Trần Khắc Trang

Trần Khắc Trang, thủy tổ họ Trần ở Cổ Am,  huyện Vĩnh Bảo. Không rõ năm sinh, năm mất. Theo gia phả thì ông ở huyện Nam Xương, phủ Lý Nhân (nay thuộc tỉnh Hà Nam). Ông là võ tướng thời Trần mạt, vợ ông lại là vú nuôi của một vị vua Trần, do đó lại càng được trọng dụng. Khi Hồ Quí Ly cướp ngôi nhà Trần, ông vẫn được tin dùng.


Chính sử cùng gia phả chỉ ghi việc ông cùng tướng Đỗ Nhân Giám chỉ huy quân bộ ở bờ Nam. Nguyễn Công Chửng chỉ huy thủy quân. Tả thừa tướng Hồ Nguyên Trừng trực tiếp chỉ huy chiến dịch lớn này. Trận này quân ta thua, Trần Khắc Trang bị thương. Ông được mồ tỳ tướng người Cổ Am đưa về giấu ở đây để chữa vết thương. Khi nhà Minh đặt xong ách đô hộ, Trần Khắc Trang nương náu ở Cổ Am, xây dựng cơ nghiệp. Ông còn dựng chùa Mét ở cuối làng. Chùa nay vẫn còn, ở đây còn có bảo tháp đặt mộ chí ghi rõ tên tuổi, chức vụ ông. Dòng dõi ông nhiều người đỗ đạt cao. Các nhà văn Khái Hưng, Trần Tiêu cũng là dòng dõi Trần Khắc Trang


Toàn thư Cương mục


Gia phả họ Trần ở Cổ Am

Facebook zalo

Các tin đã đưa