tranh màu; 34cm. - (Bách khoa thư Larousse)


        Tóm tắt:  Giới thiệu những điều kỳ thú về thiên nhiên về địa lý, khí hậu, các loài thực vật, động vật....


        Phân loại: 508TH305N


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002331 - XLD.002332 - XLD.002333 - XLD.002334 - XLD.00233571. Đồng Tâm
. Em yêu thiên nhiên bốn mùa -- Mùa thu táo chín đỏ cây/ Đồng Tâm ; Minh Thuận dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 60tr.: tranh màu; 25cm


        Tóm tắt:  Gồm những câu chuyện thú vị với minh họa đặc sắc dành cho các bạn nhỏ muốn tìm hiểu thiên nhiên đất trời và tri thức về thế giới tự nhiên....


        Phân loại: 508.2E202Y


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004257 - DPVV.004258 - DPVV.004259 - DPVV.004260 - DPVV.004261 - DPVV.004262 - DPVV.00426372. Đồng Tâm
. Em yêu thiên nhiên bốn mùa -- Mùa đông tuyết rơi đầy trời/ Đồng Tâm ; Minh Thuận dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 60tr.: tranh màu; 25cm


        Tóm tắt:  Gồm những câu chuyện thú vị với minh họa đặc sắc dành cho các bạn nhỏ muốn tìm hiểu thiên nhiên đất trời và tri thức về thế giới tự nhiên....


        Phân loại: 508.2E202Y


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004271 - DPVV.004272 - DPVV.004273 - DPVV.004274 - DPVV.004275 - DPVV.004276 - DPVV.00427773. Robinson, Tom
. Tớ tuy duy như một nhà khoa học: Tất tần tật vầ một thí nghiệm khoa học/ Tom Robinson ; Nguyễn Hồng Đăng dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty sách Alpha, 2018. - 133tr.: tranh vẽ; 22cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu những kiến thức cơ bản về năm lĩnh vực khoa học: Sinh học, Hóa học, Vật lí, Trái Đất và bầu trời, Cơ thể con người.


        Phân loại: 507.8T460T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002556 - XLD.002557 - XLD.002558 - XLD.002559 - XLD.00256074. Hỏi đáp cùng tiến sĩ Meo thông thái - Trái đất và thiên văn học
/ Nhóm YOU FU ; Tứ Huỳnh dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 79tr.: tranh màu; 21cm


        Tóm tắt:  Hỏi đáp về trái đất và thiên văn học: Vũ trụ của chúng ta có những gì? Vì sao mặt trời có thể phát ra ánh sáng? Vì sao không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời? Vì sao mặt trăng lại đi theo em nhỉ? Vì sao lại đặt tên là sao chổi?....


        Phân loại: 520H428Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045265 - DPVN.045266 - DPVN.045267 - DPVN.045268 - DPVN.045269 - DPVN.045270 - DPVN.04527175. Sabol, Stephnie
. Hệ mặt trời ở đâu?/ Stephnie Sabol, Ted Hammond ; Phan Hoan dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Tri thức phổ thông. Những địa danh làm nên lịch sử)


        Tóm tắt:  Khám phá vẻ đẹp của bầu trời và vũ trụ vô biên.


        Phân loại: 523.2H250M


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002376 - XLD.002377 - XLD.002378 - XLD.002379 - XLD.00238076. Brallier, Jess M
. Albert Einstein là ai?/ Jess M. Brallier, Robert Andrew Parker ; Tôn Nữ Thanh Bình dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)


        Tóm tắt:  Tìm hiểu về tiểu sử, sự nghiệp của nhà bác học vĩ đại nhất mọi thời đại Albert Einstein.


        Phân loại: 530.092A103E


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002401 - XLD.002402 - XLD.002403 - XLD.002404 - XLD.00240577. Shin Seung Hee
. Vô vàn vật chất: Bí kíp nắm vững kiến thức Hóa học của siêu học sinh/ Shin Seung Hee ; Yoo Nam Young minh họa : Lê Hải dịch.- H.: Dân trí ; Công ty sách Alpha, 2019. - 143tr.: tranh vẽ; 24cm. - (Để luôn đạt điểm 10)


        Phân loại: 540V450V


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002546 - XLD.002547 - XLD.002548 - XLD.002549 - XLD.00255078. Hỏi đáp cùng tiến sĩ Meo thông thái - Thực vật diệu kỳ
/ Nhóm YOU FU ; Tứ Huỳnh dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 79tr.: tranh màu; 21cm


        Tóm tắt:  Những câu hỏi đáp về thực vật: Vì sao thực vật mọc hướng lên? Vì sao hạt giống để lâu vẫn nảy mầm được? Vì sao lá cây xấu hổ khép lại khi bị chạm vào? Vì sao khi ngửi hoa ta thấy có mùi hương?....


        Phân loại: 580H428Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045286 - DPVN.045287 - DPVN.045288 - DPVN.045289 - DPVN.045290 - DPVN.045291 - DPVN.04529279. Hỏi đáp cùng tiến sĩ Meo thông thái - Vương quốc động vật
/ Nhóm YOU FU ; Tứ Huỳnh dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 79tr.: tranh màu; 21cm


        Tóm tắt:  Hỏi đáp những câu hỏi về động vật: Tại sao ngựa vằn có sọc trắng đen trên thân? Gai nhím có công dụng gì? Vì sao chuột thích gặm đồ vật? Vì sao mũi của voi dài thế? Vì sao chim công lại xòe đuôi ra? Loài chim có răng không?....


        Phân loại: 590H428Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045258 - DPVN.045259 - DPVN.045260 - DPVN.045261 - DPVN.045262 - DPVN.045263 - DPVN.045264


 


6 - KỸ THUẬT

80. Yuko Hirose
. Dọn cho gọn tâm trí: Một cuốn sách về nghệ thuật sắp xếp và buông bỏ/ Yuko Hirose ; Nguyễn Hải Anh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 134tr.: ảnh; 21cm


        Tóm tắt:  Chia sẻ về cách sắp xếp và dọn dẹp nhà cửa, không gian sống, cũng là sắp xếp và dọn dẹp tâm trí và đời sống tinh thần nhằm giải phóng bản thân khỏi gánh nặng cuộc sống vật chất theo chủ nghĩa tối giản Danshari.


        Phân loại: 640D430C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045464 - DPVN.045465 - DPVN.045466 - DPVN.045467 - DPVN.045468


            Kho Đọc: DVN.040877


            Kho Mượn: MVN.046829 - MVN.04683081. Emiko Kata
. Quy tắc của sự thanh lịch/ Emiko Kata ; Komorebi dịch. - Tái bản lần thứ nhất.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 151tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu 30 quy tắc sống thanh lịch cho nữ giới từ vẻ bề ngoài, chuyện trò, cách cư xử cho đến thanh lịch trong cảm xúc.


        Phân loại: 646.7QU600T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045545 - DPVN.045546 - DPVN.045547 - DPVN.045548 - DPVN.045549


            Kho Đọc: DVN.040892


            Kho Mượn: MVN.046859 - MVN.04686082. Kỹ năng sinh tồn cho trẻ
.- H.: Dân trí ; Alphabooks, 2018


        T.2 : Sống khỏe ư? Đơn giản cực!.- 2018.- 139tr.


        Tóm tắt:  Gồm các kiến thức kĩ năng sinh tồn dành cho trẻ đề cập đến tất cả những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ nhỏ trong mọi khía cạnh đời sống. Với nhiều tình huống bất ngờ, khẩn cấp và nguy hiểm được miêu tả dưới hình thức tranh minh họa, mang đến cho trẻ những kiến thức đúng và phương pháp phòng tránh hiệu quả nhất....


