Trương Nữu

Trương Nữu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống chống giặc ngoại xâm phương Bắc. Cha Trương Nữu là Trương Liễu vốn là một tướng tài giỏi của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722) chống lại quân Đường. Khi cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan bị chìm trong biển máu, Trương Liễu lui về thông Du Lễ (huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương). Tại đây, do mến cảnh, yêu người, Trương Liễu xin nhập tịch và lấy vợ.


Thần phả ghi rằng khi Trương Nữu lớn lên 'có sức khỏe hơn người, nhổ được cả cây to, cử được tảng đá lớn'. Trương Nữu được cha kèm cặp, dạy cho nghề cung kiếm. Chẳng những thế, Trương Nữu còn là một thanh niên học giỏi có tiếng thời bấy giờ.


Khi Phùng Hưng nổi dậy (766-791) chống bọn đô hộ nhà Đường, Trương Nữu đã tình nguyện tham gia vào cuộc khởi nghĩa và được phong là Đại tướng quân rồi Đại tư mã.


Năm 791, nghĩa quân Phùng Hưng tiến đánh và vây hãm phủ thành Tống Bình, Trương Nữu đã tham gia chiến đấu dũng cảm, làm bị thương tên quan đô hộ lúc đó là Cao Chính Bình. Do không thấy quân viện trợ, Cao Chính Bình lo sợ quá sinh bệnh mà chết. Nghĩa quân Phùng Hưng sắp xếp mọi việc với ý định xây dựng một nước độc lập. Nhưng không may Phùng Hưng bị bệnh chết. Con là Phùng An nối nghiệp cha. Khi đó, Trương Nữu phụ chính Phùng An hết sức tận tâm. Vì thế, Phùng An tôn ông là Thái Vương.


Nhưng do  mâu thuẫn nội bộ giữa phe Phùng An và phe Phùng Hải là chú ruột làm cho lực lượng của quân ta suy yếu. Khi quân Đường đem viện binh sang xâm lược, Phùng An chống không nổi, phải đầu hàng. Nhưng Trương Nữu và một số tướng khác như Đỗ Anh Luân, Đô Anh Hàn... đã hợp nhau lại kiên quyết tổ chức lực lượng chống lại quân Đường suốt mấy tháng trời.


Khi quân Đường đem lực lượng đến đánh, Trương Nữu phải lui về núi Vũ Ninh, rồi ít lâu sau ông bị bệnh và mất tại đó.


Ngày nay, nhân dân thôn Du Lễ, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy vẫn tôn thờ ông ở miếu Đông Trong miếu có bức hoành phi cổ ghi 4 chữ lơn 'Phùng gia huân tướng', có nghĩa là vị tướng có nhiều công huân lớn của triều Phùng.


Theo thần phả thôn Du Lễ; Khảo sát điền dã

Facebook zalo

Các tin đã đưa