Ngày Hội sách năm 2018 - trường Phổ thông nhiều cấp Hai Bà Trưng

Ngày Hội sách năm 2018 - trường Phổ thông nhiều cấp Hai Bà Trưng
Thực hiện KH số 215 / KH-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 329/QĐ – TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam (21-4) lần thứ 5 năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Ngày 17/3/2018, trường Phổ thông nhiều cấp Hai Bà Trưng đã tổ chức ngày Hội sách với nhiều sách hoạt động phong phú, hấp dẫn: trao đổi sách, vẽ tranh, sáng tác truyện tranh...
Tham gia ngày Hội tại trường, Thư viện thành phố đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu và định hướng nhu cầu đọc cho các bạn nhỏ tại trường như: xếp sách nghệ thuật, trưng bày và tổ chức cho học sinh mượn đọc tại chỗ các loại sách phù hợp với nhu cầu các em học sinh: truyện lịch sử, truyện khoa học, hỏi đáp về khoa học thiếu nhi, sách tâm lý lứa tuổi...
Ngày Hội đã tạo khí thế sôi nổi, hào hứng với các bậc phụ huynh và học sinh, tạo tiền đề cho việc duy trì và phát triển văn hóa đọc tại trường, giúp thắt chặt thêm mối quan hệ giữa trường và thư viện thành phố trong việc triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.
Một số hình ảnh tại ngày hội sách.

Facebook zalo

Các tin đã đưa