Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng sinh ra và lớn lên ở thôn Hà Đậu (nay là xã Hồng Phong, huyện An Hải). Mồ côi cha mẹ từ sớm, 5 anh chị em Nguyễn Hoàng thương yêu đùm bọc, nuôi nấng nhau. Riêng Nguyễn Hoàng là người có chí hơn cả, lại tráng kiện khác thường.


Khi giặc Nguyên xâm lược nước ta lần thứ ba, Nguyễn Hoàng tự nguyện lên đường giết giặc cứu nước. Do có tài nên Nguyễn Hoàng được vua Trần cho làm quan trong triều với chức 'Thượng thư tham tụng quốc chính'


Nguyễn Hoàng đã tham dự trận phục kích trên sông Bạch Đằng ngày 9-4-1288, phá tan quân xâm lược Nguyên, góp phần bắt tướng giặc Ô-mã-nhi.


Sau chiến thắng, Nguyễn Hoàng được nhà vua ban thưởng và phong chức 'Phó đô nguyên soái đại tướng quân.'


Sau khi ông mất, dân làng Hà Đậu lập miếu thờ để tưởng nhớ công lao.


Theo thần phả thôn Hà Đậu. Khảo sát điền dã.

Facebook zalo

Các tin đã đưa