Hoàng Thanh

Hoàng Thanh sinh ra ở thôn Lương Quy, xã Lê Lợi, huyện An Hải ngày nay. Thuở nhỏ, nổi tiếng học giỏi, văn võ kiêm toàn. Hoàng Thanh được bạn bè kính nể, dân làng yêu mến.


Lớn lên và sống trong cảnh đất nước đang bị quân Lương đô hộ, Hoàng Thanh ngày đêm mong tìm gặp được người tài giỏi, có chí lớn để cùng nhau đánh đuổi quân xâm lược.


Khi Lý Bí hiệu triệu nhân dân các nơi nổi dậy chống quân Lương, Hoàng Thanh đã tự nguyện đứng dưới cờ của Lý Bí cùng với cha con Triệu Túc, Tinh Thiều, Phạm Tu, Vương Hiển, Cao Làng...


Cuộc khởi nghĩa được nhân dân và hào kiệt các nơi hết lòng hưởng ứng nên nhanh chóng thắng lợi. Lý Bí biết quân giặc cậy sức mạnh, thế nào cũng sẽ trở lại xâm lươc nên đã cho các tướng linh đị trấn giữ các nơi hiểm yếu và hết lòng chăm sóc đến dân. Hoàng Thanh được Lý Bí xử làm Hoài đạo tướng quân, giữ thành Ô Diên (làng Đại Mỗ, huyện Từ Liêm ngoại thành Hà Nội ngày nay).


Trong trân quân ta chủ động tấn công quân Lương ỏ Hợp Phố, Hoàng Thanh đã dũng cảm chiến đấu, góp phần vào thắng lợi chung.


Kháng chiến thắng lợi, Lý Bí lên ngôi hoàng đế tức Tiền Lý Nam đế, đổi tên nước là Vạn Xuân, đặt quan chế và phong thưởng cho các tướng lĩnh có công.


Vào khoảng tháng 5 năm 545, quân Lương lại sang xâm lược nước ta. Hoàng Thanh lại cùng với các tướng lĩnh của Lý Nam đế dũng cảm đánh giặc.


Khi Lý Nam đế trao binh quyền cho Triệu Quang Phục, Hoàng Thanh đã cùng Triệu Quang Phục xây dựng căn cứ ở đầm Dạ Trạch, dùng lối đánh du kích, gây cho quân giặc nhiều thiệt hại.


Khi Hoàng Thanh mất, nhân dân Lương Quy đã lập đền thờ để tưởng nhớ công lao.


(Theo thần phả thôn Lương Quy


Khảo sát điền dã địa phương)

Facebook zalo

Các tin đã đưa