Nguyễn Lãng

          Quê Nguyễn Lãng ở vùng Hưng Hóa. Thuở nhỏ Lãng học giỏi và thông minh. Thầy dạy và bạn học đều khen ngợi. Năm Nguyễn Lãng 15 tuổi, cả hai cha mẹ đều qua đời. Nguyễn Lãng ngày đêm cố công học hành và luyện tập võ nghệ nên chẳng bao lâu, ông trở nên người văn võ toàn tài.


Năm 20 tuổi, Nguyễn Lãng kết bạn với Nguyễn Danh Uy tại Quỳnh Hoàng.


Khi giặc Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ ba (1287 1288) Nguyễn Lãng được vua Trần cử làm phó tướng giúp Nguyễn Danh Uy đánh giặc. Cả hai ông đều tham gia vào trận phục kích Bạch Đằng năm 1288.


Sau chiến thắng này, Nguyễn Lãng tâu vua xin về quê làm ăn sinh sống. Khi được tin Nguyễn Danh Uy từ trần, Nguyễn Lãng từ quê nhà tới Quỳnh Hoàng viếng bạn. Rồi ông xin cư trú ở Quỳnh Hoàng và sống bằng nghề dạy học. Ông dạy giỏi lại tận tình, thương yêu học trò nên người theo học rất đông. Dân làng Quỳnh Hoàng kính mến, quý trọng và sẵn lòng giúp đỡ ông.


Sau 3 năm, ông mất. Dân làng Quỳnh Hoàng thương nhớ lập miếu thờ. Triều đình truy tặng ông là Cống Lãng đại vương.


Theo thần phả thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Hải


 


 

Facebook zalo

Các tin đã đưa