Chu Xích

Chu Xích vốn là người Văn Dương, Trung Quốc, con ông Chu Lợi và bà Minh Thiện. Hai ông bà vốn là người phúc hậu nhưng hiếm hoi, xin một trẻ về nuôi làm con nuôi, đặt tên là Phú. Ông bà hết sức bù trì coi như con đẻ. Sau đó lại sinh được một con trai tóc đỏ, trên trán có nốt ruồi, được coi như tướng lạ. Vì màu tóc nên được đặt tên la Xích. Chu Xích thông minh tuấn tú, học giỏi cả đạo nho và nghề thuốc.


Sau ông theo thuyền đi chu du thiên hạ, qua nước Nam đến trang Đại Trà, mến phong cảnh đẹp, dân thuần phác, ông ngụ cư ở đây làm thầy thuốc và dạy học. Học trò theo học rất đông nên nức tiếng gần xa. Vua Lê Hoàn nghe tin mời vào triều hỏi việc, Chu Xích tâu đối hợp ý vua nên được ban quan tước to tại triều.


Khi có quân Chiêm vào quấy phá bờ cõi, Chu Xích được cử đi đánh. Ông chọn 10 người ở Đại Trà (nay là thôn Đại Trà, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy) làm người giúp việc thân tín. Đó là: Lê Công Minh, Lê Công Cư, Lê Công Cán, Phạm Công Hinh, Phạm Trí, Phạm Công Hanh, Nguyễn Công Viêm, Trần Công Thụy, Đào Công Lễ, Phạm Công Trung.


Sau khi đánh đuổi quân Chiêm xâm lược, Chu Xích được ban thưởng hậu. Ông đem tiền thưởng giúp dân. Rồi xin về Đại Trà trí sĩ. Khi ông mất, nhà vua vô cùng thương tiếc, ban cho dân 800 quan tiền để lo tang lễ và làm phần mộ. Sau được phong phúc thần tổng Đại Trà.


Theo thần phả và sách Đại Đồng xưa và nay Hội đồng Lịch sử Hải Phòng 1990

Facebook zalo

Các tin đã đưa