Nguyễn Hồng

Nguyễn Hồng sinh ra trong một gia đình vốn có học hành thi lễ ở trang Hà Liên (xã Bắc Sơn, huyện An Hải ngày nay). Ông sinh ngày 16 tháng 2 năm Mậu Tý. Năm 12 tuổi được cha mẹ cho đi học, Nguyễn Hồng học rất thông minh, chỉ sau 4,5 năm mà đã thông suốt cả văn chương võ nghệ.


Tương truyền, Nguyễn Hồng đến với Lý Bí sau khi Lý Bí lên ngôi hoàng đế và được nhà vua cử làm một quan chức trong triều đình. Nguyễn Hồng đã tham gia vào việc chống quân Lương xâm lược trở lại. Chiếc loa lệnh bằng đồng ngày nay để ở nơi di tích thờ ông, là mô phỏng chiếc loa làm bằng nan tre phết cậy thuở ấy do chính Nguyễn Hồng dùng để đôn đốc và động viên binh sĩ khi ra trận.


Vào khoảng tháng 5 năm 572, có giặc ngoại xâm vào xâm lược. Hậu lý Nam Đế cử Nguyễn Hồng làm Đô Ngự sử và giao cho việc đi dẹp giặc ngoại xâm. Ông đem ba vạn quân và một nghìn ngựa tốt, chia quân làm hai đạo thủy bộ cùng tiến. Sau những trận chiến đấu ác liệt, Nguyễn Hồng đã đánh tan giặc tại vùng sông Bạch Đằng.


Do chiến công này, ông được nhà vua ban thưởng rất hậu.


Sau khi về thăm quê hương, Nguyễn Hồng trở lại triều đình coi sóc công việc nhiều năm nữa. Mãi đến năm ông 79 tuổi mới về nghỉ hưu, rồi mất tại quê nhà.


Dân làng lập miếu thờ tại nơi ông mất.


(Theo: - Thần phả thôn Hà Liên, xã Bắc Sơn, huyện An Hải


- Tài liệu khảo sát địa phương)

Facebook zalo

Các tin đã đưa