        Phân loại: 646.7K600N


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002231 - XLD.002232 - XLD.002233 - XLD.002234 - XLD.002235, XLD.003981 - XLD.003982 - XLD.003983 - XLD.003984 - XLD.00398583. Đặng Trầm
. Luôn hoàn mỹ. Luôn thời thượng. Luôn hào nhoáng. Có phong cách riêng: Luôn hoàn mỹ, luôn thời thượng, luôn hào nhoáng/ Đặng Trâm ; Nga Linh minh họa.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 255tr.: ảnh, tranh vẽ; 24cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu những kiến thức, kĩ năng cơ bản giúp bạn trở thành một người phụ nữ hoàn hảo trong cuộc sống từ: Phong cách, hình dáng, giọng nói, cách ứng xử duyên dáng, năng động, thanh lịch, lãng mạn, xây dựng hình tượng riêng, thời trang Stylist... Từ đó xây dựng được phong cách thời trang riêng biệt, không quá hào nhoáng, nhưng đủ thanh lịch và ấn tượng.


        Phân loại: 646.70082L517H


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004295 - DPVV.004296 - DPVV.004297 - DPVV.004298 - DPVV.004299


            Kho Đọc: DVV.008354


            Kho Mượn: MVV.008386 - MVV.00838784. Emiko Kato
. Ngôn ngữ của sự thông thái/ Emiko Kato ; Nguyễn Hải Anh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 213tr.: tranh vẽ; 19cm


        Tóm tắt:  Miêu tả sinh động về phương thức sống thông thái. Từ đó "nâng cấp" đời sống cá nhân và tìm được sự thăng hoa trong những điều đơn giản nhất.


        Phân loại: 646.7NG454N


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045482 - DPVN.045483 - DPVN.045484 - DPVN.045485 - DPVN.045486


            Kho Đọc: DVN.040881


            Kho Mượn: MVN.046837 - MVN.04683885. Kishi Hidemitsu
. Giúp con trưởng thành từ thất bại: Người Nhật dạy con tự lập, tự tin và bản năng sinh tồn/ Kishi Hidemitsu ; Trương Thúy Linh dịch.- H.: Kim Đồng, 2018. - 171tr.; 19cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)


        Tóm tắt:  Phương pháp giáo dục giúp trẻ có thể trưởng thành từ những thất bại hay va vấp lớn nhỏ trong đời, để luôn lạc quan đối diện với khó khăn thử thách. Phân tích vai trò của cha mẹ trong quá trình hình thành "sự mạnh mẽ thực sự" của con trẻ.


        Phân loại: 649GI-521C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002611 - XLD.002612 - XLD.002613 - XLD.002614 - XLD.00261586. Fusaichi Yamazaki
. Mẹ cáu giận con hư hỏng/ Fusaichi Yamazaki ; Ngọc Chân dịch. - In lần thứ 3.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 211tr.; 19cm


        Tóm tắt:  Chia sẻ những kinh nghiệm quý báu kiềm chế những cơn nóng giận, nhẹ nhàng giúp con phát huy tiềm năng của bản thân để trưởng thành một cách vui tươi, khoẻ mạnh.


        Phân loại: 649M200C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002466 - XLD.002467 - XLD.002468 - XLD.002469 - XLD.00247087. Meeker, Meg
. Mẹ kiên cường con mạnh mẽ: Những bài học dạy con phi thường/ Meg Meeker ; Lương Hồng Duyên dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 546tr.; 23cm


        Tóm tắt:  Chia sẻ lộ trình nuôi dạy con từ khi vừa mới lọt lòng cho đến khi trưởng thành, để con phát triển một cách lành mạnh về cả thể chất và tinh thần; với những đức tính tốt như: có trách nhiệm, vị tha, biết nhận lỗi và cầu mong sự tha thứ....


        Phân loại: 649M200K


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045121 - DPVN.045122 - DPVN.045123 - DPVN.045124 - DPVN.045125


            Kho Đọc: DVN.040817


            Kho Mượn: MVN.046720 - MVN.04672188. Hầu Bảo Đạt
. Những bài học dạy con quý giá từ người xưa/ Hầu Bảo Đạt ; Đỗ Thuỷ Hạnh dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 331tr.; 23cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu những kinh nghiệm, bí quyết chăm con của người xưa và tìm ra phương pháp hiệu quả nhất áp dụng với con mình để chúng trở thành những đứa trẻ tốt, cụ thể theo những tiêu chí: Hiếu thuận, giữ lễ, cẩn thận, biết giữ chữ tín, biết yêu thương mọi người, gần gũi và học tập người tài đức, dư lực học văn.


        Phân loại: 649NH556B


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045253 - DPVN.045254 - DPVN.045255 - DPVN.045256 - DPVN.045257


            Kho Đọc: DVN.040843


            Kho Mượn: MVN.046760 - MVN.04676189. Nguyễn Hương Giang
. Mẹ Việt giúp con học tốt tiếng Anh/ Nguyễn Hương Giang.- H.: Kim Đồng, 2017. - 90tr.; 21cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)


        Tóm tắt:  Giúp các bậc phụ huynh tìm hiểu một số phương pháp giúp con học tốt tiếng Anh như: Khi nào cho con học tiếng Anh là tốt nhất; con học thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất; bố mẹ không biết tiếng Anh có thể giúp gì cho con; có nên cho con đi du học sớm....


        Phân loại: 649M200V


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002621 - XLD.002622 - XLD.002623 - XLD.002624 - XLD.00262590. Aubineau, Nicolas
. Bệnh tim không đáng lo: Chế độ dinh dưỡng toàn diện để chăm sóc sức khoẻ tim mạch/ Nicolas Aubineu ; Hồng Nhung dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 147tr.; 24cm


        Tên sách tiếng Pháp: Mon programme gourmand pour prendre soin de mon coeur


        Tóm tắt:  Giới thiệu phương pháp chăm sóc trái tim khoẻ mạnh trong 21 ngày với 3 giai đoạn để hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và phương pháp nấu nướng tốt thông qua các thực đơn, công thức món ăn.


        Phân loại: 641.5B256T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004285 - DPVV.004286 - DPVV.004287 - DPVV.004288 - DPVV.004289


            Kho Đọc: DVV.008352


            Kho Mượn: MVV.008382 - MVV.00838391. Bartholomew, Rachel
. Ăn uống chánh niệm: Phương pháp ăn uống của Thiền sư Thích Nhất Hạnh/ Rachel Bartholomew, Mandy Person ; Yến Linh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 166tr.: tranh vẽ; 24cm


        Tên sách ngoài bìa ghi: Ăn uống chánh niệm. - Tên sách tiếng Anh: Mindful eating


        Tóm tắt:  Trình bày nhu cầu riêng biệt của mỗi cơ thể, từ đó hiểu thêm về giá trị to lớn của các loại thực phẩm chưa qua chế biến đã nuôi dưỡng cơ thể, sức khoẻ và tiếp thêm năng lượng thông qua chế độ ăn uống và phong cách sống, thay đổi những thói quen, nguyên tắc của ăn uống chánh niệm, ăn uống chánh niệm và việc giảm cân, duy trì ăn uống chánh niệm trong thời gian dài.


        Phân loại: 641.5Ă115U


        Số ĐKCB :


            Kho Đọc: DVV.008356


            Kho Mượn: MVV.008390 - MVV.00839192. Teisbaek, Pernille
. Mặc đẹp kiểu Scandinavian - Đơn giản nhưng tinh tế/ Pernille Teisbaek ; Nguyễn Thuỳ Trang dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 191tr.: ảnh màu; 24cm


        Tóm tắt:  Đưa ra những mẹo nhỏ về cách tạo nên một tủ đồ tối giản, làm sao để kết hợp hoạ tiết trên quần áo, thuần thục phong cách lưỡng tính, cách kết hợp trang phục mới.. cùng với nhiều lời khuyên thời trang độc đáo khác.


        Phân loại: 646M113Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004290 - DPVV.004291 - DPVV.004292 - DPVV.004293 - DPVV.004294


            Kho Đọc: DVV.008353


            Kho Mượn: MVV.008384 - MVV.00838593. Buckley Jr, James
. Anh em nhà Wright là ai?/ James  Buckley Jr, Tim Foley ; Thanh Huyền dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)


        Tóm tắt:  Khám phá cuộc đời của những người không bao giời từ bỏ ước mơ bay, anh em nhà Wright.


