Thư mục toàn văn: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Thư mục toàn văn: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam”

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Cách đây 77 năm, vào mùa Thu lịch sử năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đây là một trong những thắng lợi nổi bật vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng.

          Đánh giá về ý nghĩa lớn lao này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”.

Hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng biên soạn Thư mục toàn văn: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam”. Thư mục là tư liệu giúp người đọc nhìn lại một thời kỳ lịch sử vẻ vang, chói lọi và vô cùng tự hào của dân tộc.

            Thư mục chia làm 3 phần:

            Phần I. Cách mạng tháng Tám năm 1945 – Sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

            Phần II. Thành tựu 77 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước

            Phần III. Phát huy thành quả, kinh nghiệm trong 77 năm qua, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

            Vì điều kiện thời gian và nguồn tư liệu còn hạn hẹp, nên việc biên soạn Thư mục không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.

            Xin trân trọng cảm ơn!

THƯ VIỆN KHTH HẢI PHÒNG

                                                                                                                                  Phòng Thư viện cơ sở

Facebook zalo

Các tin đã đưa