Mai Đình Nghiễm

Người ta không biết rõ thời niên thiếu của Mai Đình Nghiễm đã trải qua như thế nào. Theo nhân dân hai làng Phục Lễ và Phả Lễ huyện Thủy Nguyên kể lại cho con cháu nghe từ đời nọ qua đời kia thì Mai Đình Nghiễm là một trong những tướng đã chỉ huy nhân dân vào vùng ven sông Chanh lên rừng đẵn gỗ, đẽo cọc để chuẩn bị cho trận phục kích trên sông Bạch Đằng ngày 9-4-1288. Mai Đình Nghiễm còn được Trần Hưng Đạo giao nhiệm vụ đi dò xét tình hình quân giặc, chỉ huy một đội quân dũng cảm, giỏi bơi lội, thường lặn xuống sông đục thuyền giặc.


Mai Đình Nghiễm đã hị sinh trong khi làm nhiệm vụ. Nhân dân địa phương đã chôn cất ông trọng thể. Nhớ công lao của ông, nhân dân địa phương đã dựng miếu thờ. Ở phía trước phần mộ của ông, có hai phiến đá nay vẫn còn.


Theo điều tra khảo sát thực tế của địa phương năm 1978 (Tài liệu của Bảo tàng Hải Phòng)

Facebook zalo

Các tin đã đưa