Phùng Đại Lực

Phùng Đại Lực quê ở làng Thông Xá, huyện Đông An (Đông Yên), phủ Khoái Châu, đạo Sơn Nam (nay thuộc huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên). Cha là Phùng Văn Đăng có nghề làm thuốc nên thường chữa bệnh, giúp đỡ bà con dân làng. Mãi đến khi tuổi đã cao, ông bà Văn Đăng mới sinh Phùng Đại Lực.


Khi 16 tuổi, Đại Lực có một sức khỏe hơn người và đều tinh thông văn võ.


Năm Đại Lực 20 tuổi, cha mẹ đều mất. Sau ba năm chịu tang cha mẹ, Đại Lực đi chu du khắp nơi để tìm thầy học đạo, kết nghĩa bạn bè.


Đại Lực đã kết bạn với anh em Tản Viên Sơn Thánh và làm quan trong triều.


Đại Lực được giao nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân trong nước giữ gìn thuần phong mỹ tục và ra sức làm ăn.


Một lần Đại Lực về tận đất Cá Chử, huyện Tứ Kỳ (nay là thôn Nhân Giả, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo) dạy dân cày cấy, trồng dâu nuôi tằm, khuyên dân sống nhân nghĩa,hòa thuận, giữ gìn thuần phong mỹ tục. Mọi người hết lòng kính mến.


Đến khi có quân Ai Lao sang đánh phá, Đại Lực được nhà vua cử đi đánh giặc cùng với các tướng lĩnh khác. Đại Lực trở về thôn Cá Chử lấy thêm quân, mỗi họ vài chục người xin theo cùng đi đánh giặc.


Sau khi chiến thắng, Đại Lực xin với vua cho về thôn Cá Chử an dưỡng tuổi già.


(Theo thần tích thôn Cá Chử)

Facebook zalo

Các tin đã đưa