        Phân loại: 629.13A107E


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002371 - XLD.002372 - XLD.002373 - XLD.002374 - XLD.00237594. Edwards, Roberta
. Nei Armstrong là ai?/ Roberta Edwards, Stepphen Marchesi ; Linh Chi dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm


        Phân loại: 629.450092N201A


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002456 - XLD.002457 - XLD.002458 - XLD.002459 - XLD.00246095. Frith, Margaret
. Thomas Alva Edison là ai?/ Margaret Frith, John O'Brien ; Dịch: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Hoa, Nguyễn Hằng Hà. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 109tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)


        Tóm tắt:  Giới thiệu những câu chuyện về Thomas Alva Edison - người đàn ông đã thay đổi thế giới bằng việc sáng chế ra bóng điện.


        Phân loại: 621.3092TH429A


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002441 - XLD.002442 - XLD.002443 - XLD.002444 - XLD.00244596. Kim Chính Hạo
. 20 - 30 tuổi - Mười năm vàng quyết định bạn là ai/ Kim Chính Hạo ; Lam Nguyệt dịch.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 407tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Những việc cần làm trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 tuổi: bạn nhất định phải tìm được phương hướng; bạn cần chuẩn bị tốt những điều gì?; bạn phải học được cách tích lũy nguồn lực con người; bạn cần nắm vững kĩ năng giao tiếp....


        Phân loại: 650.1H103M


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045319 - DPVN.045320 - DPVN.045321 - DPVN.045322 - DPVN.045323


            Kho Đọc: DVN.040846


            Kho Mượn: MVN.046766 - MVN.04676797. Leow, Kenneth
. Hiện thực hóa sự nghiệp: Hiểu rõ thực tại, hướng tới tương lai/ Kenneth Leow ; Nguyễn Ngọc Ưu dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018. - 223tr.; 21cm


        Phân loại: 650.1H305T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045293 - DPVN.045294 - DPVN.045295 - DPVN.045296 - DPVN.045297


            Kho Đọc: DVN.040844


            Kho Mượn: MVN.046762 - MVN.04676398. Du Mẫn Hồng
. Đúng việc đúng thời điểm: Những bài học vàng trong khởi nghiệp/ Du Mẫn Hồng ; Phạm Hồng Yến dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2019. - 271tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết khởi nghiệp của tác giả - một nhà khởi nghiệp, đầu tư thành công và của một số nhà tỉ phú khác: biết năm bắt cơ hội và không dừng lại, tránh rơi vào bẫy, xử lí tốt các mối quan hệ, cách điều chỉnh tâm thái khi gặp khó khăn, bước qua khó khăn, giữ vững chí khí,....


        Phân loại: 650.1Đ513V


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045243 - DPVN.045244 - DPVN.045245 - DPVN.045246 - DPVN.045247


            Kho Đọc: DVN.040841


            Kho Mượn: MVN.046756 - MVN.04675799. Trần Dục Đình
. Bí quyết đàm phán để nắm bắt mọi thương vụ/ Trần Dục Đình ; Hi Hi dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 275tr.; 23cm


        Tóm tắt:  Những bí quyết để chuẩn bị trước khi đàm phán để đối thủ đồng thuận với cách của bạn, để bạn dành chiến thắng tối đa trong các cuộc đàm phán.


        Phân loại: 650.1B300Q


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045329 - DPVN.045330 - DPVN.045331 - DPVN.045332 - DPVN.045333


            Kho Đọc: DVN.040848


            Kho Mượn: MVN.046770 - MVN.046771100. Offir, Amit
. Vừa du lịch vừa kiếm tiền = Travel the world and make money/ Amit Offir ; Bảo Ngọc ( dịch ).- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 231tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Chia sẻ những kinh nghiệm giúp bạn có thể đi khắp thế giới đồng thời độc lập về tài chính, cho phép bạn theo đuổi sở thích của mình, đến gần hơn mục đích sống của mình và trở thành người hoàn hảo nhất mà bạn có thể..


        Phân loại: 650.1V551D


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045148 - DPVN.045149 - DPVN.045150 - DPVN.045151 - DPVN.045152


            Kho Đọc: DVN.040823


            Kho Mượn: MVN.046732 - MVN.046733101. Han Kok Kwang
. Nhiệm vụ triệu đô: Cùng con xây dựng sự nghiệp thành công/ Han Kok Kwang ; Đinh Anh Phương (dịch).- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 379tr.: tranh vẽ; 21cm


        Tóm tắt:  Trình bày kế hoạch chi tiết giải quyết những thay đổi tất yếu sẽ diễn ra, tạo nên thành quả và đóng góp tài năng để xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Từ đó để thấy tầm quan trọng của phẩm chất lãnh đạo hiệu quả và các chiến lược ra quyết định cần thiết để chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu..


        Phân loại: 650.1NH304V


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045138 - DPVN.045139 - DPVN.045140 - DPVN.045141 - DPVN.045142


            Kho Đọc: DVN.040821


            Kho Mượn: MVN.046728 - MVN.046729102. Hidenobu Senga
. Giá trong chiến lược kinh doanh: Đắt mà bán chạy, rẻ mà có lãi/ Hidenobu Senga ; Nguyễn Nhật Linh dịch ; Trịnh Tùng h.đ.. - In lần thứ 2.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2019. - 227tr.: minh họa; 21cm


        Tóm tắt:  Trình bày một số vấn đề cơ bản về giá cả cùng mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, hình thức kinh doanh với chính sách về giá cả.


        Phân loại: 658.8GI-100T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045128 - DPVN.045129 - DPVN.045130 - DPVN.045131 - DPVN.045132


            Kho Đọc: DVN.040819


            Kho Mượn: MVN.046724 - MVN.046725103. Du Lượng
. Công thức thành công của người bán hàng xuất sắc = Top Sales/ Du Lượng ; Đỗ Thu Thủy dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 271tr.; 23cm


        Tóm tắt:  Gia nhập lớp bồi dưỡng nhân viên bán hàng xuất sắc; lòng tin và tâm thái quyết định cơ hội thành công của bạn; trước khi chào hàng sản phẩm, hãy chào hàng bản thân; công thức thành công của nhân viên bán hàng xuất sắc: có những mối quan hệ tốt; giữ chân khách hàng mục tiêu của bạn, không bỏ cuộc....


        Phân loại: 658.85C455T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045339 - DPVN.045340 - DPVN.045341 - DPVN.045342 - DPVN.045343


            Kho Đọc: DVN.040850


            Kho Mượn: MVN.046774 - MVN.046775


104. Lâm Tú Uyển. Khách hàng khó vẫn thừa sức đối phó: Bí quyết ứng xử trong bán hàng/ Lâm Tú Uyển ; Thanh Loan dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 209tr.; 23cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu 10 kiểu khách hàng điển hình, được chia thành 90 ví dụ khác nhau giúp những người bán hàng có thể nhanh chóng chốt đơn hàng với khách....


        Phân loại: 658.85KH102H


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045324 - DPVN.045325 - DPVN.045326 - DPVN.045327 - DPVN.045328


            Kho Đọc: DVN.040847


            Kho Mượn: MVN.046768 - MVN.046769105. Đường Sùng Kiện
. Bán hàng quý ở cái tâm/ Đường Sùng Kiện ; Đỗ Thùy Hạnh dịch. - In lần thứ 2.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 319tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Bán hàng công việc đầy khó khăn, một nhân viên bán hàng chân chính nhất định phải có lương tâm với bản thân và nghề nghiệp, muốn theo đuổi ước mơ để đi đến thành công, chúng ta cần không ngừng rèn luyện bản thân: Lạc quan, thông minh, khiêm tốn, khéo léo, cảnh giác, chân thành, kiên trì, tỉ mỉ, quyết tâm, bình thản.


        Phân loại: 658.85B105H


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045133 - DPVN.045134 - DPVN.045135 - DPVN.045136 - DPVN.045137


            Kho Đọc: DVN.040820


            Kho Mượn: MVN.046726 - MVN.046727106. Grundl, Boris
. Lãnh đạo giản đơn = Leading simple/ Boris Grundl, Bodo Schafer ; Nguyễn Phương Hoa dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 262tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Những yếu tố tạo ra hiệu quả trong việc lãnh đạo được thể hiện bởi việc lãnh đạo bằng cái đầu, đôi tay và con tim.


