Lương Toàn

Lương Toàn quê ở trang An Định, huyện Thiệu Thiên, Châu Ái (Thanh Hóa).


Thuở nhỏ, Lương Toàn chăm chỉ học tập và hiếu thảo với cha mẹ. Khi mẹ mất sớm, Lương Toàn rời quê hương đi đến trang Rậu Xuyên, huyện Tứ Kỳ (nay là thôn Quý Xuyên nội, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo) để kiếm kế sinh nhai, rồi định cư tại đó.


Khi giặc Nguyên xâm lược nước ta lần thứ ba, Lương Toàn tự bỏ tiền của mình mua sắm vũ khí, rồi tuyển 15 người trong trang cùng nhau lên đường giết giặc.


Do có tài, Lương Toàn được phong chức 'Điển hộ quân'. Ông tham gia vào trận phục kích trên sông Bạch Đằng ngày 9-4-1288, phá tan giặc Nguyên.


Giặc tan, đất nước thanh bình, Lương Toàn trở về trang Rậu Xuyên cùng dân làng làm ăn, xây dựng quê hương.


Sau khi Lương Toàn mất, nhân dân Rậu Xuyên lập đền thờ tưởng nhớ công lao.


Theo thần phả trang Rậu Xuyên

Facebook zalo

Các tin đã đưa