Năm anh em họ Đặng ở Đốc Kính

Xưa ở trang Đốc Kính (đời Tự Đức đổi thành Đốc Hậu) nay thuộc xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng có gia đình nông dân nghèo, chồng là Đặng Công Thành, vợ là Lý Thị Ngọc sinh được 5 người con trai:


Đặng Công Xuân


Đặng Công Trung


Đặng Công Thọ


Đặng Công Tuấn


Đặng Công Nghiêm


Tuy gia cảnh khó khăn,nhưng cha mẹ cũng cố cho các con học hành và theo đòi võ nghệ.


Đáp lại lòng mong muốn của cha mẹ, 5 anh em họ Đặng đều gắng sức học hành, tu dưỡng. Vào năm người con út là Đặng Công Nghiêm lên 6 tuổi thì người cha bị bệnh qua đời. Bà Lý Thị Ngọc ra sức tần tảo nuôi con. Những người con lớn cũng lao động cần cù đỡ đần giúp mẹ, giúp đỡ các em. Tuy gia cảnh khó khăn, bần bách thua kém nhiều nhà trong trang, nhưng 5 anh em đều không thoái chí, ngã lòng.


Nhà Tống nhân khi Đinh Tiên Hoàng mất, con nhỏ nối ngôi, đem quân thủy bộ sang đánh nước ta. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua. Ngài ban hịch kêu gọi nhân tài khắp nước ra giúp nước. Tin về đến trang Đốc Kính, 5 anh em họ Đặng vô cùng mừng rỡ, cùng thưa với mẹ đi đầu quân. Được mẹ ưng thuận, 5 anh em đến kinh đô Hoa Lư ra mắt nhà vua. Vua thấy anh em họ Đặng tướng mạo oai nghiêm, văn võ song toàn, rất khen ngợi, ban cho chức tước. Năm anh em làm lễ tuyên thệ rồi sung vào đội thủy quân của triều đình, theo hướng Bạch Đằng tiến phát. Năm anh em đã tham gia chiến đấu nhiều trận, lần nào cũng hăng hái xông pha, lập nhiều chiến công xuất sắc, nhất là trận Bàng Châu.


Sau hai chiến thắng lớn ở Lạng Sơn và Bạch Đằng đuổi quân Tống khỏi bờ cõi, vua Lê định công, thưởng tước. Cả 5 anh em họ Đặng đều được ban thưởng hậu. Sau đó 5 anh em xin về quê cũ, đem bổng lộc vua ban giúp dân đắp đê, mở mang đồng ruộng, cấp đỡ người nghèo. Sau 5 anh em cùng mất một ngày trong trận thủy tai lớn. Thi hài trôi về biển. Triều đình được tin sai dân sở tại lập 5 ngôi miếu để thờ 5 anh em, những người có công với nước, với dân.


Hàng năm trang Đốc Kính đều kỷ niệm ngày sinh vào 20 tháng 6, ngày mất vào 24 tháng 9 và ngày mừng thắng trận mồng 3 tháng Giêng.


Theo thần phả thôn Đốc Hậu

Facebook zalo

Các tin đã đưa