Nguyễn Sư Cối và Đỗ Nguyên Thố

Nguyễn Sư Cối và Đỗ Nguyên Thố người Nghi Dương nay là thôn Nghi Dương xã Ngũ Phúc huyện Kiến Thụy; không rõ năm sinh năm mất. Là những người yêu nước, có chí lớn, căm thù bọn đô hộ nhà Minh tàn bạo, hai ông ngầm tập hợp lực lượng, xây dựng căn cứ ở vùng Nghi Dương (nay thuộc địa bàn xã Ngũ Phúc huyện Kiến Thụy) chờ thời cơ nổi dậy. Nhân khi vua Trần Giản Định khởi binh chống giặc, xuống chiếu Cần Vương, Nguyễn Sư Cối và Đỗ Nguyên Thố cũng nổi dậy hưởng ứng. Dân và hào kiệt trong vùng theo về rất đông, có đến trên hai vạn quân thủy, bộ. Nghĩa quân kiểm soát địa bàn khá rộng. Các cửa bể Hoàng Giang, Đại Toàn, Ma Lạcccc đều khống chế được.


Hoảng sợ trước phong trào khởi nghĩa rộng ở nước ta, vua Minh phải sai bọn tướng giỏi Trương Phụ, Vương Hữu trở lại đánh dẹp.


Tháng Giêng năm Canh Dần (1410) Trương Phụ đem đại binh chia hai đường thủy bộ tấn công căn cứ Nghi Dương. Nghĩa quân tích cực đối phó. Sau nhiều ngày chống trả quyết liệt tuyến phòng ngự hữu ngạn sông Lạch Tray bị vỡ, rồi phòng tuyến sau cũng không giữ được. Giặc tràn vào căn cứ Nghi Dương, đốt phá, giết tróc dã man để trả thù. Trận này hai bên đều bị thiệt hại nặng. Riêng quân ta, 4000 quân hi sinh, 2000 người bị bắt trong đó có cá thủ lĩnh Phạm Chi, Trần Nguyên Khanh và Nguyễn Nhân Trụ. Khi thu dọn chiến trường, bọn giặc còn chồng xác nghĩa quân tử trận thành đống lớn rồi lấp đất thành gò gọi là kỷ niệm chiến công của chúng.


Sau khi căn cứ võ, hai thủ lĩnh Nguyễn Sư Cối và Đỗ Nguyên Thố phải rời quê hương để tìm nơi hoạt động.


Cuộc khởi nghĩa ở Nghi Dương đặc biệt là trận chiến tháng Giêng năm Canh Dần (1410) đã góp phần chia lửa với phong trào khởi nghĩa Lam Sơn.


Minh sử - Toàn thư Cương mục

Facebook zalo

Các tin đã đưa