Hoa Duy Thành

Hoa Duy Thành sinh ra và lớn lên trong một gia đình đánh cá nghèo ở trang Đan Điền, Tứ Kỳ, Hải Dương (nay là thôn Cự Lai,xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo).


Vốn thông minh, học giỏi nên năm 12 tuổi Hoa Duy Thành đã tinh thông cả binh thư lẫn võ nghệ. Cha mẹ mất khi Hoa Duy Thành mới 16 tuổi.


Là người có nghị lực nên Hoa Duy Thành đã rời quê hương đi khắp đó đây để tìm non sông đất nước, tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi, người bấy giờ gọi Hoa Duy Thành là Thánh đồng.


Khi được tin vua Trần và Trần Hưng Đạo cầu hiền tài giúp vua, cứu nước, Hoa Duy Thành liền trở về quê quán, yết bảng mộ quân. Hàng nghìn nhân dân và hào kiệt các nơi ứng nghĩa. Khi vào triều yết, Trần Hưng Đạo thấy Hoa Duy Thành là người văn võ toàn tài, bèn xin vua phong cho làm Đô đốc, mang quân đi tuần phòng các đạo.


Năm 1288, Hoa Duy Thành đã phối hợp với đại quân do Trần Hưng Đạo chỉ huy đánh thắng quân Nguyên ở Vạn Kiếp và tiếp tục truy kích quân giặc trên đường chúng tháo chạy. Tại trận phục kích giặc trên sông Bạch Đằng ngày 9-4-1288, ông đã cùng các tướng lĩnh khác lập công lớn, đặc biệt là đã tham gia vào việc bắt tướng giặc Ô-mã-nhi.


Từ đó, quân Nguyên không dám xâm phạm nước ta nữa.


Đất nước trở lại thanh bình, Hoa Duy Thành lại trở về trang Linh Đông cùng nhân dân xây dựng, bảo vệ quê hương.


Theo thần phả thôn Linh Đông; Khảo sát điền dã

Facebook zalo

Các tin đã đưa