Thư mục Toàn văn với chủ đề“Vì một cộng đồng sạch ma túy”.

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã và đang thực hiện đường lối đổi mới và thu được những thành tựu quan trọng: kinh tế đất nước luôn tăng trưởng ở mức cao và ổn định, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, quan hệ với nước ngoài được mở rộng, an sinh xã hội được thực hiện ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, dưới tác động của mặt trái kinh tế thị trường, của việc mở cửa hội nhập và xu hướng toàn cầu hóa đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội, trong đó tệ nạn ma túy là một trong những vấn đề nhức nhối đang được toàn xã hội quan tâm. Ma túy làm gia tăng tội phạm, khánh kiệt kinh tế, phá hoại hạnh phúc gia đình, suy thoái nòi giống dân tộc, là cầu nối cho căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS tạo ra nỗi lo lớn cho xã hội.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hải Phòng biên soạn Thư mục Toàn văn với chủ đềVì một cộng đồng sạch ma túy”. Thư mục là tư liệu thông tin tuyên truyền tác hại của ma túy, bài trừ ma túy và kêu gọi mọi người tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy.

Thư mục chia làm 4 phần:

          Phần I.Nhận thức chung về ma túy

          Phần II.Tình hình và thực trạng tệ nạn ma túy ở Việt Nam

          Phần III.Các quy định của pháp luật hiện hành về đấu tranh phòng, chống ma túy

Phần IV. Một số kết quả đạt được và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam

          Vì điều kiện thời gian và nguồn tư liệu còn hạn hẹp, nên việc biên soạn Thư mục không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.

          Xin trân trọng cảm ơn!

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP

                                                                            

Facebook zalo

Các tin đã đưa