        Phân loại: 658.4L107Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045344 - DPVN.045345 - DPVN.045346 - DPVN.045347 - DPVN.045348


            Kho Đọc: DVN.040851


            Kho Mượn: MVN.046776 - MVN.046777107. Pan, Andy
. Công ty vui vẻ làm ăn suôn sẻ: 6 chiến lược tâm lí học tích cực giúp tăng năng suất nơi công sở./ Andy Pan ; Nguyễn Hải Đăng dịch.- H.: Lao động ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 349tr.: tranh vẽ; 21cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu những chiến lược, thực nghiệm nhằm giúp nhân viên luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong công việc, gắn bó với công ty, đồng thời giúp bạn tìm kiếm được niềm vui trong công việc, thay vì chỉ ngồi buồn chán và nhìn thời gian trôi..


        Phân loại: 658C455T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045143 - DPVN.045144 - DPVN.045145 - DPVN.045146 - DPVN.045147


            Kho Đọc: DVN.040822


            Kho Mượn: MVN.046730 - MVN.046731108. Yaginuma Kenichi
. Nhà hàng không bao giờ nói không: Tạo dựng dịch vụ chạm tới trái tim khách hàng/ Yaginuma Kenichi ; Nguyễn Thu Hiền dịch ; Nguyệt Minh h.đ..- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 191tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Gồm những sự kiện thực tế đã xảy ra trong khoảng thời gian của tác giả từ một người làm dịch vụ - khi chuyển từ một quán bar sang làm việc tại một nhà hàng, cùng những cảm nhận của tác giả. Gồm 5 chương, phần đầu mỗi chương, tác giả sẽ kể lại những chuyện thực tế xảy ra tại nơi mình làm việc, rồi ở phần chính nội dung sẽ kể chi tiết về những dịch vụ mà mình đã cống hiến toàn bộ tinh thần và sức lực.


        Phân loại: 658.4NH100H


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045298 - DPVN.045299 - DPVN.045300 - DPVN.045301 - DPVN.045302


            Kho Đọc: DVN.040845


            Kho Mượn: MVN.046764 - MVN.046765


 


61 - Y HỌC - Y TẾ

109. Aya Murayama
. Bạn là những gì bạn ăn/ Aya Murayama ; Hoàng Minh Thu dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 182tr.; 20cm


        Tóm tắt:  Trình bày phương pháp về dinh dưỡng và chế độ ăn phù hợp để có cuộc sống khoẻ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần như: Phân biệt cảm giác thèm ăn chính xác hay cảm giác thèm ăn sai lầm, thèm ăn nhờ vận động; chế độ ăn uống chuẩn mực; những người có thể, những người không thể làm bạn với ăn uống; thực hành nấu ăn theo phong cách Nhật Bản.


        Phân loại: 613.2B105L


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045472 - DPVN.045473 - DPVN.045474 - DPVN.045475 - DPVN.045476


            Kho Đọc: DVN.040879


            Kho Mượn: MVN.046833 - MVN.046834


110. Nguyễn Quỳnh Nga. Eat clean: Thực đơn 14 ngày thanh lọc cơ thể và giảm cân/ Nguyễn Quỳnh Nga, Deto Concept.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 159tr.: ảnh; 24cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu về dinh dưỡng tích cực, khái niệm - lợi ích - nguyên tắc Eat Clean là chọn và chế biến những thực phẩm gắn với dạng tự nhiên nhất có thể. Hướng dẫn thực đơn, đi chợ, cách nấu, thao tác cụ thể cho 14 ngày thanh lọc cơ thể và giảm cân.


        Phân loại: 613.2E200C


        Số ĐKCB :


            Kho Đọc: DVV.008351


            Kho Mượn: MVV.008380 - MVV.008381111. Hỏi đáp cùng tiến sĩ Meo thông thái - Cơ thể của chúng ta
/ Nhóm YOU FU ; Tứ Huỳnh dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 79tr.: tranh màu; 21cm


        Tóm tắt:  Hỏi đáp về cơ thể của chúng ta: Con người có khoảng bao nhiêu sợi tóc? Lông mày và lông mi có công dụng gì? Vì sao có hiện tượng chảy nước mũi? Lưỡi cảm nhận vị như thế nào? Các cơ quan trong cơ thể người....


        Phân loại: 612H428Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045272 - DPVN.045273 - DPVN.045274 - DPVN.045275 - DPVN.045276 - DPVN.045277 - DPVN.045278112. Nguyễn Văn Đức
. Hoa quả bổ dưỡng và chữa bệnh/ Nguyễn Văn Đức, Ngô Quang Thái.- H.: Quân đội nhân dân, 2016. - 199tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu về thành phần dinh dưỡng, thành phần dược lý, giá trị bổ dưỡng và chữa bệnh của các loại quả, đồng thời kèm theo những bài thuốc từ chính các loại quả này.


        Phân loại: 615.8H401Q


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002531 - XLD.002532 - XLD.002533 - XLD.002534 - XLD.002535


 


7 - NGHỆ THUẬT

113. Who? Steven Spielberg
/ Lời: Lee, Soojung ; Tranh: ChungBe Studios ; Dịch: Nguyễn Thị Thắm. - Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2019. - 177tr.: tranh màu; 21cm. - (Chuyện kể danh nhân thế giới)


        Phân loại: 791.43092WH400-S


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002586 - XLD.002587 - XLD.002588 - XLD.002589 - XLD.002590


114. Demuth, Patricia Brennan. Charlie Chaplin là ai?/ Patricia Brennan Demuth, Gregory Copeland ; Dương Thu Hương dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.: tranh vé; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)


        Tóm tắt:  Tìm hiểu cuộc đời vinh quang xen lẫn nước mắt của diễn viên hài trứ danh, Charlie Chaplin.


        Phân loại: 791.43092CH109C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002406 - XLD.002407 - XLD.002408 - XLD.002409 - XLD.002410115. Edwards, Roberta
. Leonardo da Vinci là ai?/ Roberta Edwards, True Kelley ; Đặng Mai Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 109tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)


        Tóm tắt:  Khám phá về danh họa toàn tài của thời đại Phục Hưng Leonardo da Vinci.


        Phân loại: 709.2L205D


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002411 - XLD.002412 - XLD.002413 - XLD.002414 - XLD.002415116. Waldron, Ann
. Claude Monet là ai?/ Ann Waldron, Stephen Marchesi ; Đoàn Hương Giang dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)


        Tóm tắt:  Tìm hiểu cuộc đời sáng lập trường phái hội họa Ấn tượng, Claude Monet.


        Phân loại: 759.4CL111M


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002396 - XLD.002397 - XLD.002398 - XLD.002399 - XLD.002400117. Stewart, Whitney
. Walt Disney là ai?/ Whitney Stewart, Nancy Harrison ; Hương Giang dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2017. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)


        Tóm tắt:  Tìm hiểu về người đã tạo ra giấc mơ của trẻ em trên toàn thế giới - Walt Disney.


        Phân loại: 741.43092W103D


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002381 - XLD.002382 - XLD.002383 - XLD.002384 - XLD.002385118. Song, Aimee
. Xây dựng thương hiệu cá nhân trên Instagram/ Aimee Song ; Lời tựa: Diane Von Furstenberg ; Nguyễn Linh Chi dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 207tr.: ảnh màu; 21cm


        Tên sách tiếng Anh: Capture your style


        Tóm tắt:  Trình bày hướng dẫn chi tiết về Instagram: Chỉnh sáng, tạo nét và hiệu ứng cho những bức ảnh; cách thức xây dựng tiếng nói riêng và câu chuyện của bản thân trên Instagram; các thiết lập và trình bày những bức ảnh về ẩm thực và thời trang....


        Phân loại: 770.2X126D


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045560 - DPVN.045561 - DPVN.045562 - DPVN.045563 - DPVN.045564


            Kho Đọc: DVN.040895


            Kho Mượn: MVN.046865, MVN.046868119. McDonough, Yona Zeldis
. Wolfgang Amadeus Mozart là ai?/ Yona Zeldis McDonough, Carrie Robbins ; Hà Lê dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 99tr.: tranh vẽ; 19cm


        Tóm tắt:  Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ lừng danh nhất mọi thời đại Wolfgang Amadeus Mozart.


