Bốn anh em họ Phạm ở Thủy Đường

Ở trang Thủy Đường, huyện Thủy Đường, phủ Kinh Môn, Hải Dương có một gia đình họ Phạm sinh được bốn anh em. Đó là Phạm Quang, Phạm Nghiêm, Phạm Huấn và Phạm Thị Cúc Nương. Phạm Quang và Phạm Nghiêm là hai anh em sinh đôi. Phậm Huấn và Phạm Thị Cúc Nương cũng là hai anh em sinh đôi. Khi Quang và Nghiêm 18 tuổi, Huần và Cúc Nương 15 tuổi cả cha lẫn mẹ đều mất. Bốn anh em họ Phạm chôn cất cha mẹ tại cánh đồng Mả Thuyền, phía đông của thôn.


Vào cuối đời nhà Đinh, đầu đời nhà Tiền Lê có giặc ngoại xâm sang đánh chiếm nước ta theo sông Bạch Đằng. Nhà vua cử tướng lĩnh đem quân đi dẹp giặc. Khi quân đội nhà vua đến một gò đất cao thuộc thôn Thủy Đường, được dân làng đón tiếp chu đáo. Đặc biệt là các phụ lão trong thôn cho vua biết có bốn anh em họ Phạm đều là những người hiếu dễ, có võ nghệ tài giỏi. Nhà vua triệu tập bốn anh em họ Phạm đi đánh giặc. Được lệnh vua, cả bốn anh em đều vui mừng, làm lễ tổ tiên, cha mẹ rồi tới bái yết nhà vua.


Thấy bốn anh em họ Phạm diện mạo khác thường, lại giỏi võ nghệ, nhà vua cả mừng, ban chức tước cho và sai cùng đi đánh giặc.


Sau chiến thắng, bốn anh em họ Phạm đều được thụ phong rồi xin vua cho về thăm phần mộ cha mẹ, tổ tiên và khao thưởng quân dân. Anh em họ Phạm mời các phụ lão dự tiệc tặng ba trăm quan tiền để tỏ nghĩa ân tình.


Sau khi bốn anh em họ Phạm mất, dân làng đều lập miếu thời. Làng Ngọc Phương (nay là thôn Thủy Tú, xã Thủy Đường) thờ người anh cả Phạm Quang; làng Lương Kê và Chiếm Phương (nay thuộc xã Hòa Bình) thờ Phạm Nghiêm; làng Trường Sơn (nay thuộc thị trấn Núi Đèo) thờ Phạm Huấn. Miếu thờ Cúc Nương ở xã Thủy Đường; tương truyền ở Cửa Ngăn Đông Triều cũng có miếu thờ Cúc Nương.


Theo thần phả xã Thủy Đường

Facebook zalo

Các tin đã đưa