Nguyễn Minh

Quê Nguyễn Minh ở Kinh Bắc (Bắc Ninh ngày nay). Sau khi cha mẹ qua đời, ông rời về trang Tiên Đôi, huyện Tân Minh (nay thuộc xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng) mở trường dạy học. Thấy ông hiền lành, tận tụy, nhân dân trong vùng cho con đến học rất đông. Nguyễn Minh thường dẫn học trò đi quanh vùng để giảng giải, ca ngợi cảnh đẹp của quê hương và đức tính cần cù, chăm chỉ của bà con dân làng.


Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, Nguyễn Minh đã kêu gọi học trờ và dân làng cùng đi đánh giặc cứu nước. Ông dẫn đầu nghĩa quân đến ra mắt Hai Bà Trưng và tình nguyện chiến đấu dưới cờ Hai Bà.


Trong lúc xông pha chiến trận, ông luôn luôn dũng cảm, hăng hái dẫn đầu. Sau chiến thắng, Nguyễn Minh được Trưng Vương cho về lập ấp ở vùng Hải Dương nhưng ông thường lui tới trang Tiên Đôi.


Sau khi ông mất, dân Tiên Đôi đã lập miếu thờ ông tại trường học cũ để tỏ lòng nhớ ơn người thầy dạy con em mình và người có công giúp nước.


(Theo thần phả thôn Tiên Đôi)

Facebook zalo

Các tin đã đưa