Nhân vật lịch sử Hải phòng tập 1

 • Vũ Đăng Dũng

  Vũ Đăng Dũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình đánh cá nghèo ở trang Đan Điền, Tứ Kỳ, Hải Dương (nay là thôn Cự Lai, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo). Ngay từ thuở nhỏ, Vũ Đăng...
 • CÔNG CHÚA CHIÊU CHINH

  Bà tên thật là Trần Thị Hinh, sinh ngày 6 tháng 2 năm Mậu Ngọ (1258). Mẹ là Trần Thi Khương, quê ở Kha Lâm, An Lão, cung phi của Trần Thánh Tông. Công chúa xinh đẹp nhưng thể chất...
 • Đào Lang

  Đào Lang là người trang Cương Nha (thuộc xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng ngày nay) Thuở nhỏ, Đào Lang học rất sáng dạ nên nhanh chóng tinh thông cả văn chương lẫn võ nghệ. Ông lại...
 • Năm anh em họ Đặng ở Đốc Kính

  Xưa ở trang Đốc Kính (đời Tự Đức đổi thành Đốc Hậu) nay thuộc xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng có gia đình nông dân nghèo, chồng là Đặng Công Thành, vợ là Lý Thị Ngọc...
 • Hoa Duy Thành

  Hoa Duy Thành sinh ra và lớn lên trong một gia đình đánh cá nghèo ở trang Đan Điền, Tứ Kỳ, Hải Dương (nay là thôn Cự Lai,xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo). Vốn thông minh, học giỏi...
 • NGUYỄN XUÂN

  Nguyễn Xuân tên chữ là Kiều, biệt hiệu là Phúc Lộc. (Tên húy, tên chữ, biệt hiệu trên chép theo sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán đời Tự Đức. Nhưng theo tờ khai của...
 • Nguyễn Hồng

  Nguyễn Hồng sinh ra trong một gia đình vốn có học hành thi lễ ở trang Hà Liên (xã Bắc Sơn, huyện An Hải ngày nay). Ông sinh ngày 16 tháng 2 năm Mậu Tý. Năm 12 tuổi được cha mẹ cho...
 • Đào Văn Lôi

  Đào Văn Lôi nguyên quán ở Kim Nhan - Châu Hoan nay  thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, sinh quán phường Vân Tra, huyện An Dương nay là thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An...
 • Lương Toàn

  Lương Toàn quê ở trang An Định, huyện Thiệu Thiên, Châu Ái (Thanh Hóa). Thuở nhỏ, Lương Toàn chăm chỉ học tập và hiếu thảo với cha mẹ. Khi mẹ mất sớm, Lương Toàn rời quê hương đi...
 • BÙI MỘNG HOA (1353 - ?)

  Bùi Mộng Hoa tên húy là Thành, Mộng Hoa là tên chữ, sinh ngày 15 tháng 3 Quý Tỵ (1353). Không rõ ngày mất. Ông người trang Hoa Chư, huyện An Lão, nay là thôn Hoa Chử, xã Trường...