        Phân loại: 780.92W428A


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002451 - XLD.002452 - XLD.002453 - XLD.002454 - XLD.002455


 


8 - NGHIÊN CỨU VĂN HỌC120. Charrière, Henry
. Papillon người tù khổ sai/ Henry Charrière ; Dịch: Dương Linh, Nguyễn Đức Mưu.- H.: Văn học ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2016. - 635tr.; 21cm


        Phân loại: 843P109-I


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002471 - XLD.002472 - XLD.002473 - XLD.002474 - XLD.002475121. Verne, Jules
. Hai vạn dặm dưới biển/ Jules Verne ; Đỗ Ca Sơn dịch. - Tái bản lần 2.- H.: Văn học; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018. - 411tr.; 21cm


        Phân loại: 843H103V


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045308 - DPVN.045309 - DPVN.045310 - DPVN.045311 - DPVN.045312122. Ostrovski, Nikolai Alekseevich
. Thép đã tôi thế đấy: Tiểu thuyết/ Nikolai A. Ostrovsky ; Dịch: Thép Mới, Huy Vân. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 627tr.; 21cm


        Phân loại: 897.1TH206Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045211 - DPVN.045212 - DPVN.045213 - DPVN.045214 - DPVN.045215123. Lala Bohang
. Những cảm xúc bị cấm đoán/ Lala Bohang ; Nguyễn Tường Vân dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 147tr.; 18cm


        Tên sách tiếng Anh: The book of forbidden feelings


        Phân loại: 899NH556C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045384 - DPVN.045385 - DPVN.045386 - DPVN.045387 - DPVN.045388


            Kho Đọc: DVN.040859


            Kho Mượn: MVN.046792 - MVN.046793124. Andrea Hirata
. Chiến binh cầu vồng/ Andrea Hirata ; Dạ Thảo dịch.- H.: Hội Nhà văn ; Công ty văn hóa Nhã Nam, 2019. - 424tr.; 21cm


        Phân loại: 899CH305B


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002516 - XLD.002517 - XLD.002518 - XLD.002519 - XLD.002520125. Chukovsky, Korney
. Bác sĩ Ai Bô Lít/ Korney Chukovsky ; Dịch: Bùi Hùng Hải, Đình Viện.- H.: Kim Đồng, 2019. - 149tr.; 19cm. - (Văn học Nga. Tác phẩm chọn lọc)


        Phân loại: 891.7B101-S


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002576 - XLD.002577 - XLD.002578 - XLD.002579 - XLD.002580126. Tam quốc diễn nghĩa
.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        T.1.- 2018.- 611tr.


        Phân loại: 895.1T104Q


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045218 - DPVN.045219


            Kho Đọc: DVN.040829


            Kho Mượn: MVN.046744 - MVN.046745127. Tam quốc diễn nghĩa
.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        T.2.- 2018.- 619tr.


        Phân loại: 895.1T104Q


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045220 - DPVN.045221


            Kho Đọc: DVN.040830


            Kho Mượn: MVN.046746 - MVN.046747128. Tam quốc diễn nghĩa
.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018


        T.3.- 2018.- 623tr.


        Phân loại: 895.1T104Q


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045222 - DPVN.045223


            Kho Đọc: DVN.040831


            Kho Mượn: MVN.046748 - MVN.046749129. Lỗ Tấn
. AQ chính truyện: Tuyển tập truyện ngắn/ Lỗ Tấn.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 355tr.; 21cm


        Phân loại: 895.1A109C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045241 - DPVN.045242


            Kho Đọc: DVN.040840


            Kho Mượn: MVN.046754 - MVN.046755130. Con đường rực lửa
.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa và truyền thông AZ, 2019


        T.2.- 2019.- 494tr.


        Phân loại: 895.1C430Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045500 - DPVN.045501 - DPVN.045502 - DPVN.045503 - DPVN.045504


            Kho Đọc: DVN.040884


            Kho Mượn: MVN.046843 - MVN.046844131. Mộc Phù Sinh
. Khách bộ hành thời gian: Tiểu thuyết/ Mộc Phù Sinh ; Tố Hinh dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 491tr.; 21cm


        Phân loại: 895.1KH102B


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045535 - DPVN.045536 - DPVN.045537 - DPVN.045538 - DPVN.045539


            Kho Đọc: DVN.040890


            Kho Mượn: MVN.046855 - MVN.046856132. Bách Bang Ni
. Mặt trời trong tim/ Bách Bang Ni ; Người dịch: Lục Bích, Hân Vũ.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 227tr.; 21cm


        Tóm tắt:  Sống tùy hứng là một kiểu năng lực; đừng để sự kì vọng của công chúng trói buộc bạn; thực ra tôi cũng cần một màn vượt ngục.


        Phân loại: 895.1M118T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045359 - DPVN.045360 - DPVN.045361 - DPVN.045362 - DPVN.045363


            Kho Đọc: DVN.040854


            Kho Mượn: MVN.046782 - MVN.046783133. Trương Gia Giai
. Ngang qua thị trấn ngàn mây/ Trương Gia Giai ; Tố Hinh dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 371tr.; 21cm


        Phân loại: 895.1NG106Q


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045374 - DPVN.045375 - DPVN.045376 - DPVN.045377 - DPVN.045378


            Kho Đọc: DVN.040857


            Kho Mượn: MVN.046788 - MVN.046789134. Trương Tiểu Nhàn
. Hẹn ước với thời gian: Tiểu thuyết/ Trương Tiểu Nhàn ; Mai Dung dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 274tr.; 19cm


        Phân loại: 895.1H203Ư


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045399 - DPVN.045400 - DPVN.045401 - DPVN.045402 - DPVN.045403


            Kho Đọc: DVN.040862


            Kho Mượn: MVN.046798 - MVN.046799135. Vương Tiểu Ba
. Yêu em như yêu sinh mệnh/ Vương Tiểu Ba, Lý Ngân Hà ; Từ Bích Diêpj dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 283tr.; 18cm


        Phân loại: 895.1Y606E


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045429 - DPVN.045430 - DPVN.045431 - DPVN.045432 - DPVN.045433


            Kho Đọc: DVN.040868


            Kho Mượn: MVN.046811 - MVN.046812136. Chi Li Anh Chước
. Dạ đề/ Chi Li Anh Chước ; Hạ Nhật dịch.- H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 494tr.; 21cm


        Phân loại: 895.1D100Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045469 - DPVN.045470 - DPVN.045471


            Kho Đọc: DVN.040878


            Kho Mượn: MVN.046831 - MVN.046832137. Con đường rực lửa
.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa và truyền thông AZ, 2019


        T.1.- 2019.- 418tr.


        Phân loại: 895.1C430Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045505 - DPVN.045506 - DPVN.045507 - DPVN.045508 - DPVN.045509


            Kho Đọc: DVN.040885


            Kho Mượn: MVN.046845 - MVN.046846138. Mộc Phù Sinh
. Cũng chỉ là hạt bụi: Tiểu thuyết/ Mộc Phù Sinh ; Vương Thanh Tâm dịch. - In lần thứ 2.- H.: Phụ nữ ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 446tr.; 21cm


        Phân loại: 895.1C513C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045525 - DPVN.045526 - DPVN.045527 - DPVN.045528 - DPVN.045529139. Tuổi trẻ nồng nhiệt, thời gian phai mờ
: Tuyển tập trích từ những tác phẩm xuất sắc nhất của VanVietBooks/ Diệp Tử, Lục Xu, Tâm Văn... ; Vũ Quỳnh Mai b.s..- H.: Phụ nữ ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 196tr.: minh họa; 18cm


        Phân loại: 895.1T515T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045449 - DPVN.045450 - DPVN.045451 - DPVN.045452 - DPVN.045453


            Kho Đọc: DVN.040872


            Kho Mượn: MVN.046819 - MVN.046820140. Đừng khách sáo, anh yêu em
.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa và truyền thông AZ, 2019


        T.2.- 2019.- 494tr.


