Ba anh em họ Lý

Xưa ở trang Hạ Bì, huyện Gia Phúc (Sau đổi là Gia Lộc tỉnh Hải Dương ngày nay) có một gia đình họ Lý tên là Ngũ Hòe, vợ là Phạm Thị Mai. Cả hai vợ chồng có lòng lành, ham làm việc thiện, sinh được ba con trai. Con cả là Lý Minh; con thứ là Lý Bảo; con út là Lý Khả. Cả ba anh em đều được học hành, tài kiêm văn võ. Khi Ngô Quyền đem quân ra đánh Hoằng Thao ở sông Bạch Đằng, cả ba anh em đều đem theo gia nhân đến giúp. Các ông đươc Ngô Quyền ủy cho đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, nhử thuyền giặc vào trận địa mai phục của ta. Sau khi chiến thắng giặc, Ngô Quyền lên làm vua, ban thưởng chức tước, thực ấp cho 25 công thần lập công lớn,cả ba anh em Lý Minh đều đều được dự phong. Thấy anh em họ Lý có tài thủy chiến, Ngô vương giao cho trấn thủ miền ven biển và cửa sông xứ Đông. Ba ông đi thị sát địa hình, đặt bản doanh ở trang Hoàng Bì (sau đổi là Hoàng Pha) huyện Thủy Đường xứ Đông). Các ông đã giúp dân Hoàng Bì tiền bạc để mua ruộng công của trang. Nhờ vậy, dân trong trang được nhờ vả nhiều, đời sống ngày một yên vui. Từ già đến trẻ đều cảm phục và xin làm tôi tớ. Nhân gặp năm cả cha và mẹ đều lần lượt qua đời, ba anh em xin về Hạ bì cư tang. Khi vừa mãn tang cha mẹ thị được tin Dương Tam Kha cướp ngôi, các ông đem 52 gia nhân cùng quân lính chống lại. Việc không thành, cả ba anh em đều tự tận. Sau cả ba đều được phong là phúc thần. Ngoài Hoàn Pha còn có 31 nơi khác thuộc Hải Đông đều thờ.


Thần phả thông Hoàng Pha

Facebook zalo

Các tin đã đưa