Phúc Lai - Nguyễn Thị Thoa

Nguyễn Phúc Lai quê ở làng Lai Xá, huyện Hoài Đức, tỉnh Sơn Tây. Khoảng năm 1930, gia đình ông Phúc Lai đến Hải Phòng sinh sống và nổi tiềng về nghề làm ảnh mở hiệu ảnh Phúc Lai (hiện nay là cửa hàng băng Hoa Phượng phố Nguyễn Đức Cảnh). Tuy là gia đình kinh doanh khá giả nhưng ông bà luôn luôn sống giản dị, sẵn lòng giúp đỡ người nghèo, có cảm tình với các cán bộ hoạt động cách mạng.


 


Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, cả gia đình tiêu biểu nhất là ông Nguyễn Phúc Lai rất hăng hái ủng hộ chính quyền, Mặt trận Việt Minh, vợ ông bà Nguyễn Thị Thoa hoạt động rất tích cực trong công tác xã hội. Bà tham gia vào Ban chấp hành Đảng Dân chủ thành phố Cảng, rất tận tình trong công cuộc vận động ủng hộ Tuần Lễ Vàng quyên góp ủng hộ kháng chiến Nam bộ, mùa đông binh sỹ. Đặc biệt, là bà Nguyễn Thị Thoa tập hợp được nhiều thanh niên, trí thức hăng hái đỡ đầu dạy cho các lớp học của thiếu niên, nhi đồng nghèo vừa dạy chữ vừa ủng hộ cơ  sở vật chất để các lớp học Đồng ấuuuu Ấu trĩ viênnnn.v.v. hoạt động. Bà cùng bạn bè thành lập hội khuyến học Hải Phòng và được bầu làm Hội trưởng.


 


Sau kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông bà có đi tản cư một thời gian, ra vùng kháng chiến, vì tình thế ông bà phải hồi cư tiếp tục kinh doanh hiệu ảnh, nhưng luôn luôn huớng về kháng chiến, sẵn sàng giúp đỡ cán bộ ra vào hiệu ảnh Phúc Lai hoạt động. Thời kỳ, nhất là sau hiệp định Giơnevơ, Hải Phòng trở thành khu tập kết 300 ngày ông bà và tất cả người trong gia đình đều tận tình giúp đỡ cán bộ hoạt động (tạo điều kiện ăn ở cho cán bộ). Anh Nguyễn Quang Quyền tuy học ở Hà Nội, nhưng vẫn tham gia hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên nội thành. Các anh em khác như Nguyễn Quang Riệu, Nguyễn Quang Đạo, đã sang Pháp học tập và đã thành tài, sẵn sàng trở về tổ quốc, góp công sức xây dựng đất nước.


 


Ông Nguyễn Văn Đính vốn thuộc dòng họ Nguyễn Lai Xá có truyền thống hiếu học, đã có nhiều người đỗ đạt cao như: Tiến sĩ văn khoa Nguyễn Văn Huyên (nguyên Bộ truởng Bộ giáo dục Việt Nam) Luật sư Nguyễn Văn Hường. Đặc biệt, ba người con của gia đình Phúc Lai đều là ba nhà khoa học có uy tín trên các lĩnh vực Thiên văn học, Hoá học vật liệu (chất rắn), bác sĩ nhân chủng học. Cả ba anh em đều đem tài năng giúp công cuộc xây dựng đất nước, quê hương.


 


1.     Báo Dân chủ - cơ quan của Mặt trận Việt Minh miền Biển


2.     Báo Đại đoàn kết số 45 (7/3 - 11/1993) và báo Tiền Phong viết về ba anh em nhà khoa học: Nguyễn Quang Riệu, Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Quý Đạo.


3.     Tài liệu T.G gặp gia đình (Thời kỳ trước tiếp quản 7/1954 -5/1955) và hai lần gặp ba anh em nhà khoa học gần đây.

Facebook zalo

Các tin đã đưa