        Phân loại: 895.1Đ556K


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045459 - DPVN.045460 - DPVN.045461 - DPVN.045462 - DPVN.045463


            Kho Đọc: DVN.040874


            Kho Mượn: MVN.046823 - MVN.046824141. Đừng khách sáo, anh yêu em
.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa và truyền thông AZ, 2019


        T.1.- 2019.- 494tr.


        Phân loại: 895.1Đ556K


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045454 - DPVN.045455 - DPVN.045456 - DPVN.045457 - DPVN.045458


            Kho Đọc: DVN.040873


            Kho Mượn: MVN.046821 - MVN.046822142. Nhị Hy
. Biết cách để tỏa hương, để được người thương/ Nhị Hy ; Đỗ Mai Dung dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 244tr.; 21cm


        Phân loại: 895.1B308C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045394 - DPVN.045395 - DPVN.045396 - DPVN.045397 - DPVN.045398


            Kho Đọc: DVN.040861


            Kho Mượn: MVN.046796 - MVN.046797143. Cao Minh
. Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải/ Cao Minh ; Thu Hương dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 422tr.; 24cm


        Phân loại: 895.1TH305T


        Số ĐKCB :


            Kho Đọc: DVV.008357


            Kho Mượn: MVV.008392 - MVV.008393144. Dù sao cũng là chúng ta của tuổi hai mươi
/ WhatYouNeed ; Tạ Thu Ngân dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 261tr.; 21cm


        Phân loại: 895.1D500-S


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045364 - DPVN.045365 - DPVN.045366 - DPVN.045367 - DPVN.045368


            Kho Đọc: DVN.040855


            Kho Mượn: MVN.046784 - MVN.046785145. Vu Lập Cực
. Một tâm hồn đẹp/ Vu Lập Cực ; Hương Hương dịch.- H.: Văn học ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2018. - 247tr.; 21cm


        Phân loại: 895.1M458T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002476 - XLD.002477 - XLD.002478 - XLD.002479 - XLD.002480146. Cát Thánh Khiết
. Họa sĩ vẽ chân dung tội phạm/ Cát Thánh Khiết ; Losedow dịch.- H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 479tr.; 21cm


        Phân loại: 895.1H401-S


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045530 - DPVN.045531 - DPVN.045532 - DPVN.045533 - DPVN.045534


            Kho Đọc: DVN.040889


            Kho Mượn: MVN.046853 - MVN.046854147. Nam Cao
. Sống mòn: Tiểu thuyết/ Nam Cao.- H.: Văn học, 2018. - 287tr.; 21cm


        Phân loại: 895.9223S-455M


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002726 - XLD.002727 - XLD.002728 - XLD.002729 - XLD.002730148. Hồ Chí Minh
. Nhật ký trong tù/ Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 299tr.; 21cm


        Phân loại: 895.922132H450C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045163 - DPVN.045164 - DPVN.045165 - DPVN.045166 - DPVN.045167149. Thạch Lam
. Hà Nội 36 phố phường/ Thạch Lam. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 166tr.; 18cm


        Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Vinh


        Phân loại: 895.922332H100N


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045158 - DPVN.045159 - DPVN.045160 - DPVN.045161 - DPVN.045162


            Kho Đọc: DVN.040825


            Kho Mượn: MVN.046736 - MVN.046737150. Thụy Anh
. Nhim nhỉm nhìm nhim: Thơ/ Thụy Anh ; Tranh: Kim Duẩn.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 32tr.: tranh màu; 26cm


        Phân loại: 895.9221NH310N


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002346 - XLD.002347 - XLD.002348 - XLD.002349 - XLD.002350151. Vũ Trọng Phụng
. Dứt tình/ Vũ Trọng Phụng.- H.: Văn học, 2018. - 161tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam)


        Phân loại: 895.9223D565T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002746 - XLD.002747 - XLD.002748 - XLD.002749 - XLD.002750152. Vũ Trọng Phụng
. Trúng số độc đắc/ Vũ Trọng Phụng.- H.: Văn học, 2018. - 320tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam)


        Phân loại: 895.9223TR513-S


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002741 - XLD.002742 - XLD.002743 - XLD.002744 - XLD.002745153. Nam Cao
. Đời thừa: Truyện ngắn/ Nam Cao.- H.: Văn học, 2018. - 230tr.; 21cm


        Phân loại: 895.9223Đ462T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002721 - XLD.002722 - XLD.002723 - XLD.002724 - XLD.002725154. Xuân Quỳnh
. Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi/ Xuân Quỳnh. - Tái bản lần thứ 4.- H.: Kim Đồng, 2019. - 126tr.; 21cm


        Phân loại: 895.9223NH556T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002566 - XLD.002567 - XLD.002568 - XLD.002569 - XLD.002570155. Nam Cao
. Tuyển tập Nam Cao/ Nam Cao. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 667tr.; 21cm


        Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri


        Phân loại: 895.922332T527T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045126 - DPVN.045127


            Kho Đọc: DVN.040818


            Kho Mượn: MVN.046722 - MVN.046723156. KIm Lân
. Vợ nhặt: Tập truyện ngắn/ KIm Lân.- H.: Văn học, 2018. - 178tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam)


        Phân loại: 895.9223V460N


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002731 - XLD.002732 - XLD.002733 - XLD.002734 - XLD.002735157. Vũ Trọng Phụng
. Kỹ nghệ lấy tây/ Vũ Trọng Phụng.- H.: Văn học, 2018. - 110tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam)


        Phân loại: 895.9223K600N


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002736 - XLD.002737 - XLD.002738 - XLD.002739 - XLD.002740158. Ngô Tất Tố
. Tắt đèn: Tiểu thuyết/ Ngô Tất Tố.- H.: Hội Nhà văn, 2018. - 211tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam)


        Phân loại: 895.9223T118Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002751 - XLD.002752 - XLD.002753 - XLD.002754 - XLD.002755159. Nguyên Hồng
. Những ngày thơ ấu: Hồi kí/ Nguyên Hồng. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 115tr.; 18cm


        Phân loại: 895.922803NH556N


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045224 - DPVN.045225 - DPVN.045226 - DPVN.045227 - DPVN.045228160. Thụy Anh
. Ngày xưa, ngày nay, ngày sau...: Thơ/ Thụy Anh ; Tranh: Kim Duẩn.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 32tr.: tranh màu; 26cm


        Phân loại: 895.9221NG112X


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002351 - XLD.002352 - XLD.002353 - XLD.002354 - XLD.002355161. Thụy Anh
. Mẹ hổ dịu dàng/ Thụy Anh ; Tranh: Km Duẩn.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 32tr.: tranh màu; 26cm


        Phân loại: 895.9221M200H


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002356 - XLD.002357 - XLD.002358 - XLD.002359 - XLD.002360162. Choi Eun - Young
. Nụ cười của Shoko/ Choi Eun - Young ; Kim Ngân dịch.- H.: Văn học ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 376tr.; 21cm


        Phân loại: 895.7N400C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045540 - DPVN.045541 - DPVN.045542 - DPVN.045543 - DPVN.045544


            Kho Đọc: DVN.040891


            Kho Mượn: MVN.046857 - MVN.046858163. Tuổi thơ dữ dội
.- H.: Kim Đồng, 2018


        T.1.- 2018.- 398tr.


        Phân loại: 895.9223T515T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002496 - XLD.002497 - XLD.002498 - XLD.002499 - XLD.002500164. Tuổi thơ dữ dội
.- H.: Kim Đồng, 2018


        T.2.- 2018.- 398tr.


