Cao Làng

Cao Làng sinh ngày 15 tháng 3 năm Đinh Hợi, trong một gia đình làm nghề đánh cá ở thôn Hu Trì, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo ngày nay.


Năm 13 tuổi, Cao Làng theo học ông thầy họ Lý. Cao Làng học rất thông minh nên tinh thông cả văn lẫn võ; bạn bè đều mến phục.


Cảnh nghèo, năm 20 tuổi, ngoài nghề đánh cá, Cao Làng còn đi đong thóc, xay gạo đem bán để thêm tiền nuôi cha mẹ. Cao Làng thường phàn nàn với bạn bè rằng mình đã lớn mà chưa làm được việc gì đền đáp công ơn sinh thành.


Sống trong cảnh nước mất nhà tan, Cao Làng thường liên lạc với những người căm thù quân giặc.


Năm 542, nghe tin Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, hào kiệt các nơi kéo về giúp sức, Cao Làng tự nguyện xin được chiến đấu dưới cờ khởi nghĩa của Lý Bí. Lý Bí vui mừng và phong Cao Làng làm tiên phong tướng quân cùng đi đánh giặc. Cuộc khởi nghĩa thu hút hơn 4 vạn người, nhanh chóng thành công. Tiêu Tư run sợ, bỏ thành Long Biên chạy về Trung Quốc.


Mùa Xuân 544, Lý Bí tự xưng hoàng đế, sử gọi là Lý Nam Đế. Nhà vua phong chức tước cho các tướng sĩ. Cao Làng được phong chức Chưởng quản Hồng Châu. Cao Làng trở về trang Hu Trì, khu Cúc Phố (Cúc Bồ) mở tiệc khoản đãi nhân dân. Ông cũng xin nhà vua cho dân Hu Trì, Cúc Bồ miễn phu phen tạp dịch và sau khi ông trăm tuổi được thờ phụng ở nơi đây. Dân làng Hu Trì, Cúc Bồ đón tiếp ông nồng nhiệtttt


Khi Lý Bí già yếu, giao quyền lại cho Lý Phật Tử, Cao Làng tiếp tục giúp họ Lý.


Sau khi Triệu Quang Phục xưng vương, Cao Làng tỏ ý bất hòa với Quang Phục. Trong một trận đánh nhau với quân Quang Phục, ông đã nhảy xuống sông tự tận vào ngày mồng 1 tháng 11 âm lịch.


Nhân dân Hu Trì và Cúc Bồ nhớ ơn ông lập miếu thờ.


(Theo: - Thần phả thông Hu Trì, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo


  - Toàn thư


-          Tài liệu khảo sát địa phương)


 

Facebook zalo

Các tin đã đưa