65 năm Quốc hội Việt Nam

Ngày 6/1/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, cuộc Tổng tuyển cử đã được tiến hành theo chế độ phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín để lựa chọn và bầu ra Quốc hội. Quốc hội đã lập ra Chính phủ chính thức và ban bố Hiến pháp của nước Việt Nam mới. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử là kết quả của sự đóng góp, hy sinh đấu tranh của dân tộc trong ngót thế kỷ, tiếp nối ý chí và truyền thống yêu nước của dân tộc, là bước phát triển của Đại hội Quốc dân Tân Trào.


65 năm qua, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam, cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, Quốc hội Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp cách mạng nước nhà.


Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam (6/1/1946 6/1/2011), Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng biên soạn thư mục chuyên đề toàn văn: '65 năm Quốc hội Việt Nam'. Nội dung thư mục trình bày quá trình ra đời và phát triển về mặt tổ chức và những hoạt động chủ yếu của Quốc hội Việt Nam 65 năm qua.


Bố cục thư mục gồm:  


Phần 1: Sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.


Phần 2: 65 năm Quốc hội Việt Nam


Trong từng phần tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái. Vì điều kiện thời gian và nguồn tư liệu còn hạn hẹp nên việc biên soạn thư mục chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến của bạn đọc để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.


Thư viện KHTHTP Hải Phòng

Facebook zalo

Các tin đã đưa