        Phân loại: 895.9223T515T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002501 - XLD.002502 - XLD.002503 - XLD.002504 - XLD.002505165. Hoài Thanh
. Thi nhân Việt Nam 1932-1941: Thơ/ Hoài Thanh, Hoài Chân.- H.: Văn học ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2016. - 407tr.; 21cm


        Phân loại: 895.9221TH300N


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002481 - XLD.002482 - XLD.002483 - XLD.002484 - XLD.002485166. Vũ Trọng Phụng
. Vỡ đê/ Vũ Trọng Phụng.- H.: Văn học, 2018. - 291tr.; 21cm


        Phân loại: 895.9223V460Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002511 - XLD.002512 - XLD.002513 - XLD.002514 - XLD.002515167. Thúy Nhân
. Sẽ có người hạnh phúc đúng lúc một người đau/ Thúy Nhân.- H.: Văn học ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 213tr.; 21cm


        Phân loại: 895.9228408S-200C


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045379 - DPVN.045380 - DPVN.045381 - DPVN.045382 - DPVN.045383


            Kho Đọc: DVN.040858


            Kho Mượn: MVN.046790 - MVN.046791168. Kanae Minato
. Những đứa trẻ bị mắc kẹt/ Kanae Minato ; Phan Thanh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 270tr.; 21cm


        Phân loại: 895.6NH556Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045409 - DPVN.045410 - DPVN.045411 - DPVN.045412 - DPVN.045413


            Kho Đọc: DVN.040864


            Kho Mượn: MVN.046802 - MVN.046803


 


169. Tô Hoài. Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Tô Hoài/ Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Kim Đồng, 2019. - 302tr.; 21cm


        Phân loại: 895.9223NH556T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002596 - XLD.002597 - XLD.002598 - XLD.002599 - XLD.002600170. Võ Quảng
. Quê nội/ Võ Quảng.- H.: Kim Đồng, 2019. - 932tr.; 21cm. - (Tủ sách vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi)


        Phân loại: 895.9223QU250N


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002601 - XLD.002602 - XLD.002603 - XLD.002604 - XLD.002605171. Đoàn Giỏi
. Đất rừng phương Nam/ Đoàn Giỏi.- H.: Kim Đồng, 2019. - 303tr.; 21cm


        Phân loại: 895.9223Đ124R


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002606 - XLD.002607 - XLD.002608 - XLD.002609 - XLD.002610172. Phục sinh
: Ấn phẩm đặc biệt/ Nguyên tác: Lép Tônxtôi ; Lời: Hơ Sun Bông ; Tranh: Sin Ưng Sớp ; Nguyễn Thị Thắm dịch.- H.: Kim Đồng, 2018. - 203tr.; 21cm. - (Danh tác thế giới)


        Phân loại: 895.7PH506-S


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002616 - XLD.002617 - XLD.002618 - XLD.002619 - XLD.002620173. Ôlivo Tuýt
: Ấn phẩm đặc biệt/ Nguyên tác: Sáclơ Đickenx ; Tranh, lời: Han Kiên ; Nguyễn Thị Thắm dịch.- H.: Kim Đồng, 2019tr.. - 203tr.: tranh vẽ; 21cm. - (Danh tác thế giới)


        Phân loại: 895.7Ô-452T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002571 - XLD.002572 - XLD.002573 - XLD.002574 - XLD.002575174. Trần Hoài Dương
. Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Trần Hoài Dương/ Trần Hoài Dương. - Tái bản lần thứ 4.- H.: Kim Đồng, 2018. - 201tr.; 21cm


        Phân loại: 895.9223NH556T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002591 - XLD.002592 - XLD.002593 - XLD.002594 - XLD.002595


175. Phạm Hổ. Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi/ Phạm Hổ. - Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2019. - 253tr.; 21cm


        Phân loại: 895.9223NH556T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002561 - XLD.002562 - XLD.002563 - XLD.002564 - XLD.002565176. Vũ Trọng Phụng
. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng/ Vũ Trọng Phụng. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 774tr.; 21cm


        Phân loại: 895.922332T527T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045239 - DPVN.045240


            Kho Đọc: DVN.040833


            Kho Mượn: MVN.046752 - MVN.046753177. Rui Kodemari
. Nơi bầu trời và đại dương gặp gỡ: Tiểu thuyết/ Rui Kodemari ; Vương Hải Yến dịch.- H.: Văn học ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 246tr.; 21cm


        Phân loại: 895.6N462B


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045369 - DPVN.045370 - DPVN.045371 - DPVN.045372 - DPVN.045373


            Kho Đọc: DVN.040856


            Kho Mượn: MVN.046786 - MVN.046787178. Tadashi Ohta
. Phục hồi: Tiểu thuyết/ Tadashi Ohta ; Vương Hải Yến dịch.- H.: Văn học ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 335tr.; 21cm


        Phân loại: 895.6PH506H


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045354 - DPVN.045355 - DPVN.045356 - DPVN.045357 - DPVN.045358


            Kho Đọc: DVN.040853


            Kho Mượn: MVN.046780 - MVN.046781179. Miho Sawai
. Bút đỏ/ Miho Sawai ; Hiromu dịch.- H.: NXB. Hà Nội ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 199tr.; 20cm


        Phân loại: 895.6B522Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045424 - DPVN.045425 - DPVN.045426 - DPVN.045427 - DPVN.045428


            Kho Đọc: DVN.040867


            Kho Mượn: MVN.046809 - MVN.046810


180. Tae Wan Ha. Mọi khoảnh khắc đều là em/ Tae Wan Ha ; Ibuni dịch.- H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 271tr.: tranh vẽ; 21cm


        Phân loại: 895.7M428K


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045492 - DPVN.045493 - DPVN.045494


            Kho Đọc: DVN.040882


            Kho Mượn: MVN.046839 - MVN.046840181. Inujun
. Em sẽ say ngủ vào một ngày nào đó/ Inujun ; Vương Hải Yến dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 286tr.; 21cm


        Phân loại: 895.6E202-S


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045510 - DPVN.045511 - DPVN.045512 - DPVN.045513 - DPVN.045514


            Kho Đọc: DVN.040886


            Kho Mượn: MVN.046847 - MVN.046848182. So Jae Won
. Hy vọng/ So Jae Won ; Ngân Hà dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 295tr.; 21cm


        Phân loại: 895.7H600V


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045404 - DPVN.045405 - DPVN.045406 - DPVN.045407 - DPVN.045408


            Kho Đọc: DVN.040863


            Kho Mượn: MVN.046800 - MVN.046801183. Điều anh cần duy nhất chỉ là em
: Truyện ngắn/ Nguyễn Thị Thoa, Nhung Nhái, Tóc Rối... ; Blogradio.vn tuyển chọn.- H.: Văn học ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019


        Phân loại: 895.9223408Đ309A


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045444 - DPVN.045445 - DPVN.045446 - DPVN.045447 - DPVN.045448


            Kho Đọc: DVN.040871


            Kho Mượn: MVN.046817 - MVN.046818184. Thư ký Kim sao thế
.- H.: Hồng Đức ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019


        T.2.- 2019.- 407tr.


        Phân loại: 895.7TH550K


        Số ĐKCB :


            Kho Đọc: DVN.040876


            Kho Mượn: MVN.046827 - MVN.046828


185. Thạch Lam. Tuyển tập Thạch Lam/ Thạch Lam.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2015. - 615tr.; 21cm


        Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Vinh


        Phân loại: 895.922332T527T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045216 - DPVN.045217


            Kho Đọc: DVN.040828


            Kho Mượn: MVN.046742 - MVN.046743186. Thư ký Kim sao thế
.- H.: Hồng Đức ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019


        T.1.- 2019.- 415tr.


