Vũ Hồng - Vũ Thị Lê Hoa

Vũ Hồng và Vũ Thị Lê Hoa là hai anh em sinh đôi trong một gia đình nghèo, có nề nếp ở làng Ráng (nay là thông Thanh Lãng, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên). Thuở nhỏ, hai anh em chịu khó học hành, thạo cung tên, giỏi võ nghệ.


Vào thời Hùng Vương thứ 6, giặc Ân vào xâm lược nước ta. Nhà vua sai sứ đi tìm người tài giỏi cứu nước. Hai anh em bàn nhau xin phép bố mẹ đi thi và đều được tuyển mộ.


Nhà vua phong Vũ Hồng làm Chinh khấu đại tướng quân, Vũ Thị Lê Hoa là Tiền bộ tiên phong, sai đóng quân ở vùng Kinh Môn, chỉ huy 36 đồn quanh vùng đề phòng giặc từ biển vào đất liền.


Trong trận đánh không cân sức, hai anh em Chinh khấu đại tướng quân đã hy sinh anh dũng. Dân làng thương tiếc lập miếu thờ. Nhiều triều đại sau này đều phong tặng thần hiệu và mỹ tự. Theo thần phả, không chỉ ở thôn Thanh Lãng, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên mà 36 thôn của huyện Kinh Môn (Hải Dương) cũng có miếu thờ anh em Vũ Hồng và Lê Thị Hoa.


Tương truyền ở xã An Cường, huyện Kinh Môn còn có lăng mộ hai người.


(Theo thần phả đình Bắc thôn Thanh Lãng)

Facebook zalo

Các tin đã đưa