Vũ Chí Thắng

Vũ Chí Thắng sinh ra và lớn lên ở làng Hàng Kênh, huyện An Dương (nay thuộc quận Lê Chân). Thuở nhỏ, Vũ Chí Thắng khôi ngô, tuấn tú, khảng khái khác thường. Ông là người có chí lớn, ham mê đọc sách,  học tập binh pháp. Ông lại có sức khỏe hơn người nên tinh thông cả văn chương lẫn võ n ghệ. Ông thường đi khắp nơi trong nước, vẽ bản đồ, ghi đủ trên núi, tên sông, chú thích cả đường thủy, đường bộ, đường cái, đường tắt trên bản đồ rồi treo lên tường để hàng ngày nghiên cứu, ghi nhớ.


Khi quân Nguyên sang xâm lược nước ta, ông bàn với bạn bè cùng chí hướng, ra gánh vác việc đời, giữ gìn đất nước. Khi ấy, Trần Quốc Tuấn được cử làm Tổng chỉ huy quân đội thủy, bộ. Vũ Chí Thắng đến ra mắt Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và được Vương tin dùng. Ông được làm việc bên cạnh Hưng Đạo Vương. Mỗi khi bàn việc quân, ông đều tham gia nhiều ý kiến hay được Hưng Đạo Vương khen ngợi. Vương tiến cử, vua Trần hài lòng và phong cho ông chức Chỉ huy sứ, ủy thác cho ông chăm nom, bố trí doanh trại, đồn lũy ở miền Đông. Có lần Vũ Chí Thắng cho quân mặc giả quân Nguyên, ban đêm vào trại rồi đốt lửa làm hiệu để trong đánh ra, ngoài đánh vào tiêu diệt địch. Ông còn tham gia vào các trận phục kích giết được nhiều quân giặc.


Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba (1287-1288), Vũ Chí Thắng đã có những dự đoán tài năng về tình hình di chuyển của quân địch. Ông đã hiến kế chặn giặc trên sông Giá để buộc Ô-mã-nhi phải theo sông Đá Bạc vào bẫy của ta ở sông Bạch Đằng.


Vũ Chí Thắng là một người vừa có tài, vừa có đức. Lúc làm việc nơi màn trướng, ông là một người tham mưu tốt. Khi ra trận bao giờ ông cũng đứng ở hàng đầu, chiến đấu mưu trí và anh dũng. Mỗi khi thắng trận ông cũng nhường công cho tướng lĩnh và quân lính nên ai cũng tin yêu và mến phục ông.


Vũ Chí Thắng được cử làm Điện tiền Đô chỉ huy sứứứứ kiêm Chưởng cấm binhhhh và tham dự triều chính. Ông thọ 72 tuổi. Nhân dân quê hương lập đền thờ ông để tưởng nhớ công lao.


Theo thần phả xã Hàng Kênh.

Facebook zalo

Các tin đã đưa