        Phân loại: 895.7TH550K


        Số ĐKCB :


            Kho Đọc: DVN.040875


            Kho Mượn: MVN.046825 - MVN.046826187. Tử An
. Có những thứ đẹp hơn cả tình yêu/ Tử An.- H.: Văn học ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 197tr.; 21cm


        Phân loại: 895.92234C400N


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045439 - DPVN.045440 - DPVN.045441 - DPVN.045442 - DPVN.045443


            Kho Đọc: DVN.040870


            Kho Mượn: MVN.046815 - MVN.046816188. Goya Manaka
. Hẹn ước mùa hè/ Goya Manaka ; Jiyu02 minh họa ; Phạm Thị Phương dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 367tr.; 18cm


        Phân loại: 895.6H203Ư


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045487 - DPVN.045488 - DPVN.045489 - DPVN.045490 - DPVN.045491


            Kho Thiếu Nhi: TN.037766 - TN.037767 - TN.037768189. Summer Kat
. Thành thật với trái tim/ Summer Kat ; Ảnh: Lukas Pham....- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 124tr.: ảnh màu; 21cm


        Phân loại: 895.9228408TH107T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045550 - DPVN.045551 - DPVN.045552 - DPVN.045553 - DPVN.045554


            Kho Đọc: DVN.040893


            Kho Mượn: MVN.046861 - MVN.046862


190. Thụy Anh. Vui cùng tiếng Việt: Thơ/ Thụy Anh ; Tranh: Kim Duẩn.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 32tr.: tranh màu; 26cm


        Phân loại: 895.9221V510C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002341 - XLD.002342 - XLD.002343 - XLD.002344 - XLD.002345191. Defoe, Daniel
. Robinson Crusoe: Dành cho lứa tuổi 6+/ Daniel Defoe ; Hoàng Nguyên Cát dịch.- H.: Kim Đồng, 2019. - 203tr.; 19cm. - (Văn học Anh. Tác phẩm chọn lọc)


        Phân loại: 823R401C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002581 - XLD.002582 - XLD.002583 - XLD.002584 - XLD.002585192. Stevenson, Robert Louis
. Đảo giấu vàng/ Robert Louis Stevenson ; Vũ Ngọc Phan dịch ; Trần Việt giới thiệu. - Tái bản lần 1.- H.: Văn học; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018. - 275tr.; 21cm


        Phân loại: 823Đ108G


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045303 - DPVN.045304 - DPVN.045305 - DPVN.045306 - DPVN.045307193. Doyle, Conan
. Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes/ Conan Doyle ; Người dịch: Lê Khánh, Đỗ Tư Nghĩa, Vương Thảo,.... - Tái bản lần thứ 4.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 613tr.; 24cm


        Phân loại: 823NH556V


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004177 - DPVV.004178 - DPVV.004179 - DPVV.004180 - DPVV.004181194. Scott, Walter
. Ivanhoe: Tiểu thuyết/ Walter Scott ; Trần Kiêm dịch.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 630tr.; 23cm


        Phân loại: 823I-315


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045234 - DPVN.045235 - DPVN.045236 - DPVN.045237 - DPVN.045238195. Nguyễn Thành Huân
. Luyện thi vào lớp 10 môn ngữ văn: Chuyên đề nghị luận văn học/ Nguyễn Thành Huân.- H.: Đại học Sư phạm, 2019. - 315tr.; 26cm


        Phân loại: 807.6L527T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVV.004173 - DPVV.004174 - DPVV.004175 - DPVV.004176


            Kho Đọc: DVV.008350


            Kho Mượn: MVV.008377 - MVV.008378196. Estes, Eleanor
. Một trăm chiếc váy/ Lời: Eleanor Estes ; Minh hoạ: Thanh Nhàn ; Quách Thuý Quỳnh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 87tr.: tranh màu; 21cm


        Tên sách tiếng Anh: The hundred dress


        Phân loại: 813M458T


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045555 - DPVN.045556 - DPVN.045557 - DPVN.045558 - DPVN.045559


            Kho Đọc: DVN.040894


            Kho Mượn: MVN.046863 - MVN.046864197. Tims, Laura
. Nỗi đau rồi sẽ qua đi/ Laura Tims ; Phi Yến dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 414tr.; 21cm


        Phân loại: 813N452Đ


        Số ĐKCB :


            Kho Luân Chuyển: DPVN.045477 - DPVN.045478 - DPVN.045479 - DPVN.045480 - DPVN.045481


            Kho Đọc: DVN.040880


            Kho Mượn: MVN.046835 - MVN.046836198. Hemingway, Ernest
. Ông già và biển cả và hạnh phúc ngắn ngủi của Grancis Macomber/ Ernest Hemingway ; Dịch: Lê Huy Bắc, Hoàng Hữu Phê. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Văn học ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2015. - 167tr.; 21cm. - (Tủ sách tinh hoa văn học)


        Phân loại: 813Ô-455G


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002521 - XLD.002522 - XLD.002523 - XLD.002524 - XLD.002525


 


9 - LỊCH SỬ

199. O'Connor, Jim
. Đấu trường La Mã ở đâ?: Kèm/ Jim O'Connor, John O'Brien ; Đặng Mai Chi dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.; 19cm + Kèm bản đồ gấp gọn


        Tóm tắt:  Khám phá biểu tượng của Đế chế La Mã thời hoàng kim, đấu trường Colosseum.


        Phân loại: 937Đ125T


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002446 - XLD.002447 - XLD.002448 - XLD.002449 - XLD.002450200. Dorothy
. Đại kim tự tháp ở đâu?/ Dorothy, Thomas Hoobler, Jerry Hoare ; Nguyệt Minh dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.: tranh vẽ; 19cm + Kèm bản đồ gấp gọn. - (Tri thức phổ thông. Những địa danh làm nên lịch sử)


        Tóm tắt:  Khám phá bí ẩn của đại kim tự tháp nghìn năm tuổi ở Ai Cập.


        Phân loại: 932Đ103K


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002361 - XLD.002362 - XLD.002363 - XLD.002364 - XLD.002365201. Abramson, Ann
. Anne Frank là ai?/ Ann Abramson, Nancy Harrison ; Nguyệt Minh dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 103tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)


        Tóm tắt:  Giới thiệu cuộc đời ngắn ngủi của cô gái trẻ người Do Thái Anne Frank mang tình yêu bất diệt phải sống chui lủi trong suốt hai năm trong cuộc chiến tranh thế giới thứ II.


        Phân loại: 940.53092A105F


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002436 - XLD.002437 - XLD.002438 - XLD.002439 - XLD.002440202. Crépon, Sophie
. Quốc kỳ và quốc gia/ Sophie Crépon ; Minh hoạ: Vincent Bergier, Laurent Kling ; Chi Chi dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2018. - (Bách khoa thư Larousse)


        Tóm tắt:  Cung cấp những kiến thức bổ ích cho bé về lịch sử quốc gia và biểu tượng, ý nghĩa quốc kì của các quốc gia trên thế giới.


        Phân loại: 929.9QU451K


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002336 - XLD.002337 - XLD.002338 - XLD.002339 - XLD.002340203. Medina, Nico
. Thành Cát Tư Hãn là ai?/ Nico Medina, Andrew Thomson ; Trịnh Minh Việt dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2019. - 109tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)


        Tóm tắt:  Những huyền thoại ít hay về chiến tướng lừng lấy trên yên ngựa của Thành Cát Tư Hãn.


        Phân loại: 950TH107C


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002366 - XLD.002367 - XLD.002368 - XLD.002369 - XLD.002370


204. Dorothy. Lăng mộ Taj Mahal ở đâu?/ Dorothy, Thomas Hoobler, John Hinderliter ; Hồng Trà dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.: tranh vẽ; 19cm + Kèm bản đồ gấp gọn. - (Tri thức phổ thông. Những địa danh làm nên lịch sử)


        Tóm tắt:  Tim hiểu về vẻ đẹp tráng lệ của lăng mộ Taj Mahal.


        Phân loại: 954L116M


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002431 - XLD.002432 - XLD.002433 - XLD.002434 - XLD.002435205. Pollack, Pam
. Nelson Mandela là ai?/ Pam Pollack, Meg Belviso, Stephen Marchesi ; Nguyệt Minh dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2019. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)


        Tóm tắt:  Tìm hiểu những điều làm nên một "biểu tượng của hòa bình và dân chủ" - Nelson Mandela Tổng thống người da đen đầu tiên của Nam Phi.


        Phân loại: 968.0092N201M


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002391 - XLD.002392 - XLD.002393 - XLD.002394 - XLD.002395


 


91 - ĐỊA LÝ

206. Kramer, Sydelle
. Ferdinand Magellan là ai?/ Sydelle Kramer, Elizabeth Wolf ; Nguyễn Thị Huyền Trang dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)


        Phân loại: 910.92F206M


        Số ĐKCB :


            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002386 - XLD.002387 - XLD.002388 - XLD.002389 - XLD.002390

Facebook zalo

Các tin đã đưa