Lý Cương - Lý Bảo

Lý Cương và Lý Bảo là hai anh em sinh đôi trong gia đình họ Lý quê ở châu Hoan (thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay). Khi nhà Lý mở khoa thi, kén chọn người tài, anh em họ  Lý Cương, Lý Bảo cùng nhau về Thăng Long ứng thí và trúng tuyển. Nhà vua phong cho Lý Cương là tả đô đài, cho Lý Bảo là hữu đô đài.


Khi nhà Tống đem quân sang xâm lược nước ta, hai anh em Lý Cương và Lý Bảo đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống quân xâm lược dưới sự chỉ huy của tướng Lý Thường Kiệt.


Sau khi chiến thắng, nhà vua cho phép hai anh em Lý Cương, Lý Bảo đi chu du thiên hạ, ngắm cảnh núi sông, xem xét dân tình. Khi đi đến miền đất Cá Chử, trang Kê Sơn, huyện Vĩnh Lại, Hồng Châu (nay thuộc xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo) thì hai anh em ở lại, rồi giúp đỡ nhân dân ở đây làm ăn ngày một thịnh vượng.


Khi hai anh em Lý Cương và Lý Bảo mất, nhân dân thôn Nhân Giả, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo đã lập miếu thờ để tưởng nhớ công lao.


Theo thần phả thôn Nhân Giả

Facebook zalo

Các tin đã đưa