Văn hóa đọc - Nhìn từ thực tiễn. Ngày sách Việt Nam 21/4. Ngày sách, bản quyền thế giới 23/4

Văn hóa đọc - Nhìn từ thực tiễn. Ngày sách Việt Nam 21/4. Ngày sách, bản quyền thế giới 23/4
Thư mục chia làm 4 chương: Nguồn gốc và lịch sử ra đời “Ngày Sách Việt Nam 21/4”, “Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4”; Thực trạng văn hóa đọc trong thời kỳ Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa trên thế giới và ở Việt Nam; Một số bài viết đề xuất giải pháp phát triển văn hóa đọc trong thời đại ngày nay; Một số hoạt động, hình ảnh kỉ niệm nhân “Ngày Sách Việt Nam 21/4”, “Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4” trong hệ thống Thư viện công cộng và Thư viện trường học.


 
Facebook zalo

Các tin đã đưa