Nguyễn Mạnh Hà

Ông sinh năm 1913 tại thị xã Hưng Yên trong một gia đình công giáo. Năm 13 tuổi (1926) ông sang Pháp học Trung học rồi học Đại học. Năm 1937 ông tốt nghiệp khoa luật học và chính trị trường đại học Pari (Paris Pháp).


 


Thời kỳ này, ở Pháp Mặt trận bình dân lên cầm quyền ở Đông Dương đnag có phong trào đấu tranh để tiến tới Đông Dương đại hội. Trong thời gian này, ông được thống xứ Bắc Kỳ cử làm thanh tra lao động thành phố Hải Phòng và các khu làm hầm mỏ. Đây là chức vụ đầu tiên của ông ở thành phố lớn Đông Dương.


 


Trong thừi gian học tập ở Pháp, ông đã kết hôn với con gái nghị sỹ cộng sản Pháp Gióocgiơ Macnanơ (George Marrane) đồng thời cũng là Thị trưởng thành phố Ivơry (TVRY) vì đã từng tham gia Thanh niên lao động công giáo ở Pháp, nên khi làm Thanh tra lao động, ông cũng sáng lập ra tổ chức này tại Hải Phòng những năm 1939 1940.


 


Năm 1943, ông được cử chức Giám đốc kinh tế kiêm thanh tra lao động Bắc kỳ. ông có quan hệ chặt chẽ với nhà tư sản yêu nước Nguyễn Sơn Hà, đã từng góp phần vào việc Cứu đói ở Hải Phòng năm 1945

.


 


Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, ông được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ kinh tế Quốc gia trong chinh phủ âm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh kiêm chức thủ tướng. Ngày 1/1/1946 lập chính phủ liêm hiệp lâm thời, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ quốc dân kinh tế. Theo sắc lệnh 39/SL ngày 26/9/1945 ông đựoc cử vào Uỷ ban dự thgảo thể lệ Tổng tuyển cử. Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên 6/1/1946 của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, ông trúng cử Đại biểu Quốc hội tạ đơn vị tỉnh Hưng Yên.


 


Nguyễn Mạnh Hà là thành viên trong phái đoàn Việt Nam dâ chủ cộng hoà sang đàm phán với Pháp tại Hội nghị Fôngtennơblô (Fontainebleau) với cương vị là thành viên uỷ ban kinh tế tài chính.


 


Sau Hội nghị Fontainebleau ông cùng phái đoàn về nước, có ghé thăm Hải Phòng (10/1946). Sau ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) ông bị mắc kẹt ở Hà Nội, sau sang Pháp giữ chức Thanh tra lao động của Chính phủ Pháp. Do đó ông không còn là đại biểu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nữa. Năm 1965, ông sang Campuchia tham gia đại hội nhân dân Đông Dương do Quốc vương Xi Ha Núc triệu tập, thảo luận về tình hình đế quốc Mỹ can thiệp vào Đông Dương.


 


Sau đó, ông rời nước Pháp sang sống ở Thuỵ Sĩ và mất tại đây vào năm 1992, thọ 79 tuổi.


 


                                                                        N. Đ. L


1.     Hồi ký của một số cán bộ đại biểu đi Hội nghị Fontainebleau


2.     Từ điển nhân vật lịch sử

Facebook zalo

Các tin đã đưa