Trần Thành Thóa

Trần Thành Thoá sinh năm 1906, xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Đẩu Sơn, tổng Văn Đẩu, huyện An Lão, tỉnh Kiến An, nay thuộc phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.


            Theo lịch sử phường Văn Đẩu, năm 1923 Trần Thành Thoá theo học thầy khoá Nam (tức Trần Khắc Quảng) một chiến sĩ cách mạng về trường tư dạy chữ nho, chữ quốc ngữ ở làng Đẩu Phượng bên cạnh làng Đẩu Sơn ở gần tỉnh lị Kiến An nên có một số nông dân nghèo vào thị xã Kiến An hoặc sang Hải Phòng kiếm sống. Ông bố Trần Thành Thoá cũng phải bỏ làng sang Hải Phòng làm thợ. Năm 1928 ông bố xin cho con vào làm ở nhà máy Quảng Sinh Long của tư sản người Hoa. Thời gian này phong trào yêu nước của Hải Phòng khá sôi nổi. Thanh niên cách mạng đồng chí Hội đã xây dựng được cơ sở tại nhiều nhà máy như Xi măng, Cảng, Máy Tơ, Carông, điện Cửa Cấm, trường Bonnal, trường Bách nghệ và một số xã ở ngoại thành. Ở nhà máy Quảng Sinh Long đã có công nhân: Lạc, Nhân, Cân... tham gia Thanh niên cách mạng đồng chí Hội. Trần Thành Thoá cũng sớm được giác ngộ và tham gia tổ chức thanh niên. Đến khi Đảng cộng sản thành lập, Trần Thành Thoá được chuyển sang thành đảng viên Đảng cộng sản đợt đầu. Quá trình hoạt động bí mật, Trần Thành Thoá bị bắt nhiều lần nhưng không đủ chứng cớ, chính quyền thực dân phải tha. Năm 1931 lại bị bắt, mặc dù bị tra khảo nhưng địch không khai thác được gì, chúng kết án đày ra Côn Đảo. Thời kỳ Mặt trận dân chủ được tha về, nhưng bị đuổi về nguyên quán quản thúc.Thời gian ở quê, Trần Thành Thoá vẫn bí mật tuyên truyền vận động cách mạng ở quê. Thời kỳ Mặt trận Việt Minh, Trần Thành Thoá bắt liên lạc được với tổ chức, sau liên lạc được với cán bộ Xứ uỷ như Mai Côn, Nguyễn Thị Hải và được giao nhiệm vụ xây dựng tổ chức Việt Minh, Trần Thành Thoá liên lạc được với tổ chức Việt Minh ở địa phương như Đẩu Sơn, Văn Đẩu... Tháng 4/1945 các ông Mai Côn, Nguyễn Bình đã liên hệ với nhóm Việt Minh Văn Đẩu bàn xây dựng lực lượng võ trang. Đến tháng 6 thì đội Cứu quốc Văn Đẩu gồm 9 người ra đời do Phạm Tiên Biểu làm đội trưởng. Sáng 22/8/1945 Việt Minh Kiến An về giành chính quyền tỉnh, Trần Thành Thoá đã huy động nhân dân và đội tự vệ tỉnh tham gia. Kế đó ông xây dựng Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời, các đoàn thể cứu quốc ở xã. Cơ sở Việt Minh Văn Đẩu - Đẩu Sơn đã đào tạo được những cán bộ quân sự có tài như anh hùng Trần Thành Ngọ, Thiếu tướng Bùi Sinh...


            Năm 1946 Trần Thành Thoá được điều động về công binh xưởng quân khu III, công tác trong ngành quân giới đến 1956. Sau đó về Hải Phòng tham gia xây dựng xí nghiệp sửa chữa tàu thuỷ, công tác ở đây đến năm 1966 về hưu.


            Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Trần Thành Thoá luôn giữ vững đức tính trung thành, tận tuỵ, khiêm tốn, giản dị. Ông qua đời năm 1986 tại Đẩu Sơn.


           


                                                     N. Đ. L


1.  Lịch sử phường Đẩu Sơn


2.     Tư liệu khảo sát phong trào cộng sản và Đảng bộ Hải Phòng.- Tháng 1/1965


3.     Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng. Tập I.

Facebook zalo

Các tin đã đưa