Đào Nhuận - Nguyễn Tất Tố (Thời Ngô Vương)

Sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước, lấy nghề đánh cá làm kế sinh nhai, Đào Nhuận và Nguyễn Tất Tố rất giỏi bơi lặn. Tổ tiên họ Đào thuộc dân Thủy Đường (Thủy Nguyên ngày nay). Do bị bọn phương Bắc cai trị ức hiếp, gia đình phải rời sang vùng đầm lầy bên sông Cấm sinh sống.


Bố Đào Nhuận làm nghề đánh cá, mẹ đan lưới. Lớn lên, Đào Nhuận theo cha đi đánh cá. Bấy giờ đang có giặc biển vào cướp phá nen dân làng Da Viên mời thầy về dạy võ cho trai tráng trong làng. Vốn có sức khỏe hơn người nên sau một thời gian học tập và rèn luyện, Đào Nhuận đã trở thành một người tinh thông võ nghệ.


Bố Nguyễn Tất Tố làm nghề thuyền câu, mẹ làm ruộng. Nguyễn Tất Tố thưởng cùng cha chèo thuyền trên dòng sông Cấm để câu cá. Tố lại bơi giỏi, ngụp lặn rất tài và là một thanh niên có võ nghệ hơn người.


Do việc liên kết chống giặc biển vào cướp phá dân làng mà Đào Nhuận và Nguyễn Tất Tố trở thành đôi bạn thân.


Khi Ngô Quyền đưa quân về vùng An Dương, xây đồn, chiêu mộ nhân tài hào kiệt, chuẩn bị đánh quân Nam Hán, Đào Nhuận và Nguyễn Tất  Tố đã tự nguyện tham gia được Ngô Quyền trọng dụng cho làm gia tướng.


Trong trận phục kích ở sông Bạch Đằng năm 938, Đào Nhuận được Ngô Quyền giao cho chỉ huy dẫn quân lính cùng nhân dân vào rừng lấy gỗ đẽo cọc nhọn cắm ở cửa sông rồi cùng Ngô Xương Ngập và Dương Tam Kha đem quân mai phục hai bên bờ sông. Còn Nguyễn Tất Tố được Ngô Quyền sai đem 20 thuyền nhẹ ra cửa biển chờ giặc tới thì khiêu chiến nhử giặc vào trận địa cọc của quân ta.


Khi thuyền quân Nam Hán tới, cũng là lúc nước triều lên cao, Nguyễn Tất Tố đã đưa thuyền ra nghênh chiến, lúc đánh, lúc rút làm cho Hoằng Thao tức tối. Đợi lúc thủy triều rút, quân ta giả vờ thua rút chạy. Hoằng Thao cho thuyền đuổi theo. Khi thuyền giặc vượt qua bãi cọc cũng là lúc thủy triều rút nhanh mấp mé đầu cọc nhọn. Nguyễn Tất Tố phất cờ hiệu tấn công. Phục binh của ta ở hai bên bờ sông do Tam Kha, Xương Ngập, Đào Nhuận chỉ huy với những chiếc thuyền nhỏ nhẹ từ trong ra hàng lau sú tiến ra đánh phá, chia cắt đội hình quân giặc. Ngô Quyền chỉ huy đại binh ào ạt xông lên phối hợp tiêu diệt giặc. Quân Nam Hán lúng túng run sợ, quay thuyền tháo chạy. Thuyền cọc xô vào hàng cọc vỡ, đắm. Hoằng Thao bị chết ngay tại trận. Máu giặc loang đỏ cả vùng sông biển Bạch Đằng. Vu Nam Hán đượ tin thua trận, con chết vội vàng lui binh.


Trích: - Tài liệu thu thập trong dân gian năm 1977 -1978 lưu trữ tại Bảo tàng Hải Phòng


          - Ngọc phả Ngô Quyền của làng Da Viên.


Chú thích: Tên chữ làng Cấm là Da Viên (có nghĩa là vườn dừa - nay nhiều người viết là Gia Viên)

Facebook zalo

Các tin đã đưa