Bốn anh em họ Đặng trang Bích Động

Đời Hùng Vương thứ 6, ở trang Bích Động, huyện Vĩnh lại, phủ Hạ Hồng, xứ Hải Dương (nay là thôn Bích Động, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) có gia đình ông Đặng Hòa và bà vợ họ Trương (không nhớ tên). Gia đình ông vốn là một hào phú trong vùng, nhưng chậm có con nối dõi nên ông bà thường lấy làm lo lắng. Cả hai dốc lòng làm điều thiện, những mong được hưởng phúc lành. Một hôm bà Trương ra sông Bạch Đằng tắm, chợt thấy một con giao long lượn quanh mình. Về nhà bà có thai, sau sinh được bốn con trai. Cả bốn anh em đều có lòng hiếu kính, chăm chỉ học hành, luyện rèn võ nghệ. Lúc bấy giờ có giặc Ân sang cướp phá, nhà vua kêu gọi anh tài kêu nước. Cả bốn anh em cùng xin đi. Khi vào ra mắt, nhà vua thấy họ tướng mạo hiên ngang, biết là tướng tài, phong cho chức Hầu Long Bảo. Các ông từ biệt nhà vua, đem quân ra trận lập được công lớn. Giặc tan lại xin về quê cũ Bích Động. Một đêm mưa to gió lớn, cả bốn anh em đều hóa. Hôm ấy là ngày mồng 10 tháng 6. Dân các trang Kim Bích, Bích Động và Hậu Am (thuộc huyện Vĩnh Bảo nay) nhớ ơn công đức lập đền thờ. Vua Hùng ban cho các ông duệ hiệu:  1. Linh Lang Dưỡng Liệt đại vương


  2. Linh Lang Diễn Phúc đại vương


  3. Linh Lang Tập Khánh đại vương


  4. Linh Lang Diệu Úy đại vương


(Theo tờ khai thần tích của chức dịch xã Kim Bích, tổng Thượng Am, năm 1938)

Facebook zalo

Các tin đã đưa