Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử

Thư viện xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc! Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện.
LỜI NÓI ĐẦUTrải qua các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa đều ghi rõ: Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động. Chính vì thế, Đảng ta coi sự đoàn kết thống nhất là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng, là cơ sở của đoàn kết giai cấp, là điều kiện để đoàn kết dân tộc đưa sự nghiệp cách mạng đến thành công.
Là người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú ý giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên ý thức xây dựng và gìn giữ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Người là hiện th ân của khối đoàn kết thống nhất toàn Đảng, toàn dân Việt Nam. Trước lúc về cõi vĩnh hằng, Người để lại bản Di chúc thiêng liêng. Đó là văn kiện lịch sử quý giá, kết tinh những tinh hoa tư tưởng, đạo đức, văn hóa và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc và nhân loại.
Năm mươi năm qua, thực hiện Di chúc của Người, toàn Đảng, toàn dân ta đã đoàn kết phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, đã đạt được những thành tựu to lớn; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và mở rộng giao lưu quốc tế; Đảng vững mạnh, xã hội đồng thuận; Việt Nam đã trở thành điểm hẹn của bạn bè thế giới; Thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng, với quan điểm “ nhiệm vụ kinh tế là trung tâm và nhiệm vụ xây dựng Đảng giữ vai trò chủ chốt”, Đảng thường xuyên “quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.
Cuộc sống không ngừng vận động, phát triển, ước mong của Bác là đất nước ta ngày càng hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, sánh vai với các cường quốc trên thế giới, sống trong hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ, giàu mạnh vững bền. Vì vậy, hơn bao giờ hết, trong lúc này và cả mai sau chúng ta cần nghiêm túc qu án triệt và thực hiện đầy đủ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống dân chủ, đoàn kết thống nhất, để xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng cao cả mà dân tộc giao phó. Với những giá trị nhân văn cao cả được chứa đựng trong tư tưởng, đạo đức, Di chúc Hồ Chí Minh vẫn luôn là ngọn cờ quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh và kết nối tình hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (1969 -2019), Thư viện KHTH Thành phố Hải Phòng biên soạn cuốn thư mục “ Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử”. Thư mục được chia thành 3 phần:
Phần I: Gia đình và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phần II: Bác Hồ viết di chúc và di chúc của Bác Hồ 
Phần III: Hải Phòng 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hy vọng cuốn thư mục sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích đối với cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng, góp phần thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục Cuộc vận động “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”, và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thư mục biên soạn khó tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng của bạn đọc để cuốn thư mục được hoàn thiện hơn.Thư viện KHTH Hải Phòng
Facebook zalo

Các tin đã đưa