Vũ Nguyên

           Vũ Nguyên sinh ra và lớn lên ở thông Do Lễ (nay thuộc xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên). Thuở nhỏ, Vũ Nguyên là một cậu bé ngoan ngoãn và có hiếu với cha mẹ. Chẳng may người cha mất sớm, nên vừa mới lớn lên, Vũ Nguyên đã phải đi cày thuê để lấy tiền nuôi mẹ.


Vũ Nguyên còn là một người chịu khó học hành và luyện tập võ nghệ. Do có sự cần mẫn và có nghị lực lớn nên năm 21 tuổi, Vũ Nguyên đã trở thành một thanh niên văn võ kiêm toàn.


Một hôm đang lúc cày ruộng, Vũ Nguyên thấu mọi người đều chạy đi ẩn náu vì thấy Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn hành quân qua làng. Riêng Vũ Nguyên vẫn thẩn nhiên làm công việc của mình. Quân lính thấy vậy bèn trình Hưng Đạo Vương. Vương cho gọi Vũ Nguyên đến và hỏi vì cớ gì mà không tránh như mọi người. Vũ Nguyên thưa: 'Việc hành quân là việc hệ trọng to lớn của triều đình, có khi tiếp diễn hàng tháng. Còn tôi nghỉ buổi nào là không có tiền nuôi mẹ già buổi ấy, chứ không có ý gì khác'. Vương khen là người con có hiếu và thưởng cho Vũ Nguyên 2 lạng bạc để nuôi mẹ già.


Sau đó Hưng Đạo Vương lại biết Vũ Nguyên là người giỏi cả văn chương và võ nghệ nên khuyên Vũ Nguyên nên tòng quân đánh giặc, cứu nước. Được  mẹ già khuyến khích, Vũ Nguyên nghe theo lời của Hưng Đạo Vương.


Trong trận đánh Bạch Đằng năm 1288, Vũ Nguyên đã chiến đấu anh dũng và lập nhiều công lớn góp phần lập nên chiến thắng lịch sử.


Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, Vũ Nguyên được cử về trấn thủ vùng cửa biển.


Sau khi Vũ Nguyên mất, nhân dân Do Lễ đã lập đền thờ và tôn ông là thành hoàng của làng để tưởng nhớ công lao.


Theo thần phả thôn Do Lễ

Facebook zalo

Các tin đã đưa