Vũ Hải

Vũ Hải sinh ra và lớn lên ở trang Du Lễ (nay là thôn Du Lễ, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy). Thuở nhỏ, Vũ Hải là một cậu bé khôi ngô, tuấn tú. Lớn lên, Vũ Hải là người có sức khỏe, tính tình hiền hòa, biết kính trên nhường dưới, lại hay làm việc thiện giúp đỡ mọi người.


Được tin vua Trần tuyển chọn người tài giỏi để đánh giặc, cứu nước, Vũ Hải rời quê hương lên kinh đô ứng tuyển. Ngay sau khi khảo thí, Vũ Hải được nhà vua phong cho chức 'Phó đô trung lang tướng'. Sau đó, Vũ Hải theo thái sư Trần Quốc Khải chặn đường tiến của Toa Đô từ Chiêm Thành đánh vào Nghệ An. Nhờ tinh thần chiến đấu dũng cảm, ông được phong chức 'Tả tham nghị' và cùng Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật đánh tan quân Nguyên ở sông Nhị Hà. Đặc biệt trong trận Tây Kết, dưới sự chỉ huy trực tiếp của vua Trần, Vũ Hải đã cùng với các tướng sĩ giết chết và bắt sống được nhiều quân giặc, chém được đầu Toa Đô.


Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai (1285) kết thúc thắng lợi, Vũ Hải lại được phong làm 'Phó đô ngự sử' và được nhà vua cho về quê nhà an dưỡng.


Vào những năm 1287-1288, giặc Nguyên đem quân xâm lược nước ta lần thứ ba, Vũ Hải được nhà vua phong làm 'Bạt hải hữu tướng quân' và cho đốc xuất một đạo quân thủy trấn giữ cửa Than. Ông chọn 40 trai tráng ở quê giỏi nghề bơi lội, bổ sung vào đội quân của mình. Trong số những người đó có Vũ Định là người giúp việc gần gũi ông trong quân ngũ.


Trong một trận chiến đấu, dù bị thương nhiều lần nhưng Vũ Hải vẫn gan dạ tham gia chiến đấu. Ông đã hy sinh ở cửa biển Đại Bàng. Vũ Hai được nhà vua truy phong là 'Bạt Hải đại vương'. Nhân dân kính yêu, nhớ công lao của ông đã lập đền thờ ở địa phương.


Theo thần phả thôn Du Lễ; Khảo sát điền dã ở địa phương


 

Facebook zalo

Các tin đã đưa